NUI Galway PhD Student Presented with Award by Microscopy Society of Ireland

NUI Galway PhD Student Presented with Award by Microscopy Society of Ireland-image

Friday, 13 September 2013

NUI Galway PhD Researcher, Yvonne Lang, was recently awarded the ‘Best Oral Presentation in the Life Sciences prize at the 37th Annual Symposium of the Microscopy Society of Ireland (MSI). A native of County Leitrim, Yvonne is currently pursuing her PhD under the supervision of Professor Abhay Pandit and Dr David Finn at the Network of Excellence for Functional Biomaterials (NFB) at NUI Galway. Yvonne's PhD research focuses on the use of diatoms as biotemplates to generate structures with elaborate hierarchical architecture. Diatoms are ubiquitous in freshwater and seawater environments and to date over 100,000 different species have been identified, each with its own unique architecture. The potential applications of these ornate algae range from roles in photonics to separation science to catalysis to drug delivery. Professor Abhay Pandit, Director of the NFB at NUI Galway, said:  “Yvonne’s achievement is a testament to the high quality of research being carried out in the NFB at NUI Galway. Her presentation described how various microscopy techniques enabled her to monitor chemical and architectural modifications to microscopic unicellular algae called the diatom.” Professor Pandit’s goal at the Science Foundation Ireland funded NFB is to harness this natural resource to prepare biocompatible structures for drug delivery. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway PhD Student Presented with Award by Microscopy Society of Ireland

