Leabharlann fear a throid ar son an oideachais trí Ghaeilge á bronnadh ar OÉ Gaillimh

Leabharlann fear a throid ar son an oideachais trí Ghaeilge á bronnadh ar OÉ Gaillimh -image

Monday, 23 September 2013

 Cnuasach leabhar Gaeilge Dheasúin Bhreatnaigh bronnta ar Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe Bronnfaidh iníon an scríbhneora, Deasún Breatnach, cnuasach leabhar Gaeilge a hathar ar Ionad Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar an gCeathrú Rua i nGaeltacht Chonamara ar an 28 Meán Fómhair ag 7.30pm.  Tá isteach is amach le 750 leabhar faoi stair, litríocht, chultúr agus shaíocht na tíre sa leabharlann luachmhar seo.  Beidh na leabhair mar chuid de shainbhailiúchán a bheidh in úsáid ag mic léinn an BA sa Chumarsáid le linn a gcuid staidéir ar an gCeathrú Rua. Scríbhneoir, iriseoir, file, intleachtóir, poblachtach agus gníomhaí ab ea Deasún Breatnach a rugadh i mBaile Átha Cliath i 1922 agus a cailleadh sa bhliain 2007.  Is mar gheall ar ról Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i gcur chun cinn an ardoideachais trí mheán na Gaeilge agus an obair atá ar bun ag an Acadamh i réimse na Cumarsáide Gaeilge a chinn clann Dheasúin Bhreatnaigh a chuid leabhar Gaeilge a bhronnadh ar an institiúid léinn. Cuirtear oideachas i léann agus i gcleachtas na Cumarsáide ar mhic léinn fochéime a bhíonn ag gabháil den BA sa Chumarsáid GY106. Déantar cúram ar leith den iriseoireacht le linn an chúrsa seo a reáchtáiltear go huile agus go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Téann céimithe an chúrsa ag obair le comhlachtaí ardghradaim i dtionscal na meán. Leathchéad bliain tar éis Éirí Amach na Cásca, 1916, chuaigh Deasún Breatnach ar stailc ocrais i 1966 chun aird a tharraingt ar a laghad a bhí bainte amach ó thaobh an oideachais trí Ghaeilge.  Ba bhall é den ghrúpa MISNEACH — a bhunaigh an scríbhneoir, Máirtín Ó Cadhain.  Bhí Luci, a bhean chéile, agus Deasún féin mar pháirt de ghrúpa bunaitheoirí na chéad bhunscoile lán-Ghaelaí i gContae Bhaile Átha Cliath, Scoil Lorcáin, i mBaile na Manach. Scríobh an Breatnach raon leathan leabhar agus ábhar i nGaeilge: úrscéalta do dhéagóirí, scéalta do pháistí, leabhar taighde faoin mbéaloideas, filíocht, gearrscéalta, agus bhí saothar fairsing iriseoireachta aige.  Scríobhadh sé don irisleabhar The Bell agus do Scéala Éireann agus é ina chónaí ar Inis Oírr i lár na gcaogaidí.  D’fhoilsigh sé ailt i nGaeilge san Evening Press agus chaith sé seal ag obair don Irish Farmers Journal agus ina fho-eagarthóir ar an nuachtán The Irish Times.  Sholáthar sé ábhar don nuachtán seachtainiúil Gaeilge Inniu agus do na hirisleabhair Comhar agus Feasta.  Scríobh sé as Gaeilge sna nuachtáin Saoirse agus An Phoblacht, a raibh sé ina eagarthóir air. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Dónall Ó Braonáin thar ceann Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge: “Gníomh thar a bheith flaithiúil é seo agus tá buíochas ó chroí againn ar mhuintir Bhreatnaigh. Is cinnte go mbeidh mic léinn atá i mbun an chúrsa BA sa Chumarsáid in ann tairbhe a bhaint as an gcnuasach in Ionad na Ceathrún Rua. Cuimhneachán seasta a bheidh ann dóibh freisin faoi shaol agus saothar Dheasúin. Iriseoir cruthanta a bhí ann a shaothraigh a cheird go cumasach agus a chuir go mór leis an allagar náisiúnta agus caibidil chultúrtha na hÉireann. Toradh foghlama é sin a shantaíonn muid i gcónaí dár mic léinn féin.” -Críoch- Library of Irish language Education Campaigner to be Presented to NUI Galway Deasún Breatnach’s extensive library collection of Irish Language books presented to Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, in An Cheathrú Rua, Co. Galway The daughter of writer, Deasún Breatnach, will present his extensive collection of Irish language books to Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge’s Centre in An Cheathrú Rua in the Connemara Gaeltacht on Saturday, 28 September at 7.30pm. There are in excess of 750 books with themes ranging from history to literature and culture in this valuable library collection. This specialized collection of books will augment those already in use by the students who are studying for their BA (Cumarsáid) (BA in Communications) in An Cheathrú Rua. Born in Dublin in 1922 Deasún Breatnach was well known as a writer, journalist, republican and activist, he passed away in 2007. It is because of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge’s role in promoting and developing higher level education through the medium of Irish, and specifically the Acadamh’s work in the field of Irish Language Communications that Deasún Breatnach’s family decided to present the collection. Undergraduates study the theory and practice of communications while on the course BA (Cumarsáid), GY106. Journalism in particular forms part of this course which is taught completely through the medium of Irish. Graduates go on to work with high-ranking companies in the media industry. Half a century after the 1916 Easter Rising, Deasún Breatnach went on hunger strike in 1966 to draw attention to the lack of progress with regard to Irish language education in the country. He was a member of the group MISNEACH established by writer Máirtín Ó Cadhain. Both Luci, his wife, and Deasún formed part of the original group that founded the first all-Irish secondary school, Scoil Lorcáin in Monkstown, South County Dublin. Breatnach wrote a wide variety of books and material in the Irish language: novels for teenagers, children’s stories, and research books about our oral tradition, poetry, short stories and a large corpus of journalism. He contributed to The Bell magazine and Scéala Éireann while he lived in Inis Oírr in the middle of the fifties. He published Irish language articles in the Evening Press, he spent some time working for the Irish Farmers Journal and also as a sub-editor for The Irish Times. He provided material for the Irish language weekly paper Inniu and for the magazines Comhar and Feasta. He wrote in Irish for papers Saoirse and An Phoblacht, where he spent time as an editor. Dónall Ó Braonáin commented on behalf of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge: “This is a very generous act and our heartfelt thanks go to the Breatnach family. I am sure that the students undertaking the GY106 BA (Cumarsáid) (BA in Communications) in our center in An Cheathrú Rua will benefit greatly from the many books in this collection. They will form a lasting memory of Deasún’s life and work. As an exacting Journalist he plied his craft very capably and added greatly to the national and cultural discourse. This is a quality that we seek to instill in our own students.” -Ends-

