Wednesday, 15 February 2017

Would you like to win an Action camera and get recognition for your creative work? All students who submit entries into the awards will be invited to attend a local award ceremony where their work will be showcased. The expert judging panel includes: – Will Goodbody,  RTÉ – Dylan Cotter,  Irish International – Kenneth McKenzie, Target McConnells Multimedia awards Students are asked individually or in small teams (up to 6 people) to create any form of multimedia  (e.g. poster, text, graphics, video, interactive content, animation or audio pieces) to promote walking, cycling, public transport or car sharing. Entries (on this application form) should be sent to info@smartertravelcampus.ie by 5pm on Friday the 24th of February. The 2016 winning entries can be viewed here.

Tuesday, 31 January 2017

Mary McPartlan, Traditional Artist in Residence and University teacher at NUI Galway, performed at the Celtic Connections Festival in Glasgow, receiving a 4 star review in the Guardian newspaper. She Moved Through the Fair was co-written by Mary McPartlan and veteran folk critic (and Guardian contributor) Colin Irwin. This was a world premiere of the show. The image shows the cast taking a bow after two standing ovations. 

Tuesday, 8 November 2016

Bunaíodh Sparánacht Uí Eithir 2016 i 1995 i gcuimhne ar Bhreandán Ó hEithir, craoltóir, iriseoir, scríbhneoir agus iar-mhac léinn de chuid na hOllscoile le síntiúis óna chairde. Is fiú €1,500 an sparánacht agus bronnfar gach bliain í ar mhac léinn lánaimseartha dochtúireachta i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh atá sa chéad/dara/tríú/cheathrú bliain dá c(h)úrsa. Is iad an Ghaeilge, an Béarla agus Léann na hÉireann na príomhdhisciplíní as a roghnófar iarrthóirí. Ag brath ar an réimse taighde, d’fhéadfadh disciplíní eile (m.sh., an Stair, an Pholaitíocht agus an tSocheolaíocht) a bheith san áireamh freisin le haghaidh na sparánachta. Is iad na réimsí taighde a bheas i gceist: cúrsaí litríochta (Gaeilge nó Béarla) a bhaineas le hÉirinn go príomha. Cuirfear san áireamh freisin réimsí eile léinn a dhíreos ar léann, ar chultúr nó ar shochaí na hÉireann. Is é 30 Samhain 2016 an spriocdháta d’iarratais i mbliana. Is féidir le hiarrthóirí litir iarratais maille le sampla scríbhneoireachta (nach faide ná 3,000 focal) a sheoladh ar an ríomhphost i nGaeilge nó i mBéarla chuig Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh (artspostgrad@nuigalway.ie), roimh 5in, 30 Samhain 2016. Ba cheart na focail ‘Sparánacht Uí Eithir’ a chur i líne ábhair an ríomhphoist agus ní mór gach cáipéis a bheith i bhformáid PDF.  SPARÁNACHT UÍ EITHIR Sparánacht Uí Eithir 2016 was established in 1995 in memory of Breandán Ó hEithir, through donations from his friends. The broadcaster, journalist and writer was a former student of NUI Galway. The Bursary is valued at €1,500 and will be awarded each year to a fulltime PhD student in the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies. The award may be made in Year 1 – 4 of the student’s programme. Irish, English and Irish Studies are the principal disciplines from which selection will be made. Other disciplines (e.g., History, Political Science and Sociology) may also be considered. Normally, the area of research shall be literary studies (in Irish or in English) principally concerning Ireland. Other subjects of research may be in the general area of linguistic, cultural and social studies of Ireland. The deadline for applications for the current academic year is 30 November 2016. Applicants should forward a letter of Application by email to the College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies, (artspostgrad@nuigalway.ie) with a writing sample (in Irish or English and not more than 3,000 words) before 5pm, 30 November 2016. ‘Sparánacht Uí Eithir’ should be in the subject line of the email and all documents should be in PDF format. 

All College News

Student Multimedia Awards

Student Multimedia Awards-image

Wednesday, 15 February 2017

Would you like to win an Action camera and get recognition for your creative work? All students who submit entries into the awards will be invited to attend a local award ceremony where their work will be showcased. The expert judging panel includes: – Will Goodbody,  RTÉ – Dylan Cotter,  Irish International – Kenneth McKenzie, Target McConnells Multimedia awards Students are asked individually or in small teams (up to 6 people) to create any form of multimedia  (e.g. poster, text, graphics, video, interactive content, animation or audio pieces) to promote walking, cycling, public transport or car sharing. Entries (on this application form) should be sent to info@smartertravelcampus.ie by 5pm on Friday the 24th of February. The 2016 winning entries can be viewed here.

>> Read full story about Student Multimedia Awards

She Moved Through the Fair

She Moved Through the Fair-image

Tuesday, 31 January 2017

Mary McPartlan, Traditional Artist in Residence and University teacher at NUI Galway, performed at the Celtic Connections Festival in Glasgow, receiving a 4 star review in the Guardian newspaper. She Moved Through the Fair was co-written by Mary McPartlan and veteran folk critic (and Guardian contributor) Colin Irwin. This was a world premiere of the show. The image shows the cast taking a bow after two standing ovations. 

>> Read full story about She Moved Through the Fair

Sparánacht Uí Eithir 2016/17

Sparánacht Uí Eithir 2016/17-image

Tuesday, 8 November 2016

Bunaíodh Sparánacht Uí Eithir 2016 i 1995 i gcuimhne ar Bhreandán Ó hEithir, craoltóir, iriseoir, scríbhneoir agus iar-mhac léinn de chuid na hOllscoile le síntiúis óna chairde. Is fiú €1,500 an sparánacht agus bronnfar gach bliain í ar mhac léinn lánaimseartha dochtúireachta i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh atá sa chéad/dara/tríú/cheathrú bliain dá c(h)úrsa. Is iad an Ghaeilge, an Béarla agus Léann na hÉireann na príomhdhisciplíní as a roghnófar iarrthóirí. Ag brath ar an réimse taighde, d’fhéadfadh disciplíní eile (m.sh., an Stair, an Pholaitíocht agus an tSocheolaíocht) a bheith san áireamh freisin le haghaidh na sparánachta. Is iad na réimsí taighde a bheas i gceist: cúrsaí litríochta (Gaeilge nó Béarla) a bhaineas le hÉirinn go príomha. Cuirfear san áireamh freisin réimsí eile léinn a dhíreos ar léann, ar chultúr nó ar shochaí na hÉireann. Is é 30 Samhain 2016 an spriocdháta d’iarratais i mbliana. Is féidir le hiarrthóirí litir iarratais maille le sampla scríbhneoireachta (nach faide ná 3,000 focal) a sheoladh ar an ríomhphost i nGaeilge nó i mBéarla chuig Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh (artspostgrad@nuigalway.ie), roimh 5in, 30 Samhain 2016. Ba cheart na focail ‘Sparánacht Uí Eithir’ a chur i líne ábhair an ríomhphoist agus ní mór gach cáipéis a bheith i bhformáid PDF.  SPARÁNACHT UÍ EITHIR Sparánacht Uí Eithir 2016 was established in 1995 in memory of Breandán Ó hEithir, through donations from his friends. The broadcaster, journalist and writer was a former student of NUI Galway. The Bursary is valued at €1,500 and will be awarded each year to a fulltime PhD student in the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies. The award may be made in Year 1 – 4 of the student’s programme. Irish, English and Irish Studies are the principal disciplines from which selection will be made. Other disciplines (e.g., History, Political Science and Sociology) may also be considered. Normally, the area of research shall be literary studies (in Irish or in English) principally concerning Ireland. Other subjects of research may be in the general area of linguistic, cultural and social studies of Ireland. The deadline for applications for the current academic year is 30 November 2016. Applicants should forward a letter of Application by email to the College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies, (artspostgrad@nuigalway.ie) with a writing sample (in Irish or English and not more than 3,000 words) before 5pm, 30 November 2016. ‘Sparánacht Uí Eithir’ should be in the subject line of the email and all documents should be in PDF format. 

>> Read full story about Sparánacht Uí Eithir 2016/17

Boston College Study Abroad Fair

Boston College Study Abroad Fair-image

Friday, 18 September 2015

Ciara O’Neill and Christina Vaughan (3rd Year Arts) flying the flag for NUI Galway at the Boston College Study Abroad Fair.They are both on exchange to Boston Collete for this academic year. Twitter Facebook

>> Read full story about Boston College Study Abroad Fair

Sparánacht Uí Eithir

Sparánacht Uí Eithir-image

Tuesday, 8 December 2015

Bunaíodh an sparánacht seo i 1995 i gcuimhne ar Bhreandán Ó hEithir, craoltóir, iriseoir, scríbhneoir agus iar-mhac léinn de chuid na hOllscoile le síntiúis óna chairde. Is fiú €1,500 an sparánacht agus bronnfar í gach bliain ar mhac léinn lánaimseartha dochtúireachta i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh atá sa chéad/dara/tríú/ceathrú bliain dá c(h)úrsa. Is iad an Ghaeilge, an Béarla agus Léann na hÉireann na príomhdhisciplíní as a roghnófar iarrthóirí. Ag brath ar an réimse taighde, d’fhéadfadh disciplíní eile (m.sh., an Stair, an Pholaitíocht agus an tSocheolaíocht) a bheith san áireamh freisin le haghaidh na sparánachta. Is iad na réimsí taighde a bheas i gceist: cúrsaí litríochta (Gaeilge nó Béarla) a bhaineas le hÉirinn go príomha. Cuirfear san áireamh freisin réimsí eile léinn a dhíreos ar léann, ar chultúr nó ar shochaí na hÉireann. Tabharfaidh an t-iarrthóir a roghnófar seimineár in ábhar a chuid taighde le linn thréimhse na sparánachta. Tig leis an sparánacht a bheith sa bhreis ar aon deontas, scoláireacht nó eile a bheas ag an té a roghnófar, ach tig leis an mbord measúnóirí tús áite a thabhairt d’iarrthóirí nach bhfuil aon mhaoiniú eile acu dá gcúrsa dochtúireachta. An Bord Measúnóirí: Ollamh na Nua-Ghaeilge (nó ionadaí), Ollamh an Bhéarla (nó ionadaí) agus Stiúrthóir an Léinn Éireannaigh (nó ionadaí). Modh Iarratais: Seol litir iarratais maille le sampla scríbhneoireachta (nach faide ná 3,000 focal) ar ríomhphost i nGaeilge nó i mBéarla chuig Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh, (seoladh rphoist: artspostgrad@nuigalway.ie) roimh 8 Eanáir 2016. Ba cheart go mbeadh ‘Sparánacht Uí Eithir’ i líne ábhair an ríomhphoist agus go mbeadh gach cáipéis i bhformáid PDF. This bursary was established in 1995 in memory of Breandán Ó hEithir, through donations from his friends. The broadcaster, journalist and writer, was a former student of NUI Galway. The bursary is valued at €1,500 and will be awarded each year to a fulltime PhD student in the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies. The award may be made in Year 1 – 4 of the student’s programme. Irish, English and Irish Studies are the principal disciplines from which selection will be made. Other disciplines (e.g., History, Political Science and Sociology) may also be considered. Normally, the area of research shall be literary studies (in Irish or in English) principally concerning Ireland. Other subjects of research may be in the general area of linguistic, cultural and social studies of Ireland.  The successful candidate will give a seminar on his/her research topic during the period of the bursary.  The bursary may be held in conjunction with other funding (e.g., grant or scholarship). The board of assessors may give preference to applicants who do not have any other funding. Board of Assessors: Ollamh na Nua-Ghaeilge (or nominee), the Professor of English (or nominee), the Director of Irish Studies (or nominee). Mode of Application: Send a letter of Application by email to the College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies, (email: artspostgrad@nuigalway.ie) with a writing sample (in Irish or English and not more than 3,000 words) before 8 January 2016. ‘Sparánacht Uí Eithir’ should be in the subject line of the email and all documents should be in PDF format.

>> Read full story about Sparánacht Uí Eithir

News

Dr Sylvie Lannegrand appointed Chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques

Dr Sylvie Lannegrand appointed Chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques -image

Tuesday, 25 October 2016

On the recommendation of the French Embassy in Ireland, the Prime Minister of France, Monsieur Manuel Valls, has appointed Dr Sylvie Lannegrand (Discipline of French) Chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques. This prestigious award is to recognise Dr Lannegrand’s outstanding contribution to French Studies and to furthering exchanges between France and Ireland. The award will be presented by the French Ambassador on 22nd November 2016. 

>> Read full story about Dr Sylvie Lannegrand appointed Chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques

News

Prof. Gary Donohoe talks about schizophrenia and the iRELATE project on Newtalk’s Futureproof.

Prof. Gary Donohoe talks about schizophrenia and the iRELATE project on Newtalk’s Futureproof.-image

Monday, 27 February 2017

Prof. Gary Donohoe talks about schizophrenia and the iRELATE project on Newtalk’s Futureproof. http://www.newstalk.com/podcasts/Futureproof/Futureproof_with_Jonathan_McCrea/181010/Newsround_Exoplanets_and_Schizophrenia

>> Read full story about Prof. Gary Donohoe talks about schizophrenia and the iRELATE project on Newtalk’s Futureproof.

2016 Doctor of Psychological Science (Clinical Psychology) Graduates

2016 Doctor of Psychological Science (Clinical Psychology) Graduates-image

Thursday, 8 September 2016

Pictured is the Doctor of Psychological Science (Clinical Psychology) 2016 graduating class and members of the course team. From L - R: Dr Kiran Sarma, Dr Eamon Smith, Dr John Bogue, Dr Jonathan Egan and Prof Brian McGuire

>> Read full story about 2016 Doctor of Psychological Science (Clinical Psychology) Graduates

Public Lecture by Prof. Brian Hughes: ‘“Trust Me, I’m a Psychologist”

Public Lecture by Prof. Brian Hughes: ‘“Trust Me, I’m a Psychologist”-image

Thursday, 8 September 2016

The Psi Chi Honour Society in Psychology, supported by the NUI Galway Psychological Society, invites you to a public lecture by Professor Brian Hughes titled ‘“Trust Me, I’m a Psychologist” (Said No One Ever): Distinguishing Good Behavioural Science From Bad.’ The lecture will take place on Thursday September 29th at 7:00pm in the O’Flaherty Theatre, Arts Concourse, NUI Galway. It is often easy to forget that psychology is a scientific discipline, and that its core activity is the production of findings that help resolve debates about human behaviour and well-being. It is so easy to forget this that sometimes psychologists themselves fail to remember it. Scientifically limited research -- in other words, bad science -- has become a significant problem in modern psychology. This lecture examines the extent to which imperfect science threatens the impact and credibility of psychology, and argues that society at large stands to gain when psychologists promote and defend scientific standards. Brian Hughes is Professor of Psychology and Dean of International Affairs at NUI Galway. He writes widely on the psychology of empiricism and of empirically disputable claims, especially as they pertain to science, health, and medicine. His recently published book 'Rethinking Psychology: Good Science, Bad Science, Pseudoscience' examines the relationship between psychology, science and pseudoscience, and explores the biases impeding many psychologists from being truly rigorous. Professor Hughes also maintains a successful blog, ‘The Science Bit’, which attempts to demystify science and scientists and highlight abuses of scientific jargon and attempts to exploit public confusion about science. Queries may be directed to psichinuig@gmail.com. We look forward to seeing you there!

>> Read full story about Public Lecture by Prof. Brian Hughes: ‘“Trust Me, I’m a Psychologist”

New Study Looks at Experience of Adults with ADHD

New Study Looks at Experience of Adults with ADHD-image

Thursday, 8 September 2016

A diagnosis of ADHD for an adult can lead to a sense of disbelief quickly followed by relief. That’s according to a new study of adult ADHD carried out by researchers at the School of Psychology, NUI Galway. The study was done in collaboration with the Irish National Council of AD/HD Support Groups (INCADDS). Please read more about the study from author, Dr. Pádraig MacNeela, on the NUI Galway News section and the Irish Independent. 

>> Read full story about New Study Looks at Experience of Adults with ADHD

Research Seminar Series – 2016/2017

Research Seminar Series – 2016/2017-image

Wednesday, 14 September 2016

Seminars take place every second Tuesday during semester in the School of Psychology, 1-2 pm. A light lunch is served in the ground floor foyer of the School of Psychology from 12.30 in advance of the seminars. All are welcome. All seminars take place in room AMBE G065, with the exception of 11/10/2016 which will take place in room AMBE G067 instead. Please feel free to download and ciruclate the timetable: Research Seminar Series 2016-2017 Coordinator: Molly Byrne, molly.byrne@nuigalway.ie

>> Read full story about Research Seminar Series – 2016/2017

Prof. Gary Donohoe wins 2016 President's Award for Research Excellence "Established Researcher"

Prof. Gary Donohoe wins 2016 President's Award for Research Excellence

Friday, 29 April 2016

NUI Galway hosted the 2016 Research Excellence Awards last Friday, 29 April, when winners of the 2016 Ryan Award for Innovation and the annual President’s Awards for Research Excellence were announced. These awards are made to members of the NUI Galway research community, by the University’s President Dr Jim Browne, in recognition of their outstanding and innovative research.  Professor Gary Donohoe received the Established Researcher Award.   

>> Read full story about Prof. Gary Donohoe wins 2016 President's Award for Research Excellence "Established Researcher"

News

Sixth Annual Postgraduate Research Seminar

Sixth Annual Postgraduate Research Seminar-image

Tuesday, 28 March 2017

The School of Education, NUI Galway hosted its Sixth Annual Postgraduate Research Seminar and were delighted with the turnout to this important event. The seminar is part of the School's annual Research Seminar Series, the purpose of which was to showcase research activity in the School and to provide a forum for discussion with our educational community with respect to the research-educational practice nexus.The School of Education at NUI Galway is highly active in educational research and we have a range of funded research projects across our four research clusters: 1. Diversity and Inclusion in Education, 2. Science Technology and Mathematics in Education, 3. Leadership and Professional Development in Education, and 4. Irish and Modern Languages Education.This Postgraduate Research seminar consisted of parallel sessions, during which our PhD students presented on their current educational research. L-R  Maeve Dunne, Devon Goodwin (both PhD students) and David Reilly (PME2) Further information, including the list of presentation topics, is detailed here: Annual Research Seminar Series

>> Read full story about Sixth Annual Postgraduate Research Seminar

Computational Thinking for Education with Dr Aman Yadav

Computational Thinking for Education with Dr Aman Yadav-image

Thursday, 6 April 2017

School of Education, NUI Galway Research Seminar In his talk on the 18th April, Dr Aman Yadav ( @yadavaman ) discussed what entails computational thinking and presented ideas of embedding computational thinking in primary and secondary classrooms.  In addition, he discussed how teacher education faculty can engage preservice teachers in computational ideas. Aman presented results from a study examining the influence of modules designed to expose preservice teachers computational ideas on their understanding of computational thinking ideas and embedding them in their future classrooms. For more information about Aman's research and teaching, please visit: http://www.amanyadav.org

>> Read full story about Computational Thinking for Education with Dr Aman Yadav

Mathematics Matters in Junior Cycle

Mathematics Matters in Junior Cycle -image

Thursday, 30 March 2017

First year BA in Mathematics and Education students at NUI Galway showed their mathematical mettle recently by coordinating and delivering an exciting Junior Mathematics Enrichment (JME) programme at NUI Galway, under the direction of Dr. Aisling McCluskey, School of Mathematics. The programme, part of a nationwide Irish Mathematical Trust initiative, was piloted over an eight-week period in Spring 2017.  Local schools were invited to select Junior cycle pupils (normally 2nd or 3rd year) who have an interest in and enthusiasm for mathematics for the eight-week programme.  The pupils showed lively engagement and impressive problem-solving skills in a series of weekly activities in an environment centred on enjoyment of discovery and investigation amongst like-minded peers. The programme exposed a rich and fertile seam of mathematical talent in junior cycle, supported by a strong network of parents, teachers, students and lecturers. Junior Mathematics Enrichment (JME) event photos

>> Read full story about Mathematics Matters in Junior Cycle

Applications Open for the Master of Education (MEd) Programme

Applications Open for the Master of Education (MEd) Programme-image

Tuesday, 28 March 2017

The School of Education at NUI Galway invites applications for the Master of Education (MEd) programme.Start Date:  September 2017.Duration:  Two years, part-time.  Classes will take place on Wednesday evenings (5-9pm) with additional sessions during school mid-term breaks and potentially during other holidays.Entry requirements:  Those eligible to apply will have: - A degree at level 8; and - A teaching qualification (or equivalent) In addition, a minimum of two-three years teaching experience, or relevant professional experience in education, will normally be required.Applications:  (which includes a personal statement) are made online via the Postgraduate Applications Centre (PAC), http://www.pac.ie/.  The relevant PAC application code is GYA47.Closing date for applications: 31st May 2017Further information here: Master of Education (MEd) Programme

>> Read full story about Applications Open for the Master of Education (MEd) Programme

4th Annual Statistical Summer School

4th Annual Statistical Summer School-image

Tuesday, 28 March 2017

The 4th Annual Statistical Summer School will be held at the University of Limerick, June 21st – 23rd 2017.  This Summer School is the fourth in a series being organised collaboratively by the Schools of Education at NUI Galway, University of Limerick and University College Cork.   This Summer School has arisen out of a desire to develop statistical competence in the domain of survey research, while promoting data awareness and impact on policy and intervention. This year’s Summer School, facilitated by Dr. Laura O’ Dwyer (Boston College), will familiarise people with the strategies, techniques, tactics, and issues in conducting survey research in the social sciences.  It will cover the key stages in the survey research process, including sample design and selection, questionnaire design, pretesting, and data analysis.  The Summer School will include demonstrations and hands-on practice, and detailed materials will be provided. For more information please see the attached document.  Registration can be completed via the website link available at http://epistem.ie/home-2/summer-school-2017/  Places are limited.

>> Read full story about 4th Annual Statistical Summer School

Good news for the School of Education in the QS Subject Ranking 2017

Good news for the School of Education in the QS Subject Ranking 2017-image

Thursday, 9 March 2017

The QS 2017 Subject rankings results are now out.  The excellent news for the School of Education (SoE) is that we  retained a ranking of 201-250 this year, coming 2nd in Ireland! This is a great achievement for our School and is confirmation of the continued hard work and dedication of all the SoE staff.