NUI Galway’s Opens its Doors for Autumn Open Days

NUI Galway’s Opens its Doors for Autumn Open Days -image

Monday, 16 September 2013

NUI Galway will hold their annual Open Days on Friday, 4 October and Saturday, 5 October. The Open Days will provide an opportunity for prospective students to talk to NUI Galway students and staff, explore the campus and its facilities, and find out more about courses of interest. Friday's Open Day, on 4 October, will run from 9am to 3pm and is aimed at school groups, although individuals are also welcome to attend. Running from 10am to 3pm, Saturday's Open Day on 5 October is for students thinking about university and their parents and families. The Open Days are expected to attract some 8,000 visitors and are tailored towards Leaving Certificate and mature students who are interested in studying at NUI Galway. Parents, guardians and teachers are also invited on campus to sample life at university. With over 60 degree programmes on offer at NUI Galway, lecturers and students will be on hand at more than 80 exhibition stands to answer questions on courses, CAO points, employability, and career progression routes. Many of the newer courses at the University have been designed to be responsive to the changing needs of the employment market and meet the needs of the Smart Economy. Mature students are also welcome to attend the Open Days to meet with current mature students and lecturers, to learn more about the third-level options available to them. This year’s Open Days include a dedicated talk for mature students, highlighting the wide range of support available at the University.  NUI Galway has currently over 900 Mature Students studying across all degree programmes and make up approximately 16% of the student undergraduate population. Trish Bourke, NUI Galway Mature Students Officer, said: “Embarking on third-level education can be quite a challenge for many mature students. Some may have been out of formal education for some time but it is important to highlight that mature students still perform very well academically each year with 30 mature scholarships awarded for excellence in September 2013. Open Day is the opportune time to meet with lecturers and find out all you need to know before applying through the CAO.” The Saturday Open Day also includes a Parents’ Programme including an introduction to the University life and a panel information session on key issues such as fees, funding, accommodation, as well as looking ahead to the jobs market for graduates. The Open Days will feature a mix of taster sessions and short lectures to provide a feel for university life. Events will include hands-on science workshops, interactive demonstrations with cameras, media equipment and podcasts, an expert panel to talk about jobs for Arts students, and interactive sessions with IT systems and robotics. Commenting on the importance of the NUI Galway Open Days, Caroline Loughnane, Director of Marketing and Communications, says: “Choosing a university is one of the most important decisions a student will ever make. Parents play a key role in supporting students as they take this important next step. Open Day is the perfect opportunity for parents to ensure they have access to all of the information they need to support sons and daughters through their university career. We are encouraging anyone with an interest in studying at NUI Galway to come along, talk to our lecturers and current students, find out about the courses, check out the facilities and decide for yourself whether NUI Galway feels right for you.” During the Open Days, tours of the campus will allow prospective students to visit the Engineering Building, the largest of its kind in Ireland; state-of the-art sports complex and gym, home to 45 student sports clubs; and Áras na Mac Léinn, the base for over 100 student societies. Tours of the University library and student accommodation will also be available to visitors on the day. For further details on NUI Galway Open Days, or to view the full programme, visit http://www.nuigalway.ie/opendays/. -ENDS- Laethanta Oscailte an Fhómhair in OÉ Gaillimh  Beidh Lá Oscailte OÉ Gaillimh ar siúl Dé hAoine, an 4 Deireadh Fómhair agus Dé Sathairn, an 5 Deireadh Fómhair. Deis atá sna Laethanta Oscailte do dhaoine ar spéis leo freastal ar OÉ Gaillimh amach anseo labhairt le mic léinn agus foireann OÉ Gaillimh, seal a chaitheamh ag siúl thart ar an gcampas agus na háiseanna breátha ar fad a fheiceáil agus níos mó eolais a fháil faoi chúrsaí. Dírithe ar ghrúpaí scoile atá an Lá Oscailte a bheidh ar siúl idir 9am agus 