>> Read full story about Leabharlann fear a throid ar son an oideachais trí Ghaeilge á bronnadh ar OÉ Gaillimh

Free Computer Training Returns to NUI Galway due to High Demand

Free Computer Training Returns to NUI Galway due to High Demand-image

Monday, 23 September 2013

Due to demand NUI Galway has announced the re-opening of a computer training initiative, ‘Click and Connect’, aimed at those with little or no experience of using computers, starting Monday, 30 September. Over the last two years NUI Galway has trained over 500 with ‘Click and Connect’ and this year the course is open to beginners and to those from previous classes who might want to refresh their skills. ‘Click and Connect’ will be delivered by the Information Technology Discipline at NUI Galway with the help of student volunteers and this free initiative is funded by the Department of Communications, Energy and Natural Resources. Experienced tutors will introduce learners to the very basics of computers and teach them computer activities such as: surfing the web, setting up and using email, how to download photographs, how to access Government information on-line and social networking. Classes will be small and will be carried out in a relaxed, informal style. Professor Gerry Lyons, Dean of the College of Engineering and Informatics, said that there are thousands of people living in Ireland today who have been left behind when it comes to the internet. Referring to the computer training initiative he said: “Older people will particularly benefit, as will unemployed people and disadvantaged groups in the Galway region. These people miss out on opportunities most people take for granted. For example, those not yet on-line cannot send emails, do internet searches for products or information, or conduct Government transactions online.” NUI Galway has designed training material suitable for beginners, with plenty of support and encouragement from the volunteer tutors. The training provided will be very basic and is intended as practical guidance for people with little or no prior experience of computers and the internet. Classes will be just two hours duration over four consecutive weeks and are a great opportunity to be part of the digital world. For more information on NUI Galway’s “Click and Connect”, or to register for the classes, contact the Discipline of Information Technology at 087 0571967. -Ends-