>> Read full story about Good news for the School of Education in the QS Subject Ranking 2017

NUI Galway Launch Marine Science eBook

NUI Galway Launch Marine Science eBook-image

Tuesday, 7 March 2017

‘Harmful Algal Blooms’ is an Innovative Introduction to Ocean Literacy in Irish Secondary Schools. A marine science eBook entitled Harmful Algal Blooms has been developed as part of NUI Galway’s contribution to an EU-funded European research project Sea Change.  The project aims to raise European citizens’ awareness of the ocean’s influence on us and our influence on the ocean, or “ocean literacy”. The eBook was launched by Professor Colin Brown, Director of the Ryan Institute for Environmental, Marine and Energy Research on Monday, 13th March in the Moore Institute Seminar Room, Hardiman Research Building, National University of Ireland, Galway Dr Christine Domegan, the NUI Galway Principal Investigator for Sea Change, Whitaker Institute, said: “co-creating ocean literacy calls for collaboration, discussion, participation and engagement across multiple stakeholders in Europe; from policy makers, to educators, and from media to mariners, children and grandparents.” Opportunities to increase awareness of the ocean are limited in the junior cycle science curriculum across Europe.  This eBook is designed to infuse the engaging story of Harmful Algal Blooms into teaching across the sciences.  Harmful algal blooms, or HABs, occur when colonies of algae - simple plants that live in the sea and freshwater - grow out of control while producing toxic or harmful effects on fish, shellfish, marine mammals, birds and people.  During the launch, the author, Dr Robin Raine, from Earth and Ocean Sciences, NUI Galway, spoke about his experiences at the heart of the book.  The audience were also introduced to the teaching design used within the book, which aims to ensure the content can be taken up by Science teachers and students to advance a Sea Change in Irish and European ocean literacy.  And there was a great response from both teachers and students after piloting the eBook in Irish, Swedish, and Belgian schools. The eBook was co-edited by Dr Veronica McCauley (@VMcC_ScienceEd) and Dr Kevin Davison (@KevinGDavison) of NUI Galway’s School of Education.  Dr McCauley said: “Teachers are becoming more savvy with technology in the classroom and are finding innovative ways to teach the curriculum so that it encourages personal interest in the sciences.  This is particularly true given the recent Digital Strategy for Schools, 2015-2020 and its promotion of coding and programming.” The importance of the ocean, and therefore ocean literacy, cannot be overestimated.  The ocean defines and dominates everything about our planet.  It is home to most of the life on Earth, regulates our weather and climate, provides most of our oxygen, and feeds much of the human population. Dr Robin Raine, author and lecturer at NUI Galway, says: “This book will introduce students to important features of our ocean as well as harmful algal blooms.  It will act as a resource for teachers to strengthen and promote science through the topic of marine science.” Link to the Harmful Algal Blooms eBook on the iBookstore You will be able to view it using the iBooks app on your Apple computer, or iPad, or iPhone and it is currently available in 51 countries world-wide. For additional information please contact Dr Veronica McCauley, School of Education, NUI Galway on veronica.mccauley@nuigalway.ie. Other marine related resources are available on the project website at www.seachangeproject.eu

>> Read full story about NUI Galway Launch Marine Science eBook

6th Annual Symposium on Research in Mathematics and Education

6th Annual Symposium on Research in Mathematics and Education-image

Wednesday, 22 February 2017

This April 11th, join students from The National University of Ireland, Galway (NUIG) and Galway-Mayo Institute of Technology (GMIT) for the 6th Annual Symposium on Research in Mathematics & Education.  The symposium aims to present the research findings of final year students from NUIG and GMIT, undertaken during their final year teaching placements.  It promotes their innovative ideas and approaches with professionals in the field of mathematics education.  The event also has an insightful keynote speaker from the field of mathematics education. http://mathedsymposium.weebly.com/   Event DetailsDate: Tuesday, 11th April 2017Venue: The View, Áras na Mac Léinn, National University of Ireland, GalwayAdmission: Entry is free and it is advised to register early as places are limited.Refreshments: Lunch and refreshments will be provided  

>> Read full story about 6th Annual Symposium on Research in Mathematics and Education

Scrum Methodology for Innovative Educational Design

Scrum Methodology for Innovative Educational Design-image

Monday, 6 February 2017

The School of Education, NUI Galway, today hosted its February research seminar by Dr Leigh Graves Wolf on "Scrum" Methodology for Innovative Educational Design.  The abstract and links for Dr Graves Wolf's talk are below.  As well as presenting on the NUI Galway campus, colleagues from St Angela's College Sligo, joined the seminar which was hosted online through 'Zoom' video conferencing software.  Head of School, Prof. Gerry Mac Ruairc, introduced Dr Graves Wolf virtually from St Angela's College. Link to slides AbstractOne year ago, Michigan State University (MSU) started a new campus initiative: The Hub for Innovation in Teaching & Learning (“The Hub”).  The Hub’s mission is to “facilitate the passion and inventiveness of students, faculty, staff, and stakeholders both inside and outside of MSU to create, identify, and accelerate new ways to collaborate, learn, research, and deliver instruction.” While the core staff of The Hub is quite small, many on campus are working with and through the Hub. To facilitate this campus change, the Hub leadership team has anchored much of its “getting started” work and processes to sound design theories and processes. One technique which has proven successful in sharing our work openly and strategically is "scrum" - a framework for project development.  In this session, I will share the scrum process along with other lessons learned from our first year as a campus entity. Biography Leigh Graves Wolf  (@gravesle) is teacher-scholar and her work centers around online education, emerging technologies and relationships mediated by and with technology. She has worked across the educational spectrum from K12 to Higher to further and lifelong. She has been a disc jockey, network administrator, teacher, instructional technologist and now professor. She believes passionately in collaboration and community and is currently the Assistant Director of the MSU Hub for Innovation in Learning & Technology (hub.msu.edu), an academic specialist in the Dean’s office in the MSU College of Education, and a fixed-term Associate Professor of Educational Technology at Michigan State University. http://www.leighgraveswolf.com

>> Read full story about Scrum Methodology for Innovative Educational Design

Budding Young Scientists at the RDS Primary Science Fair

Budding Young Scientists at the RDS Primary Science Fair-image

Friday, 27 January 2017

The RDS Primary Science Fair is a non-competitive forum, showcasing STEM investigations (science, technology, engineering and maths) undertaken by primary school classes across Ireland.  The investigations focus on core skill development and encourage children’s innate curiosity to explore the science behind the everyday.  The RDS Primary Science Fair is taking place in Dublin, Limerick and Belfast this year with over 7,500 children participating across these venues. Dr. Veronica McCauley, ( @VMcC_ScienceEd ) lecturer in Science Education, NUI Galway was invited as a Judge at the Limerick exhibition and showcase which took place at Mary Immaculate College, Limerick from January 19-21, 2017.  While the Fair is a non-competitive exhibition, the role of a Judge is to discuss, listen to and provide feedback to the children and their teacher on their project investigation.  The standard of project entrants was excellent, revealing an encouraging insight into young scientists of the future, whether they progress directly within the science field, or benefit from their growing scientific literacy in order to appreciate and make decisions about their own health, and/or extract key information from the media, and/or make informed science policy decisions that may come their way in the future.  At the end of the day each project is given feedback by a Judge and awarded a class trophy and certificates for each student. The Judging Panel that Dr. McCauley worked with were led by the RDS Science and Technology Programme Manager, Karen Sheeran and consisted of a multiplicity of strengths across the sector: Dr Maeve Liston, Director of Enterprise & Community Engagement, Mary Immaculate College; Michael Browne, Lecturer in Science Education, Mary Immaculate College; Dan Fitzgibbon, Paediatric Occupational Therapist, Health Service Executive; Karl Lynch, Teacher, Killeen NS, Galway; Dr. Veronica McCauley, Lecturer in Science Education, NUI Galway; Dr. Carmel O’Doherty, Director, Limerick Education Centre; Dr. Anne O’Dwyer, Lecturer in Science Education, Mary Immaculate College, and Irene Walsh, Primary Education Advisor, Kilkenny.

>> Read full story about Budding Young Scientists at the RDS Primary Science Fair

Research Seminar - "Scrum"Methodology for Innovative Educational Design

Research Seminar -

Wednesday, 25 January 2017

"Scrum"Methodology for Innovative Educational Design by Dr Leigh Graves Wolf, Michigan State University. School of Education, NUI Galway, D Block Building, Main CampusMonday, February 6th at 1pm, Room D102Light refreshments will be served; Further information/RSVP to: tony.hall@nuigalway.ie  AbstractOne year ago, Michigan State University (MSU) started a new campus initiative: The Hub for Innovation in Teaching & Learning (“The Hub”).  The Hub’s mission is to “facilitate the passion and inventiveness of students, faculty, staff, and stakeholders both inside and outside of MSU to create, identify, and accelerate new ways to collaborate, learn, research, and deliver instruction.”  While the core staff of The Hub is quite small, many on campus are working with and through the Hub.  To facilitate this campus change, the Hub leadership team has anchored much of its “getting started” work and processes to sound design theories and processes. One technique which has proven successful in sharing our work openly and strategically is "scrum" - a framework for project development.   In this session, I will share the scrum process along with other lessons learned from our first year as a campus entity. Biography Leigh Graves Wolf (@gravesle)  is teacher-scholar and her work centers around online education, emerging technologies and relationships mediated by and with technology.  She has worked across the educational spectrum from K12 to Higher to further and lifelong.  She has been a disc jockey, network administrator, teacher, instructional technologist and now professor.  She believes passionately in collaboration and community and is currently the Assistant Director of the MSU Hub for Innovation in Learning & Technology (hub.msu.edu), an academic specialist in the Dean’s office in the MSU College of Education, and a fixed-term Associate Professor of Educational Technology at Michigan State University. http://www.leighgraveswolf.com

>> Read full story about Research Seminar - "Scrum"Methodology for Innovative Educational Design

Third Cohort of PDMT/DGMM Mathematics Teachers Graduate

Third Cohort of PDMT/DGMM Mathematics Teachers Graduate-image

Monday, 23 January 2017

Congratulations to the third cohort PDMT/DGMM mathematics teachers who graduated on Saturday 21st January with the Professional Diploma in Mathematics for Teaching, in the University of Limerick. The Professional Diploma in Mathematics for Teaching/Dioplóma Gairmiúil sa Mhatamaitic don Mhúinteoireacht (PDMT/DGMM) was introduced jointly in 2012 by a consortium of higher education institutions.  Jointly designed and accredited by UL and NUIG, this two-year, part-time, blended and bilingual postgraduate programme is wholly funded by the Department of Education and Skills (DES) as the national initiative to upskill 'out-of-field' mathematics teachers in Ireland. Link:  http://www.ul.ie/graduateschool/course/professional-diploma-mathematics-teaching-level-8 

>> Read full story about Third Cohort of PDMT/DGMM Mathematics Teachers Graduate

Post Graduate Diploma in School Leadership (PDSL) Commencing Autumn 2017

Post Graduate Diploma in School Leadership (PDSL) Commencing Autumn 2017-image

Monday, 19 December 2016

Following a tendering process run by the Office of Government Procurement on behalf of the Department of Education and Skills (DES) and the Centre for School Leadership (CSL) a new Post Graduate Diploma in School Leadership (PDSL) for aspiring school leaders will commence in Autumn 2017. The programme will be jointly awarded by University of Limerick (UL), the National University of Ireland, Galway (NUIG) (including St Angela’s College, Sligo) and University College Dublin (UCD).   Additional academic support for the programme will be provided by Waterford Institute of Technology (WIT) with delivery support from Cork Institute of Technology (CIT) and Association of Teachers Education Centres in Ireland (ATECI). The programme will be a part-time (18 months) blended learning professional diploma, delivered locally in six regional locations throughout the country.  There will be specific provision for teachers in Irish-medium schools in NUI Galway. Fees support for this programme will be provided by the DES/CSL, additional details will be made available in spring 2017 for September commencement. The course will be open to approximately 200 participants annually. Details about this programme will be advertised on this website in the New Year. Please check back to this section of the website.

>> Read full story about Post Graduate Diploma in School Leadership (PDSL) Commencing Autumn 2017

Congratulations to Dr Niall Mac Uidhilin

Congratulations to Dr Niall Mac Uidhilin-image

Monday, 5 December 2016

Congratulations to Dr Niall Mac Uidhilin who has successfully defended his PhD thesis, entitled: "Ag Spreagadh Gasúir Ghaeltachta chun Ceangal a dhéanamh le hAcmhainní Teanga Saibhre Digiteacha agus ag Cruthú Deiseanna Idirghníomhaíochta idir na Glúnta a thrasnaíonn teorainneacha Baile-Scoile-Pobail (Encouraging Gaeltacht Children’s Engagement with Rich Digital Language Resources and Creating Opportunities for Intergenerational Interaction across Home-School-Community Boundaries)". Niall’s research examined the trajectory of a pedagogic intervention that was designed to support the language development of native-speaking children of Irish through their sustained engagement with rich language resources from the RTÉ Raidió na Gaeltachta archive and with resources brought in from home.  Design-based research, which is an interventionist, iterative approach for designing practical solutions to complex educational problems was a suitable approach to take in the context of the precarious nature of Irish as a community language in the Gaeltacht.  The theories guiding the design of the intervention included socio-cultural theory, new literacies studies, multimodality and a number of theories that link school-based and out-of-school literacy practices.  These include funds of knowledge, knowledge producing schools, artefactual literacies and identity texts.

>> Read full story about Congratulations to Dr Niall Mac Uidhilin

Seminar: The Integrated Curriculum: Teaching for Transfer in Bilingual Learning

Seminar: The Integrated Curriculum: Teaching for Transfer in Bilingual Learning-image

Monday, 14 November 2016

Save the Date!  School of Education, NUI Galway Seminar Invitation 'The Integrated Curriculum: Teaching for Transfer in Bilingual Learning' Speaker:  Emeritus Professor Jim Cummins, Department of Curriculum, Teaching, and Learning at the Ontario Institute for Studies in Education (OISE), University of Toronto, Canada Speaker Biography: Dr. James Cummins is a noted world leader in second language learning and literacy development research. He holds a Canada Research Chair and has been a recipient of the International Reading Association's Albert J. Harris award.  He also received an honorary doctorate in Humane Letters from the Bank Street College of Education in New York City. Dr. Cummins has co-authored several books on literacies in education, and has seen his work translated into Japanese and Spanish.  His work has had a significant influence on policy, curriculum development and practice in the area of bilingual education both nationally and internationally including the recently launched Primary Language Curriculum /Curaclam Teanga na Bunscoile. Date: Monday, 5th December 2016Time: 5 pmVenue: School of Education, Education Building, Nuns Island, NUI Galway RSVP: by 1 December 2016 to caroline.casey@nuigalway.ie ; 091 49 5985 / 2195

>> Read full story about Seminar: The Integrated Curriculum: Teaching for Transfer in Bilingual Learning

2PME Geography Methodology Field trip to Silver Strand

2PME Geography Methodology Field trip to Silver Strand -image

Tuesday, 29 November 2016

On a cold, breezy, bright day in October, staff from the School of Education, NUI Galway brought the 2PME  Geography methodology student teachers on a field trip. Mr Ambrose Conboy led the trip and the aim was to show student teachers how to plan, prepare and carry out the Geographical Investigation section of the Senior Cycle Geography syllabus. After an indoor workshop in the Education building, the group set out in convoy to the beautiful Silver Strand Beach, Co Galway.  Using equipment borrowed from the Discipline of Geography, the student teachers examined features of Erosion and Deposition; measured Long Shore Drift and Wave frequency and they also measured the height of the cliff.

>> Read full story about 2PME Geography Methodology Field trip to Silver Strand

NUI Galway's Kitchen Chemistry Launch Free Online Resource for Primary Science Classrooms

 NUI Galway's Kitchen Chemistry Launch Free Online Resource for Primary Science Classrooms-image

Monday, 28 November 2016

Free online resource includes a series of science videos and support material for primary school teachers. As part of the Science and Technology Festival, which took place at the weekend, Galway’s future young scientists and science enthusiasts were drawn together in explosive, sticky and steamy investigations at the Kitchen Chemistry Workshops held during NUI Galway’s Science Festival Exhibition.  This event marked the launch of a series of Kitchen Chemistry videos, which entice teachers and the public to engage in science, using materials from their own kitchen larders. Kitchen Chemistry is one of the most popular events year on year during the Final Day Exhibition, and this year saw the launch of a free online resource set.  The set includes a series of free science videos and associated support materials for teachers to use with primary children of all ages in the science classroom.  In 2010, Kitchen Chemistry began as an outreach venture in NUI Galway’s School of Chemistry when a team of postgraduate chemistry students designed a series of simple experiments and developed them into a science outreach roadshow for primary schools.  Experiments were designed using simple household materials.  Two years later, one of the founders, a then doctoral student, Dr Nicole Walshe worked with Dr Veronica McCauley in the School of Education to examine opportunities of translating these sporadic outreach visits into free online resources that could be shared nationally and beyond. The development of the Kitchen Chemistry videos and resource materials is a result of this joint venture between the School of Education and the School of Chemistry at NUI Galway. Dr Veronica McCauley, Science Education Lecturer at NUI Galway and staff leader in this resource design and development project, said: “In line with one of the core aims of the primary science curriculum, ‘to reinforce and stimulate curiosity and imagination through engagement in science’; these videos and support materials offer teachers and students opportunities to explore science beyond the classroom.  They help to realise its everyday application with products found in our kitchens.  As you can imagine, when you look at the videos, this was a fun and messy project to work on, and I hope that this ignites further exploration in science!” The set of videos were designed by doctoral students from the College of Chemistry and student science teachers from the School of Education.  Kitchen Chemistry resources offer primary teachers a collection of videos and classroom support material that capture novel and engaging aspects of chemistry-based science topics.  The collection is available at www.sciencehooks.scoilnet.ie and is also available trí Ghaeilge. Dr Rachel Quinlan, Vice Dean for the promotion of STEM, College of Science at NUI Galway, said: “Explore funding enables student-staff collaboration on research and resource development, often with benefits that go far beyond the university as in this case.  Students brought their scientific expertise to the development, design and recording of these simple and creative science experiments, and now this inquiry can be ignited in schools and homes throughout the country, in addition to those classrooms already participating with NUI Galway Science students in the Kitchen Chemistry programme.” -Ends- For further information contact Dr Veronica McCauley, School of Education, NUI Galway veronica.mccauley@nuigalway.ie

>> Read full story about NUI Galway's Kitchen Chemistry Launch Free Online Resource for Primary Science Classrooms

Congratulations to Dr Carol Baumann

Congratulations to Dr Carol Baumann-image

Thursday, 24 November 2016

Congratulations to Dr Carol Baumann, School of Education, recently conferred with her PhD in Education at the NUI Galway November graduation ceremony. Carol’s PhD, titled: “Dominant discourse and prevailing practice: positioning financial education within education”, centred on a foundational, philosophical consideration and analysis of the idea of financial education.  Employing ideology critique methodology, the research examined this underdeveloped area in the Irish educational context, seeking to inform the conceptualisation and design of financial education, one that foregrounds the needs of the individual citizen.  Carol’s research was supervised by Dr Tony Hall, School of Education. Link to thesis on NUI Galway ARAN

>> Read full story about Congratulations to Dr Carol Baumann

Teaching Council Event

Teaching Council Event-image

Tuesday, 22 November 2016

On Saturday, 19th November 2016, Professor Gerry Mac Ruairc, Head of the School of Education, NUI Galway and Dr. Manuela Heinz, Director of Teaching Practice, participated in a Shared Learning event focusing on school placements for student teachers, together with colleagues from Salerno Secondary school (http://www.salerno.ie/).

>> Read full story about Teaching Council Event

Important Notice: Information on PhD Fellowships

Important Notice: Information on PhD Fellowships-image

Friday, 8 July 2016

Information on PhD Fellowship in School Leadership, School of Education, NUI Galway As part of its strategic development and in order to build capacity in key areas in Irish Education, the School of Education NUI Galway is offering two dedicated topic-area PhD fellowships in the area of School Leadership (at primary and/or post-primary level) open to both full-time and part-time students.  The overall aim of this initiative is to attract applicants of the highest academic standards to participate in and expand the work of the school in the area of school leadership. Applicants must have at least a first or upper second-class honours primary degree and/or master’s degree and have significant professional experience in the field of education. Click on the link above for full information on how to apply

>> Read full story about Important Notice: Information on PhD Fellowships

Launch of Education Policy for Gaeltacht Schools

Launch of Education Policy for Gaeltacht Schools-image

Friday, 4 November 2016

Government launches policy on Gaeltacht Education 2017-2022 the Taoiseach, the Taoiseach, The Taoiseach, Enda Kenny, together with the Minister for Education and Skills, Richard Bruton and Minister of State for Gaeltacht Affairs, Sean Kyne launched the Department of Education and Skills’ Policy on Gaeltacht Education 2017-2022. The launch was held in Scoil Náisiúnta Mhic Dara, An Cheathrú Rua (Carraroe), Co Galway. School of Education staff from the Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO) programme provided valuable information and input in to the creation of the policy document. Enda Kenny, together with the Minister for Education and Skills, Richard Bruton and Minister of State for Gaeltacht Affairs, Sean Kyne launched the Department of Education and Skills’ Policy on Gaeltacht Education 2017-2022. The launch was held in Scoil Náisiúnta Mhic Dara, An Cheathrú Rua (Carraroe), Co Galway. - See more at: http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2016-Press-Releases/PR2016-10-28.html#sthash.pjJjPwwp.dpuf Enda Kenny, together with the Minister for Education and Skills, Richard Bruton and Minister of State for Gaeltacht Affairs, Sean Kyne launched the Department of Education and Skills’ Policy on Gaeltacht Education 2017-2022. The launch was held in Scoil Náisiúnta Mhic Dara, An Cheathrú Rua (Carraroe), Co Galway. - See more at: http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2016-Press-Releases/PR2016-10-28.html#sthash.pjJjPwwp.dpuf http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2016-Press-Releases/PR2016-10-28.html http://tuairisc.ie/gailearai-la-mor-ar-an-gceathru-rua-agus-polasai-oideachais-a-sheoladh/   Normal 0 false false false EN-IE X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Government Launches Policy on Gaeltacht Education 2017-2022 - See more at: http://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2016-Press-Releases/PR2016-10-28.html#sthash.pjJjPwwp.dpuf

>> Read full story about Launch of Education Policy for Gaeltacht Schools

Seán Ó Grádaigh, Mír Nua-Theicneolaíocht sa Rang Scoile: RTÉ Raidió na Gaeltachta

Seán Ó Grádaigh, Mír Nua-Theicneolaíocht sa Rang Scoile: RTÉ Raidió na Gaeltachta-image

Thursday, 3 November 2016

Nua-Theicneolaíocht sa Rang Scoile: Labhair Seán Ó Grádaigh (Oideachas) le Cormac ag a Cúig ar RTÉ Raidió na Gaeltachta faoi úsáid na nua-theicneolaíocht san oideachas.

>> Read full story about Seán Ó Grádaigh, Mír Nua-Theicneolaíocht sa Rang Scoile: RTÉ Raidió na Gaeltachta

Congratulations Dr Paul Flynn

Congratulations Dr Paul Flynn-image

Monday, 10 October 2016

Congratulations to School of Education, NUI Galway staff member and PhD student, Paul Flynn ( @FlynnDPaul ) on the successful defence of his PhD, using design-based research to design community of practice within initial teacher education. Paul’s PhD was based on his teaching within NUI Galway’s BA Mathematics and Education programme.

>> Read full story about Congratulations Dr Paul Flynn

Contributions to Panel Discussion at Teaching Council, FÉILTE 2016 Event in RDS, Dublin on Saturday 1st Oct.

Contributions to Panel Discussion at Teaching Council, FÉILTE 2016 Event in RDS, Dublin on Saturday 1st Oct.-image

Thursday, 6 October 2016

Dr Manuela Heinz, Director of Teaching Practice and Ms Hannagh McGinley, Ph.D Student from the School of Education, NUI Galway, were invited to contribute to a panel discussion on the topic “Diversity in Education”. The panel discussed recent developments and challenges affecting students, teachers and schools as well as equity issues and barriers for individuals from underrepresented and disadvantaged groups who would like to enter and/or have already joined the teaching profession. Manuela shared findings from the DITE (Diversity in Initial Teacher Education) national research project. Féilte 2016 Photo Gallery

>> Read full story about Contributions to Panel Discussion at Teaching Council, FÉILTE 2016 Event in RDS, Dublin on Saturday 1st Oct.

Staff contribute to Teaching Council, FÉILTE 2016 event in RDS, Dublin on Saturday 1st Oct.

Staff contribute to Teaching Council, FÉILTE 2016 event in RDS, Dublin on Saturday 1st Oct.-image

Thursday, 6 October 2016

Staff and Researchers from the School of Education, NUIGalway contributed to the recent Teaching Council, FÉILTE 2016 event in RDS, Dublin on Saturday 1st Oct.   The Researchmeet follows the standard Teachmeet format, with each presenter providing a 5-minute nano presentation on their research.  Subsequent to the presentations, presenters then moved to their display stands where they were available to engage with the FÉILTE audience further about their research. Sorcha O'Toole presented on her research so far, as part of her PhD programme within Researchmeet on Enabling a professional identity in FE teachers and  the emerging importance of dialogue in developing practice. Eilis Flanagan partook in the Researchmeet at this year’s FÉILTE.  She presented on her completed four-year doctoral study, which explored the design of technology-enhanced learning in English education.  Her presentation concentrated on the theoretical foundations and the iterative implementation of the Digital Ensemble approach to English teaching and assessment.   This approach integrates mobile technologies with collaborative, drama-based strategies to mobilise and augment embodied approaches to engaging with literature.   @EilisFlanagan Féilte 2016 Photo Gallery

>> Read full story about Staff contribute to Teaching Council, FÉILTE 2016 event in RDS, Dublin on Saturday 1st Oct.

1st Year PME Scratch Programming

1st Year PME Scratch Programming-image

Tuesday, 4 October 2016

1st Year PME ICT Methodology students, Paul Mc Keever and Robert Butler designed and programmed computer programmes in Scratch as part of their ICT Methodology course. ICT in Irish education is undergoing significant change with new curriculum developments, including short courses for coding and digital media design in the new Junior Cycle.   Scratch is a free, highly user-friendly programming environment designed by the Lifelong Kindergarten Group at the MIT, which enables creative technology design and programming: http://scratch.mit.edu

>> Read full story about 1st Year PME Scratch Programming

NUI Galway Lecturer Recognised as Fellow of International Education Society

NUI Galway Lecturer Recognised as Fellow of International Education Society-image

Thursday, 22 September 2016

Dr Tony Hall, Lecturer in Educational Technology with NUI Galway, has been elected a Fellow of the International Society for Design and Development in Education (ISDDE). Dr Hall was welcomed to the society at its recent annual conference in Utrecht in The Netherlands and joins 150 other active educational designers and technologists who are connected as Fellows of the society. Chair of ISDDE, Professor Susan McKenney said: “Becoming a Fellow of ISDDE is both recognition of Tony's work as an educational designer as well as entry into an international community of professionals striving to promote and support excellence in educational design.”  Dr Tony Hall said: “I am honoured to be a Fellow of ISDDE and look forward to further building contact and collaboration with the colleagues and design researchers from all over the world that I met in Utrecht.” Dr Hall is a lecturer with NUI Galway’s School of Education. His leadership in developing Design-Based Research at NUI Galway and role in collaboratively designing NUI Galway’s Bachelor of Arts Mathematics and Education, the national Professional Diploma in Mathematics for Teaching, and EU H2020 Q-Tales Project contributed to his election as Fellow of ISDDE. The ISDDE was founded to bring together outstanding education course designers and developers from around the globe. The society aims to promote excellence in educational products and materials, particularly for science, mathematics, and technology by creating a professional community that shares knowledge, research, approaches, and critiques. ISDDE advances these goals through annual conferences, a peer-reviewed e-journal, Educational Designer and annual prizes for excellence in educational design. For more information about ISDDE and its awards, visit www.isdde.org.