3pm Dé hAoine, an 4 Deireadh Fómhair, cé go mbeidh fáilte roimh dhuine ar bith cuairt a thabhairt ar an Ollscoil an lá sin chomh maith. Is do mhic léinn atá ag smaoineamh ar aghaidh a thabhairt ar an Ollscoil, dá dtuismitheoirí agus dá dteaghlach an Lá Oscailte, a bheidh ar siúl idir 10am agus 3pm Dé Sathairn, an 5 Deireadh Fómhair. Táimid ag súil go mbeidh breis is 8,000 cuairteoir ag triall ar an Ollscoil an dá lá seo a bhfuil sé mar aidhm leo aird mic léinn Ardteistiméireachta agus mic léinn lánfhásta araon a tharraingt ar OÉ Gaillimh. Tá míle fáilte roimh thuismitheoirí, roimh chaomhnóirí agus roimh mhúinteoirí cuairt a thabhairt ar an gcampas freisin chun blaiseadh a fháil de shaol na hollscoile. Tá breis is 60 clár céime á reáchtáil in OÉ Gaillimh anois, agus beidh léachtóirí agus mic léinn ag breis is 80 seastán agus iad ar bís le ceisteanna faoi chúrsaí éagsúla, faoi phointí CAO, faoi dheiseanna fostaíochta agus faoi ghairmeacha beatha a fhreagairt. Is é atá mar aidhm le go leor de na cúrsaí atá bunaithe san Ollscoil le blianta beaga anuas a chinntiú go mbeidh na céimithe in ann poist a fháil dóibh féin agus go mbeidh siad breá ábalta dlús a chur faoi fhorbairt an Gheilleagair Ghlic amach anseo. Tá fáilte roimh mhic léinn lánfhásta, chomh maith, chuig na Laethanta Oscailte chun go gcasfaidh siad le mic léinn lánfhásta reatha agus le léachtóirí chun eolas a fháil faoi na roghanna tríú leibhéal atá ar fáil dóibhsean. Beidh caint ar leith ar siúl do mhic léinn lánfhásta chun léargas a thabhairt dóibh ar an réimse mór tacaíochta atá ar fáil san Ollscoil.  Faoi láthair, tá breis is 900 Mac Léinn lánfhásta ag staidéar ar chlár céime san Ollscoil agus is ionann iad agus timpeall 16% de líon iomlán na mac léinn fochéime. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Trish Bourke, Oifigeach na Mac Léinn Lánfhásta in OÉ Gaillimh: “Is mór an dúshlán do roinnt mac léinn lánfhásta aghaidh a thabhairt ar oideachas tríú leibhéal. D’fhéadfadh an t-oideachas a bheith fágtha ina ndiaidh ag roinnt acu le tamall fada ach tá sé tábhachtach a léiriú go n-éiríonn go hiontach le mic léinn lánfhásta ó thaobh na hacadúlachta de gach bliain agus bronntar 30 scoláireacht ar mhic léinn lánfhásta as a sárchaighdeáin i Meán Fómhair 2013. Deis iontach atá sa Lá Oscailte le casadh le léachtóirí agus aon eolas atá uait a fháil sula ndéanfaidh tú iarratas ar an CAO.” Beidh Clár do Thuismitheoirí ar siúl Dé Sathairn, chun eolas a thabhairt do thuismitheoirí faoi shaol na hOllscoile agus beidh seisiún eolais painéil ann chun eolas a thabhairt faoi tháillí, maoiniú, lóistín agus an fhostaíocht a bheidh ar fáil amach anseo do na céimithe. Beidh idir sheisiúin agus léachtaí gairide ar siúl i rith na Laethanta Oscailte le blaiseadh a thabhairt do chách ar an gcineál saoil a chaitheann mic léinn in OÉ Gaillimh. I measc na n-imeachtaí a bheidh ar siúl beidh ceardlanna praiticiúla eolaíochta, taispeántais idirghníomhacha le ceamaraí, ríomhairí agus podchraoltaí, painéal saineolaithe a labhróidh faoi phoist do mhic léinn sna Dána, agus seisiúin idirghníomhacha le córais IT agus le róbataic. Ag labhairt di faoi thábhacht na Laethanta Oscailte, dúirt Caroline Loughnane, an Stiúrthóir Margaíochta agus Cumarsáide in OÉ Gaillimh: “Ceann de na cinntí is tábhachtaí a dhéanfaidh mac léinn go brách an ollscoil a bhfreastalóidh sé/sí uirthi a roghnú. Tá ról tábhachtach ag tuismitheoirí tacú le mic léinn agus iad i mbun an cinneadh sin a dhéanamh. Is é an Lá Oscailte an deis is fearr do thuismitheoirí a chinntiú go bhfuil an t-eolas ar fad acu chun tacú le mac nó le hiníon i rith a dtréimhse ag an ollscoil. Molaimid do dhuine ar bith ar spéis leo staidéar in OÉ Gaillimh teacht chuig an Lá Oscailte, labhairt leis na léachtóirí agus leis na mic léinn reatha, eolas a fháil faoi chúrsaí, breathnú ar na háiseanna agus a fháil amach duit féin an bhfeileann OÉ Gaillimh duitse.” I rith na Laethanta Oscailte, tabharfar deis do chuairteoirí sciuird a thabhairt ar an bhFoirgneamh Innealtóireachta, an foirgneamh is mó dá leithéid in Éirinn; ar an ionad spóirt den scoth agus giomnáisiam, ionad a bhíonn in úsáid go rialta ag baill an 45 club spóirt atá bunaithe anseo san Ollscoil; agus ar Áras na Mac Léinn – áit a mbíonn imeachtaí ar siúl ag an mbreis is 100 cumann atá bunaithe anseo san Ollscoil. Beidh deis ag cuairteoirí cuairt a thabhairt ar leabharlann na hOllscoile agus dul chomh fada leis na háiseanna lóistín atá ar fáil anseo ar an gcampas freisin más mian leo. Tá tuilleadh eolais maidir leis na Laethanta Oscailte agus clár iomlán le fáil ag http://www.nuigalway.ie/opendays/. -CRÍOCH-

