Leagan Béarla - English version‌‌

Fáilte chuig Tíreolaíocht 

Tá muid anseo

Fáilte romhat chuig Tíreolaíocht in OÉ Gaillimh. Is cuid de Scoil na Tíreolaíochta agus na Seandálaíochta muid. Ag leibhéal na fochéime cuirimid réimse modúl ar fáil a léiríonn saincheisteanna agus ábhar imní shochaí na linne seo. Díríonn an teagasc fochéime ar athrú aeráide, comhshaol agus bainistíocht acmhainní nádúrtha, forbairt uirbeach agus tuaithe agus imeachtaí geopholaitiúla. Ag leibhéal Máistreachta cuirimid trí chlár múinte ar fáil: An MA i gComhshaol, Sochaí agus Forbairt; an MA in Inbhuanaitheacht Tuaithe, agus an MSc i dTimpeallachtaí Mara agus Cósta. Tá pobal bríomhar iarchéime againn chomh maith áit a bhfuil mic léinn PhD agus MLitt ag tabhairt aghaidh ar shaincheisteanna taighde geografacha na linne seo.

2022/23 Amchláir & Gearrchuntas ar na Modúil

 

Staidéar

Taighde

Comhdháil Aeráide Mháire Mhic Róibín, 6-7 Iúil 2023

Comhdháil Aeráide Mháire Mhic Róibín, 6-7 Iúil 2023 

More News Items

Click here for our staff Twitter accounts

Tvuíteanna ó Scoil na Tíreolaíochta  ag Ollscoil na Gaillimhe