>> Read full story about NUI Galway Lecturer Recognised as Fellow of International Education Society

Gradam an ‘Apple Distinguished Programme 2016-18’ bronnta ar an Máistir Gairimiúil san Oideachas

Gradam an ‘Apple Distinguished Programme 2016-18’ bronnta ar an Máistir Gairimiúil san Oideachas-image

Thursday, 8 September 2016

Bronnadh an Apple Distinguished Programme ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas mí naFeabhra 2015 agus ba é an chéad chlár tríú leibhéal lasmuigh de Mheiriceá a ghnóthaigh angradam seo.Bronnadh an gradam den dara huair ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas do na blianta2016-2018 ar na mallaibh.Leis an ngradam seo, tá an Máistir Gairmiúil san Oideachas aitheanta an athuair mar chlár le barrfeabhas san nuálaíocht, sa cheannródaíocht agus mar eiseamláir oideachais maidir le húsáid nateicneolaíochta san oideachas.Ghlac Ceann nua-cheaptha na Scoile, an tOllamh Gerry Mac Ruairc, in éineacht le stiúrthóir anchláir, an Dr Brendan Mac Mahon leis an ngradam, thar ceann na foirne MGO, ó Éanna ÓBrádaigh, Bainisteoir Forbairt Gnó san Oideachas, Apple. The Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO) programme, offered by the School of Education, NUIGalway, was again recently awarded the prestigious Apple Distinguished Programme forinnovation, leadership and educational excellence 2016-2018. This award identifies centres ofexcellence in the use of technology in education.Gerry MacRuairc, the School of Education’s newly appointed Professor of Education and Dr.Brendan Mac Mahon (MGO Programme Director) accepted the award on behalf of the MGOprogramme team, from Éanna Ó Brádaigh (Apple).In February 2015 the Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO) was the first third level programmeoutside of the USA to be awarded the Apple Distinguished Programme award.

>> Read full story about Gradam an ‘Apple Distinguished Programme 2016-18’ bronnta ar an Máistir Gairimiúil san Oideachas

NUIG Collective Intelligence and Design-Based Research Seminar, Graduate School of Education, University of Exeter

NUIG Collective Intelligence and Design-Based Research Seminar, Graduate School of Education, University of Exeter-image

Tuesday, 6 September 2016

Dr Michael Hogan, Senior Lecturer in Psychology, School of Psychology and Dr Tony Hall, Lecturer in Educational Technology, School of Education recently facilitated a joint seminar on Collective Intelligence and Design-Based Research at the Graduate School of Education, University of Exeter. Hosted by Professor Rupert Wegerif at the Centre for Teaching and Thinking Dialogue, the seminar examined how CI and DBR methodologies can be used in the collaborative conceptualisation and design of educational innovations, solutions and technologies. Over the past few years, Michael has worked to extend the pragmatic systems science and collective intelligence methods developed by John Warfield.  In his talk, Michael described Warfield’s method, outlined a variety of recent basic and applied social science applications, and discussed how collective intelligence can be used in a classroom setting.  Tony's talk examined the emergence, potential and limitations of design-based research (DBR) as a solution-oriented, change-driven research methodology across different educational contexts and settings, elective and formal.

>> Read full story about NUIG Collective Intelligence and Design-Based Research Seminar, Graduate School of Education, University of Exeter

School of Education English Methodologists Present at NATE 2016

School of Education English Methodologists Present at NATE 2016-image

Thursday, 4 August 2016

Drs Eílis Flanagan ( @EilisFlanagan )and Tony Hall, School of Education, NUI Galway presented on the digital ensemble innovation with local Galway schools and the related ENaCT educational design framework at this year’s National Association for the Teaching of English (NATE) Conference 2016, Stratford Upon Avon. Digital ensemble is a technology-enhanced approach to English teaching and assessment, exploring the combination of ensemble: drama and performative learning, and mobile and portable technology, e.g. iPad. A key outcome of the research has been the development of a Junior Cycle Short Course, titled ENaCT-It, which outlines a syllabus for using mobile ICT and drama to enhance engagement with English literature. The research will feature as a paper, “Digital Ensemble: The ENaCT design-based research framework for technology-enhanced embodied assessment in English education”, in a forthcoming special issue of the NATE journal, English in Education, appearing in spring 2017, on the topic of learning and assessment, edited by Dr Ann Harris, University of Huddersfield.

>> Read full story about School of Education English Methodologists Present at NATE 2016

DBR & Collective Intelligence Seminar, Graduate School of Education, University of Exeter

DBR & Collective Intelligence Seminar, Graduate School of Education, University of Exeter-image

Wednesday, 13 July 2016

DBR & Collective Intelligence Seminar, Graduate School of Education, University of Exeter.  1st September 2016 at 1pm Tony Hall is Lecturer in Educational Technology and a design-based researcher in the School of Education, National University of Ireland, Galway.  In his talk, Tony will explore the potential and limitations of design-based research (DBR) as a solution-driven, change-oriented research methodology in different educational contexts and settings, elective and formal, including museums, schools and higher education.  Tony was formerly a secondary school teacher of physical education, English and ICT, and a school ICT coordinator.  He jointly leads the H2020 Q-Tales Project to design and develop educational eBooks with Drs Michael Hogan and John Breslin at the NUI Galway.  Tony is also the Co-PI at NUI Galway for the REX Project, funded by the National Forum, to design and develop an online portal to support the integration of educational academic research and teacher professional practice.  Further information: http://www.nuigalway.ie/our-research/people/education/tonyhall/. Michael Hogan (@michaelhogannui) is a Senior Lecturer in Psychology at the National University of Ireland, Galway.  Over the past few years, Michael has worked to extend the pragmatic systems science and collective intelligence methods developed by John Warfield.  This work includes basic and applied collective intelligence research and the creation of a new approach to systems science education.  Michael currently works on a variety of EU projects that use collective intelligence, including projects focused on marine ecosystem sustainability, open data transparency, and e-book design for children.  In his talk, Michael will describe Warfield’s method, outline a variety of recent basic and applied social science applications, and discuss how collective intelligence can be used in a classroom setting.

>> Read full story about DBR & Collective Intelligence Seminar, Graduate School of Education, University of Exeter

Sea Change CoderDojo Gaming Challenge Awards

Sea Change CoderDojo Gaming Challenge Awards-image

Tuesday, 28 June 2016

The Awards Ceremony for the exciting Sea Change Coder Dojo Challenge took place recently in NUI Galway.  It was the cullmination of a very busy year and also represented the final event for the Galway Coderdojo this school year. The Sea Change game design challenge was launched on February 27th and invited entrants from Galway (Ireland) and Lund (Sweden) CoderDojo members aged 7-18yrs.  The challenge was organised by NUI Galway as part of their contribution to a European project called “Sea Change” which aims to establish a fundamental ‘Sea Change’ in the way European citizens view their relationship with the sea. “The challenge is to use the fun and popularity of designing and playing tech games to raise awareness of Marine issues like the need to protect cold-water coral reefs, how we can begin to address the scourge of micro-plastics, and how we can maintain healthy oceans and seas, for ourselves, for the animals that live in them, and ultimately for the planet” said Dr Anthony Grehan, Earth and Ocean Sciences, NUI Galway and co-organiser of the event. Single and team entrants were encouraged to use their CoderDojos and mentors to develop their games over the three months. “There was a surge of interest with 32 entrants from Galway alone, revealing a strong and enthusiastic coding community, which is particularly relevant from an informal learning perspective, considering the recent Digital Strategy for Schools, 2015-2020 and its promotion of coding and programming at both primary and secondary level” said Dr Veronica McCauley from the School of Education at NUI Galway and co-organiser of the event. The game design was reviewed by a panel of experts: Alan Duggan (Tribalcity.com), Gavin Duffy (RealSim Ltd.) and Triona Mac Giolla Rí (Coderdojo Mentor) and judged on ‘best concept’ and ‘ease of use’.   “The aesthetic and technical merit of the project submissions has been highly commended by the judges” said Brendan Smith, Education Outreach Officer at INSIGHT, NUI Galway and Co-Founder of Coderdojo Galway.  “And as such, we are delighted to hear that one of the winning games will be included within a soon to be published iBook about cold water corals that will be presented as a teaching resource to secondary schools”.  Two awards were presented to the Irish finalists: Junior Award: €300 and Senior Award: €500 and a certificate of participation was presented to each entrant. The organisers wish to thank Councillor John Walsh, Deputy Mayor of Galway City, who took time out of his busy schedule to attend the opening procedings. Other marine related resources are available (newsletters, poster, fact sheet, ocean literacy booklet, videos) on the project website: www.seachangeproject.eu.

>> Read full story about Sea Change CoderDojo Gaming Challenge Awards

Design-Based Research at the CREATE NYU

Design-Based Research at the CREATE NYU -image

Tuesday, 21 June 2016

Dr Tony Hall, School of Education recently presented on NUI Galway's approach to design-based research at the CREATE: Consortium for Research and Evaluation of Advanced Technologies in Education at New York University (@NYU_CREATE).  In particular, the seminar explored the potential of narrative and digital storytelling in the conceptualisation, design and evaluation of educational innovations and technologies in different learning contexts, elective and formal.

>> Read full story about Design-Based Research at the CREATE NYU

CREW Workshop

CREW Workshop-image

Tuesday, 14 June 2016

Valery de Smidt (@CREW_EricJoris) from CREW in Belgium (www.crewonline.org) presented a workshop on Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) at the School of Education, NUI Galway on Wednesday, 8 June, 2016. Dr. Veronica McCauley (@VMcC_ScienceEd) and Dr. Kevin Davison (@KevinGDavison) from the School of Education (SoE) are a leading a project on the Immersive Classroom as a part of the Galway 2020 International Capital of Culture bid. CREW are an internationally recognised company that work in the area of VR/Immersive theatre/education and spectacle.  They were shortlisted for the Ars Electronica 2016 prize.  CREW are a partner in the Immersive Classroom Project along with local digital artist Denise McDonagh, Coder Dojo facilitators, and doctoral students from the School of Education. Also in attendance were, Marilyn Gaughan (@redgaughan and @galway2020) from the Galway2020 project; Michael McNamara (@ML_McN) and Martin McHugh, SoE Doctoral students; Karl Sweeney (@karljsweeney) from Galway Coder DoJo and Denise McDonagh (@Dinnymac)

>> Read full story about CREW Workshop

Léargas Language Label

Léargas Language Label-image

Wednesday, 25 May 2016

D'éirigh le hAoife Ní Bhroin, mac léinn ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas, Scoil an Oideachais, áit a fháil ar an ngearrliosta do 'Foghlaimeoir Teanga na Bliana 2016.'  Agus a cuid oideachais ar fad faighte ag Aoife trí Bhéarla go dtí seo, roghnaigh sí an clár MGO a dhéanamh trí Ghaeilge mar gheall ar an suim agus an dúil atá aici sa teanga. Tá éacht déanta aici i gcaitheamh na bliana maidir le dul chun cinn agus forbairt sa Ghaeilge.  Maith thú, a Aoife! Aoife Ní Bhroin, student on Máistir Gairmiúil san Oideachas, was shortlisted for Language Learner of the Year 2016. Having received all her education through English, Aoife chose to undertake her Initial Teacher Education course through Irish, and has made huge progress in the language throughout the year.  Well done, Aoife! Léargas Language Label http://www.leargas.ie/programmes/languages/european-language-label/about/

>> Read full story about Léargas Language Label

Collective Intelligence: An Innovative Research Approach to Promoting Ocean Literacies in Ireland

Collective Intelligence: An Innovative Research Approach to Promoting Ocean Literacies in Ireland-image

Monday, 23 May 2016

Sea Change is a European Horizon 2020 project aiming to establish a fundamental “Sea Change” in the way European citizens view their relationship with the sea, by empowering them, as Ocean Literate citizens, to take direct and sustainable action towards a healthy ocean, healthy communities and ultimately a healthy planet.  One aspect of the project involves hosting education conversations across eight European countries to identify the barriers to teaching 12-19 year olds about the ocean. Collective Intelligence (CI), a systems-thinking methodology, is playing a pivotal role in collecting and visualising the barriers impeding ocean literate societies whilst assisting in the design of solutions and options for the successful integration of oceans into education and outreach curricula.  On Thursday 19th May,  Dr. Christine Domegan, Dr. Patricia McHugh (Marketing Discipline, J.E. Cairnes School of Business & Economics, NUI Galway) and Dr. Veronica McCauley (@VMcC_ScienceEd), Dr. Kevin Davison (@KevinGDavison) School of Education, NUI Galway, co-facilitated Ireland’s contribution to the Ocean Literacy campaign by gathering together key marine stakeholders from across Ireland to discuss and debate the challenges and solutions towards more ocean literature citizens in Ireland.  The primary target group for this research is children from second level education.

>> Read full story about Collective Intelligence: An Innovative Research Approach to Promoting Ocean Literacies in Ireland

Meitheal Taighde Taifead sa seomra ranga Gaeilge

Meitheal Taighde Taifead sa seomra ranga Gaeilge-image

Thursday, 19 May 2016

Sinéad Ní Ghuidir, Lecturer, Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO), School of Education, NUI Galway, is collaborating with Deirdre Ní Loingsigh in the University of Limerick on a project to set up a working group interested in collating examples of classroom practice and language teaching in the Irish classroom. Prof Do Coyle, the external examiner for the Professional Masters in Education (PME) will be in Galway at the beginning of June and has agreed to give a short talk on her own experience of similar projects. The session will be followed by a general meeting of interested parties in order to set up a research project specifically focussed on the Irish language classroom. The talk will take place on Thursday 2 June at 2.00pm.  Venue TBC. For further enquiries, please contact Sinéad Ní Ghuidir via email

>> Read full story about Meitheal Taighde Taifead sa seomra ranga Gaeilge

#LoveIrishResearch celebrates International Museum Day

 #LoveIrishResearch celebrates International Museum Day-image

Thursday, 19 May 2016

To mark International Museum Day, the Irish Reasearch Council (#LoveIrishResearch) asked two researchers to talk about the importance of museums as sites for educating the public on our shared heritage, contemporary culture, and our future. One of the researchers, Sally McHugh ( @thefordofthekings ) Postgraduate Scholar in the School of Education at NUI Galway, wrote about working on her project, “Innovation in Heritage Education: Towards a Synthesis of Formal and Informal Learning.” Sally's project is supervised by Dr Tony Hall, Lecturer in Educational Techology, School of Education, NUI Galway.

>> Read full story about #LoveIrishResearch celebrates International Museum Day

Irish Association of Science Education Lecturers (IASEL) National Gathering

Irish Association of Science Education Lecturers (IASEL) National Gathering-image

Wednesday, 18 May 2016

Dr Veronica McCauley, Science Educator, School of Education, NUI Galway, attended the Irish Association of Science Education Lecturers (IASEL) national gathering in Trinity College Dublin on Tuesday 17th May.  The gathering welcomed Science Education Lecturer representation from across the country. The inaugural meeting of IASEL was held on 15th May 2000, and since then it has provided an opportunity for science educators to network, share best practice, and contribute to science education policy development.  This recent meeting invited presentations on best practice and evaluation strategies in science education from seven universities in relation to initial teacher education on their respective concurrent and consecutive programmes.  Picture from left to right:Dr. James Lovatt (Dublin City University), Dr. Veronica McCauley (NUI Galway), Dr. Odilla Finlayson (Dublin City University), Dr. Alison Graham (University College Dublin), Dr. Declan Kennedy (University College Cork), Dr Majella Dempsey (NUI Maynooth), Mr. Rory Geoghegan (University College Cork), Dr. Colette Murphy (Trinity College Dublin), Dr. Peter Childs (University of Limerick) and Ms. Mary Mullaghy (Trinity College Dublin)

>> Read full story about Irish Association of Science Education Lecturers (IASEL) National Gathering

Maths is Murder Summer Camp

Maths is Murder Summer Camp-image

Wednesday, 18 May 2016

The third year students from the BA Maths and Education Programme at NUI, Galway organised a two day maths camp for transition year students from Coláiste Iognáid (Twitter: @Jes_school1) on the NUIG campus, on the 12th and 13th of May. The camp was called 'Maths is Murder' and involved students being presented with a CSI-type murder mystery which they solved using their maths skills, allowing them to gain experience with all strands of Leaving Certificate curriculum.  On the first day of the Maths is Murder event, the scene was a Crimecall type scenario; our NUIG Community Guard Hugh Rogers came in and outlined to the students what the Maths is Murder camp would entail. The activities included cryptography, using technology and still CCTV images to estimate heights, shoe sizes etc.  Students were provided with a map of the campus and used this to estimate the distances between the crime scenes.  The student investigators used the clues at the crime scene to pinpoint the shooter’s exact location and then inspect this area.  The final activity was a moot court scenario in which the students argued their points in order to prove their suspect guilty “beyond all reasonable doubt”! This project forms part of one of thethird year modules and has the purpose of building links between the University and the community.  We would like to thank Eir and the Students Union shop for providing some sponsorship of this Summer Camp.

>> Read full story about Maths is Murder Summer Camp

Breaking the SEAL - A collaboration between the School of Education and Library Services at NUI Galway

Breaking the SEAL - A collaboration between the School of Education and Library Services at NUI Galway-image

Tuesday, 17 May 2016

'Breaking the SEAL - Schools, Archives, Learning' was conceived and completed by Paul Flynn (@FlynnDPaul) Galway Doctoral Research Scholar in the School of Education, NUI Galway and Library Archivist, Barry Houlihan (@stagedreaction).  This innovative project, funded by the SU EXPLORE Initiative, aimed to connect Leaving Certificate History students to the resources of the James Hardiman Library at NUIG and in doing so begin to establish the 21st Century Skills they will require at third level and beyond.  These skills include: Finding Primary & Secondary Sources Interpreting Primary & Secondary Sources Academic Writing Digital Skills Leaving Certificate History students are required to complete a research project that is worth 20% of their final mark in that subject feeding into their final CAO tally for entry to third level education.  Opening up the library archives to these students would provide them with an opportunity to research topics where materials are easily accessible and locally relevant. Twenty four students from Presentation College Headford (PCH) in County Galway visited NUI Galway for a day with their History teacher Mr. James Shovlin and were given a tour of the library archives and four targeted workshops.  Each workshop was focused on a particular 21st Century Skill.  A second set of workshops were held at PCH, where students created and refined content for their research poster presentation in Hardiman Research Building on campus at NUI Galway on 13th May 2016. This research poster exhibition allowed students to exhibit and present their work to the staff and students at NUIG as well as family and friends who attended.  The participating students were presented with certificates of completion by Dr. Mary Fleming, Head of the School of Education, and received their Digital Badge of Completion. For more information on this project and future schools participation contact: p.flynn10@nuigalway.ie

>> Read full story about Breaking the SEAL - A collaboration between the School of Education and Library Services at NUI Galway

School of Education, NUI Galway Design-Based Research (DBR) Seminar at Stanford University

School of Education, NUI Galway Design-Based Research (DBR) Seminar at Stanford University-image

Monday, 16 May 2016

Dr Tony Hall, Lecturer in Educational Technology, School of Education, NUI Galway, recently facilitated a design-based research (DBR) seminar at Stanford University, entitled: 'From Dewey to the Digital: Design-Based Research in Educational Contexts'. The discussion centred on key topics in design-based research and the learning sciences, with participants examining how to design bespoke solutions to meet the local requirements of diverse learning settings, but as design-based researchers, aiming to contribute also to the broader knowledge base of principled, systematic design in the learning sciences.  Tony illustrated his talk throughout by reference to NUI Galway's specific approach to design-based research.

>> Read full story about School of Education, NUI Galway Design-Based Research (DBR) Seminar at Stanford University

MGO 2016 ag an Teachers Ball ag ceiliúradh chríoch an chláir

MGO 2016 ag an Teachers Ball ag ceiliúradh chríoch an chláir -image

Friday, 13 May 2016

Scoil an Oideachais, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO) 2016 ag an Teachers Ball ag ceiliúradh chríoch an chláir.

>> Read full story about MGO 2016 ag an Teachers Ball ag ceiliúradh chríoch an chláir

Special Edition - IJMBL Journal, Mobile Learning in teacher Education

Special Edition - IJMBL Journal, Mobile Learning in teacher Education-image

Thursday, 12 May 2016

Staff from the School of Education, NUI Galway, guest edited a 'Special issue International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL) Journal, Mobile Learning in Teacher Education.  The staff were Dr Tony Hall, Seán Ó Grádaigh ( Twitter: @SeanOGraTek ) and Sinéad Ní Ghuidhir ( Twitter: @ Snighuidhir ) The International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL) provides a forum for researchers in this field to share their knowledge and experience of combining e-learning and m-learning with other educational resources.  Providing researchers, practitioners, and academicians with insight into a wide range of topics such as knowledge sharing, mobile games for learning, collaborative learning, and e-learning, this journal contains useful articles for those seeking to learn, analyse, improve, and apply technologies in mobile and blended learning.  The journal spans theoretical, technical, and pedagogical issues in mobile and blended learning.  These embrace comprehensive or critical reviews of the current literature, relevant technologies and applications, and important contextual issues such as privacy, security, adaptivity, and resource constraints. Inspired by the first two MiTE Conferences, 2015 and 2016, founded by Seán Ó Grádaigh, School of Education, the IJMBL special issue features international research on mobile learning in teacher education from the UK, US, Poland, Israel, Portugal and Ireland.

>> Read full story about Special Edition - IJMBL Journal, Mobile Learning in teacher Education

QS World University Rankings by Subject 2016

QS World University Rankings by Subject 2016-image

Wednesday, 4 May 2016

The good news!   QS World University Rankings by Subject 2016, shows that NUI Galway gained an international ranking in Education (Ranked 201-250, 4th in the country) this year.  Other subject successes included Geography (Ranked 151-200, 4th in the country) whilst maintaining last year’s rankings in English (ranked 151-200, 3rd in the country).

>> Read full story about QS World University Rankings by Subject 2016

iBook 'The Story of 1916' by Seán O'Grádaigh

iBook 'The Story of 1916' by Seán O'Grádaigh-image

Thursday, 28 April 2016

The School of Education, NUI Galway recently launched an iBook 'The Story of 1916' by staff member Seán O'Grádaigh (@SeanOGraTek). It was launched by Dr Jim Browne, President of NUI Galway and the Ireland 2016 team (@ireland2016) with pupils and staff of Scoil Chroí Íosa, Newcastle Road, Galway. This multi-touch book tells the story of the 1916 Rising in Dublin.  It is packed with videos, interactivity and multimedia to engage readers with an authentic learning experience, which brings this period of Irish history to life.  It was built as part of Ireland’s Centenary Programme. The iBook is FREE and is available for download from the iTunes Store, with iBooks on your Mac or iOS device.  Multi-touch books can be read with iBooks on your Mac or iOS device. Books with interactive features may work best on an iOS device. iBooks on your Mac requires OS X 10.9 or later

>> Read full story about iBook 'The Story of 1916' by Seán O'Grádaigh

School of Education Hardiman & IRC Scholar at MuseumNext 2016 Conference

School of Education Hardiman & IRC Scholar at MuseumNext 2016 Conference-image

Wednesday, 27 April 2016

School of Education, NUI Galway, Hardiman & IRC Scholar, Ms Sally McHugh (@fordofthekings) attended the recent MuseumNext 2016 Conference in Dublin.  The conferemce theme this year was on the future of museums. Sally has been interested in the move towards creative practices in European museums and the move away from traditional scholarship.  This new movement is towards themes on social justice, diversity, inclusivity and to emotional experiences.  For example, the Chester Beatty library in Dublin is conducting research on the 'Creative Museum'. The provisional title for Sally's research is: 'Innovation in heritage education: towards a synthesis of formal and informal learning.  Her supervisor is Dr Tony Hall.

>> Read full story about School of Education Hardiman & IRC Scholar at MuseumNext 2016 Conference

Research Expertise Exchange (REX) Project

Research Expertise Exchange (REX) Project-image

Wednesday, 27 April 2016

The Research Expertise Exchange (REX) Project Team held their most recent technology design meeting in the School of Education, NUI Galway.  Funded by the National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education, REX aims to design and develop an online portal to support the integration of educational academic research and teacher professional practice. REX is collaborative educational technology research and development project between Mary Immaculate College, Limerick, University of Limerick and National University of Ireland, Galway.  With the increasing emphasis on teacher research within initial teacher education and across the continuum of teacher professional practice, REX will provide an online, blended resource to support teacher research in classrooms and schools.

>> Read full story about Research Expertise Exchange (REX) Project

School of Education Annual Postgraduate Research Seminar April 2016

School of Education Annual Postgraduate Research Seminar April 2016-image

Monday, 4 April 2016

The School of Education, NUI Galway, Postgraduate Research Seminar took place on Wednesday, 6 April 2016.  This seminar is part of the School's annual Research Seminar Series, the purpose of which is to highlight research activity in the School and to provide a forum for discussion. The seminar consisted of a number of parallel sessions, during which research students from the School of Education, NUI Galway presented on their current or recent educational research – in areas such as leadership of learning, literacy and numeracy, technology in education, special educational needs, intercultural education and science education. It was very well attended with great questions asked from the enthusiastic audience who were delighted to hear about the array of research being undertaken. Our Contemporary Research in Irish Education, Volume 3 - Book of Abstracts is available to download.  It was compiled by Dr. Veronica McCauley, lecturer in science education and it gives information on all the research projects presented at this event.

>> Read full story about School of Education Annual Postgraduate Research Seminar April 2016

Design-Based Research (DBR) Seminar in University of Hull

Design-Based Research (DBR) Seminar in University of Hull-image

Wednesday, 6 April 2016

Dr Tony Hall, Lecturer in Educational Technology, School of Education and Visiting Scholar in the Faculty of Education, University of Hull recently delivered a seminar on design-based research (DBR), and its potential in the conceptualisation, deployment and evaluation of technology-enhanced learning. Tony's talk positioned design-based research as a contemporary research methodology in education, and exemplified DBR in practice.  His visit has focused on further developing research collaborations between the School of Education, NUI Galway and the Faculty of Education, University of Hull, particularly in the design of mobile learning in education.