>> Read full story about Free Computer Training Returns to NUI Galway due to High Demand

NUI Galway Launches 2013/14 Arts in Action Programme

NUI Galway Launches 2013/14 Arts in Action Programme -image

Monday, 23 September 2013

NUI Galway has launched the 2013/2014 Arts in Action Programme, which invites students to engage with the creative arts during their studies. Aimed at students across the campus, Arts in Action offers access to a variety of international-standard arts events throughout the academic year. This year’s programme, a development and promotion by the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies, is again heavily embedded into a series of academic modules in diverse areas throughout the college, which means that students, both Irish and International, will be awarded marks for attending and reflecting on some of the events that are pertinent and of major benefit to their studies within particular modules and projects. The programme is the culmination of a three-year cycle of introducing the international arts to the students at NUI Galway, completing the journey with a focus on the richness of Irish culture particularly the art forms of the western region. The special features are legends of traditional arts and the introduction of emerging young professionals with special features on the Aran Islands. Arts in Action allows most of the emphasis on performances from the young emerging artists who are producing high quality music, song and dance while still active and engaged students of the university community throughout Ireland. Students will also be introduced to some of the international legends of traditional music and demonstrating how the culture and the art is passed from generation to generation. The programme will also introduce young musicians from the outlying counties in the west, who are mostly third-level students, but also professional musicians holding onto their traditions and performing whenever possible with new and exciting interpretations of the music and dance. Included are performances from: Máirtín O’Connor with two of his daughters Sinead and Ciara; Saileog Ní Cheanabháin an interpreter of extraordinary musicality in the great local art of sean-nos singing; and a concert by the NUI Galway Medical Orchestra, made up of students from the Medicine, Nursing and the Therapies Schools. The new NUI Galway Coral Scholarship, in association with St Nicholas Church, will also perform at this final event of the Arts in Action programme. Mary McPartlan, Creative Director of Arts in Action, said: “The message of this year’s programme is to create a dynamic showcase for the young pioneers of the traditional arts in the Galway, Connemara and the wider western region. It is also the most significant outreach approach to presenting Irish Culture at its best to visiting students from all parts of the world currently studying at NUI Galway. All of the events are free to attend and will take place from 1-2pm in The Cube in Áras Na Mac Léinn NUI Galway. The programme will run from 3 October to 20 March, 2014. The programmes are available in the foyer of Áras Na Mac Léinn and all of the details are posted on the Arts in Action website, http://www.nuigalway.ie/arts/artsinaction.html, with up to the minute information on the new Arts in Action Facebook, https://www.facebook.com/ArtsinActionNUIGalway. -ENDS-

>> Read full story about NUI Galway Launches 2013/14 Arts in Action Programme

NUI Galway Research Finds More Children Reporting High Life Satisfaction and Being Happy, Less Children Smoking or Drink

NUI Galway Research Finds More Children Reporting High Life Satisfaction and Being Happy, Less Children Smoking or Drink-image

