MA (Nua-Ghaeilge)

College of Arts, Social Sciences, & Celtic Studies

Course overview

Is cúrsa lánaimseartha é an MA a leanann ó Mheán Fómhair go Lúnasa.

Aidhmeanna an chúrsa:

Is é aidhm an chúrsa seo sároiliúint a chur ar na mac léinn i dTeanga, i Léann agus i Litríocht na Nua-Ghaeilge agus forbairt a dhéanamh ar a gcuid scileanna taighde, anailíse agus cumarsáide sa chaoi agus go mbeidh siad in ann leanacht le léann na Gaeilge ag leibhéal dochtúireachta más mian leo nó go mbeidh ar a gcumas feidhmiú go héifeachtach ag ardleibhéal cumais ghairmiúil trí Ghaeilge sa saol oibre.


Is fada léann na Gaeilge á shaothrú in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus buntáiste sonrach do mhic léinn iarchéime na Nua-Ghaeilge go bhfuil an ollscoil suite ar thairsearch na Gaeltachta agus gur timpeallacht lán-Ghaeilge atá in ionad seachadta an chúrsa in Áras na Gaeilge. 

Key facts

Entry requirements

Céim UNCE leibhéal 8 nó a chomhionann sin, Dara hOnóracha nó a chomhionann sin sa Ghaeilge (idir theanga agus ábhar an chúrsa céime araon). Cé gur Grád Onóracha 2.2 sa Ghaeilge sa Chéim BA a iarrtar mar íoscháilíocht don iarchéim seo, tabharfar tús áite d’iarrthóirí a mbeidh cáilíocht níos airde acu. Caithfear chomh maith Roinn na Gaeilge a shásamh maidir le hinniúlacht teanga gach iarrthóra cúrsa iarchéime sa Nua-Ghaeilge a thabhairt chun críche go sásúil. Beidh sé de cheart ag an Roinn scrúdú cáilíochta teanga a chur ar iarrthóirí.

Duration: Bliain amháin, lánaimseartha

Next start date: Meán Fómhair 2014

ECTS weighting: 90

Average intake: 15

Closing date: Tuilleadh eolais anseo maidir le spriocdátaí.

Mode of study: Múinte

Course outline

Tá an mháistreacht roinnte ina trí chuid: (i) cúrsa riachtanach teanga; (ii) trí chúrsa ar litríocht agus léann na Gaeilge a roghnaíonn an mac léinn chun domhainstaidéar a dhéanamh orthu; agus (iii) tráchtas 15–20,000 focal. Tugtar léachtaí agus seimineáir ar theanga, litríocht agus léann na Gaeilge agus ar mhodhanna taighde ar feadh na bliana acadúla ó Mheán Fómhair go Bealtaine. Ansin caithfidh an mac léinn tráchtas a scríobh i gcaitheamh an tsamhraidh agus a leagan isteach i ndeireadh mhí Lúnasa.

Applications and selections

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne tríd an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC)

Who teaches this course?

  • An tOll Gearóid Denvir MA, PhD 
  • An tOll. Mícheál Mac Craith MA, PhD
  • An Dr. Lillis Ó Laoire HDip, MA, PhD
  • An Dr. Nollaig Ó Muraíle MA, PhD
  • An Dr. John Walsh MA, PhD 

Requirements and assessment

Scrúdú teanga i Mí Bealtaine; aistí/tograí ar na modúil litríochta agus léinn; agus tráchtas 15-20,000 focal faoi stiúir ag ball foirne.

Find out more

An tOllamh Gearóid Denvir
F: +353 91 492 560
R: gearoid.denvir@oegaillimh.ie 
www.nuigalway.ie/gaeilge

PAC code

GYA56

Fees for this course

EU (Total): €6,015 p.a. 2014/15 (inclusive of Levy)
 - Tuition: €5,791 p.a. 2014/15
 - Student levy: €224 p.a. 2014/15
Non-EU (Total): €13,250 p.a. 2014/15

Cáipéisí ar féidir iad a íoslódáil

Faigh an réamheolaire

Postgraduate taught prospectus image

NUI Galway Postgraduate Taught Prospectus  

Iarmhic léinn

Belinda Nic Eil
Belinda Nic Éil

Iarchéimí MA

"Thug mé faoin M.A. sa Nua-Ghaeilge agus mé ag obair go lánaimseartha i réimse an teagaisc agus an taighde ag an tríú leibhéal. Ní hamháin gur chuir an taithí fhiúntach a fuair mé i rith na bliana sin go mór le mo chuid scileanna taighde mar aon leis an gcur chuige teagaisc a bhí agam féin mar theagascóir ach chothaigh an t-eispéireas foghlama muinín, díograis agus dúthracht ionam féin, tréithe a chabhraigh go mór liom agus mé ag obair in earnáil an oideachais."