>> Read full story about Design-Based Research (DBR) Seminar in University of Hull

School of Education Lecturer Made Fellow of ISDDE

School of Education Lecturer Made Fellow of ISDDE-image

Monday, 4 April 2016

Dr. Tony Hall, Lecturer in Educational Technology, School of Education, NUI Galway has been made a Fellow of the International Society for Design and Development in Education (ISDDE). An international professional society for educational designers and design-based researchers, ISDDE was established to help develop, promote and advance systematic, principled design of educational environments, innovations, solutions and technologies. 'The Fellows are designers and project leaders with outstanding records, together with some representatives from government agencies and foundations that fund such work.' www.isdde.org

>> Read full story about School of Education Lecturer Made Fellow of ISDDE

Educational Studies Association of Ireland Conference (ESAI) 2016

Educational Studies Association of Ireland Conference (ESAI) 2016-image

Monday, 4 April 2016

The Educational Studies Association of Ireland (ESAI) Conference 2016 was hosted by the School of Education, NUI Galway and held in Galway at the weekend, opening on Thursday evening in the Aula Maxima on campus before moving to the Radisson Blu Hotel in the city for Friday's and Saturday's parallel sessions, meetings and symposia. First hosted by UCG in 1976, the theme of ESA1 2016 was 'Education as a Public Good'.  The School of Education contributions encompassed both conference papers and symposia:  Spotlights on the diversity gap: An examination of the socio-demographic backgrounds of applicants and entrants to primary teacher education programmes in Ireland.Dr Manuela Heinz, Dr Elaine Keane. Collaborative school-university partnerships – how cooperating teachers, principals, student teachers and university tutors see it.Dr Manuela Heinz, Dr Mary Fleming, Dr Bonnie Thompson Long Standardised Assessment: Sacrificing the Individual for the Success of the Majority.Michael Mc Namara Innovative Approaches to Researching, Promoting, and Teaching Ocean Literacies in Ireland and Europe.Dr Veronica McCauley, Dr Kevin Davison, Dr Patricia McHugh Washout or Watershed? Evaluating NQTs' use of mobile technology for teaching and learning during their early years of teaching.Seán Ó Grádaigh, Sinéad Ní Ghuidhir, Dr Brendan Mac Mahon Knowledge Development within a Professional Development Programme for Out-of-Field Mathematics Teachers.Dr Máire Ní Ríordáin, Dr Catherine Paolucci, Dr Laura O’ Dwyer Bringing research and data into teacher professional development.Annelie Eberhardt, Dr. Manuela Heinz Impact of Learning one Foreign Language on Teaching another Foreign Language.Dr. Patrick Farren Symposium: The Naturalistic Context of Design-Based Research (DBR).Paul Flynn, Martin McHugh, Dr. Eílis Flanagan, Dr. Tony Hall, Dr. Veronica McCauley The full conference programme and book of abstracts can be downloaded here.

>> Read full story about Educational Studies Association of Ireland Conference (ESAI) 2016

INVITATION: Network for Educational Action Research in Ireland (NEARI)

INVITATION: Network for Educational Action Research in Ireland (NEARI)-image

Monday, 4 April 2016

The School of Education, NUI Galway will host the next meeting of the Network for Educational Action Research in Ireland (NEARI).   You can see some of their ideas at  http://eari.ie  and http://eariblog.edublogs.org. NEARI are an independent, non-profit organisation and its members are a cross sectoral group of teachers and educators.  This network is for everyone interested in any aspect of action research / reflective practice.   This event will be an opportunity to meet up and network with other action researchers. The theme for this meeting is Sharing Action Research with Others. Location: Education building, Nuns' Island, National University of GalwayDate: 23rd AprilTime: 10.30 to 14.30 Following the success of the ‘Round Robin’ presentations at previous meets, NEARI invite anyone who wishes to do so, to give a short talk or presentation (possibly 5 mins).  This could be about on your action research or on the theme of the day, or you may wish to share a reading from the literature that inspired you.  Please let Pip Ferguson know (pip.ferguson@dcu.ie), as the schedule can be tweaked accordingly. Email Pip Ferguson on pip.ferguson@dcu.ie by 5pm on 8th April to reserve a seat. (Places limited).

>> Read full story about INVITATION: Network for Educational Action Research in Ireland (NEARI)

Design-based research talk - University of Twente, Netherlands

Design-based research talk - University of Twente, Netherlands-image

Thursday, 24 March 2016

Dr Tony Hall, Lecturer in Educational Technology, School of Education, NUI Galway,  recently spoke about design-based research (DBR) at the University of Twente, Netherlands. Hosted by Professor Susan McKenney, leading educational design researcher, Department of Education, Twente University, Tony presented on the design-based research being undertaken at NUI Galway's School of Education (SoE), and how researchers in the SoE are working on the principled, systematic design of learning innovations and technologies across a diverse array of educational contexts and settings, formal and informal. Entitled 'From Dewey to the Digital', Tony's talk traced DBR's emergence as intelligent experimentation, and its potential in developing bespoke technology-enhanced learning solutions in context. Tony presented to a wide audience in Enschede, including educational design researchers, teacher educators, educational technologists and STEM designers.

>> Read full story about Design-based research talk - University of Twente, Netherlands

Farewell to BA Mathematics & Education Class of 2016

Farewell to BA Mathematics & Education Class of 2016-image

Thursday, 24 March 2016

Farewell and good luck to the BA Mathematics and Education (BME) Class of 2016, from all in the School of Education, NUI Galway. This group of student teachers finished with a flourish after four years of study by organising and contributing to the 'Mathematics and Education, 5th Annual Research Symposium'. Keynote speakers included Prof. Ailish Hannigan, Associate Professor of Biomedical Statistics at the Graduate Entry Medical School, University of Limerick and Dr Anne Brosnan, National Coordinator of the Project Maths Development Team (PMDT).

>> Read full story about Farewell to BA Mathematics & Education Class of 2016

Education, NUI Galway - one of 11 subjects ranked in the QS subject rankings

Education, NUI Galway - one of 11 subjects ranked in the QS subject rankings-image

Wednesday, 23 March 2016

Good news! Education, NUI Galway was one of the 11 subjects ranked in the QS subject rankings released this week. See these links for details: QS Top Universities NUI Galway Press Release

>> Read full story about Education, NUI Galway - one of 11 subjects ranked in the QS subject rankings

International Conference of the Learning Sciences 2016 in Singapore

International Conference of the Learning Sciences 2016 in Singapore-image

Monday, 21 March 2016

Paul Flynn, School of Education PhD Candidate and Galway Doctoral Research Scholar has been invited to attend the International Conference of the Learning Sciences 2016 in Singapore 20-24 June.  The theme of the conference is 'Transforming Learning, Empowering Learners’.  Paul has been selected to participate in a Doctoral Consortium at ICLS 2016.  This is an elite grouping of only 12 PhD candidates from around the globe to discuss issues surrounding the Learning Sciences and Design-Based Research.  For more details email p.flynn10@nuigalway.ie You can also follow Paul on Twitter @FlynnDPaul

>> Read full story about International Conference of the Learning Sciences 2016 in Singapore

3rd Annual Statistical Summer School

3rd Annual Statistical Summer School-image

Friday, 4 March 2016

The 3rd Annual Statistical Summer School will be held at the School of Education, NUI Galway, June 22nd-24th 2016.  This Summer School is the third in a series being organised collaboratively by the School of Education, NUI, Galway and the Department of Education and Professional Studies, UL.  This event has arisen out of a desire to develop statistical competence in the domain of educational research, while promoting data awareness and impact on policy and intervention. This year’s Summer School, facilitated by Dr. Laura O’ Dwyer (Boston College), will focus on strategies, techniques, tactics, and issues in the development of surveys as measurement instruments.  It will emphasize the theoretical, measurement and practical considerations (including reliability and validity, etc.) in the development of measurement instruments.  The Summer School will include demonstrations and hands-on practice in survey development and data analysis and detailed materials will be provided. For more information please see the attached document. In order to register for this Summer School please email maire.niriordain@nuigalway.ie  or via the website link available at http://bit.ly/1mUG5le Places are limited to 25 participants.

>> Read full story about 3rd Annual Statistical Summer School

Q-Tales Technology Design and Development

Q-Tales Technology Design and Development-image

Friday, 4 March 2016

Dr Tony Hall, Educational Technology Lecturer, School of Education, NUI Galway visits Omega Technology (http://www.omegatechnology.gr ) in Athens. The focus of the work over the past week has been to take the Q-Tales pedagogical design framework and related design schema, developed at NUI Galway by Drs Michael Hogan, Bonnie Long, John Breslin and Tony Hall, and using a gamified design approach, create prototype literacy mini-games for the Q-Tales educational ebook platform. The primary development environment for the technology is C# in Unity 3D, led by Theodoros Doukoulos.

>> Read full story about Q-Tales Technology Design and Development

Sea Change Coder Dojo Challenge

Sea Change Coder Dojo Challenge -image

Thursday, 3 March 2016

The Sea Change game design challenge is open to Galway (Ireland) and Lund (Sweden) CoderDojo members aged 10-18. The challenge is being organised by NUI Galway as part of their contribution to a European project called “Sea Change” which aims to establish a fundamental “Sea Change” in the way European citizens view their relationship with the sea.  The challenge is to use the fun and popularity of designing and playing tech games to raise awareness of Marine issues like the need to protect cold-water coral reefs, how we can begin to address the scourge of micro-plastics, and how we can maintain healthy oceans and seas, for ourselves, for the animals that live in them, and ultimately for the planet. You and your team can use your CoderDojos and mentors to develop your games. The game design will be reviewed by a panel of experts and judged on ‘best concept’ and ‘ease of use’.  The winning game will be included in an iBook about cold water corals that will be presented as a teaching resource to secondary schools and the name of the winning team will be inscribed on a special Sea Change Coder Dojo Challenge plaque.  There will also be cash prizes for the top 2 teams in each country: first prize: 500€; second prize: 250€. At the launch, two scientists will talked about their work on corals, and plastics in our ocean, to provide ideas for game development.  Other resources are available (newsletters, poster, fact sheet, ocean literacy booklet, videos) on the project website: www.seachangeproject.eu. Dr Veronica McCauley from the School of Education, NUI Galway and Dr Anthony Grehan, Earth and Ocean Sciences, School of Natural Science, gave an interview about the launch on the Keith Finnegan Show.  It's available on their podcast:  http://galwaybayfm.ie/the-keith-finnegan-show-thursday-february-25th/ from 01:01:57. Competition Time-Table Registration by: 26 March, 2016 Submission by: 14 May, 2016 Winners announced: 11 June, 2016

>> Read full story about Sea Change Coder Dojo Challenge

Call for Participation: 6th Irish Conference on Game-Based Learning

Call for Participation: 6th Irish Conference on Game-Based Learning -image

Wednesday, 2 March 2016

The Irish Conference on Game Based Learning (iGBL), formerly the Irish Symposium on Game-Based Learning, now in its sixth year, will be hosted by Trinity College Dublin on 1st and 2nd September 2016. This conference provides a forum for all stakeholders interested in exchanging ideas, projects, and best practices on the use of games and game-based approaches to support motivation, learning, and change. Researchers will be able to present and share their latest findings. Students will have an opportunity to present their research or showcase their games, and meet specialists in this field  to obtain constructive feedback. Instructors will have the opportunity to discover new game-based teaching approaches and share new game-based skills that they can integrate in their teaching. Companies will be able to showcase their products and explain how these can be used in the context of learning and motivation. Prospective presenters can now submit their abstract through the online submission system.We welcome abstracts from a wide range of stakeholders, including researchers, instructors, or students, who will have the opportunity to conduct workshops, present research results, or provide insights on how they managed to design or use games for educational or motivational purposes. Important Dates 8th March 2016: Abstract submission deadline. 8th April 2016: Notification of acceptance. 8th April 2016: Successful research-based presentations are invited to submit a paper to be included in the conference proceedings. 19th April 2016: Early-bird registration deadline. 3rd May 2016: Registration deadline. 31st May 2016: Final submission of presentations and research papers.For more information on iGBL2016, please email us at: igblcon...@gmail.com or visit the official website .

>> Read full story about Call for Participation: 6th Irish Conference on Game-Based Learning

PhD in Education (Learning Sciences) Spring Graduation

PhD in Education (Learning Sciences) Spring Graduation-image

Wednesday, 24 February 2016

Congratulations to Dr Mary Higgins who was conferred with her PhD in Education (Learning Sciences) at the Spring Conferring on Wednesday 24th February.   Dr Higgins’ thesis, entitled: “Applied Learning: A Design Model for Further Education in the 21st Century”, developed a bespoke design-based research model, AACES, to support applied and technology-enhanced learning in adult, continuing and further education.  Dr Higgins’ research was supervised by Dr Tony Hall, Lecturer in Educational Technology, School of Education, NUI Galway.

>> Read full story about PhD in Education (Learning Sciences) Spring Graduation

CoderDojo-Galway Irish Science Teachers Association Event

CoderDojo-Galway Irish Science Teachers Association Event-image

Tuesday, 16 February 2016

Mr Brendan Smith, Co-Founder of CoderDojo Galway City, recently provided members of the Galway Branch of the Irish Science Teacher's Association (ISTA) with a 2-hour workshop on using Scratch software in an educational context. This CoderDojo event was organised by Dr Veronica McCauley, Science Educator in the School of Education, NUI Galway.  It gave science teachers the opportunity to try out the 'Scratch' coding software in a supportive and fun learning environment.

>> Read full story about CoderDojo-Galway Irish Science Teachers Association Event

PhD Canditate invited to attend prestigious EERA Summer School

PhD Canditate invited to attend prestigious EERA Summer School -image

Friday, 5 February 2016

School of Education, NUI Galway, PHD Candidate and Galway Doctoral Research Scholar has been invited to attend the European Educational Research Association (EERA) - 7th Histories of Education Summer School at the University of Groningen, Netherlands in June 2016. This is a highly prized conference with only 30 PhD Candidates from across the EU invited to attend. Engaged in design-based research, Paul is exploring the history of education for community formation in undergraduate initial teacher education. For more details contact p.flynn10@nuigalway.ie

>> Read full story about PhD Canditate invited to attend prestigious EERA Summer School

School of Education 'Physics Hooks' launched on YouTube

School of Education 'Physics Hooks' launched on YouTube-image

Friday, 5 February 2016

School of Education, NUI Galway, 'Physics Hooks' launched on YouTube The Physics Video Hooks project, spearheaded by Dr Veronica McCauley, Lecturer in Science Education and designed by Martin McHugh, Doctoral Candidate in Science Education and John Byrne, a Science and Physics teacher in St. Paul’s Secondary School, Oughterard, has been officially launched on YouTube. The Hooks Series offers science educators a collection of videos that capture novel and engaging aspects of Physics. They are short, smart video clips that can be used to draw learners in and engage them in scientific inquiry and discovery. They are based on Junior Science topics, but they can be extended to Senior Cycle also. Previously, the hooks were only available through Apple iBooks and www.sciencehooks.scoilnet.ie. The new YouTube platform allows School of Education designed resources to reach a wider audience of students and educators. The videos are available for free at: http://tinyurl.com/physicshooks For more content, be sure to subscribe to PhysicsHooks!

>> Read full story about School of Education 'Physics Hooks' launched on YouTube

Graduation of Second Cohort of Professional Diploma in Mathematics for Teaching

Graduation of Second Cohort of Professional Diploma in Mathematics for Teaching-image

Tuesday, 26 January 2016

The second cohort of Professional Diploma in Mathematics for Teaching (PDMT) / Dioplóma Gairmiúil sa Mhatamaitic don Mhúinteoireacht (DGMM) (240 teachers) were conferred in the University of Limerick last Saturday bringing the number of graduates of the programme to over 525 (i.e. both Cohorts 1 and 2).As for the first PDMT / DGMM conferring in January 2015, we were delighted that the Minister for Education and Skills, Jan O'Sullivan, TD, attended and spoke at the ceremony. We continue to work with Cohorts 3 and 4. Coordinated by EPI*STEM, UL, the PDMT / DGMM is jointly accredited by UL - NUIG under their strategic alliance and delivered nationwide through a consortium of Higher Education institutions. Click on the link to the UL news item re PDMT / DGMM conferring last Saturday: http://www.ul.ie/news-centre/news/secondary-teachers-advance-their-abilities-in-mathematics-at-ul/

>> Read full story about Graduation of Second Cohort of Professional Diploma in Mathematics for Teaching

Shakespeare For Schools in the Digital Age

Shakespeare For Schools in the Digital Age-image

Tuesday, 26 January 2016

Picture (L-R): Dr. Brendan Mac Mahon,  Professor Eero Ropo, School of Education, University of Tampere, Finland (external examiner), Ellen McCabe, Professor Rod Stoneman, Dr. Tony Hall. Congratulations to Ms Ellen McCabe, Huston School of Film and Digital Media and PhD student, Structured PhD Digital Arts and Humanities (DAH), College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies, who has successfully defended her thesis, entitled: 'Living the Stories We Create: An Educational Response to Narrative in the Digital Age.' Using Shakespeare's Macbeth as a case-study, Ellen's thesis explored the implications of digital media for learning within the Irish Leaving Certificate English Curriculum, and the potential of new media to support the realignment of formal learning contexts to contemporary perceptions and expectations of narrative. The research was jointly supervised by Professor Rod Stoneman and Dr. Seán Crosson, Huston School of Film and Digital Media, and Dr. Tony Hall, School of Education.  Dr. Brendan Mac Mahon, School of Education, acted as internal examiner.

>> Read full story about Shakespeare For Schools in the Digital Age

School of Education Conference on Mobile Technology in Teacher Education

School of Education Conference on Mobile Technology in Teacher Education-image

Monday, 11 January 2016

The School of Education, NUI Galway will host the Second International Conference on Mobile Technology in Teacher Education (MiTE 2016) on 15th and 16th January in the Ardilaun Hotel, Galway. On Friday, 15th January, the conference will provide an academic platform for emerging research, and on Saturday, 16th January, the focus will be on the practitioner application of mobile technology in the classroom, in the form of hands-on workshops and showcases on mobile apps for teaching, learning and assessment. NUI Galway’s School of Education is aware of the potential that mobile technology has for improving the teaching and learning experiences of pupils in the classroom.  This two-day conference will celebrate the possibilities and explore the challenges of integrating mobile technology in teacher education and in the broader field of education in order to promote best practice by teachers, students and schools.  Contributors include experts in the field of mobile technology, including representatives from mainland Europe, the US, Nordic countries and Asia. Seán Ó Grádaigh, NUI Galway’s School of Education, and Co-Chair of the MiTE 2016 Conference, said: “Mobile Technology has the ability to change how we Teach, Learn and Assess.  Students can now learn when, where and how suits them best and Teacher Education can play a central role in the integration of this technology in the classroom.” Keynote Speaker Stephen Heppell is a Professor at Bournemouth University, Chair in New Media Environments, Emeritus Professor Anglia Ruskin University, and Visiting Professor of the University of Wales, Newport.  Professor Heppell is best known for his work at Ultralab, part of Anglia Polytechnic University.  There, he worked on education projects such as ‘Learning in the New Millennium’, ‘Schools OnLine’, development of ‘Think.com’ and ‘Talking Heads’.  In 2003, he left UltraLab and is now CEO of the education consultancy firm, Heppell.net, a global and flourishing policy and learning consultancy, which now has an enviable portfolio of international projects all around the world. Dr Mary Fleming, Head of School of Education at NUI Galway, said: “My colleagues and I are delighted to be involved in this conference again this year.  Mobile Technology is a significant and growing area of educational research and we welcome this opportunity to build on the School of Education’s engagement with new teaching and learning practices and approaches in the classroom.” MiTE 2016 is open to parents, teachers and students who are interested in seeing and hearing how mobile technologies, for example, smartphones/tablets, can contribute positively to the learning processes within our classrooms today.  To find out more see http://www.gratek.ie/mite2016/index.php

>> Read full story about School of Education Conference on Mobile Technology in Teacher Education

Dariah Teach Open Humanities Workshop, Belgrade

Dariah Teach Open Humanities Workshop, Belgrade-image

Friday, 8 January 2016

Dr Tony Hall of the School of Education, NUI Galway, was invited to deliver the opening keynote lecture at the #dariahTeach Open Humanities Workshop in Belgrade, which brought together 20 participants from 9 different countries (Germany, Ireland, UK, Greece, Denmark, France, Serbia, Switzerland, Holland) to explore key issues in developing interactive, multimodal, localizable, open-access and open-source teaching materials. #dariahTeach is a European strategic partnership aimed at fostering innovative teaching and learning practices among members of the DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) network. This Strategic Partnership is under the lead of Maynooth University, Ireland, with six other participating institutions:  Aarhus University, Denmark; Athena Research and Innovation Center in Information Communication & Knowledge Technologies (Greece); Austrian Academy of Sciences; Belgrade Center for Digital Humanities, (Serbia); Erasmus University Rotterdam (The Netherlands); and the University of Lausanne (Switzerland). Tony’s talk on design-based research explored concepts and principles for the design, development and deployment of models of technology-enhanced in educational contexts. The keynote lecture and presentation is available to view at: http://dariah.rs/en/dariahteach-open-humanities-workshop/

>> Read full story about Dariah Teach Open Humanities Workshop, Belgrade

Guest speaker in second language learning and literacy

Guest speaker in second language learning and literacy-image

Friday, 11 December 2015

The School of Education, NUI Galway held a Research Seminar Series event 'Rethinking Instructional Approaches in Second Language Immersion Programmes: Emerging Themes and Controversies'  given by guest speaker, Emeritus Professor Jim Cummins, Department of Curriculum, Teaching, and Learning at the Ontario Institute for Studies in Education (OISE), University of Toronto, Canada, on Thursday, 10 December 2015Dr. James Cummins is a noted world leader in second language learning and literacy development research.  He holds a Canada Research Chair and has been a recipient of the International Reading Association's Albert J. Harris award. He also received an honorary doctorate in Humane Letters from the Bank Street College of Education in New York City. He has led or been involved in many research projects, including, in recent years, a large-scale SSHRC-funded project entitled "From Literacy to Multiliteracies: Designing Learning Environments for Knowledge Generation within the New Economy”, a project to validatethe Ontario Ministry of Education's Steps to English Proficiency assessment tool, and a research review on English Language Learners' academic trajectories. Dr. Cummins has co-authored several books on literacies in education, and has seen his work translated into Japanese and Spanish.

>> Read full story about Guest speaker in second language learning and literacy

Design With Technology in Education: Irish Computer Society (ICS) Curriculum for ICT in Schools

Design With Technology in Education: Irish Computer Society (ICS) Curriculum for ICT in Schools-image

Tuesday, 1 December 2015

Mr Keith Rowe, a graduate teacher of the School of Education, NUI Galway and ICT and Maths teacher, St Aloysius College, Athlone, presented on teaching the Irish Computer Society (ICS) Curriculum in schools. The presentation to the ICT methodology of the PME, School of Education covered key aspects of the ICS Curriculum, including digital media design and literacy, digital storytelling, programming and coding, and design with micro controller-based kits for cross-curricular, constructionist learning in schools.

>> Read full story about Design With Technology in Education: Irish Computer Society (ICS) Curriculum for ICT in Schools

From Dewey to the Digital: R-NEST: Design-based research for digital reflection in ITE

From Dewey to the Digital: R-NEST: Design-based research for digital reflection in ITE-image

Monday, 23 November 2015

Drs Bonnie Long and Tony Hall, School of Education, NUI Galway, latest publication on the R-NEST design model for digital storytelling in teacher education features in a special issue of the Australasian Journal of Educational Technology on educational design research, edited by Theodore J. Kopcha, University of Georgia; Matthew M. Schmidt, University of Hawaii and Susan McKenney, University of Twente, Netherlands. Download paper at: http://ajet.org.au/index.php/AJET/article/download/2535/1311

>> Read full story about From Dewey to the Digital: R-NEST: Design-based research for digital reflection in ITE

School of Education PhD Graduates - Winter Conferring 2015

School of Education PhD Graduates - Winter Conferring 2015-image

Thursday, 26 November 2015

Pictured at the recent Winter Conferring in NUI Galway, L-R: Dr Veronica McCauley, Dr Diogo Gomes, Dr Eilís Flanagan, Dr Tony Hall, School of Education. Congratulations to Dr Eilís Flanagan and Dr Diogo Gomes who were both awarded their PhDs in Education at the Winter Conferring on Wednesday 25th November.  Dr Gomes’ thesis, entitled: “Dialectical dividends: Fostering hybridity of new pedagogical practices and partnership in science education and outreach”, was supervised by Dr Veronica McCauley, Lecturer in Science Education, School of Education, NUI Galway.  Dr Tony Hall, Lecturer in Educational Technology, School of Education, supervised Dr Flanagan’s thesis, entitled: "Digital ensemble: Exploring the design of technology-enhanced learning to mobilise and augment post-primary students’ engagement with English literature."