Monday, 23 September 2013

Report on Children’s Health Behaviour launched by Minister for Health, James Reilly TD The Minister for Health, Dr James Reilly TD, today (23 September), launched the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Ireland Trends Report 1998-2010. The survey was carried out by the Health Promotion Research Centre in NUI Galway. The HBSC is a cross-sectional study conducted in collaboration with the World Health Organization (WHO) Regional Office for Europe. It runs every 4 years and in 2010 there were 43 participating countries and regions collecting data on the health behaviours, health outcomes and contexts of children’s lives. In terms of risky behaviour, the survey reports that in 2010 12% of Irish children said they were smoking compared to 21% in 1998.  28% reported that they had been drunk compared to 29% in 1998.  8% reported that they had used cannabis compared to 10% in 1998. In terms of positive behaviour, seat-belt wearing rates have doubled (82%) amongst children since 1998 and 33% reported that their health was excellent compared to 28% in 1998.  High rates of life satisfaction (76%) and reported happiness (91%) continue. Commenting, the Minister said that: “I am encouraged that the number of children who have smoked tobacco has decreased, similar to the trend in alcohol consumption and use of cannabis. This is a step in the right direction and I hope to see this continue for the good of all our children.  I have been consistent in highlighting the deadly dangers of smoking, in particular, for our children and I will continue that battle.” Commenting on the findings, Principal Investigator Dr Saoirse Nic Gabhainn of NUI Galway stated “this report is the culmination of many years of work, and brings some good news about the health behaviours of children in Ireland over the years, with a decrease in smoking and in alcohol use for example. Yet still more needs to be done to improve their health, in particular around physical activity. Importantly, the proportion of children reporting high life satisfaction and being happy, fundamental aspects of childhood, has increased over the years, as have health and safety behaviours such as wearing a seatbelt and brushing teeth” The survey has been carried out by the Health Promotion Research Centre, NUI Galway since 1998 and brings together all the data (relating to almost 40,000 Irish children) collected over this period to examine the key trends and patterns between 1998 and 2010. Overall, 12% reported in 2010 that they currently smoke compared to 21% in 1998; 49% reported in 2010 that they had their first cigarette at age 13 or younger, compared to 61% in 1998; 28% reported in 2010 that they ever been drunk compared to 29% in 1998; 8% reported in 2010 that they used cannabis in the last 12 month compared to 10% in 1998. Positive health behaviour Overall, 20% reported in 2010 that they consume fruits more than once a day compared to 18% in 1998; 82% reported in 2010 that they always wear seatbelt when they are travelling by car compared to 41% in 1998; 51% of children reported in 2010 that they exercise 4 or more time per week compared to 54% in 1998. Health and well-being Overall, 33% of children reported in 2010 that their health is excellent compared to 28% in 2002; 91% of children reported in 2010 that they are happy with their life compared to 89% in 1998; 76% of children reported high life satisfaction in 2010 compared to 75% in 2002. General findings Overall, 67% of children reported in 2010 that they brush their teeth more than once a day compared to 58% in 1998; 37% of children reported in 2010 that they have been injured in the past 12 months compared to 40% in 1998; 52% of children reported in 2010 that they talk to their friends on the phone, via text messages or on the internet every day compared to 31% in 2002. ENDS

>> Read full story about NUI Galway Research Finds More Children Reporting High Life Satisfaction and Being Happy, Less Children Smoking or Drink

NUI Galway researchers issue call to families living with mental health difficulties to aid them in their work

NUI Galway researchers issue call to families living with mental health difficulties to aid them in their work-image

