Sinead Ni Ghuidhir

Lecturer Below The Bar BSc,MA

Contact Details

Léachtóir
Education
G016
Scoil an Oideachais
Oileán Ealtanach
Ollscoil na hÉireann
Gaillimh

T: 091 492861
E: sinead.nighuidhir@nuigalway.ie
 
researcher

Biography

Is léachtóir í Sinéad ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO). Múineann sí modheolaíochtaí ábhar agus sna Léinn Ghairmiúla, ar na modúil seo a leanas:
 • Teagasc, Foghlaim agus Measunú:
Drámoideolaíocht
Curaclam agus Measúnú
Teagasc Praiticiúil
Micreatheagasc
Teagasc Trí Ghaeilge - CLIL

Is feitheoir í ar Shocrúchán Scoile freisin, leis an MGO, an Professional Master in Education (PME) agus ar an Bachelor of Arts in Mathematics and Education (BME). Cuireann sí ranganna praiticiúla Drámaíochta ar siúl ar na cláracha seo freisin.
 
Tá taithí teilifíse, drámaíochta agus aisteoireachta ag Sinéad. Chuir Sinéad piarmheasúnú ar bun ar an DGO, agus tá spéis aici i modhanna gníomhacha teagaisc & foghlama chomh maith le bealaí núálacha a chur ar bun sa seomra ranga agus trasna an churaclaim.

Tá sí i mbun taighde faoi láthair ar
 • Litearthacht agus Drámaiochtsa chumarsáid nádúrtha i nGaelcholáiste
 • Cur chuige CLIL uile scoile
 • Usáid ipads in Oiliúint Tosaigh Múinteoirí
 

Sinéad is a lecturer on the  Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO). She teaches on the following modules within the Professional Studies module
 • Teaching, Learning and Assessment
Drama Pedagogy
Practical Teaching
Curriculum and Assessment
Microteaching 
Teaching through Irish - CLIL

 
Sinéad supervises teaching practice on the Professional Master  in Education (PME) and on the Bachelor of Arts in Mathematics and Education (BME) and gives practical classes on these programmes too.
Sinéad has television, drama and acting experience. She pioneered peer assessment on the DGO, and she is also interested in active methods of teaching and learning, and in innovative teaching methods in the classroom, across the curriculum


Sinéad is currently undertaking research in the following areas
 • Drama and Literacy in a Gaelcholáiste
 • Whole School application of CLIL
 • The use of iPads in Initial Teacher Education

     
                   

Research Interests

Tá sí i mbun taighde faoi láthair ar
 • Litearthacht agus Drámaiochtsa chumarsáid nádúrtha i nGaelcholáiste

Mar thionscadal piolótach, tá Sinéad ag múineadh trí mheán na Drámaíochta i nGaelcholáiste i rith théarma na Nollag. Ag iniuchadh an gcuireann modh na drámaiochta le cumarsáid na∂úrtha labhartha na ndaltaí as Gaeilge atá mar údar ag an tionscadal seo.

 • Cur chuige CLIL uile scoile

Ag obair le foireann iomlán i nGaelcholáiste, beidh Sinéad ag tabhairt faoi thaighde ar an gcur chuige agus ar na hiarmhairtí a eascraíonn as an gcur chuige a bheidh ar bun sa Scoil uilig agus iad ag cur CLIL (FCÁT) Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga i bhfeidhm ar fud na Scoile.

 • Usáid ipads in Oiliúint Tosaigh Múinteoirí

Sé an DGO an t-aon chlár in Oideachas Tosaigh Múinteoirí san Eoraip a bhfuil an iPad mar uirlis agus áis teagaisc, foghlama agus riaracháin ag na mic léinn agus ag an bhfoireann. ag dul leis an gceannródaíocht seo, ta staidéar ar bun ag an bhfoireann maidir le húsáid, na n-uirlis seo.
Sinéad is currently undertaking research in the following areas
 • Drama and Literacy in a Gaelcholáiste
 • Whole School application of CLIL
 • The use of iPads in Initial Teacher Education

     Conference Publications

  Year Publication
(2011) Re-imagining Initial Teacher Education Perspectives on Transformation
Sinéad Ní Ghuidhir, Brendan Mac Mahon, Áine Furlong (2011) Communities of Practice within Initial teacher Education Re-imagining Initial Teacher Education Perspectives on Transformation [Details]