>> Read full story about School of Education PhD Graduates - Winter Conferring 2015

Royal Society of Chemistry Showcase Teaching Resources for JC & LC Chemistry

Royal Society of Chemistry Showcase Teaching Resources for JC & LC Chemistry-image

Monday, 9 November 2015

Dr. Veronica McCauley, Lecturer in Science Education, organised a Royal Society of Chemistry (RSC) event in the School of Education, NUI Galway to showcase an abundance of online teaching resources for teachers.  Local science teachers from the Galway branch of the Irish Science Teacher's Association (ISTA) network and their Chairperson, Dee King, attended.  Also in attendance were student science teachers from the Professional Masters of Education (PME) programme. Dr. Stephanie Nelson (Queens University Belfast) and John O’Donoghue (Trinity College Dublin), National Education Coordinators for the RSC facilitated this event. The Royal Society of Chemistry provided a wealth of online teaching resources.  The 90 minute workshop provided an oportunity for science teachers to learn how to find the best resourcesin the shortest time.  Time was provided to assess the suitability of these resources, and everyone found something they could use in class the next day.  The newest developments were also showcased.  This workshop was aimed at everyone from trainee to experienced teachers, and was interactive and informal.  Both Junior and Senior Cycle resources were reviewed on the evening and a bundle of freebies were provided to each teacher.

>> Read full story about Royal Society of Chemistry Showcase Teaching Resources for JC & LC Chemistry

Creating Scientific Slime!

Creating Scientific Slime!-image

Friday, 6 November 2015

Dr Veronica McCauley, Science Teaching Lecturer in the School of Education, NUI Galway demonstrates to Professional Masters of Education (PME) Year 2 pre-qualified teachers, how to create non-newtonian fluid, AKA scientific slime!

>> Read full story about Creating Scientific Slime!

3rd International Irish Narrative Inquiry Conference 2016

3rd International Irish Narrative Inquiry Conference 2016-image

Thursday, 19 November 2015

3rd International Irish Narrative Inquiry Conference, March 10th and 11th 2016 Call for Abstracts In this conference we seek to explore the doing of narrative inquiry in its many forms and to take seriously the time, place and significance of its doing.

>> Read full story about 3rd International Irish Narrative Inquiry Conference 2016

Staff Presenting at uLead 2016 - the Summit of Educational Leadership!

Staff Presenting at uLead 2016 - the Summit of Educational Leadership! -image

Thursday, 5 November 2015

Mr Seán Ó Grádaigh, Lecturer on the Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO) Initial Teacher Education (ITE) programme in the School of Education, NUI Galway, will be presenting at 'uLead 2016 - the Summit of Educational Leadership!' Seán is the Co-ordinator of Mobile Technologies in ITE and his vision is to integrate iPads in all aspects of the MGO programme.

>> Read full story about Staff Presenting at uLead 2016 - the Summit of Educational Leadership!

Second Education Staff Member Becomes an Apple Distinguished Educator

Second Education Staff Member Becomes an Apple Distinguished Educator-image

Thursday, 5 November 2015

Ms Sinéad Ní Ghuidhir, Lecturer on the Máistir Gairmiúil san Oideachas programme, becomes the second member of the School of Education, NUI Galway, to become an Apple Distinguished Educator (ADE), 2015.  Sinéad recently attended the Apple Distinguished Educator Institute in The Netherlands.

>> Read full story about Second Education Staff Member Becomes an Apple Distinguished Educator

Student Teachers Reimagine the Textbook

Student Teachers Reimagine the Textbook-image

Wednesday, 1 July 2015

We are delighted to announce that Seán Ó Grádaigh, Léachtóir on the Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO) programme in the School of Education, NUI Galway, has been featured by Apple Inc. His story is now live in the 'Teaching with iPad' section on Apple’s Education site. It’s a great honour to have an Irish educator showcased on Apple’s site, providing a compelling story of content creation using tools such as iBook Author. The Icing on the cake is that the sample resources and content showcased are in Irish. Take a spin over and view the story and enjoy some beautiful images of Galway Bay here. Well done to Seán and all our MGO team! 

>> Read full story about Student Teachers Reimagine the Textbook

Dr. Elaine Keane Presents at 11th International Congress of Qualitative Inquiry

Dr. Elaine Keane Presents at 11th International Congress of Qualitative Inquiry-image

Sunday, 31 May 2015

Dr Elaine Keane was invited by Professor Norman Denzin (Distinguished Professor of Communications, College of Communications Scholar, and Research Professor of Communications, Sociology, and Humanities, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA) to provide a workshop on Prof. Kathy Charmaz’s constructivist grounded theory at the 11th International Congress of Qualitative Inquiry at the University of Illinois, Urbana-Champaign in May 2015. While there, she also ran a symposium on ‘Coding for Interpretation and Performance’ with Professor Johnny Saldana (Professor Emeritus Arizona State University, and author of multiple qualitative textbooks), Professor Paul Mihas (Director of Education and Qualitative Analysis at the Odum Institute for Research in Social Science at the University of North Carolina), and Dr Charles Vanover (University of South Florida St. Petersburg College of Education). Elaine is currently working with Professor Kathy Charmaz (originator of constructivist grounded theory) and Professor Robert Thornberg (Linkoping University, Sweden) as co-author on a chapter on grounded theory for the 5th edition of the Sage Handbook of Qualitative Research (2016).

>> Read full story about Dr. Elaine Keane Presents at 11th International Congress of Qualitative Inquiry

Collaborative research paper presented

Collaborative research paper presented -image

Thursday, 22 October 2015

Collaborative research paper presented at American educational research association conference in chicago Dr Brendan Mac Mahon of the School of Education, NUI Galway co-presented a paper entitled 'Multilingualism: Challenges and Opportunities in the Irish Post-Primary Education Sector' along with colleagues Dr Melanie Ní Dhuinn and Dr Ann Devitt, School of Education, TCD at the recent American Educational Research Association (AERA) 2015 conference in Chicago. The paper was selected as part of the Educational Studies Association of Ireland (ESAI) Symposium at the AERA conference.

>> Read full story about Collaborative research paper presented

MGO News and Events / Nuacht agus Imeachtaí an MGO

Mic léinn ón MGO

Mic léinn ón MGO-image

Monday, 10 October 2016

Mic léinn ón MGO ag baint taitnimh as turas go hÁrainn le linn an tSamhraidh

>> Read full story about Mic léinn ón MGO

News

Daithi Maguire, winner of the Richard Fitzgerald Poster Prize for Best Aquatic Environment Presentation, ENVIRON 2017

Daithi Maguire Poster, Environ 2017" width="169" height="80" class="right" alt="Daithi Maguire, winner of the Richard Fitzgerald Poster Prize for Best Aquatic Environment Presentation, ENVIRON 2017-image" />

Friday, 28 April 2017

Congratulations to Geography PhD student Daithi Maguire on winning the Richard Fitzgerald Poster Prize for Best Aquatic Environment Presentation, (prize sponsored by AquaTT) at the  ENVIRON 2017, 27th Irish Environmental Researchers Colloquium, Environmental Sciences Association of Ireland conference held at the Athlone Institute of Technology, 10-12th April 2017. The title of his poster was “The Application of Copernicus Satellite-Borne Remote Sensors for Monitoring Coastal Erosion and Ecosystems in Ireland“

>> Read full story about Daithi Maguire, winner of the Richard Fitzgerald Poster Prize for Best Aquatic Environment Presentation, ENVIRON 2017

Field Class China

Field Class China-image

Thursday, 21 July 2016

Dr Aaron Potito and three Geography undergraduates just returned from a 10-day field class in Chengdu, China, with Sichuan University’s University Immersion Program. The field course in Environmental Change and Sustainability included students and teachers from China, Italy, Australia, United States and Ireland.

>> Read full story about Field Class China

Spatial Justice and the Irish Crisis Shortlisted for GSI Book of the Year Award

Spatial Justice and the Irish Crisis Shortlisted for GSI Book of the Year Award-image

Tuesday, 3 May 2016

Spatial Justice and the Irish Crisis, co-edited by Gerry Kearns, David Meredith and John Morrissey, and published by the Royal Irish Academy, has been shortlisted for the GSI Book of the Year Award. (http://www.geographicalsocietyireland.ie/awards.html). Book reviews of Spatial Justice and the Irish Crisis: "To counteract global capitalism’s tendency to run roughshod over the planet - uprooting communities and destroying environments - it is vital that we construct an embedded understanding of place as well as a concept of justice that defends the earth as our only home. This book and the idea of ‘spatial justice’ is a triumphant step toward that goal" - Dr David Nally, University of Cambridge"Spatial Justice and the Irish Crisis is more of a complete project than just a book, with excellent essays from noted scholars in Irish Geography and Irish Studies. It includes an essay by Danny Dorling, one of the best known geographers of his generation, and the triumph of the interview with David Harvey, the best known urban and geographical scholar of the generation" - Prof. Stephen Royle, Queen's University Belfast"This book bravely provokes debates on the questions and issues it is addressing concerning the Irish financial crisis. It is an admirable attempt to speak truth to power in regards to the Republic’s need to focus on social and environmental justice, health care, education and the marginalized" - Dr Charles Travis, Trinity College Dublin  For details on the book, please see the RIA website here (https://www.ria.ie/publications/books/spatial-justice-and-irish-crisis).

>> Read full story about Spatial Justice and the Irish Crisis Shortlisted for GSI Book of the Year Award

Rural Policy Studies Scholarship Fund

Rural Policy Studies Scholarship Fund-image

Wednesday, 23 March 2016

Aoife Ní Fhlatharta, PhD Geography candidate and recipient of the Dr Patrick Commins Rural Research Award was recently awarded the Rural Policy Studies Scholarship Fund to attend the 13th International Comparative Rural Policy Studies (ICRPS) Summer Institute, which is being hosted by the University of Alaska Fairbanks from the 14-26th July 2016. The funding which is supported by The Rural Policy Learning Commons project will cover the institute fee of $2000. The ICRPS Summer Institute provides a unique opportunity for students from a range of OECD countries to meet and work together on comparative rural policy issues. Participants of the Summer Institute will be exposed to the challenges of the rural North, and will have the opportunity to experience Alaska’s diverse interior. 

>> Read full story about Rural Policy Studies Scholarship Fund

IRC Research Funding Programme to Support NGOs in Policy Making for Global Development

IRC Research Funding Programme to Support NGOs in Policy Making for Global Development-image

Thursday, 21 April 2016

The humanitarian crisis in the Mediterranean, gender-based violence in Malawi, and the role of music in the lives of children in direct provision are amongst the research topics being funded by the Irish Research Council this year under its New Foundations programme. Details of the programme – which supports research on civic society and public policy issues – were announced today (23.03.16). In total, the Irish Research Council is providing €1 million to researchers across Ireland, on a range of projects involving collaboration between higher education researchers and NGOs. One of the projects is being led at NUI Galway by Dr John Morrissey, Senior Lecturer in Geography and Associate Director of the Moore Institute for Humanities. John’s project was initially developed during a recent research fellowship at the University of Cambridge. Entitled ‘Haven’, it is focused on the biggest humanitarian crisis in Europe since the Second World War, the Mediterranean refugee crisis, and has two core aims: to develop a collaborative body of research that addresses the root causes of the crisis and progressively offers an alternative envisioning of Western interventionism via the UN concept of ‘human security’; and  to initiate a series of public events where these vital perspectives can be constructively disseminated to key stakeholders, including the Department of Foreign Affairs, the Irish Naval Services and Irish Aid.For further information, please see the Haven Project’s website:https://havenprojectblog.wordpress.com

>> Read full story about IRC Research Funding Programme to Support NGOs in Policy Making for Global Development

Explore Awards

Explore Awards-image

Wednesday, 18 November 2015

Geography staff and students at the end of year EXPLORE awards lunch. EXPLORE is where NUI Galway students and staff partner up and deliver their innovative ideas.  It is a proven model for co-creation, co-design and co-delivering - both on and off campus. The Discipline of Geography hosted 3 of the 19 University awards for the 2014/15 academic year. The 3 projects were: The Aether Drone Project (Dr Eugene Farrell), Geo-Bogs: Conserving Ireland’s Natural Heritage (Dr Terry Morley and Dr Audrey Morley) and YOLO (YOung peoples’ Life Opportunities) (Dr. Kathy Reilly). The EXPLORE programme also got coverage in the local newspaper The Galway Independent 

>> Read full story about Explore Awards

News

Field Class in China

Field Class in China-image

Friday, 15 July 2016

Dr Aaron Potito and three Geography undergraduates just returned from a 10-day field class in Chengdu, China, with Sichuan University’s University Immersion Program. The field course in Environmental Change and Sustainability included students and teachers from China, Italy, Australia, United States and Ireland.

>> Read full story about Field Class in China

Spring Lunchtime Lecture Series 2016

Spring Lunchtime Lecture Series 2016-image

Friday, 5 February 2016

Natural and Human Heritages

>> Read full story about Spring Lunchtime Lecture Series 2016

News

IARCEES Conference at NUI Galway 4 - 6 May 2017

IARCEES Conference at NUI Galway 4 - 6 May 2017-image

Tuesday, 27 September 2016

NUI Galway has the honour of hosting the 41st annual and international conference of the Irish Association for Russian, Central and East European Studies in the centenary year of the Russian Revolution of 1917. The conference, organised by Dr. Róisín Healy, takes place in the Moore Institute from 4th to 6th May 2017.  IARCEES final conference programme is now available. The Wendy Bracewell Public Lecture is taking place on Thursday 4 May.  Dr. Róisín Healy,Lecturer in European History,School of Humanities,NUI Galway and Vice- President of the IARCEES, 2016–17

>> Read full story about IARCEES Conference at NUI Galway 4 - 6 May 2017

Postgrad seminar programme Semester 2 2017

Postgrad seminar programme Semester 2 2017-image

Thursday, 15 December 2016

HISTORY GRADUATE RESEARCH SEMINARS 2016-17. SEMESTER TWO, January- March 2017.   Venue: Hardiman Building: The Bridge Seminar Room, Room 1001, First Floor.  Wednesdays 4pm-5pm   11 January Dr. Matthew J. O’Brien. (Franciscan University of Steubenville, Ohio) Before There Was Trump: Irish-American Right-Wing Populism in the Twentieth Century.   18 January Mr Eoghan Moran (Queen Mary, University of London) 'Storming the Bastille of Financial Feudalism': Centrist Populism in the French and Spanish Republics, 1930-36.   25 January Dr Joe Regan (NUIG) Patrick Finney of Loughrea, Boston bounty broker in Ireland during the American Civil War.   1 February Dr Darina McCarthy (Maynooth University) Heinrich Bewerunge (1862-1923): German cleric, music professor and liturgical reform in Ireland.   8 February Mr David Kilgannon (NUIG) 'A most lamentable series of practices': Accommodating the Intellectually Disabled in Ireland, 1950-67.   15 February Dr Joseph Clarke (TCD) A ‘War Against God’?: Religion and Violence during the Revolutionary and Napoleonic Wars.   22 February An Dr Úna Ní Bhroiméil (Mary Immaculate College, UL) John Quinn - Irish American patron and powerbroker in turn of the century New York.   1 March Mr Michael Kavanagh Protestant Secondary School Education in Co. Galway: Galway Grammar School, 1895-1932.   8 March Dr James O’Donnell (NUIG) Political economy and professional networks in the nineteenth and twentieth-century British and Irish press.   15 March Dr Annemarie Brosnan (Mary Immaculate College, UL) The education of freed slaves in the American South.   22 March Dr Gerard Moran (NUIG & independent scholar) Sending out Ireland's Permanent Deadweight During the Great Famine:  The Case of the Cork Workhouse Paupers sent to New Brunswick in 1850.   29 March TBC    All welcome / Fáilte roimh chách.

>> Read full story about Postgrad seminar programme Semester 2 2017

Christopher Breslin

twitter image" width="169" height="80" class="right" alt="Christopher Breslin-image" />

Friday, 11 November 2016

Congratulations to former History student Christopher Breslin who was awarded the Mansion House Fund Prize in Irish History 2016. The Mansion House Fund, which is designed to promote 'the study of Irish Language, Literature and History', provides for the annual award of a Scholarship and Prize, in the subjects of Irish and Irish History. Christopher was supervised by Dr. Niall Ó Ciosáin.

>> Read full story about Christopher Breslin

Award for Dr Enrico Dal Lago

" width="169" height="80" class="right" alt="Award for Dr Enrico Dal Lago-image" />

Monday, 7 November 2016

Congratulations to Dr Enrico Dal Lago who has been awarded the DLitt (Doctor of Literature) degree on Published Work by the National University of Ireland. The DLitt on Published Work is a higher doctorate awarded to scholars who have, over a sustained period, published a substantial body of ground-breaking and influential work in a field of specialisation and who have achieved outstanding distinction internationally in that field.

>> Read full story about Award for Dr Enrico Dal Lago

New Travel Bursary for NUI Galway History postgrads

New Travel Bursary for NUI Galway History postgrads-image

Tuesday, 19 July 2016

History at NUI Galway is pleased to announce and call for applications for a new annual travel bursary, the Margaret Ó hÓgartaigh Travel Bursary for History. Doctoral students at History at NUI Galway are eligible to apply for this bursary, awarded for the first time in 2016-17, which is made possible thanks to the generosity of the family of our late graduate and friend Dr Margaret Ó hÓgartaigh (1967-2014). The first award will be made in September 2016, all details including application form and terms and conditions are now available. Dr Margaret Ó hÓgartaigh (née Whelan) (1967-2014), a native of Killaloe, Co. Clare, was a scholar and graduate in History from NUI Galway, holding an MA in History from this university (1991)  which was  subsequently published as Edward Hay: historian of 1798 (2010). Her doctorate, completed at UCD in 1999, considered the role of Irishwomen in the professions in the period 1880-1930. Margaret’s wide range and variety of publications – several score up to 2013 - reflected abiding interests in the histories of gender, medicine, sport, education and religion, as epitomized by her seminal biography Kathleen Lynn: Irishwoman, patriot and doctor (2006). Holder of a Fulbright scholarship at Boston College in 2000-2001, Margaret was also a fellow of the Royal Academy of Medicine in Ireland and taught at at several Irish third-level colleges in Ireland and also in New Zealand. A community-minded scholar and vivacious presence, Margaret’s student and academic life included successes in athletics generous involvement in An Cumann Staire and sister student history societies elsewhere. With the support of her husband Ciarán Ó hÓgartaigh, this memorial prize recalls her life by enabling other NUI Galway students to pursue new paths in research, as she did.  All enquiries to history@nuigalway.ie

>> Read full story about New Travel Bursary for NUI Galway History postgrads

Professor Nicholas Canny

Professor Nicholas Canny-image

Tuesday, 5 April 2016

Professor Nicholas Canny Honoured at Annual Conference of the Renaissance Society of America: Three panels to honour the contribution that former chair of History at NUIG, Professor Nicholas Canny, has made to the study of early modern Irish history featured in the programme of the RSA annual conference this year.  Paying tribute to the impact that Professor Canny has had in the fields of Irish and Atlantic historiography, nine presenters underscored how his seminal publications continue to bring into focus a broader perspective on colonial identities and interactions in the early modern world.  Pictured with Professor Canny (centre) are panel organizers, Professor Sarah Covington (Queen’s College, CUNY) and Associate Professor Brendan Kane (University of Connecticut), Professor David Armitage (Chair of the Dept. of History, Harvard University), and Dr. Alison Forrestal (Head of History, NUIG).

>> Read full story about Professor Nicholas Canny

Events

Book Launch

" width="169" height="80" class="right" alt="Book Launch -image" />

Tuesday, 28 March 2017

Poland in the Irish Nationalist Imagination, 1772-1922: Anti-Colonialism within Europe by Róisín Healy   The book will be launched by Dr. Andrew Newby in Room G011, Hardiman Research Building on Monday, 3 April at 4:00 pm.

>> Read full story about Book Launch

News, Events and Conferences

Regenerative Body Architecture Workshops with Maureen Fleming

Regenerative Body Architecture Workshops with Maureen Fleming-image

Monday, 27 February 2017

‘Between dance and sculpture’: Regenerative body architecture workshops with Maureen FlemingNUI Galway is delighted to announce a series of movement and dance workshops led by acclaimed New York City choreographer and performance artist Maureen Fleming. The world renowned artist was granted a Fulbright Scholar’s Award to spend a semester at the Centre for Irish Studies where she is studying the sean-nós traditions of song and dance and developing new work which will incorporate aspects of Irish mythology and folklore.In an ecstatic review of her extraordinary performance in B. Madonna, The New York Times said she ‘seemed to transcend the material world and enter the world of pure spirit’. The New York Theater Review  was equally impressed, suggesting that Fleming ‘continually transcends theatrical expectations and constructs a state of perpetual presence … not unlike the effect of viewing the Grand Canyon or Niagara Falls’. In addition to her work as a dancer and choreographer, Fleming has developed new techniques of regenerative work for anyone interested in developing movement through workshops that improve strength, flexibility and balance. The Centre for Irish Studies, in association with the O’Donoghue Centre for Drama, Theatre and Performance, will host a series of six workshops with Maureen Fleming. Beginning on Wednesday 8 March, the workshops will run from 7.00 to 9.00pm on Wednesdays and Thursday evenings for three weeks and are open to everyone. No previous experience is required, but places are strictly limited. The video below provides a demonstration of the original exercises Fleming has designed to develop efficient movement and increased flexibility/https://vimeo.com/user5682310/review/180757153/e858611478 For further information and to book a place on the workshop, contact Samantha Williams at 091 492051 or email Samantha.williams@nuigalway.ie

>> Read full story about Regenerative Body Architecture Workshops with Maureen Fleming

Éamonn Costello

Éamonn Costello-image

Wednesday, 15 February 2017

Comhrá Ceoil and the Centre for Irish Studies, NUI Galway, are delighted to announce details of the first talk in this year’s Martin Reilly Lecture Series, which will be given by Dr Éamonn Costello at 6.30pm on Tuesday, 28 February 2017, at Galway City Library. ‘Muintir Chonamara agus Oireachtas na Gaeilge: The role of the Conamara Gaeltacht community in shaping Ireland’s oldest festival’ examines the engagement of the Gaeltacht community of Connemara with Oireachtas na Gaeilge throughout its history. Established in 1897, by members of the Gaelic League, the Oireachtas is Ireland’s oldest arts festival and is primarily concerned with promoting and celebrating the Irish language. However, for much of its history the native Irish speaking community, an Ghaeltacht, had little impact or input into the festival’s programme of events. This all changed in the early 1970s when the Conamara based civil rights movement, Gluaiseacht Cearta Siabhialta na Gaeltachta, turned the Irish language issue from being primarily a national/nationalist cause to one which was primarily concerned with minority rights. The actions of the Gaeltacht civil rights movement inspired the Conamara Gaeltacht community to appropriate/colonise the Oireachtas for a period in the 1970-1980s. This period of appropriation and the events leading up to it will be the focus of the talk. Éamonn Costello is originally from An Cheathrú Rua, in the Conamara Gaeltacht. An Irish traditional musician, he holds an MA and PhD in ethnomusicology, as well as a BA in Irish Music and Dance. Éamonn currently teaches Irish in the Irish language department of the School of Culture and Communication, at the University of Limerick; is secretary of the International Council for Traditional Music Ireland (ICTMIre); and is a founding member of TradSong, a research cluster based at UL. This series of talks is dedicated to Martin Reilly, the celebrated Galway uilleann piper, and gives an opportunity to researcher-practitioners in Irish traditional music and dance to present their work in a public forum.  The success of the series thus far confirms the interest in research of this kind in Galway, where traditional music and dance are part of the cultural fabric of the city. Free admission to all talks. 

>> Read full story about Éamonn Costello

Sean-nós Singer in Residence 2017

Sean-nós Singer in Residence 2017-image

Monday, 6 February 2017

Sarah Ghriallais appointed as Sean-Nós Singer in Residence at NUI GalwayThe Centre for Irish Studies, NUI Galway, is delighted to announce Sarah Ghriallas as Sean-nós Singer in Residence for 2017. Originally from Muiceanach, Sarah Ghriallais has long been acknowledged as a sean-nós singer of exceptional talent, winning the coveted Corn Uí Riada award at the Oireachtas for the first time in 1984. That same prize has also been taken home by her son Michael, her sisters Nóra and Nan, and her niece Celia Ní Fhátharta. Sarah’s was a household full of singing and music-making and she credits her parents, Pádraig and Máire, and her wider family with instilling her first love of singing.  Sarah particularly remembers her teacher, Treasa Bn. Uí Chartúir as being important in her development. Some of the songs which are most associated with Sarah include ‘Sagart na Cúile Báine’, Condae Mhaigh Eo’, ‘Táilliúir an Mhagaidh’ agus ‘Eileanóir na Rún’. To begin her residency, Sarah will give a series of five sean-nós singing workshops at the Centre for Irish Studies, NUI Galway, beginning on Wednesday, 8 February at 7pm. Workshops are free and open to all. This scheme is run with the generous support of Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta, An Chomhairle Ealaíon and the Centre for Irish Studies, NUI Galway.

>> Read full story about Sean-nós Singer in Residence 2017

Sean-nós Dance Workshops

Sean-nós Dance Workshops-image

Monday, 12 September 2016

Páraic Ó hOibicín, Sean-nós Dancer in Residence at the Centre for Irish Studies, NUI Galway in 2016, will offer a series of five sean-nós dance workshops this Autumn which will take place in An Taibhdhearc and commence at 7pm, on 21 September 2016.  A native of Lettermuckoo, Connemara, Páraic Ó hOibicín is one of a generation of dancers who led the revival of sean-nós dance in the late twentieth century.  Key to Páraic’s style of dancing, is a faithful nod to older dancers and the tradition that he saw in his youth. The workshops are free and open to all. This project is funded by Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta and An Chomhairle Ealaíon in association with the Centre for Irish Studies at NUI, Galway.    