Tuesday, 24 September 2013

Researchers seek to document the social, emotional and behavioural well-being of children and young people living with a parent with a mental health difficulty A significant number of children are currently living with a parent with a mental health difficulty. These children are thought to be at an increased risk of developing emotional, behavioural and mental health difficulties. Estimates suggest that 40-60% of these children may be at increased risk, with 25-50% of those likely to experience a psychological disorder in childhood, adolescence and/or adulthood. Who is it aimed at and why? This research is aimed primarily at children between the ages of 7-17 years who live with a parent with a diagnosed mental health difficulty. Parents and practitioners supporting the children will also be invited to contribute. By and large the voice of the child, their social, emotional and behavioural well-being, remains absent from research in this context. What is known about children's experiences is largely based on the contributions of adults speaking on their behalf via adult centered methods. However, research suggests discrepancies between what children say they want and need in this context and what parents and practitioners think they want or need. The research, approved by the Research Ethics Committee at NUI Galway, is being carried out under the UNESCO Child and Family Research Centre at the National University of Ireland, Galway. A core focus of the centre is in undertaking research in the area of family support and in focusing on prevention and early intervention for children who may be experiencing adversity making it a suitable environment for this research.  How will it work? The research will focus on children’s experiences of their own lives and will use a novel approach that will provide a framework to listen to them and treat them as experts in their own lives. The approach will give the children themselves the opportunity to express their views visually, symbolically and verbally. There will be a series of task and talk-centred activities including photography, artwork and mapping to combine with informal interviews. Children will be invited by the practitioner (e.g. mental health practitioner/social worker/general practitioner) involved with their parent to meet with the researcher on four separate occasions.  A choice of three locations will be offered: the family home, the workplace of the practitioner involved, or the child and family research centre in NUI Galway. It is up to the child and parent to decide whether they would like to meet with me alone or with someone. In light of sensitivities surrounding the research topic, the participation of all will be treated with the strictest of confidence. Consent from practitioners, parents and children, is a prerequisite to taking part in the project and will be under constant review. How will this help the children who participate? The direct benefit for children who choose to participate in the research is being given the space and freedom to express themselves in a non-intrusive way. The children control what they choose to share and how they choose to share it. Having this control, and the creative ways through which their stories are to be told may have potential therapeutic benefits. However, it should be noted that this project is not in any way attempting to provide a therapeutic intervention to children and young people. Rather, it is anticipated that the benefits will be evidenced in how the overall findings can be used by practitioners and services in order to support children, improving service provision and in turn their lives. -ends-

>> Read full story about NUI Galway researchers issue call to families living with mental health difficulties to aid them in their work

NUI Galway Academic Receives Prestigious International Award

NUI Galway Academic Receives Prestigious International Award-image

Tuesday, 24 September 2013

Professor Ger Hurley, Professor of Electrical Engineering at NUI Galway, was presented with the prestigious Middlebrook Outstanding Technical Achievement Award at a ceremony in Denver, Colorado recently.  The award was established by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) in the US to honour innovators in the field of power electronics. Power electronics is an enabling technology in modern electrical systems from smart phones to smart grids and essential to renewable energy systems and automotive electronics. This award is dedicated to the memory of Dr R. David Middlebrook, Emeritus Professor, California Institute of Technology, Pasadena, California. Dr Middlebrook is regarded as one of the founders of the field of power electronics and developed analysis and other tools crucial to modern power electronics design. The award is presented to an individual who has given outstanding contributions to the technical field of power electronics. Professor Hurley received the 2013 award to acknowledge his pioneering contributions to high frequency magnetic design, modelling of magnetic components and analysis of planar magnetic devices for power electronic applications, work that formed the basis for charging platforms for smart phones. Professor Hurley graduated from University College Cork in 1974 and from the Massachusetts Institute of Technology in 1976, and was awarded the Doctor of Engineering for his published work by the National University of Ireland in 2011. He worked in Canada prior to joining NUI Galway 1991. Professor Hurley has given keynote speeches and invited presentations on high frequency magnetics in the US, Europe, China and Australia. Professor Hurley is a co-author of Transformers and Inductors for Power Electronics, Theory, Design and Applications, published by Wiley earlier this year. He is a Fellow of Engineers Ireland and a Fellow of the IEEE. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Academic Receives Prestigious International Award

Vendors in global marketplace to benefit from new channel enablement software upgrades

Vendors in global marketplace to benefit from new channel enablement software upgrades-image