>> Read full story about NUI Galway’s Opens its Doors for Autumn Open Days

NUI Galway Celebrate Volunteering with Twelfth Annual Fair

NUI Galway Celebrate Volunteering with Twelfth Annual Fair-image

Monday, 16 September 2013

NUI Galway’s twelfth annual Volunteering Fair will take place on Wednesday, 25 September in the Bailey Allen Hall, from 1-5pm. With over 2,000 students, staff and members of the general public expected to attend, the Fair is part of a week-long celebration of volunteering at NUI Galway. Over 80 charities and community organisations will showcase the wide range of volunteer opportunities in Galway. The Fair will be officially opened by Ruairí McKiernan, Social Innovator and member of the Council of State. He is a multi-award winning social innovator who was appointed to the Council of State last year by President Michael D. Higgins. Ruairí is the founder of the pioneering SpunOut national youth organisation and his work focuses on social justice, health and community empowerment campaigns, projects and publishing. He works internationally with numerous non-profit organisations and contributes regularly to the national media. He has recently completed a 'Hitching for Hope' hitch-hiking tour of Ireland and is currently writing a book about social change in Ireland. Lorraine McIlrath, Coordinator of the Community Knowledge Initiative at NUI Galway, said: “The ALIVE student volunteering programme at NUI Galway celebrates a decade of activity with over 9,000 students attaining the ALIVE Certificate.  Our community partners are essential to ALIVE and play a central role in providing volunteer roles within the community. Volunteering and civic engagement are a hallmark of the NUI Galway experience and  students continue to actively seek volunteering opportunities with homework clubs in local schools, fundraising for national charities, befriending people with a disability, or volunteering abroad. Students benefit enormously from getting involved and gain valuable experience, while bringing energy, enthusiasm and a willingness to learn.” Exhibitors at the Volunteering Fair will include: Gorta, COPE Galway, Amnesty International, Brothers of Charity, Croí Na Gaillimhe, Home Start Athenry, Ability West, Green Sod Ireland, Goal, Age Action West, AIDS West and Hope Foundation. ALIVE - A Learning Initiative and the Volunteering Experience – was established by the Community Knowledge Initiative (CKI) at NUI Galway to harness, acknowledge and support the contribution the University students make to Galway by volunteering. Through this programme students can access an online database of volunteer opportunities. The programme also includes a series of workshops to help students make the most of their volunteering experience. At the end of the academic year students can apply for an ALIVE Certificate which is awarded by NUI Galway President, Dr Jim Browne. To date over 9,000 students have been recognised for their volunteering commitment within a variety of pathways, enabling NUI Galway to become a role model in promoting skills related to democratic participation and civic engagement amongst the student body. To book a stand or for further information, please go to www.nuigalway.ie/cki or contact the ALIVE office on 091 493823 or email cki@nuigalway.ie -ENDS-

>> Read full story about NUI Galway Celebrate Volunteering with Twelfth Annual Fair

Huge NUI Galway Camogie link to Galway Successes

Huge NUI Galway Camogie link to Galway Successes -image

Monday, 16 September 2013

On one of the greatest days for Galway Camogie, NUI Galway is proud of its links with the Intermediate and Senior All-Ireland titles coming to the county yesterday with a total of 16 former and current students involved in the three finals. At Senior and Intermediate level, both captains Lorraine Ryan and Sinead Keane, are former students of NUI Galway and played for the University’s camogie club for many years, winning a number of Ashbourne shield titles. Current students on the Galway Senior side include current NUI Galway Sports Scholarship students Niamh McGrath, Ailish O’Reilly, whilst Sports Scholarship student Aisling Dunphy was centre forward on the Kilkenny side. Former Sports Scholarship holders Niamh Kilkenny and Susan Earner were also on the Galway side. Current student Siobhan Coen was on the panel for yesterday’s game, as were former students Noreen Coen, Aoife Donohue, Colette Gill and Sinead Keane. At Intermediate level a number of senior substitutes starred on the winning side of the All-Ireland final. Colette Gill, Sinead Keane, Caitriona Cormican and Aoife Donohue were on the starting line-up with current medical student Caitriona Lee on the panel. A further link with the Galway success is NUI Galway Camogie Ashbourne Cup manager Tony Ward, who was the manager of both successful sides. The NUI Galway link to All-Ireland final Sunday was not just confined to the senior game. Apart from Aisling Dunphy on the Kilkenny side, there were a number of current and former students with other sides. On the Kildare side that captured the All-Ireland junior side were former student Niamh Concannon and current Ashbourne player Melissa Lyons. On the Limerick panel was Mary O’Callaghan, who is also a current student in NUI Galway. NUI Galway Gaelic Games Officer Michael O’Connor is not surprised at the huge contribution of NUI Galway players on all sides on All Ireland weekend: “A significant number of players that starred on the Galway sides are part of the long running scholarship programme initiated by NUI Galway sport. A big cohort of the women who played on Sunday have a past and present involvement with NUI Galway camogie, having played with the University’s many winning awards and starring in many games over the last decade, or as recent at the most recent Ashbourne cup.” He added: “No fewer than 16 players were involved in the three finals with huge performances provided by all, no more so than in the Senior final with Niamh McGrath as top scorer and Ailish O’Reilly grabbing the all-important goal. I would also like to pay a special tribute to dual winning manager Tony Ward who has transformed NUI Galway camogie in his role as Ashbourn manager with his efforts over the last season.” -ENDS-