>> Read full story about Sean-nós Dance Workshops

Landscape Values: Place and Praxis from 29 June– 2 July 2016

Landscape Values: Place and Praxis from 29 June– 2 July 2016-image

Friday, 17 June 2016

‌This month the Centre for Landscape Studies, NUI Galway, will host the UNISCAPE General Assembly and International Conference, Landscape Values: Place and Praxis from 29 June– 2 July 2016. The conference takes place on the first anniversary of the publication of Government of Ireland’s National Landscape Strategy 2015-2025, issued as part of its commitments under the European Landscape Convention which Ireland ratified in 2002. Working in association with the Heritage Council of Ireland and the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, the conference aims to reflect on how values attached to landscape get expressed at local and community level which in turn can be mobilised to shape national and European policy in the future. With 95 papers from 130 international experts, including colleague s from the North America, Japan, China and Australia, the conference will explore innovative ways in which values associated with place are shaped and made. Papers range from landscapes of wellbeing, the material culture of the Galway Hooker, to sustainable food tourism, and there promises to be something of interest to all. Sessions on policy and governance will also highlight new models of spatial planning and decision-making that honour the full suite of values associated with places in which communities live across Europe today. Delegates will also participate in 4 full-day site visits to community-led projects in the west of Ireland, across counties Galway, Mayo, Clare and Offaly as part of the conference programme. UNISCAPE is the European network of universities especially dedicated to the implementation of the European Landscape Convention (Council of Europe, Florence 2000). The aim of its 53 constituent institutions is to support and reinforce interdisciplinary co-operation within and among European universities regarding landscape issues, especially in the areas of research and education. On the importance of hosting the UNISCAPE General Assembly in Ireland, Chairman of the Heritage Council of Ireland, Conor Newman said that: “The presence here of UNISCAPE sends out a strong signal about the role that universities across Europe are playing in the delivery of the European Landscape Convention. UNISCAPE is a key partner of the Council of Europe’s Committee for Culture, Heritage and Landscape. This committee met in Strasbourg last week to sign off on the European Cultural Heritage Strategy for the 21st century, foregrounding the connection between the Landscape Convention and the Convention on the Value of Cultural Heritage for Society. This conference is an opportunity to tune in to this wider, international dialogue, to learn from the experience of others, and to showcase the Irish situation.” Responding to the invitation to host the General Assembly and Conference in Ireland this year, Director of UNISCAPE, Professor Bas Pedroli said that ‘We are really looking forward to meeting our international delegates of various disciplinary backgrounds in Galway this summer. The engagement of the Centre for Landscape Studies of the National University of Ireland in Galway promises an excellent working atmosphere both in the university and out on site with the field-visits to community projects in the region. This will certainly enhance a better understanding of the Irish landscape within its own particular parameters while also discussing broader European contexts as well.’ Other events associated with the conference include, a screening of Fís na Fuiseoige, a documentary film exploring the connection between people and place which won Best Cinematography at the San Francisco Earth Day Film Festival and the launch of Gearóid Ó hAllmhúráin’s new work in Irish Music Studies, Flowing Tides: History and Memory in an Irish Soundscape, published by Oxford University Press. The opening night of the conference will also see the launch of Iarsma: Fragments from an Archive, the Artist-in-the-Archive Project at the Tim Robinson Archive now housed in the James Hardiman Library, NUI Galway. Devised by Dr Nessa Cronin at the Centre for Irish Studies, Iarsma is the culmination of the collaborative work of visual artist Deirdre O’Mahony, choreographer Ríonach Ní Néill, and composer Tim Collins. All are welcome to attend the performance at 8pm Wednesday 30 June in the Institute for Lifecourse and Society, NUI Galway. For further information see http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=448 or contact placeandpraxis@gmail.com Conference Booklet Landscape Values - Field excursions‌‌  

>> Read full story about Landscape Values: Place and Praxis from 29 June– 2 July 2016

MA scholarships in Irish Studies

MA scholarships in Irish Studies-image

Tuesday, 3 May 2016

MA Scholarships now available for Irish Studies applicants at NUI Galway If you'd like to find out more and are interested in our MA in Irish Studies programmes please contact Dr Nessa Cronin at nessa.cronin@nuigalway.ie and click here http://www.nuigalway.ie/postgrad/scholarships/

>> Read full story about MA scholarships in Irish Studies

Sean-nós Dance Workshops

Sean-nós Dance Workshops-image

Monday, 8 February 2016

Páraic Ó hOibicín, the newly appointed Sean-nós Dancer in Residence at the Centre for Irish Studies, NUI Galway, will offer a series of five sean-nós dance workshops this Spring which will take place in An Taibhdhearc and commence at 7pm, on 10 February 2016.  A native of Lettermuckoo, Connemara, Páraic Ó hOibicín is one of a generation of dancers who led the revival of sean-nós dance in the late twentieth century.  Key to Páraic’s style of dancing, is a faithful nod to older dancers and the tradition that he saw in his youth. The workshops are free and open to all. This project is funded by Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta and An Chomhairle Ealaíon in association with the Centre for Irish Studies at NUI, Galway.    

>> Read full story about Sean-nós Dance Workshops

An Irish Republic? Public interview series

An Irish Republic?  Public interview series-image

Friday, 15 April 2016

‌An Irish Republic?  What is a republic? Is Ireland a republic? Is the Republic of Ireland the kind of republic imagined by those involved in the Irish revolution and proclaimed in 1916? What is the role of religion, art, literature, and politics in creating an Irish civic society of the kind envisaged in that proclamation? These are just some of the questions to be addressed in a series of public interviews convened by the Centre for Irish Studies at NUI Galway which will explore the contemporary relevance of the ideas and ideals that led to the formation of the Irish state. The interviews will be conducted by playwright Vincent Woods, presenter of Arts Tonight on RTÉ radio and will feature public figures who have committed their working lives to realising their own vision of an Irish republic. The first interview will be with socialist and republican activist and community worker Bernadette McAliskey, the youngest woman ever in the British House of Commons on her election in 1969. The full programme of Public Interviews is as follows:           Wed 6 April Bernadette McAliskey          Wed13 April Thomas Kilroy          Wed 20 April Fr Peter McVerry          Wed 27 April Robert Ballagh All of these events are open to the public and free of charge. AM 250 Ó hEocha Theatre, Arts Millennium Building, NUI Galway 6.30-8.00pm

>> Read full story about An Irish Republic? Public interview series

New Sean-nós Dancer in Residence 2016

 New Sean-nós Dancer in Residence 2016-image

Friday, 22 January 2016

The Centre for Irish Studies at NUI Galway is delighted to announce the appointment of Páraic Ó hOibicín as Sean-nós Dancer in Residence for 2016. A native of Lettermuckoo, Connemara, Páraic Ó hOibicín is one of a generation of dancers who led the revival of sean-nós dance in the late twentieth century.  Key to Páraic’s style of dancing, is a faithful nod to older dancers and the tradition that he saw in his youth. He credits Máirtín Beag Ó Gríofa as the most important influence in his development as a sean-nós dancer. Páraic’s style is highly individual, with a lightness and individuality of step recognisable the world over.  Like many of his generation, Páraic was resident for a number of years in the UK, but returned to Lettermuckoo in 1984, and quickly reconnected with the dancing community of his youth through sean-nós and set dancing. A winner of the Oireachtas competition in 2004, Páraic is a sought after performer and teacher, and has been invited to give work-shops and master-classes of sean-nós dance nationally throughout Ireland, and indeed internationally, in Zurich and this year in America.  Among his many dance students over the years are two of his own children Patrick and Soina, who have both been successful in Oireachtas competitions, continuing the family tradition. During his residency, Páraic will participate in a series of performances and workshops at the Centre for Irish Studies and other venues in Galway.  A selection of his repertoire will also be recorded to deposit in the Sean-Nós Archive at the Centre for Irish Studies. A series of five sean-nós dance workshops will take place in An Taibhdhearc and commence on the 10 February 2016 and are free and open to all. This project is funded by Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta and An Chomhairle Ealaíon in association with the Centre for Irish Studies at NUI, Galway. Here is a clip of Páraic in Ballydehob a number of years ago:  https://www.youtube.com/watch?v=oZzVmrBj1SY

>> Read full story about New Sean-nós Dancer in Residence 2016

Doctoral Fellowship in Irish Music Studies

Doctoral Fellowship in Irish Music Studies-image

Tuesday, 24 November 2015

The Centre for Irish Studies is delighted to announce a new New Doctoral Fellowship in Irish Music Studiesto be awarded for September 2016.

>> Read full story about Doctoral Fellowship in Irish Music Studies

News & Events

Sport and homophobia in France

Sport and homophobia in France-image

Monday, 24 April 2017

Sport & Exercise Research Group, Moore Institute, NUI Galway Monthly Research Seminar First Wednesday of each month Sport and homophobia in France: Twenty years of research Professor Philippe Liotard,(Université Claude Bernard Lyon - Université Lyon 1)Wednesday, May 3rd, 1pmMoore Institute,Seminar Room GO10, Ground FloorHardiman Research Building NUI Galway For the next session of our Sport & Exercise Research Seminar (Wed. May 3rd 1pm), we are delighted to have as our guest speaker Professor Philippe Liotard who will be speaking on the topic of “Sport and homophobia in France: twenty years of research” Professor Philippe Liotard is a lecturer and researcher based at the Université Claude Bernard Lyon - Université Lyon 1 who works in the area of sport and discrimination. He has published a range of books with a specific focus on gender discrimination, including Le sport dans les sixties. Pratiques, valeurs, acteurs (Reims, Éditions et presses universitaires, 2016) and Sport et homosexualités (Montpellier, Editions Quasimodo et Fils, 2008). “Sport and homophobia in France: twenty years of research” From 1997 (Eurogames in Paris) to 2018 (Gay Games in Paris), LGBT's sport spread in two directions. On the one hand, an associative sports network has developed which prepares people for the Gay Games and organizes everyday sport practice, most of the clubs being linked to the French Gay and Lesbian Sport Federation (FSGL). On the other hand, LGBT’s sport is a tool for fighting homophobia. Firstly, because LGBT’s sport has been created on the shared emotional experience of homophobia, offering a safe environment for athletes. And secondly, the main concern of this talk, because regular international sports events are used to promote a positive image of LGBT people with a collective vigilance emerging in the media since the mid-2000’s.

>> Read full story about Sport and homophobia in France

Dancing with the Intellectuals

Dancing with the Intellectuals-image

Friday, 31 March 2017

Sport & Exercise Research Group, Moore Institute, NUI Galway Monthly Research Seminar First Wednesday of each month Designing physical education for Irish schools in the second-half of the centenary years, 1966-2016 Dr. Tony Hall, School of Education, NUI Galway Wednesday, April 5th, 1pmSeminar Room GO10, Ground FloorHardiman Research Building NUI Galway Physical activity and regular exercise invariably, if not incontrovertibly, form part of a healthy lifestyle; and not only physical wellness but also mental and emotional wellbeing. Research also suggests that – in post-primary education – continuing engagement in physical activity and sport during the pressurised exam years can enhance pupils’ performance in high-stakes examinations. With the expansion in lifestyle design, with physical fitness at its centre, Ireland is experiencing unprecedented levels of engagement in sport and physical activity, evidenced by the burgeoning growth in bespoke fitness classes and programmes; diet planning and healthy eating; and large-scale sports activities and events. Perhaps now more than ever, the adage applies: ‘mens sana in corpore sano’. Furthermore, sport represents a crucial part of Irish cultural and historical identity, and for a country of its relative size and population, the Irish economy and GDP. However, while sport and physical activity occupy a highly significant place in Irish society, physical education in Irish schools has lagged behind - marginalised on timetables in favour of more important exam subjects, or underserved by inadequate equipment. In 2013, Ireland was ranked by the EU in the bottom 3 of 36 European countries for physical education provision in schools. It might be argued that since the mid-1960s, when a different image of Ireland prevailed upon the bicentenary commemorations for The Rising in 1966, (than did in 2016), a predominantly intellectualist frame has strongly influenced education in Ireland, emerging from the seminal educational-philosophical work of R.S. Peters. With recent changes in the Junior Cycle curriculum, and an emphasis on young people’s wellbeing in the new Junior Cycle Profile of Achievement (JCPA), which includes PE as a core area, and the design of the Senior Cycle PE Framework (2016), the time seems ripe to transform PE in Irish schools. Consistent with similar developments taking place for computer science at Senior Cycle, physical education might finally be able to move beyond the problematic status of ‘subject without a syllabus’. This talk explores the new curriculum designs for physical education, traced through the history of physical education in Irish schools since the mid-1960s, when R.S. Peters’ salient work first emerged; and in an analysis informed by contemporary debates and themes in education – both in Ireland and internationally - highlights constraints and possibilities of the new PE design for Irish education. Download Leaflet (171Kb)

>> Read full story about Dancing with the Intellectuals

Award-winning film director John Carney to speak in the Huston School of Film & Digital Media Thursday March 30, 2.30pm

Award-winning film director John Carney to speak in the Huston School of Film & Digital Media Thursday March 30, 2.30pm-image

Wednesday, 22 March 2017

John Carney was born in Dublin and was educated at De La Salle College Churchtown and at Synge Street CBS. He was bassist for Irish rock band The Frames between 1991 and 1993 and also directed some of their music videos. In addition to shooting music videos, Carney also wrote and directed two award-winning short films (Shining Star and Hotel) before making his first feature. With fellow film-maker Tom Hall, Carney wrote and directed November Afternoon, his first feature film, in 1996. Despite a limited release, it was acclaimed as the "Film of the Year" by the Irish Times.  John wrote, directed and scored his next project, the hour-long TV film Just In Time, starring Frances Barber and Gerard McSorley. The Irish Times voted it Best TV Film of 1998. Carney's next film was the edgy drama Park, which premiered at the Dublin Film Festival. Two years later, in 2001, he co-wrote and directed On the Edge. The film starred Cillian Murphy and Stephen Rea and was released through Universal Studios. He was awarded the Silver Hitchcock Award for On the Edge at the 2001 Dinard Festival of British Cinema. Carney returned to TV writing and directing during the same year. He co-wrote and co-directed (with his brother Kieran Carney and Tom Hall) the hugely successful RTÉ TV series Bachelors Walk. The independently produced TV series proved the most successful in Irish television history. The series ran for three seasons. In 2006, Carney directed the feature movie Once. First screened at the Galway Film Fleadh, Once had its official world release at the Sundance Film Festival in January 2007 and won the World Cinema Audience Award in the category Dramatic. A low-budget affair shot for only $160,000, Once was hugely successful, grossing $7 million worldwide in its first 3 months of release. Legendary film-maker Steven Spielberg is quoted as saying, "Once gave me enough inspiration to last the rest of the year." As writer and director of Once, Carney won the Most Promising Newcomer award in the Evening Standard British Film Awards 2007 and the film went on to win an Academy Award for Best Original Song. It has since been adapted as one of the most successful theatrical musicals of recent years, including award winning runs on Broadway and the West End. Subsequent films directed by Carney have enjoyed considerable critical and commercial success. Begin Again (2013) grossed over $63 million worldwide (it is the most-watched independent film of all time in South Korea) and was nominated for an Academy Award for Best Original Song for "Lost Stars". His most recent film, the Irish set coming of age musical Sing Street (2016), was nominated for Best Motion Picture – Musical or Comedy at the 74th Golden Globes in January 2017.

>> Read full story about Award-winning film director John Carney to speak in the Huston School of Film & Digital Media Thursday March 30, 2.30pm

Industry Day - Huston School of Film & Digital Media Friday March 10th 2pm

Industry Day - Huston School of Film & Digital Media Friday March 10th 2pm-image

Wednesday, 1 March 2017

On Friday March 10th at 2pm, we will be inviting a panel of industry guests to discuss access to the audio-visual industry and answer any questions you may have. These guests currently include :  Sarah Dillon, Production & Development Executive with  the Irish Film Board  http://www.irishfilmboard.ie/ Bord Scannán na hÉireann/the Irish Film Board (IFB) is the national development agency for Irish filmmaking and the Irish film, television and animation industry, investing in talent, creativity and enterprise. The agency supports writers, directors and production companies across these sectors by providing investment loans for the development, production and distribution of film, television and animation projects.  David Kavanagh, CEO  of  the Writers Guild of Ireland http://script.ie/ The Writers Guild of Ireland (WGI) is the representative body in Ireland for writers for the stage, screen, radio and digital media. The Guild is an organisation run by writers for writers. We keep our members informed of news about the industry through our blog and fortnightly electronic newsletter, offer advice on contracts, organise talks and meetings, set up information sessions about issues of concern and lobby government agencies on matters pertaining to playwrights and screenwriters.  Paddy Hayes, Producer with  Magamedia  http://www.magamedia.net/  MAGAMEDIA is a small tribe of independent award-winning filmmakers based in the West of Ireland. Magamedia has carved out a reputational niche for itself as a hungry, up-and-coming drama and doc producer that is prepared to get its hands dirty in the subject matters it will tackle. Our editorial line is simple: we worship at the feet of the great God Story. When cinematographer Conrad L. Hall was asked how he knew where to point the camera he answered: "I point the camera at the story". Our development and production philosophy here at Magamedia is similar - our energies are devoted to vigorously and rigorously pursuing great stories across drama and documentary.

>> Read full story about Industry Day - Huston School of Film & Digital Media Friday March 10th 2pm

Sport and Exercise Seminar - Professor Philip Dine Wednesday 01st March, 2.15pm, Moore Institute

Sport and Exercise Seminar - Professor Philip Dine Wednesday 01st March, 2.15pm, Moore Institute-image

Thursday, 23 February 2017

Our Sport & Exercise Research Group seminar series continues on Wednesday March 1st at 2.15pm in the Moore Institute when Professor Philip Dine will present on “The World Comes to One Country: Migration, Cultures and Professional Rugby in France”  Further details on the talk are given below:  The World Comes to One Country: Migration, Cultures and Professional Rugby in France  Professor Philip Dine (National University of Ireland, Galway)  French rugby is a sport historically practiced in the ‘wrong’ place, for the ‘wrong’ reasons and in the ‘wrong’ way. Its most abiding social function has been as a marker of frequently belligerent local identities, with investment in the game, both moral and material, being almost always parochial in nature. This was reflected for much of the nominally amateur era by the French tolerance of both institutionalized violence and illicit payments to players. Crucially, this national distinctiveness has also included an authentically creative approach to the game on the pitch and intense scrutiny of its myriad meanings off it. Such debates have traditionally centred on the performances of the national side, but more recently have also highlighted both the commercial prioritization and the competitive attrition of the two club competitions that dominate modern French rugby, namely the Top 14 tournament and the European Champions Cup. In a related development, the increasingly transnational diversity of French teams in the professional era suggests that rugby may finally have joined the country’s other major athletic disciplines in crossing social boundaries in ways not possible in other spheres.  

>> Read full story about Sport and Exercise Seminar - Professor Philip Dine Wednesday 01st March, 2.15pm, Moore Institute

Roderick Coover and Scott Rettberg Thursday March 09th

Roderick Coover and Scott Rettberg Thursday March 09th -image

Wednesday, 22 February 2017

Catastrophic Echoes: Combinatory Cinema by Roderick Coover and Scott RettbergHuston Guest Session, March 9th, 2.30pm, Huston School of Film & Digital Media, NUI Galway  Filmmaker Roderick Coover and writer Scott Rettberg present selections from three of their CRchange studio projects http://www.crchange.net/  which integrate computational methods and digital arts practice to produce films that generate new versions on each run.  The Last Volcano (2010) tells a story of a catastrophic volcanic eruption and its aftermath is narrated by a Norwegian woman. As the narrative cycles a second time, the woman’s husband attempts to interrupt, questioning the disturbing history and trying to place it in historical time. The story references events of the distant past, but its setting and telling raise anxieties related to contemporary cycles of memory and forgetting.   Three Rails Live (2012), a web-based combinatory film developed by Rettberg, Coover, and Nick Montfort, produces new juxtapositions of image and text on each run, delivering narrative fragments from a contemporary story of personal and environmental dissolution sandwiched between “perverbs” that deliver a “moral” to each story. Toxi•City (2014) is a feature-length combinatory climate change film that layers segments of a speculative narrative of life in the toxic environment of the Delaware River Estuary after a series of hurricanes have devastated the landscape with the actual stories of area residents who perished during Hurricane Sandy in 2012. Roderick Coover (b. 1967) is the creator or co-creator of works of digital, interactive and emergent cinema and digital arts such as Toxi•City, Hearts and Minds: The Interrogations Project, and The Theory of Time. He is also the maker of documentary films and interactive, documentary research projects such as The Unknown Territories Project,  From Verite to Virtual: Conversations On The Frontiers Of Anthropology And Documentary Film, The Language of Wine: An Anthropology of Work Wine And The Senses and  Cultures In Webs: Working In Hypermedia With The Documentary Image. His works are designed for the screen, interactive media, database cinema, photographic installation, online multimedia publication, gaming platforms and other Web media, and he has been a pioneering creator of some of the earliest forms of interactive cinema and digital, ethnographic arts. His works — both of fact and fiction — blend arts and research, and blur conventional, disciplinary boundaries. His is also the author or co-author of numerous works about creative practice and theory in print, including the book, Switching Codes: Thinking Through Digital Technology In The Humanities And Arts (University of Chicago Press). He is Professor of Film and Media Arts at Temple University, Philadelphia, where he is the Founding Director of the PhD-MFA Program in Documentary Arts and Visual Research, the MA Program in mediaXarts:Cinema for New Technologies and Environments and the Graduate Certificate Program in Documentary Arts and Ethnographic Practice. He holds degrees from the University of Chicago (PhD 1999), Brown University (MA 1994) and Cornell University (1989). His work is internationally exhibited and reviewed, and he has received Fulbright, Mellon, Whiting and LEF awards, among others. Learn more about his work at roderickcoover.com.  Scott Rettberg (b. 1970) is Professor of Digital Culture in the department of linguistic, literary, and aesthetic studies at the University of Bergen, Norway. Rettberg is the author or coauthor of novel-length works of electronic literature, combinatory poetry, and films including The Unknown, Kind of Blue, Implementation, Frequency, The Catastrophe Trilogy, Three Rails Live, Toxi•City, Hearts and Minds: The Interrogations Project and others. His creative work has been exhibited both online and at art venues, including the Inova Gallery, Rom 8, the Chemical Heritage Foundation Museum, Palazzo dell Arti Napoli, Beall Center, the Slought Foundation, The Krannert Art Museum, and elsewhere.  Rettberg was the project leader of ELMCIP (Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice), a HERA-funded collaborative research project, from 2010-2013. Rettberg is leader of the Bergen Electronic Literature Research Group and director of the ELMCIP Electronic Literature Knowledge Base. Rettberg was the conference chair of the 2015 Electronic Literature Organization international conference and festival in Bergen. Rettberg is the cofounder and served as the first executive director of the nonprofit Electronic Literature Organization, where he directed major projects funded by the Ford Foundation and the Rockefeller Foundation. He holds degrees from the University of Cincinnati (PhD 2002), Illinois State University (MA 1995), and Coe College (1992). Learn more about his work at retts.net.  

>> Read full story about Roderick Coover and Scott Rettberg Thursday March 09th

Orla Fagan Guest Lecture as part of the MA in Public Advocacy and Activism

Orla Fagan Guest Lecture as part of the MA in Public Advocacy and Activism-image

Wednesday, 8 February 2017

Orla Fagan Guest Lecture Wednesday 15th February, 11-1pm ‌ Orla Fagan, a graduate of the MA in Public Advocacy and Activism will be our visiting speaker on Wednesday 15th February, 11-1 in Q1 (Huston). She has worked with the UN OCHA  in their response to various humanitarian crises including Typhoon Haiyan in the Philippines, the earthquake in Nepal in 2015, and most recently in Nigeria where the effects of Boko Haram’s activities have resulted in famine in many areas. She will talk about her experiences working with the UN, and the challenges and importance of getting media attention for these crises, including how to develop a communications strategy and useful media skills. All welcome. Read more about Orla 

>> Read full story about Orla Fagan Guest Lecture as part of the MA in Public Advocacy and Activism

Paul Webster Guest Lecture 9th Feb

Paul Webster Guest Lecture 9th Feb-image

Monday, 6 February 2017

Paul Webster Guest Lecture 9th Feb, 2:30pm Paul Webster is an award winning director from Navan, Co. Meath. He is a graduate of the MA in Production and Direction at the Huston School of Film & Digital Media (NUIG). Paul was the winner of the Físín Pitching Award at the Dingle International Film Festival 2012 from which his film 'Stuama' received its funding. Paul directed the drama which won Best Irish Film at The Cork Underground Film Festival 2013. Paul went on to work in production for Element Pictures and later as script editor and writer on “Fair City”. Let Those Blues In, Paul’s documentary about Irish Blues musician, Paddy Smith, was the winner of Best Short Documentary in association with RTE at The Sky Road Film Festival, Clifden, Co. Galway in October 2015 and it was chosen as the closing short film at The Craic Fest Irish Film Festival in New York, March 2016. Paul received a €35,000 production fund from Science Foundation Ireland and The Galway Film Centre as part of their Science On Screen documentary scheme. Also in 2016, Paul co-directed Borderland, a 26 documentary exploring the refugee crisis along Europe's Borders which will be screened during this guest session.