Tuesday, 24 September 2013

NUI Galway Company Channel Mechanics updates popular channelIT platform to provide improved functionality and flexibility for vendors and distributors worldwide Channel Mechanics, the award-winning channel enablement company based at NUI Galway, has announced the new Release 8.0 of its channelIT platform, now available globally from the 12 September 2013. The new version supports vendors and distributors in the ever expanding global marketplace with additional languages and full multi-currency support, as well as other further functionality, including product rating images, improved reporting detail and a Reseller notes facility. “Our team has been working in and around channels for over 25 years.  Through our work with large vendors, including Motorola Solutions EMEA, we are continuing to uncover ways to add value to any company operating and selling through channel partners,” said Kenneth Fox, CTO at Channel Mechanics. “The Release 8.0 of channelIT offers vendors and distributors a host of new features that enables even better management of channel operations and provides resellers, wherever they are in the world, with an enhanced experience. These updates support international business and make it easier for our customers to operate in the growing global marketplace.” Other enhanced functionality from Release 8.0 of the channelIT platform includes: Product Rating Images – enabling Vendors or Distributors to indicate a price value through a rating system, without exposing the list price Reseller Portal Navigation enhancement – making the navigation experience more informed for the Reseller Bundle Breakout – allowing users to view all items in a VEV (Virtual Entitlement Voucher), so they can fully understand the VEV content, allowing for correct back end system updates Improved Reporting detail - enabling greater analysis of Reseller buying behaviour Reseller Notes facility – allowing better Reseller management and tracking captureIT details available for review – providing Reseller with complete visibility VEV reminder emails for Reseller – giving Reseller notification of the expiry of a VEV For more information, please visit www.channelmechanics.com -Ends-

>> Read full story about Vendors in global marketplace to benefit from new channel enablement software upgrades

New Capacity Bill must Respect Human Rights Say Civil Society Organisations

New Capacity Bill must Respect Human Rights Say Civil Society Organisations-image

Tuesday, 24 September 2013

New legislation relating to decision-making ability is a welcome improvement on the current 140-year-old law governing capacity, but needs some improvements if it is to adequately protect people’s human rights, a working group of civil society organisations said today (Tuesday, 24 September). The Assisted Decision-Making (Capacity) Bill 2013 published in July, is being debated at a public consultation held by the Department of Justice and Equality tomorrow, Thursday, 25 September. Professor Gerard Quinn, Director of the Centre for Disability Law and Policy Centre, NUI Galway, said: “The Bill innovates by introducing ‘assisted decision-making agreements’ which allow people to choose others they trust to help them with making decisions. This is truly ground-breaking and the Government deserves credit for listening to the community and learning from emerging international trends.  “More clarifications will be needed to ensure that these agreements are open to anyone to make, legally binding, and must be respected by others so the Bill can transform lives and reach those who really need it”, continued Professor Quinn Fiona Crowley, Research and Legal Manager, Amnesty International Ireland, said: “This Bill contains some important amendments to the law on capacity which could really benefit people with mental health problems. However, it needs to be amended to clarify how this Bill will interact with the Mental Health Act 2001, so that there are no gaps in the human rights protection of people with mental health problems.” Paddy Connolly, CEO Inclusion Ireland said: “The Bill represents an important shift away from ‘best interests’ decision-making towards respect for the will and preferences of persons with disabilities, which is a great improvement. However the legislation must prioritise the provision of supports to help an individual make their own decisions, rather than using assessments of mental capacity as a basis for substitute decision-making, which removes decision-making power from the person with a disability.” Áine Hynes, Irish Mental Health Lawyers Association, said: “We have significant concerns about the scope of powers given to informal decision-makers under the Bill. While it is important to recognise the realities of decisions made on a daily basis by informal carers, the human rights of individuals must also be respected.” Eamon Timmins, Head of Advocacy, Age Action, said: “The law needs to be changed to restrict this kind of informal decision-making, provide safeguards where it does occur, and require that people are given the option of using assisted decision-making agreements instead.” Brian O’Donnell, CEO National Federation of Voluntary Bodies, said: “It is also crucial that the government provides a timeline for the reform of other areas of law affected by legal capacity but exempted from this Bill, for example, the Criminal Law (Sexual Offences) Act 1993 and the Juries Act 1976, among others.” A brief document outlining the group’s proposed reforms can be viewed at: http://nuigalway.ie/cdlp/documents/amendments_to_bill.pdf -Ends-