>> Read full story about Huge NUI Galway Camogie link to Galway Successes

Sean-Nós Singing Workshops at NUI Galway

Sean-Nós Singing Workshops at NUI Galway-image

Tuesday, 17 September 2013

The Centre for Irish Studies at NUI Galway will host a series of Sean-Nós Singing workshops beginning in September. The workshops will be led by the Sean-Nós Singer-in-Residence Joe John Mac An Iomaire, a singer of international renown, in the sean-nós tradition.    Joe won the prestigious Corn Uí Riada (1975, 1977) and Comórtas na bhFear (1968, 1978) at the Oireachtas, and has travelled to sing at festivals throughout Ireland and overseas, particularly in Boston. The workshops will take place at the Centre for Irish Studies on Distillery Road at 7pm each Wednesday, beginning 25 September. The workshops are free of charge and everyone is welcome to attend. This project is funded by Ealaín na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta and An Chomhairle Ealaíon, in association with the Centre for Irish Studies at NUI Galway. For further details contact Samantha Williams at 091 492051 or samantha.williams@nuigalway.ie. -ENDS- ___________________________ Ceardlann amhránaíochta ar an sean-nós in Ollscoil na hÉireann Gaillimh Cuirfear tús le sraith ceardlann amhránaíochta ar an sean-nós in Ionad an Léinn Éireannaigh, Ollscoil na hÉireann Gaillimh ag 7pm, Dé Céadaoin, 25 Meán Fómhai, 2013. Is é Joe John Mac An Iomaire atá ceaptha mar Amhránaí Cónaitheach in Ionad an Léinn Éireannaigh i mbliana a bheidh mar stiúrthóir na gceardlann. Tá Corn Uí Riada buaite faoi dhó ag Joe (1975, 1977), agus Comórtas na bhFear ag an Oireachtas (1968, 1978) agus is minic ó shin é ag canadh ag féilte in Éirinn agus thar lear, go mórmhór i mBoston mar aoí speisailta de chuid  Chonradh na Gaeilge sa chathair sin. Is sa Seomra Seimineáir in Ionad an Léinn Éireannaigh, Bóthar na Drioglainne, Gaillimh a bheidh na ceardlanna ar siúl. Tá cead isteach saor in aisce agus fáilte roimh chách. Tuilleadh eolais ó Samantha Williams ag 091 512428 nó samantha.williams@nuigalway.ie. -CRÍOCH-