>> Read full story about Paul Webster Guest Lecture 9th Feb

Will Collins Guest Lecture Thursday 2nd Feb

Will Collins Guest Lecture Thursday 2nd Feb-image

Monday, 30 January 2017

 Thursday February 2nd, 2017, 2.30pm, Huston Main  Will Collins is a screenwriter whose credits include the Oscar-nominated SONG OF THE SEA, the acclaimed follow-up feature to Tomm Moore's, The Secret of Kells; Will received an ANNIE AWARD nomination for his ‘Achievement in Writing for an Animated Feature’. Will also wrote, MY BROTHERS, his award-winning live-action debut feature which premiered at the Tribeca Film Festival and was the opening film of the Galway Film Fleadh 2010. Will won the Pitching Award at the Galway Film Fleadh in 2007 and was nominated for Best Film Script IFTA, 2015 & 2011. Will has also written for television. He has lectured in Screenwriting in NUIG and has worked as a Script Editor. Will graduated from the Huston School’s MA in Screenwriting in 2006.

>> Read full story about Will Collins Guest Lecture Thursday 2nd Feb

A New Ireland Rises”? Sport and the Remembering of 1916

A New Ireland Rises”?  Sport and the Remembering of 1916-image

Friday, 27 January 2017

  Sport & Exercise Research Group Moore Institute, NUI Galway Monthly Research Seminar (First Wednesday of each month)    “A New Ireland Rises”? Sport and the Remembering of 1916 Dr. Seán Crosson (Huston School of Film & Digital Media, NUI Galway) Wednesday, February 1st, 1pm Moore Institute (GO10) NUI Galway All welcome  Abstract: It is impossible  to fully appreciate the forces that led to the Easter Rising of 1916, the Rising itself and moreover how the Rising has been remembered and commemorated, without a consideration of sport. Indeed, the Rising began against the backdrop of one of the highlights of the Irish sporting calendar, the Irish Grand National. This paper considers one of the largest and most viewed sporting commemorative events in 2016, the Laochra pageant organised by the Gaelic Athletic Association (GAA), and hosted at Croke Park stadium on Sunday April 24th, exactly one hundred years to the day after the first shots were fired in the Easter Rising. The GAA was a key force in defining Irish identity in the late nineteenth and early twentieth centuries and it was one of the most active organisations in 2016 in evoking that period and commemorating events surrounding the Rising. I have included a question mark, however, in the title of this paper – taken from the title of the penultimate scene in the Laochra pageant - with regard to the new Ireland that is being configured through commemorative events such as Laochra, questioning both how ‘new’ these configurations actually are (given their indebtedness to older Irish iconography) and the problematic manner in which Irishness is being configured, particularly in terms of gender and militarism. Dr Seán Crosson Acting Director of the Huston School of Film & Digital Media

>> Read full story about A New Ireland Rises”? Sport and the Remembering of 1916

Valediction: The Conditions of the University by Prof Rod Stoneman

Valediction: The Conditions of the University by Prof Rod Stoneman-image

Monday, 23 January 2017

Valediction: The Conditions of the University by Prof Rod Stoneman with an introduction by Prof Timothy Emlyn Jones Professor Rod Stoneman will deliver the lecture 'Valedication: The Conditions of the University' in Seminar Room GO10, Ground Floor, Hardiman Research Building, January 25th  between 5:30 pm - 7:30 pm. For further details contact karenm.walsh@nuigalway.ie An undergraduate in university in England during the 1970s, returning to tertiary education after work in the television and film industries with a university post in Ireland in 2003 – I offer this valedictory talk as a review of changing conditions of engagement: reflections on moments of rupture and continuity in a varied life of commitment, pleasure and “savage indignation”. As for Caravaggio’s luscious painting – the apprehension of the boy, the lizard’s bite, the realisation of the glass vase – I have never been able to explain to myself the relation between them. Professor Rod Stoneman

>> Read full story about Valediction: The Conditions of the University by Prof Rod Stoneman

Leon Butler Guest Lecture, Thursday January 26th, 2017, 2.30pm,

Leon Butler Guest Lecture, Thursday January 26th, 2017, 2.30pm,-image

Monday, 23 January 2017

Huston School Guest Session; Leon Butler, Thursday January 26th, 2017, 2.30pm Leon Butler has worked across a broad range of positions in the media industry as a visual narrative designer, filmmaker, and educator. He graduated from Huston’s MA in Digital Media in 2009 and his final project animated film, Ghosts Before Dawn (2009), won the Gold Medal at the National Digital Media Awards. Since setting up his practice in 2010, he has worked with high-profile clients including the Galway International Arts Festival, who commissioned him to produce the iconic Festival Poster in 2011. He has also worked with clients as diverse as Starbucks on their global holiday campaign, Druid Theatre on a promotional film for their iconic productions, and musician Macklemore, who commissioned Leon to document his 2014 visit to Dublin’s O2 for two sold out shows. He has also developed many personal projects in animation, typography, children’s illustration and documentary. His research interest areas include adaptive interactions and experiences using available data in the public sphere and generative typography and in 2015 he completed a residency at the School of Visual Arts in New York in this field. In 2016, Leon received a ‘Certificate of Typographic Excellence’ from the Type Directors Club in New York. The Design and Craft Council of Ireland listed Leon as one of their ‘Future Makers’ for 2016. Leon has recently completed a 12-week residency in Los Angeles with digital agency 72andSunny in their 72u program. In September 2016 he was appointed as a design innovation research fellow on the Techinnovate program at NUI Galway for 2016-17.

>> Read full story about Leon Butler Guest Lecture, Thursday January 26th, 2017, 2.30pm,

Dearbhla Glynn delivers Huston School guest lecture

Dearbhla Glynn delivers Huston School guest lecture-image

Friday, 20 January 2017

A big thank you to Huston School Alumnus Dearbhla Glynn for her fascinating presentation yesterday. Dearbhla spoke about her work in a presentation to students, staff and friends of the Huston School yesterday. For more information on the Huston School Guest lecture series, please see here.   Check out Huston Schools Facebook and Twitter for updates.

>> Read full story about Dearbhla Glynn delivers Huston School guest lecture

Dearbhla Glynn Guest Lecture

Dearbhla Glynn Guest Lecture-image

Monday, 16 January 2017

Huston School Guest Session: Dearbhla Glynn, Thursday January 19th, 2017, 2.30pm  Dearbhla Glynn is an award-winning artist, documentary filmmaker and teacher, specializing in explorations of conflict and its effect on women and children. Among her films are Gaza: Post Operation Cast Lead (2010) which offered a personal insight into the day-to-day living conditions faced by the Gaza Strip's 1.5 million conflict-stricken inhabitants. Her 2013 feature film The Value of Women in The Congo documents the issue of rape and conflict in Eastern Congo and explores the experience of the victims as well as the perspective of the perpetrators behind these appalling crimes. Film maker Kirsten Sheridan described the film as "a brave and delicately handled piece of war reportage. It is hard-hitting, while showing many sides of the story. It avoids sensationalism, while never shying away from the very difficult themes. It is an important, devastating piece of human rights documentary filmmaking”. Both films won Grand Prize at the Irish Council for Civil Liberties Human Rights Film Awards. In this session at the Huston School of Film & Digital Media, Dearbhla will screen her films and discuss her process including the considerable challenges she has faced as a documentary filmmaker. Some of Dearbhla’s films can be found here: https://vimeo.com/dearbhlaglynn

>> Read full story about Dearbhla Glynn Guest Lecture

Julian Ulrichs Guest Lecture Jan 12th 2pm

Julian Ulrichs Guest Lecture Jan 12th 2pm-image

Wednesday, 11 January 2017

   Huston School’s guest series continues in semester 2 in which a particular focus is put on returning graduates from our programmes who will share their experiences after leaving the school. Please note all sessions will be held on Thursdays at 2.30pm in Huston Main. Week 1: Editor JULIAN ULRICHSThursday January 12th, 2017, 2.30pm, Huston Main Julian Ulrichs Julian Ulrichs, completed an undergraduate degree in Law in 2006 (LLB, NUI Galway) before getting an MA in Production and Direction in 2008 (NUI, Huston School of Film & Digital Media). He started out as an Assistant Editor (BEGIN AGAIN, FOYLE'S WAR) before progressing to Assembly Editor on the multi award-winning Irish crime drama LOVE/HATE (Series 3, 4 and 5) and the Justus Von Dohnanyi film DESASTER (2015). Since then he has edited a number of projects that include JACK TAYLOR: SHOT DOWN (2014), John Carney's critically acclaimed musical-dramedy SING STREET (2016), which had it's world premiere at the Sundance Film Festival in 2016 and, the soon to be released, SANCTUARY (Dir. Len Collin, 2016) and AN KLONDIKE SERIES 2 (Dir. Daithi Keane, 2016). He is currently working on BLACK 47, Lance Daly's new film set during the Great Irish Famine.

>> Read full story about Julian Ulrichs Guest Lecture Jan 12th 2pm

Semester 2 Guests

Semester 2 Guests-image

Wednesday, 14 December 2016

Huston Guest series returns in Semester 2 with a focus on graduates who will share their experiences.  Thursday January 12th, 2017, 2.30pm, Huston Main    Julian Ulrichs ‌ Julian Ulrichs, completed an undergraduate degree in Law in 2006 (LLB, NUI Galway) before getting an MA in Production and Direction in 2008 (NUI, Huston School of Film & Digital Media). He started out as an     Assistant Editor (BEGIN AGAIN, FOYLE'S WAR) before progressing to Assembly Editor on the multi award-winning Irish crime drama LOVE/HATE (Series 3, 4 and 5) and the Justus Von Dohnanyi film DESASTER (2015). Since then he has edited a number of projects that include JACK TAYLOR: SHOT DOWN (2014), John Carney's critically acclaimed musical-dramedy SING STREET (2016), which had it's world premiere at the Sundance Film Festival in 2016 and, the soon to be released, SANCTUARY (Dir. Len Collin, 2016) and AN KLONDIKE SERIES 2 (Dir. Daithi Keane, 2016). He is currently working on BLACK 47, Lance Daly's new film set during the Great Irish Famine. Thursday January 19th, 2017, 2.30pm, Huston Main                           Dearbhla Glynn   Dearbhla Glynn is an award-winning artist, documentary filmmaker and teacher, specializing in explorations of conflict and its effect on women and children. Among her films are Gaza: Post Operation Cast Lead (2010) which offered a personal insight into the day-to-day living conditions faced by the Gaza Strip's 1.5 million conflict-stricken inhabitants. Her 2013 feature film The Value of Women in The Congo documents the issue of rape and conflict in Eastern Congo and explores the experience of the victims as well as the perspective of the perpetrators behind these appalling crimes. Film maker Kirsten Sheridan described the film as "a brave and delicately handled piece of war reportage. It is hard-hitting, while showing many sides of the story. It avoids sensationalism, while never shying away from the very difficult themes. It is an important, devastating piece of human rights documentary filmmaking”. Both films won Grand Prize at the Irish Council for Civil Liberties Human Rights Film Awards. In this session at the Huston School of Film & Digital Media, Dearbhla will screen her films and discuss her process including the considerable challenges she has faced as a documentary filmmaker. Some of Dearbhla’s films can be found here: https://vimeo.com/dearbhlaglynn  Thursday January 26th, 2017, 2.30pm, Huston Main               Leon Butler   Leon Butler has worked across a broad range of positions in the media industry as a visual narrative designer, filmmaker, and educator. He graduated from Huston’s MA in Digital Media in 2009 and his final project animated film, Ghosts Before Dawn (2009), won the Gold Medal at the National Digital Media Awards. Since setting up his practice in 2010, he has worked with high-profile clients including the Galway International Arts Festival, who commissioned him to produce the iconic Festival Poster in 2011. He has also worked with clients as diverse as Starbucks on their global holiday campaign, Druid Theatre on a promotional film for their iconic productions, and musician Macklemore, who commissioned Leon to document his 2014 visit to Dublin’s O2 for two sold out shows. He has also developed many personal projects in animation, typography, children’s illustration and documentary. His research interest areas include adaptive interactions and experiences using available data in the public sphere and generative typography and in 2015 he completed a residency at the School of Visual Arts in New York in this field. In 2016, Leon received a ‘Certificate of Typographic Excellence’ from the Type Directors Club in New York. The Design and Craft Council of Ireland listed Leon as one of their ‘Future Makers’ for 2016. Leon has recently completed a 12-week residency in Los Angeles with digital agency 72andSunny in their 72u program. In September 2016 he was appointed as a design innovation research fellow on the Techinnovate program at NUI Galway for 2016-17.  Thursday February 2nd, 2017, 2.30pm, Huston Main            Will Collins Will Collins is a screenwriter whose credits include the Oscar-nominated SONG OF THE SEA, the acclaimed follow-up feature to Tomm Moore's, The Secret of Kells; Will received an ANNIE AWARD nomination for his ‘Achievement in Writing for an Animated Feature’. Will also wrote, MY BROTHERS, his award-winning live-action debut feature which premiered at the Tribeca Film Festival and was the opening film of the Galway Film Fleadh 2010. Will won the Pitching Award at the Galway Film Fleadh in 2007 and was nominated for Best Film Script IFTA, 2015 & 2011. Will has also written for television. He has lectured in Screenwriting in NUIG and has worked as a Script Editor. Will graduated from the Huston School’s MA in Screenwriting in 2006.   Thursday February 9th, 2017, 2.30pm Huston Main         Paul Webster Paul Webster is an award winning director from Navan, Co. Meath. He is a graduate of the MA in Production and Direction at the Huston School of Film & Digital Media (NUIG). Paul was the winner of the Físín Pitching Award at the Dingle International Film Festival 2012 from which his film 'Stuama' received its funding. Paul directed the drama which won Best Irish Film at The Cork Underground Film Festival 2013. Paul went on to work in production for Element Pictures and later as script editor and writer on “Fair City”. Let Those Blues In, Paul’s documentary about Irish Blues musician, Paddy Smith, was the winner of Best Short Documentary in association with RTE at The Sky Road Film Festival, Clifden, Co. Galway in October 2015 and it was chosen as the closing short film at The Craic Fest Irish Film Festival in New York, March 2016. Paul received a €35,000 production fund from Science Foundation Ireland and The Galway Film Centre as part of their Science On Screen documentary scheme. Also in 2016, Paul co-directed Borderland, a 26 documentary exploring the refugee crisis along Europe's Borders which will be screened during this guest session.  

>> Read full story about Semester 2 Guests

Niall McCann : Lost in France

Niall McCann : Lost in France -image

Monday, 7 November 2016

Niall McCann and Lost in France, Thursday November 10th, 2pm, Huston School of Film & Digital Media. Niall McCann is a filmmaker and writer living in Dublin and originally from Dundalk, Ireland. He is the writer director of a number of creative documentaries for both TV and cinema. His debut film, Art Will Save the World released in 2013 and screened at a number of film festivals around the world to critical acclaim. Later the same year he followed this with the BAI/ Setanta funded An Exiles Home in the Bronx about Irish Emigrants living in New York. He is a graduate of the Huston School of Film & Digital Media’s MA in Production and Direction. Niall writes a weekly culture article for The Dundalk Democrat as well as other publications like The Thin Air and Ragged Words. Niall will be speaking regarding his current work in progress, the documentary Lost In France, whichwill be released in the UK and Ireland by Artificial Eye Curzon in March 2017. The film premiered at the Edinburgh International Film Festival 2016 and the Galway Film Fleadh 2016. Lost In France explores the rise of Scotland’s independent music scene in the ‘90s, led by cult label Chemikal Underground. Featuring The Delgados, Bis, Mogwai, Arab Strap, Franz Ferdinand, and other seminal acts, this is an intimate film exploring friendship, creativity and music. On the journey, we re-visit a defining, chaotic trip early in the musicians’ careers – re-staging a concert in Brittany that connects the characters in life (and on stage) for the first time in many years.

>> Read full story about Niall McCann : Lost in France

Nov 8th The Burning Question and Q&A to follow.

Nov 8th The Burning Question and Q&A to follow.-image

Wednesday, 26 October 2016

Visitors from Trocairejoin us on 8th November with a screening of The Burning Question and Q&A to follow. 10.30 in Q1 at the Huston, all welcome! ‌

>> Read full story about Nov 8th The Burning Question and Q&A to follow.

in association with Huston School of Film & Digital Media, Galway Film Centre and Galway Mayo Institute of Technology

in association with Huston School of Film & Digital Media, Galway Film Centre and Galway Mayo Institute of Technology -image

Thursday, 20 October 2016

  When: 1pm, Saturday 12th November Where: Theatre 1000, GMIT Main Campus, Dublin Road Tickets: Tickets cost €5. However, a number of places at no cost have been reserved for staff and students of the Huston. To reserve a place you must confirm your attendance to hustonfilmschool@nuigalway.ie by Friday 4th November.    Galway UNESCO City of Film is delighted to welcome Oscar-nominated Director, Lenny Abrahamson, to Galway on Saturday 12th November. The event is in association with GMIT and the Huston School of Film & Digital Media, with support from the BAI and the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs. Lenny will take part in an interview about his work with Conn Holohan, Acting Director of the Huston School of Film & Digital Media, NUI Galway.   Lenny is one of Ireland’s most prolific directors and has directed some of Ireland’s best loved films including Adam and Paul and Garage. In 2016, Lenny was nominated for an Oscar for Best Director for Room, the film, based on an adaptation of Emma O’Donoghue’s novel of the same name. The film was also nominated for Best Picture with lead actress, Brie Larson, winning the Best Actress Award.   Galway City of Film is proud to welcome Lenny to Galway and we hope you can join us for a filmophile’s afternoon in November.   #GalwayCityofFilm    #CeantarScannán

>> Read full story about in association with Huston School of Film & Digital Media, Galway Film Centre and Galway Mayo Institute of Technology

Screening:Monday Oct 24th

Screening:Monday Oct 24th -image

Wednesday, 19 October 2016

Screening of In Loving Memories5. 30 pm, Monday 24th OctoberHuston School NUI Galway This documentary film on the space of commemoration of theMagdalene Laundries will be followed by a Q&A with theCanadian filmmakerAdmission is free but please register by emailingmiriam.haughton@nuigalway.ie

>> Read full story about Screening:Monday Oct 24th

Screening of Atlantic followed by Q&A with director Risteárd Ó Domhnaill

Screening of Atlantic followed by Q&A with director Risteárd Ó Domhnaill-image

Wednesday, 5 October 2016

2.00pm, Thursday 13th October, Huston School NUI Galway. We are delighted to welcome director and filmmaker Risteárd Ó Domhnaill for a screening of his feature-length, award winning , documentary Atlantic (c. 80mins) followed by a discussion and Q&A.   'Narrated by Emmy-award winning actor Brendan Gleeson, Atlantic follows the fortunes of three small fishing communities - in Ireland, Norway and Newfoundland - bringing to the fore three very intimate stories from the global resource debate. As the oil majors drive deeper into their fragile seas, and the world’s largest fishing companies push fish stocks to the brink, coastal communities and the resources they rely on are fast approaching a point of no return. Filmed in some of the most remote and breathtaking locations in the North Atlantic, and at close quarters with some of the sea’s most captivating characters, Atlantic brings to the fore three very intimate stories from the global resource debate. It explores how modern day communities must learn from the past, in order to secure a brighter future.'http://www.theatlanticstream.com/

>> Read full story about Screening of Atlantic followed by Q&A with director Risteárd Ó Domhnaill

Inside The Room with Greg Sestero

Inside The Room with Greg Sestero-image

Friday, 23 September 2016

7.00 pm, Wednesday 28th September, Huston School NUI Galway. T H E  D I S A S T E R  A R T I S T: Inside The Room with Greg Sestero  ADMISSION FREE - ALL WELCOME!! Greg is the co-star of cult film The Room (2003) and best-selling author of the The Disaster Artist, a memoir of his time as an aspiring actor in Hollywood and his bizarre friendship with Tommy Wiseau - the mysterious director of The Room (named the Greatest Bad Movie Ever Made) who claimed to be the next Marlon Brando.  The Disaster Artist garnered critical acclaim and commercial success and was subsequently adapted into the film, The Masterpiece by actor/director James Franco starring Dave and James Franco as Greg and Tommy, and an A-List ensemble cast featuring Seth Rogen, Zac Efron, Bryan Cranston, Sharon Stone, Bob Odenkirk, Hannibal Burress, Alison Brie, Zach Braff, Melanie Griffith, Josh Hutcherson, Jacki Weaver and many more.  This special event at the Huston School of Film and Digital Media is a chance to see and hear Greg's amazing experiences with an exclusive behind the scenes Making of The Room documentary, Disaster Artist reading, Q+A and have the chance to participate in a live reading of scenes from the original script of The Room - and much more!  https://www.youtube.com/watch?v=Eh9lC7IBJvI 

>> Read full story about Inside The Room with Greg Sestero

Huston Gradutes feature as Galway Film Fleadh Winners

Huston Gradutes feature as Galway Film Fleadh Winners-image

Wednesday, 27 July 2016

  On Sunday July 10, 2016 the 28th Galway Film Fleadh came to a close, following another outstanding year of Irish and international film premieres, screenings, workshops and discussions. The annual awards ceremony took place after the Fleadh’s annual Public Interview, in which renowned director Jim Sheridan regaled a packed Town Hall Theatre and graduates of the Huston School of Film & Digital Media were among the winners. Directed by Len Collin , MA Production & Direction 2013 , Sanctuary, the film adaptation of the acclaimed Blue Teapot play of the same name, won Best Feature award. Trailer available to view here.   Janet Hayes, MA Screenwriting 2015 won the prestigious Pitching Award with Edges which has been opted by Hot Drop Films. Janet is the  writer /creator of the recent Storyland entry ‘Quinn & O’Grady’ and is currently part of the ‘Fair City’ training scheme.      

>> Read full story about Huston Gradutes feature as Galway Film Fleadh Winners

Thursday, September 29th, 2:30 – 4pm

Thursday, September 29th, 2:30 – 4pm-image

Friday, 23 September 2016

CONSTRAINED CREATIVITY: FILM MUSIC IN CONTEMPORARY HOLLYWOOD   Thursday, September 29th, 2:30 – 4pm Speaker: Dr. Mladen Milicevic, Loyola Marymount University School of Film, Los Angeles. This illustrated lecture explores contemporary practices of scoring in the ever more creatively and financially constrained domain of film music. Mladen Milicevic is a composer of experimental music, sound installation, and film music including The Room (2003)  

>> Read full story about Thursday, September 29th, 2:30 – 4pm

News

2017 Margaret Heavey Memorial Lecture

2017 Margaret Heavey Memorial Lecture-image

Thursday, 2 March 2017

2017 Margaret Heavey Memorial Lecture‘“Does the inner self exist?” ancient insights from Greece and India’  by Prof. Richard Seaford, University of Exeter  Time: Tuesday, 14th March,  6.15pm  Venue: Siobhan McKenna Theatre (Arts Millennium Building), NUI Galway.   All welcome.  Reception to follow.  This event is generously supported by the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies

>> Read full story about 2017 Margaret Heavey Memorial Lecture

Classics Society Guest Lecture

Classics Society Guest Lecture-image

Tuesday, 21 February 2017

‌The Classics Society would like to announce a lecture by Prof. Brian Arkins, entitled ‘The Modern Reception of Thucydides’.  The lecture will be on Wednesday the 22nd February at 6pm in the Siobhan McKenna Theatre in the Arts Millennium Building.

>> Read full story about Classics Society Guest Lecture

Classic Society Guest Lecture

Classic Society Guest Lecture-image

Thursday, 12 January 2017

‌The Classics Society is hosting  Prof. Edith Hall, of King's College, London, who will give a lecture entitled ‘Hephaestus, Clubfoot and the Early History of Greek Comedy’.  The lecture will be at 6.30pm on January 18th in the Siobhan McKenna Theatre in the Arts Millennium Building.

>> Read full story about Classic Society Guest Lecture

Classic Society Guest Lecture

Classic Society Guest Lecture-image

Monday, 7 November 2016

Dr Joanna Day will give a lecture entitled ‘Entertaining the senses in Ancient Rome’ at 7pm on November 10th in the Siobhan McKenna Theatre in the Arts Millennium Building.

>> Read full story about Classic Society Guest Lecture

Classics Soc Guest Lecture

Classics Soc Guest Lecture-image

Wednesday, 12 October 2016

   Prof. Douglas Cairns from University of Edinburgh on Wednesday, 12th October gives his paper entitled 'Word and Deed: Brendon Kennelly's Antigone'.  At 6pm in the Siobhan McKenna Theatre in the Arts Millenium Building.    

>> Read full story about Classics Soc Guest Lecture

Classics Appointment

Classics Appointment-image

Friday, 26 August 2016

We are delighted to announce that Dr Eoin O’Donoghue will be with us again for 2016-17, having been appointed to the post of Lecturer (Fixed Term) in Classics. Eoin has just returned from his summer excavations in the Mediterranean, and will be teaching a full range of modules this year in his specialist fields.

>> Read full story about Classics Appointment

2016 Margaret Heavey Memorial Lecture

2016 Margaret Heavey Memorial Lecture-image

Tuesday, 23 February 2016

2016 Margaret Heavey Memorial Lecture‘The Enigmatic Aspects of the Hisperica Famina’Prof. Andy Orchard (Rawlinson and Bosworth Professor of Anglo-Saxon, Pembroke College, Oxford)Time: Thursday 3 March, 5pmVenue: Charles McMunn Theatre (Arts/Science Concourse), NUI Galway. All welcome.