>> Read full story about New Capacity Bill must Respect Human Rights Say Civil Society Organisations

NUI Galway Workshop on Cloud Computing Research

NUI Galway Workshop on Cloud Computing Research-image

Tuesday, 24 September 2013

NUI Galway will host the first Irish Chapter of the Association for Information Systems (IAIS) Workshop on Cloud Computing Research on Friday, 27 September. The workshop, entitled ‘Research and Practice in the Cloud: What is on the Horizon?’ is supported by IAIS, the Irish Software Engineering Research Centre (Lero) and NUI Galway's Whitaker Institute, and is being jointly delivered by NUI Galway and the Cloud Computing Services Innovation Centre at Hewlett-Packard. ‘Research and Practice in the Cloud: What is on the Horizon?’ builds upon NUI Galway, Lero and Hewlett-Packard’s strengths in cloud computing, and will focus on the Irish national agenda for research on cloud computing, bringing together researchers and practitioners across the island of Ireland. NUI Galway’s research on cloud computing has been published in international outlets, and cloud computing has become a core part of a large SFI-funded research team at the University’s J.E. Cairnes School of Business and Economics. Dr Tom Acton, Lecturer with the J.E. Cairnes School of Business and Economics at NUI Galway, and workshop organiser said: “We will be showcasing national research across a range of cloud-specific topics including cloud business models, value, cloud adoption, implementation, and leveraging the cloud for mobile applications. The workshop is a vehicle for capturing what is happening across the country, not only academic research on cloud, but also in terms of industry experiences with delegates attending from Avaya, SourceDogg, Dimension Data, Verizon 1, CloudStrong, Hewlett-Packard, and many more.” -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Workshop on Cloud Computing Research

NUI Galway Awarded Research funding of €400,000 for Agri-Food Projects

NUI Galway Awarded Research funding of €400,000 for Agri-Food Projects -image

Thursday, 26 September 2013

Two new projects, partnerships between NUI Galway and Teagasc have been funded by the Department of Agriculture, Food and the Marine’s (DAFM) Research Stimulus Fund (RSF). The funding is part of grant awards in excess of €6 million for research projects being undertaken, on a collaborative basis, by researchers from Institutions across the island of Ireland, which was recently announced by Simon Coveney T.D., Minister for Agriculture, Food and the Marine. The ‘Joint Ventures to Enhance the Demographic Profile and Socio-Economic Sustainability of Irish Farming’ (Join-to-Farm) project aims to explore how a broader range of joint farming ventures,  have potential to enhance the sustainability of Irish agriculture. These ventures help different stakeholders to work together. The project involves social scientists: Dr Áine Macken-Walsh, Project Leader, Teagasc; Dr Kevin Heanue, Teagasc; Dr Anne Byrne, School of Political Science and Sociology, NUI Galway; and Professor Michael Ward and Dr Olive McCarthy of UCC. The second project, ‘Understanding and Facilitating Farmers Adoption of Technologies’ (Agile-Tech), seeks to develop an understanding of how technology is used by farmers, in the first place, and then on an ongoing basis. The project involves social scientists: Dr Kevin Heanue, Project Leader, Teagasc; Dr Áine Macken-Walsh, Teagasc; Ann Lyons, Community Knowledge Initiative, NUI, Galway; Mary O’Reilly-de Brún, Centre for Participatory Strategies; and Tomás de Brún, Centre for Participatory Strategies. Dr Anne Byrne, School of Political Science and Sociology, NUI Galway, said: “Collaborative scholarship and innovative, inclusive research methodologies enhance not only our understanding of how complex ideas, practices and processes intersect, but crucially stack the odds in favour of good outcomes for those who are at the heart of the projects – farmers.” -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Awarded Research funding of €400,000 for Agri-Food Projects

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share