>> Read full story about Sean-Nós Singing Workshops at NUI Galway

Work begins on €20m NUI Galway Clinical & Translational Research Facility

Work begins on €20m NUI Galway Clinical & Translational Research Facility-image

Tuesday, 17 September 2013

The project will locate research at the heart of patient care at University Hospital Galway Work has begun on NUI Galway’s €20m Clinical Research Facility and Translational Research Facility (CRF-TRF). The contract to construct the four-storey building (gross floor area 5,345m²) has been awarded to BAM Building Ltd. The construction period is anticipated to be 16 months and will create 125 construction jobs at its peak. The CRF-TRF aims to facilitate cutting-edge medical research side-by-side with patient care in University Hospital Galway. This sharing of medical expertise and accommodation including HSE in-patient facilities will help inform new strands of clinical research. The Clinical Research aspect of the facility is being largely funded by the Health Research Board (HRB). The CRF-TRF building is located on the grounds of University Hospital Galway and is directly adjacent to the University’s Clinical Science Institute, UHG’s Critical Care Facilities, Ward Accommodation Block and the Maternity Wards. NUI Galway President Dr Jim Browne said “this development captures the essence of our work in biomedicine at NUI Galway, allowing clinicians that work with patients the scope to undertake research at the highest level, and inform that research with the daily reality of patient needs. I welcome the support of the HRB which has allowed us to locate the CRF-TRF facility adjacent to Galway University Hospital in partnership with the Health Services Executive.” He added “The benefits of this facility include the ability to provide access to cutting-edge clinical trials and access to novel therapies for patients in the West of Ireland. Clinical care provided in a research-intensive environment has been proven internationally to result in the best patient outcomes. As a result, patient care will improve, and the ability of our hospital to attract and retain the very best medical and allied health staff will be improved.” The Translational Research Facility will be on the second and third floor of the building and will accommodate open and flexible lab spaces. It will have direct links to the Clinical Science Institute where many of the University’s medical students are located, at both ground and second floor levels. The TRF will be fully owned and operated by the National University of Ireland Galway. The HRB Clinical Research Facility occupies the ground and first floors. This facility will form part of an Irish Network of Clinical Research Facilities which will allow patients access to state of the art clinical research in stem cells, gene therapy, biomaterials and immunology. It will also have a space specially designed for clinical research in regenerative medicine. The CRF will have direct links to the existing hospital at both ground and first floor levels. The CRF will be fully owned and operated by the Health Services Executive and University Hospital Galway. -Ends-

>> Read full story about Work begins on €20m NUI Galway Clinical & Translational Research Facility

NUI Galway Students and Alumni Head for Croke Park with Mayo Senior Football Finalists

NUI Galway Students and Alumni Head for Croke Park with Mayo Senior Football Finalists -image

Tuesday, 17 September 2013

NUI Galway will have seven current and former students on the Mayo Senior football panel for the All-Ireland Football Final against Dublin on Sunday, 22 September. In this year’s Championship, Mayo qualified for their second successive All-Ireland final by defeating Tyrone, and will now face Dublin in the final. The Mayo squad contains a large number of current and former students including Ger Cafferkey, Jason Doherty, Alan Dillon, Conor O’Shea, Shane McHale, Chris Barrett and Cathal Freeman. Former Inter-County star James Nallen, who is a selector with the Mayo side, is a Chief Technical Officer in NUI Galway’s School of Physics. Dr Pat Morgan, Vice-President for the Student Experience at NUI Galway, said: “So many of our students have represented Mayo in football over the years, and we hope this year that our students and graduates will have cause to celebrate, bridge the 62 year gap, and bring the Sam Maguire home to Mayo.” Dr Morgan also invited NUI Galway alumni, friends and supporters to a pre-match breakfast brunch and panel discussion in the Gresham Hotel. The event starts at 11am and the panel will include NUI Galway graduates, John Maughan, John O’Mahony and Tommy Carr, with Éamon Horan of RTÉ Sport as MC. Tickets cost €15 and pre-booking is necessary, online at www.nuigalway.ie/alumni or by telephone on 091 493750. -ENDS-

>> Read full story about NUI Galway Students and Alumni Head for Croke Park with Mayo Senior Football Finalists

Environment Gathering at Annual Open Day at NUI Galway’s Ryan Institute

Environment Gathering at Annual Open Day at NUI Galway’s Ryan Institute-image

Wednesday, 18 September 2013

NUI Galway’s Ryan Institute for Environmental, Marine and Energy Research is hosting its annual Research Open Day on Tuesday, 24 September, from 9am to 5.30pm.  The day will include keynote talks from experts including Dr Niall McDonagh, Executive Scientific Secretary of the European Marine Board, and Tony Juniper, leading UK Sustainability Campaigner, who will focus on how to prioritise the environment in the face of ongoing economic struggles.  Research leaders from the Ryan Institute will also be on hand to address the priorities in areas including Energy, Biodiversity and Bioresources, and Climate Change, and attendees will have the opportunity to meet researchers and discuss issues during the poster and networking sessions.  The afternoon will be dedicated to a special session highlighting research in the University’s Centre for Health from Environment. According to Professor Colin Brown, Director of the Ryan Institute at NUI Galway: “Understanding how global concerns relate to our region, and likewise putting local research in a global context, is important for the Institute. Our annual Research Day provides the opportunity for us to share our work with the local community, and getting thoughts and insights from those for whom our work aims to benefit.” Dr Martina Prendergast, Strategic Development Manager with the Ryan Institute, added: “We are also delighted to welcome Dr Cathal Gallagher, Head of Research and Development of Inland Fisheries Ireland.  Given the interest in the West of the possible development of a major aquaculture operation, we expect Cathal’s talk and the following Q&A session to be of particular interest.” The Ryan Institute Research Day will take place in the Orbsen Building, NUI Galway, with registration beginning at 8:30am. The Research Day is free to attend and open to all, but please RSVP to ryaninstitute@nuigalway.ie. -ENDS-

