MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) / (Conference Interpreting)

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Course overview

Click here for English version

Déanfar staidéar ar an dá chineál ateangaireachta: ateangaireacht leantach agus ateangaireacht chomhuaineach. Bainfear úsáid as cleachtaí éagsúla chun oiliúint sna scileanna seo a chur ar mhic léinn: cleachtaí cuimhne; ateangaireacht gan nótaí; ateangaireacht le hamharc; teicnící um breacadh nótaí agus an taisclann institiúide.

Is iad an Ghaeilge, an Béarla, an Fhraincis, an Spáinnis, an Iodáilis agus an Ghearmáinis atá á dtairiscint mar theangacha an chláir seo ach is iondúil go gcuirtear ranganna i dteangacha eile ar fáil ag brath ar riachtanais na mac léinn. Déanfar staidéar ar Theoiric agus Cleachtas na hAteangaireachta, áit a ndíreofar ar scileanna cumarsáide e.g. glóroiliúint.

Scrúdófar an eitic phroifisiúnta a bhaineann leis an gceird seo freisin, mar aon le nósanna imeachta comhdhála, cleachtais oibre agus dálaí oibre. Déanfar staidéar freisin ar an Aontas Eorpach agus eagróidh an Ollscoil seachtain staidéir chuig Coimisiún agus Parlaimint na hEorpa chun léargas a thabhairt do mhic léinn ar an ateangaireacht.

 

Key facts

Entry requirements

Beidh céim onóracha 2:2 chomh maith le sárchumas labhartha ina máthairtheanga ag iarrthóirí.

Duration: Dioplóma Iarchéime: bliain acadúil amháin
MA: bliain iomlán féilire (Meán Fómhair go Lúnasa)

Next start date: Meán Fómhair 2016

ECTS weighting: 90 (MA), 60 (Diop)

Average intake: 12

Closing date: Moltar iarratas a dhéanamh go luath ag súil le tairiscint luath. Tuilleadh eolais anseo.

Mode of study: Múinte

Course outline

Tá an clár seo bunaithe ar an gCéim Mháistreachta Eorpach in Ateangaireacht Chomhdhála, clár a forbraíodh i gcomhar le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh. Is gá go mbeadh iarchéim san ateangaireacht ag duine le tabhairt faoi na scrúduithe ateangaireachta idirnáisiúnta agus is é seo an t-aon chlár dá leithéid in Éirinn.

Applications and selections

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne tríd an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC)

Who teaches this course?

Susan Folan, MA, EMCI
Eoin Ó Droighneáin, MA
Cassie Ní Chathasaigh, MA

Find out more

Susan Folan
T: +353 91 495 810 | R: susan.folan@oegaillimh.ie

www.acadamh.ie/

PAC code

GYA85

Fees for this course

EU (Total): €6,015 p.a. 2015/16
 - Tuition: €5,791 p.a. 2015/16
 - Student levy: €224 p.a. 2015/16
Non-EU (Total): €13,250 p.a. 2015/16

Tá mic léinn i dteideal cur isteach ar dheontas ó DG Interpretation ag http://ec.europa.eu/dgs/

Cáipéisí ar féidir iad a íoslódáil

Iarmhic léinn

Breda Conf Int

Breda Ní Mhaoláin

Dioplóma Iarchéime Ateangaireacht Chomhdhála:

Is gairm bheatha uathúil í an Ateangaireacht Chomhdhála mar tá an deis agamsa anois a bheith ag plé leis an dá rud is mó a thaitníonn liom: teangacha agus cumarsáid! Bhain mé an-taitneamh as an Dioplóma Iarchéime san Ateangaireacht Chomhdhála mar go raibh sé praiticiúil agus gur fhoghlaim mé na scileanna cuí atá ábhartha d’obair an ateangaire comhdhála. Anuas ar an oiliúint ateangaireachta, dhírigh muid ar chúrsaí reatha agus nithe eile is gá a thuiscint más rud é gur mian leat bheith i d’ateangaire rathúil, ag an leibhéal is airde, sna hinstitiúidí idirnáisiúnta. Ar chríochnú an chúrsa dom, ní hé an saol céanna atá agam ar chor ar bith! Ní hamháin gur Ateangaire Comhdhála creidiúnaithe mé ag ateangaireacht ag an leibhéal is airde, in institiúidí an A.E., ach anois is Aistritheoir/Ateangaire Comhdhála mé ag obair san institiúid is tábhachtaí in Éirinn, an pharlaimint náisiúnta, ag ateangaireacht gach lá i nDáil Éireann agus Seanad Éireann.

Íoslódáil an bróisiúr anseo