Gníomhaíocht Mac Léinn

Áiseanna Staidéir

Tá Ollscoil na Gaillimhe ar fáil duit taobh amuigh den seomra ranga chomh maith.  Tá eolas le fáil anseo faoin méid atá le fáil ar an gcampas a chuideoidh le do chuid staidéir

Cumainn

Tá breis is 82 cumann do mhic léinn in Ollscoil na Gaillimhe. Tapaigh do dheis casadh le daoine nua a bhfuil na spéiseanna céanna acu leat féin, bain triail as rudaí nua agus bain taitneamh as.

YourSpace

NUI Galway has over a wide variety of campus activites that you can sign up to, manage your own extracurricular calendar and track your progress all via your own personal panel at YourSpace. Login with your student ID number and password to view your extracurricular panel!

Spórt

Tá an spórt lárnach in Ollscoil na Gaillimhe agus leis na háiseanna den scoth atá anseo is féidir leat an dá thrá a fhreastal - an staidéar acadúil agus réimse leathan gníomhaíochtaí spóirt.

Na Meáin

Coinneoimid siamsaíocht agus eolas leat trí nuachtán na mac léinn, Sin agus trí stáisiún raidió an choláiste, Flirt FM.

Na hEalaíona ar an gCampas

Is comhpháirtíocht idir an Oifig Ealaíon, oifig na gCumann, na mic léinn agus foireann na hOllscoile an clár ealaíon in OÉ Gaillimh, agus bíonn ceiliúradh ar an gcruthaitheacht agus ar an tallann mar thoradh air.

Comhaltas na Mac Léinn

Déanann Comhaltas na Mac Léinn ionadaíocht ar thuairimí agus ar leas na mac léinn san Ollscoil agus taobh amuigh de.

Obair Dheonach

Bealach iontach an obair dheonach le taithí a fháil, casadh le daoine nua, do chion a dhéanamh sa tsochaí, rud éigin a fhoghlaim agus, níos tábhachtaí ná sin, taitneamh a bhaint as!

Gradaim an Uachtaráin

Gradam ar leith do mhic léinn ar an gcampas é Gradam an Uachtaráin a thugann aitheantas don fhoghlaim i rannpháirtíocht, oiliúint agus obair dheonach na mac léinn, trí phortfóilió machnaimh ar líne.

Nuálaíocht & Forbairt

Tá sé mar aidhm ag OÉ Gaillimh deiseanna fáis agus forbartha a thabhairt don mhac léinn trí obair acadúil agus phobail. Féach an rogha clár atá ar fáil do mhic léinn.

Leadership

Across a wide range of programmes students can focus on their personal leadership and activate their skills. 

Social and Wellbeing

NUI Galway has a wide range of student to student programmes that build friendships, connections and your wellbeing. You can join Seas Suas or Cara Connect for example and meet like minded students for walks, training opportunities and personal growth. 

Féilire na Mac Léinn