>> Read full story about 2016 Margaret Heavey Memorial Lecture

Classics News, Sep/Oct 2015

" width="169" height="80" class="right" alt="Classics News, Sep/Oct 2015-image" />

Tuesday, 23 February 2016

27 Oct 2015: Classics Society talk: Maeve O'Brien (Maynooth) Maeve O'Brien will give a talk entitled "Women in Ancient Rome: Matrons and Rebels", 28 Oct 2015 7pm, Siobhán McKenna Theatre, Arts Millennium Building. 30 Sep 2015: Conference—Myth, Language, and Literature from Iceland to Constantinople Michael Clarke will give a paper on Latin and Irish vernacular interactions at this Oslo conference (16–17 Oct 2015). 23 Sep 2015: Congratulations to Jonathan O'Rourke Classics graduate Jonathan O'Rourke has distinguished himself by being an overall winner in the Undergraduate Awards in the category Classical Studies & Archaeology. Well done Jonathan!      

>> Read full story about Classics News, Sep/Oct 2015

Glossing event at University of Paris VII

Glossing event at University of Paris VII-image

Friday, 18 December 2015

Pádraic Moran (Classics) participated in a special seminar on glossing in early medieval manuscripts organised at the Laboratoire HTL (Histoire des théories linguistiques) at the Université Paris Diderot (Paris VII) on 12 December 2015. The seminar brought together experts in European and Asian glossing as part of a continuing collaborative research venture. One outcome from the event was the creation of a new Network for the Study of Glossing. [Pictured: Franck Cinato (Paris), Matthew Zisk (Yamagata, Japan), Alderik Blom (Oxford), Pádraic Moran.]

>> Read full story about Glossing event at University of Paris VII

Completed PhD: Xenophon and the ancient Greek cavalry horse

Completed PhD: Xenophon and the ancient Greek cavalry horse-image

Wednesday, 25 November 2015

Congratuations to Adelia Greer for passing her PhD viva examination on her thesis 'Xenophon and the ancient Greek cavalry horse: an equestrian perspective'. Adelia was supervised by Dr Edward Herring, Dean of the College.

>> Read full story about Completed PhD: Xenophon and the ancient Greek cavalry horse

News

Visiting Speaker

Visiting Speaker-image

Tuesday, 21 February 2017

  Friday 10th March 1 pm, Moore Institute Seminar Room, Mois de la Francophonie, Distinguished Speaker, Azouz Begag (see links below):  http://www.ambafrance-ie.org/Visit-of-writer-Azouz-Begag-in-Ireland  (en anglais) http://www.ambafrance-ie.org/Tournee-de-l-ecrivain-Azouz-Begag  (en français) RSVP: https://www.eventbrite.ie/e/rencontre-avec-azouz-begag-galway-tickets-32228951662  

>> Read full story about Visiting Speaker

Michel Déon

Michel Déon-image

Tuesday, 21 February 2017

  Tuesday 25th April 9.30-1.00, Moore Institute Seminar Room, Conference: ‘Found in Translation?  France, Ireland and the legacy of Michel Déon’. 

>> Read full story about Michel Déon

News

Spain Today: A Guide for the Perplexed

Spain Today: A Guide for the Perplexed-image

Wednesday, 21 September 2016

‘Spain Today’ is the theme being addressed at an afternoon symposium in . The talks will be given by two experts on modern Spain who will discuss the politics, economics and current situation of Spain, in a context where the country has been without a government since December 2015. Like Ireland, Spain is currently bouncing back from a deep economic crisis, although there continues to be high unemployment and an uncertain political situation. The guest lecturers are two of the foremost experts on contemporary Spain. William Chislett is an analyst at the Royal Elcano Institute in Madrid, which has published four books of his, including A New Course for Spain: Beyond the Crisis. He publishes a monthly review of the main events taking place in the country, called Inside Spain. Guy Hedgecoe is Irish Times correspondent in Madrid and author of Freezing Franco: The Battle for Spain’s Memory. The two speakers will review recent history and current developments in Spain, and will offer fresh insights into situation on the ground in this fascinating country which is the world’s tenth largest economy and one of the key players in the European Union.‌ After these talks, the launch will take place of the recently-published book Contemporary Spain, 4th edition (Routledge, 2016) written by Chris Ross and two lecturers from the Discipline of Spanish at NUI Galway, Bill Richardson and Begoña Sangrador-Vegas. The symposium is sponsored by the Spanish Embassy in Dublin. It will run from 5.30 – 7.00 p.m. and is aimed at a general audience; members of the public are welcome to attend.

>> Read full story about Spain Today: A Guide for the Perplexed

P‌hotographic Exhibition

P‌hotographic Exhibition-image

Friday, 6 November 2015

P‌hotographic Exhibition Photography Exhibition- photos of Germany The exhibition will be held on Wednesday, 18 November at 5 p.m. in the Centre for Creative Arts and Media – Cluain Mhuire Campus, Monivea Road, Galway. Opening Hours: 8.30 a.m. – 8 p.m. Duration: 18 – 27 November 2015.

>> Read full story about P‌hotographic Exhibition

News

Book Launch

Book Launch-image

Wednesday, 5 October 2016

Professor Paolo Bartoloni’s new book Objects in Italian Life and Culture: Fiction, Migration, and Artificiality, (Palgrave, 2016) was launched on Tuesday, October 11th by Professor Derek Duncan from the University of St. Andrews.‌‌   ‌

>> Read full story about Book Launch

The Renaissance: Why? - Italian Studies Seminar

The Renaissance: Why? - Italian Studies Seminar-image

Monday, 1 February 2016

Wednesday 10th February, 5pm, G011 Hardiman Research Building Eric Haywood, UCD Why is it you are a Fascist if you admire Fascist art but a person of discernment if you admire Renaissance art? Is it because Italians, as claimed by a former mayor of Rome, do not know how to deal with the greatness of the past? Or is it because none of us know how to do so? And in any case how “great” and worthy of celebration is the past? In an attempt to elucidate these questions – with reference to the Italian Renaissance, and in the year that marks the 500th anniversary of what is considered to be one of the greatest of Italian masterpieces (Ludovico Ariosto’s Orlando Furioso) – Eric Haywood will try and get answers from the man who “invented” the Renaissance, the Swiss would-be banker and pastor Jacob Burckhardt, and his The Civilization of the Renaissance in Italy, first published on the eve of Italian unification. Eric Haywood. Born and brought up in Switzerland, Eric Haywood is a graduate of Cambridge and Edinburgh universities, who also studied at the European University Institute in Florence. A former President of the Association of Teachers of Italian, he taught Italian language and literature at UCD for close on 40 years, specializing in the culture of the Renaissance. His research has focused mainly on Renaissance geography and descriptions of Ireland, the culture of Renaissance Naples, and Machiavelli’s comedy Mandragola. Currently he is working on: female humour in Mandragola, Petrarch’s rewriting of the last tale of Boccaccio’s Decameron (Griselda), the birth of the myth of Arcadia, the Irish in Ariosto’s Orlando Furioso, and dreams of Hellenism in the writings of Antonio De Ferrariis Galateo (died 1517). In 2014 he was knighted (Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia) by the President of Italy.    

>> Read full story about The Renaissance: Why? - Italian Studies Seminar

Rory Kavanagh Bursary 2015

Rory Kavanagh Bursary 2015-image

Friday, 13 November 2015

The Rory Kavanagh Bursary was established in 1998 through a generous endowment by Des and Mary Kavanagh as a testimony to their son Rory's  passion for and achievements in Italian language and culture. The Bursary, of the value of €2540, is awarded each year to one of the students in Italian embarking on the Erasmus year abroad in Italy. This year the 17th Bursary was awarded to Lily Lundon, an Arts student. Lily studied at the University of Verona in 2014. The Ceremony was introduced by The Registrar, Professor Pól Ó Dochartaigh, and Professor Paolo Bartoloni, Head of Italian, and featured a presentation by Lily Lundon on her experience abroad.

>> Read full story about Rory Kavanagh Bursary 2015

Sapere di scrivere

Sapere di scrivere-image

Thursday, 12 November 2015

Paolo Bartoloni's new book, Sapere di scrivere. Svevo e gli ordigni di La coscienza di Zeno (Edizioni Il Carrubo), was launched on April 16, 2015 in the Moore Institute Seminar Room by Dr Giuseppe Stellardi, Oxford University. In the photo, from left to right, Professor Daniel Carey (Director, Moore Institute); Professor Paolo Bartoloni; Dr Giuseppe Stellardi (Oxford University). Image by Andrea Zipoli published by concession of the author.

>> Read full story about Sapere di scrivere

Visit of Valerio Magrelli

Visit of Valerio Magrelli-image

Thursday, 24 September 2015

On Thursday, September 24th, Italian at NUI Galway hosted an evening with Italian poet and novelist Valerio Magrelli. The event was also attended by Clarissa Botsford, translator of Magrelli's book of prose Nel condominio di carne, 2003 (Condominium of the Flesh, 2015). First image from left: Mario Inglese (Magrelli's Scholar and PhD in Italian), Prof. Paolo Bartoloni (Head of Italian), Clarissa Botsford, and Valerio Magrelli.

>> Read full story about Visit of Valerio Magrelli

News

Bill Richardson - Book Launch

Bill Richardson - Book Launch-image

Thursday, 3 December 2015

Spatiality and Symbolic Expression: On the Links Between Place and Culture edited by Bill Richardson (Palgrave Macmillan, 2015) With launch introduction by Prof Gearóid Ó Tuathaigh  

>> Read full story about Bill Richardson - Book Launch

Lecture: “Mariano Azuela, Gender Relations and the Novel of the Mexican Revolution”

Lecture: “Mariano Azuela, Gender Relations and the Novel of the Mexican Revolution”-image

Friday, 23 October 2015

Prof. Chris Harris, University of Liverpool Thursday 29th October 2015, 5:00 p.m. Siobhan McKenna Theatre, Arts Millennium Building, NUI Galway In association with Gender Arc and the Space, Place and Identity Research Cluster, NUI Galway     Book Launch: Spatiality and Symbolic Expression: On the Links Between Place and Culture edited  by Bill Richardson.   Contributing Authors: Paolo Bartoloni (Italian, NUIG)Paul Carter (RMIT, Melbourne)Catherine Emerson (French, NUIG) Conn Holohan (Film Studies, NUIG)Miles Kennedy (Philosophy, NUIG)Karen Le Rossignol (Deakin University)Lillis Ó Laoire (Gaeilge, NUIG)Felix Ó Murchadha (Philosophy, NUIG)Bill Richardson (Spanish, NUIG)Christiane Schönfeld (German, UL)Ulf Strohmayer (Geography, NUIG)                                                                                                                                                      

>> Read full story about Lecture: “Mariano Azuela, Gender Relations and the Novel of the Mexican Revolution”

Events

Lecture: “Mariano Azuela, Gender Relations and the Novel of the Mexican Revolution”

Lecture: “Mariano Azuela, Gender Relations and the Novel of the Mexican Revolution”-image

Friday, 23 October 2015

Prof. Chris Harris, University of Liverpool Thursday 29th October 2015, 5:00 p.m. Siobhan McKenna Theatre, Arts Millennium Building, NUI Galway In association with Gender Arc and the Space, Place and Identity Research Cluster, NUI Galway     Book Launch: Spatiality and Symbolic Expression: On the Links Between Place and Culture edited by  Bill Richardson; Contributing Autors:  Paolo Bartoloni (Italian, NUIG); Paul Carter (RMIT, Melbourne);Catherine Emerson (French, NUIG); Conn Holohan (Film Studies, NUIG); Miles Kennedy (Philosophy, NUIG); Karen Le Rossignol (Deakin University); Lillis OLaoire (Gaeilge, NUIG); Felix O Murchadha (Philosophy, NUIG); Bill Richardson (Spanish, NUIG)Christiane Schonfeld (German, UL); Ulf Strohmayer (Geography, NUIG) Spatiality and Symbolic Expression: on the Links between Place and Culture

>> Read full story about Lecture: “Mariano Azuela, Gender Relations and the Novel of the Mexican Revolution”

News

Dr Sylvie Lannegrand appointed Chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques

Dr Sylvie Lannegrand appointed Chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques -image

Tuesday, 25 October 2016

On the recommendation of the French Embassy in Ireland, the Prime Minister of France, Monsieur Manuel Valls, has appointed Dr Sylvie Lannegrand (Discipline of French) Chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques. This prestigious award is to recognise Dr Lannegrand’s outstanding contribution to French Studies and to furthering exchanges between France and Ireland. The award will be presented by the French Ambassador on 22nd November 2016. 

>> Read full story about Dr Sylvie Lannegrand appointed Chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques

Book Launch

Book Launch-image

Tuesday, 18 October 2016

Professor Paolo Bartoloni’s new book, Objects in Italian Life and Culture: Fiction, Migration, and Artificiality, Palgrave Macmillan, 2016, was launched on October 11th at NUI Galway by Professor Derek Duncan, University of St. Andrews. The launch was introduced by the Registrar and Deputy President, and the Head of the School of Languages, Literatures, and Cultures, Dr. Kate Quinn. In the photo from left, The Registrar and Deputy President, Professor Pól Ó Dochartaigh, Professor Paolo Bartoloni (Italian Studies), Professor Derek Duncan, and Dr. Kate Quinn.

>> Read full story about Book Launch

News

Soc and Pol doctoral student Giada Lagana winner of the contest “My Thesis in 3 minutes … in French

Soc and Pol doctoral student Giada Lagana winner of the contest  “My Thesis in 3 minutes … in French-image

Wednesday, 29 March 2017

On March 23rd, final year PhD candidate in the School of Political Science and Sociology , NUIG - Giada Lagana wan the PhD contest “My Thesis in 3 minutes … in French!”, an event organized by the Embassy of France in Ireland at the Trinity College  Dublin. The contest was inspired by the “Three-minute thesis (3MTMC)” organised for the first time in Australia in 2008, with the aim of promoting French language and shared values. The competition was open to all nationalities and all disciplines and finally twenty-five PhD candidates took part at the event, among whom a number of French native speakers. Lagana’s presentation has been judged the most outreaching and the best structured and, in addition, the jury acknowledged the excellence of her speech, her passion and the fluidity in which she expressed herself in French.

>> Read full story about Soc and Pol doctoral student Giada Lagana winner of the contest “My Thesis in 3 minutes … in French

Research aims to help improve the lot of lone parent families

Research aims to help improve the lot of lone parent families-image

Wednesday, 15 February 2017

Minister for Social Protection, Leo Varadkar in his recent Biennial Distinguished Lecture at the Institute for Lifecourse and Society in NUI Galway, mentioned one parent families in particular and his aim to reduce child poverty in the country. Dr Michelle Millar pictured during her address.  More coverage here.

>> Read full story about Research aims to help improve the lot of lone parent families

MA Social Work Open for Applications!

MA Social Work Open for Applications! -image

Thursday, 2 February 2017

MA IN SOCIAL WORK (MSW) – 2 Year Full time Qualifying Programme for Professional Social Work (CORU Registered). Applications are now invited for the MA in Social Work (MSW), a two-year, full-time professional training programme in social work accredited by CORU. Twenty places are available for an intake of students commencing beginning of  September 2017.  Entry Requirements are as follows: A Level 8 primary undergraduate degree (minimum of Second Class Honours, Grade 2) in one of the following: Bachelor Degree with a major in Social Work, Sociology, Psychology Social Policy, Social Science, Social Studies, Social Care, Public and Social Policy, Youth and Family Studies, Childhood Education, Childhood Studies, Health and Social Care, Community Development, or B.Soc.Sc or other relevant qualifications deemed equivalent by the College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies. Prior work experience in a related setting is compulsory and applicants must have obtained six months (approx 960 hours) experience of working in a related setting in order to be eligible to apply. Relevant supervised placement learning will normally count for up to a maximum of 240 hours (6 weeks). Applicants must also complete a 300 word statement of interest in social work and provide two letters of reference, one academic and one work-related are also required. Applications are made online through the Postgraduate Applications Centre (PAC) at http://www.pac.ie/nuigalway.  (Code GYA40).  For further information on the programme including contact details for staff at the School,  please see: http://www.nuigalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/social-work.html#course_overview   The closing date for receipt of applications is 10 February 2017.  Shortlisted applicants will be invited for interviews which are likely to take place on Thursday 2nd & Friday 3rd March 2017.        

>> Read full story about MA Social Work Open for Applications!

ISE LUNCHTIME SEMINAR HELD BY SOC AND POL STUDENT GIADA LAGANA

ISE LUNCHTIME SEMINAR HELD BY SOC AND POL STUDENT GIADA LAGANA-image

Friday, 20 January 2017

Lunchtime Seminar The EU and the Northern Ireland peace process: an historical perspectiveGiada Laganà, NUI Galway Venue: The Irish School of Ecumenics, Trinity College Dublinat Belfast, 9 Lennoxvale, Malone Rd, Belfast Date: Monday 30th January 2017Time: 13.00 – 14:00 ISE cordially invites you to a lunchtime seminar by Giada Laganà, final year PhD candidate in the School of Political Science and Sociology, National University of Ireland, Galway. Giada is recipient of the Galway Doctoral Research Scholarship and her thesis explores the European Union’s impact on Northern Ireland between 1981 and 2013. After completing her undergraduate studies in modern and contemporary history at the University of Pavia (Italy), Giada obtained an MA in International Relations and History at the University of La Rochelle (France). https://www.tcd.ie/ise/postgraduate/conflict-resolution.php@tcdatbelfast  

>> Read full story about ISE LUNCHTIME SEMINAR HELD BY SOC AND POL STUDENT GIADA LAGANA

Programme Shortlisted for HEA Award

Programme Shortlisted for HEA Award-image

Tuesday, 15 November 2016

The Postgraduate Diploma in Social Work Supervision, Management and Practice programme has been shortlisted for the GradIreland Higher Education Awards in two categories - Arts and Humanities and Health Sciences categories.The awards ceremony will take place on Thursday 24th November 2016 in the Crowne Plaza Hotel, Blanchardstown.  To see a full list of shortlisted courses and for detailed symposium information visit www.highereductionawards.ie Further details of the programme are available at http://www.nuigalway.ie/colleges-and-schools/arts-social-sciences-and-celtic-studies/political-science-and-sociology/postgraduate-programmes/pgdip-social-work/

>> Read full story about Programme Shortlisted for HEA Award

Oireachtas Report on Lone Parenting

Oireachtas Report on Lone Parenting-image

Tuesday, 8 November 2016

Dr Michelle Millar (Political Science and Sociology) and Dr Rosemary Crosse (UNESCO Child & Family Research Centre) were witnesses to the recent Joint Oireachtas Committee on Social Protection in relation to Issues of Concern to Lone Parents, where they presented evidence from their report ‘Lone Parents and Activation, what works and why’. The proceedings are available from Oireachtas.ie

>> Read full story about Oireachtas Report on Lone Parenting

Violence Against Women

Violence Against Women-image

Friday, 4 November 2016

Violence Against Women: Dr Nata Duvvury (School of Political Science and Sociology) recently addressed the UN about the global epidemic of violence against women. Read an edited version of Dr Duvvury’s address on The Guardian

>> Read full story about Violence Against Women

MAJOR SECTION ON THE EU ORGANISED BY SOC AND POL STUDENT GIADA LAGANÀ AT THE ECPR GRADUATE STUDENT CONFERENCE 2016

MAJOR SECTION ON THE EU ORGANISED BY SOC AND POL STUDENT GIADA LAGANÀ AT THE ECPR GRADUATE STUDENT CONFERENCE 2016-image

Friday, 12 August 2016

School of Political Science and Sociology PhD Student Giada Laganà convened a very successful Section at the ECPR graduate student conference in Tartu (Estonia) in July 2016, entitled “European policy practices in times of crisis and transition”. With 7 panels and a total of 38 papers it was the largest section in the conference. Themes varied from the unintended consequences of European Integration and EU policy practices to EU regional policy. Working with PhD colleagues from a range of European Universities (including Cambridge, the Université libre de Bruxelles and the University of Florence) Laganà played a key role in building a European graduate student network in her field of study, an achievement acknowledged by the ECPR organising committee. In addition, the panel she organised on “European Integration: Intended and Unintended Consequences” was judged to have the best turnout of the conference, based on the results of a survey of students and organizers. 

>> Read full story about MAJOR SECTION ON THE EU ORGANISED BY SOC AND POL STUDENT GIADA LAGANÀ AT THE ECPR GRADUATE STUDENT CONFERENCE 2016

Book Launch

Book Launch-image

Wednesday, 8 June 2016

‌‌‌‌  Pictured at Áras an Uachtaráin, June 3rd 2016, for the launch of Philosophy and Political Engagement (edited by Allyn Fives and Keith Breen, Palgrave) are (from left to right): Joseph Mahon, Dr Allyn Fives, President Michael D. Higgins, Prof. James E. Mahon, Prof. Felix O’ Murchadha, and Annie McKeown O’Donovan  

>> Read full story about Book Launch

Words Matter: Deconstructing 'Welfare Dependency' in the UK

Words Matter: Deconstructing 'Welfare Dependency' in the UK-image

Tuesday, 8 March 2016

A recent article by Paul Michael Garrett is the subject of a feature on the London School of Economics ‘British Policy & Politics’ blog.

>> Read full story about Words Matter: Deconstructing 'Welfare Dependency' in the UK

Social Work and Social Theory

Social Work and Social Theory-image

Tuesday, 8 March 2016

A Chinese translation of Paul Michael Garrett’s book, Social Work and Social Theory is to be published on Global Social Work Day on 15 March 2016

>> Read full story about Social Work and Social Theory

Political Violence in Context

Political Violence in Context-image

Wednesday, 18 November 2015

Dr Niall Ó Dochartaigh published an edited book in September 2015 on ‘Political Violence in Context’ with co-editors Lorenzo Bosi and Daniela Pisoiu. The book was launched by prof John Coakley of UCD and QUB at the PSAI annual conference in Cork in October. The book is published by ECPR Press, the publishing house of the main European Political Science Association, the ECPR, and includes authors from across Europe and the Americas. Available from the publisher online at: http://press.ecpr.eu/book_details.asp?bookTitleID=393

>> Read full story about Political Violence in Context

Friday, 18 September 2015

Ciara O’Neill and Christina Vaughan (3rd Year Arts) flying the flag for NUI Galway at the Boston College Study Abroad Fair.They are both on exchange to Boston Collete for this academic year. Twitter Facebook

Tuesday, 8 December 2015

Bunaíodh an sparánacht seo i 1995 i gcuimhne ar Bhreandán Ó hEithir, craoltóir, iriseoir, scríbhneoir agus iar-mhac léinn de chuid na hOllscoile le síntiúis óna chairde. Is fiú €1,500 an sparánacht agus bronnfar í gach bliain ar mhac léinn lánaimseartha dochtúireachta i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh atá sa chéad/dara/tríú/ceathrú bliain dá c(h)úrsa. Is iad an Ghaeilge, an Béarla agus Léann na hÉireann na príomhdhisciplíní as a roghnófar iarrthóirí. Ag brath ar an réimse taighde, d’fhéadfadh disciplíní eile (m.sh., an Stair, an Pholaitíocht agus an tSocheolaíocht) a bheith san áireamh freisin le haghaidh na sparánachta. Is iad na réimsí taighde a bheas i gceist: cúrsaí litríochta (Gaeilge nó Béarla) a bhaineas le hÉirinn go príomha. Cuirfear san áireamh freisin réimsí eile léinn a dhíreos ar léann, ar chultúr nó ar shochaí na hÉireann. Tabharfaidh an t-iarrthóir a roghnófar seimineár in ábhar a chuid taighde le linn thréimhse na sparánachta. Tig leis an sparánacht a bheith sa bhreis ar aon deontas, scoláireacht nó eile a bheas ag an té a roghnófar, ach tig leis an mbord measúnóirí tús áite a thabhairt d’iarrthóirí nach bhfuil aon mhaoiniú eile acu dá gcúrsa dochtúireachta. An Bord Measúnóirí: Ollamh na Nua-Ghaeilge (nó ionadaí), Ollamh an Bhéarla (nó ionadaí) agus Stiúrthóir an Léinn Éireannaigh (nó ionadaí). Modh Iarratais: Seol litir iarratais maille le sampla scríbhneoireachta (nach faide ná 3,000 focal) ar ríomhphost i nGaeilge nó i mBéarla chuig Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh, (seoladh rphoist: artspostgrad@nuigalway.ie) roimh 8 Eanáir 2016. Ba cheart go mbeadh ‘Sparánacht Uí Eithir’ i líne ábhair an ríomhphoist agus go mbeadh gach cáipéis i bhformáid PDF. This bursary was established in 1995 in memory of Breandán Ó hEithir, through donations from his friends. The broadcaster, journalist and writer, was a former student of NUI Galway. The bursary is valued at €1,500 and will be awarded each year to a fulltime PhD student in the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies. The award may be made in Year 1 – 4 of the student’s programme. Irish, English and Irish Studies are the principal disciplines from which selection will be made. Other disciplines (e.g., History, Political Science and Sociology) may also be considered. Normally, the area of research shall be literary studies (in Irish or in English) principally concerning Ireland. Other subjects of research may be in the general area of linguistic, cultural and social studies of Ireland.  The successful candidate will give a seminar on his/her research topic during the period of the bursary.  The bursary may be held in conjunction with other funding (e.g., grant or scholarship). The board of assessors may give preference to applicants who do not have any other funding. Board of Assessors: Ollamh na Nua-Ghaeilge (or nominee), the Professor of English (or nominee), the Director of Irish Studies (or nominee). Mode of Application: Send a letter of Application by email to the College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies, (email: artspostgrad@nuigalway.ie) with a writing sample (in Irish or English and not more than 3,000 words) before 8 January 2016. ‘Sparánacht Uí Eithir’ should be in the subject line of the email and all documents should be in PDF format.


Featured Stories