>> Read full story about Environment Gathering at Annual Open Day at NUI Galway’s Ryan Institute

NUI Galway Researchers Seek Children’s Voices to Study the Effects of Divorce and Separation on Children

NUI Galway Researchers Seek Children’s Voices to Study the Effects of Divorce and Separation on Children-image

Thursday, 19 September 2013

UNESCO Child and Family Research Centre study aims to give recognition to children’s voices NUI Galway researchers are seeking volunteers to help answer questions about how children and young people in Ireland experience, and cope, with the process of their parents’ separation and divorce and subsequent changed family life. The research has been approved by NUI Galway’s Ethics Committee and will be conducted by Professor Chris Curtin, Dr Bernadine Brady and Ms Ann O’Kelly at the NUI Galway UNESCO Child and Family Research Centre. Ann O’Kelly, the main researcher on this project, is a doctoral fellow at the UNESCO Centre and is also a family mediator with the Family Mediation Service, with many years’ experience of working with parents and children who are experiencing separation and divorce.  She says “Children’s views are vital to research of this kind to develop more knowledge about what parents’ separation or divorce is like for children in Ireland and is particularly important given that separation and divorce are increasing in this country. Research of this kind has the potential to inform children, parents and policy makers about services needed by children at this time.” Children and young people aged 8-17 years are invited to participate, provided they and their parents have given informed written consent. Informed consent means that a person gives their permission to take part in research with full knowledge of what the research is about, what it is for and what risks, if any, it might involve. The research team only will have access to the data gathered, with confidentiality being guaranteed in accordance with the NUI Galway Code of Practice relating to research data.  Each child and young person will be invited to choose a ‘nickname’ and no identifying information (such as location) will be used when reporting on the research findings. As a family mediator with over fourteen years’ experience, the researcher is aware that speaking about sensitive issues that have occurred within a child’s or young person’s family may cause some distress and can offer assurance that the research will be conducted in a caring and sensitive manner, using tried and tested child appropriate research methods.  Details of appropriate support services will be provided to participants and their parents should a child or young person become distressed and, if necessary the research will not continue. The safety of each participant will be paramount throughout the research process and will be conducted in line with the UNESCO Child and Family Research Centre’s Child Protection Policy. The location of the interview can be decided by the volunteers. Each interview will last about one hour and will be audio recorded and may employ the use of visual aids, drawings and story-telling.  Each participant will receive a token of appreciation from the UNESCO Child and Family Research Centre. Past research has shown that children and young people benefit from participating in research of this kind, even though they may not directly reap the benefits. It has also been shown that children and young people appreciate being given an opportunity to have their views heard and are pleased to be involved in research that might bring about change for other children and young people. Volunteers are asked to contact Ann O’Kelly at a.okelly2@nuigalway.ieor 085 7412711. Ann will answer questions and provide more information for parents, children and young people about the research and what it will involve. Further information available at http://childandfamilyresearch.ie/anne-okelly -ENDS-

>> Read full story about NUI Galway Researchers Seek Children’s Voices to Study the Effects of Divorce and Separation on Children

NUI Galway Researcher Awarded Bursary from the Future Investigators of Regenerative Medicine Society

NUI Galway Researcher Awarded Bursary from the Future Investigators of Regenerative Medicine Society-image

Friday, 20 September 2013

Abhigyan Satyam, a postgraduate researcher from Network of Excellence for Functional Biomaterials (NFB), NUI Galway is set to travel to Girona, Spain in this month after receiving a travel bursary award from the Future Investigators of Regenerative Medicine (FIRM). The bursary award will enable Abhigyan to deliver a podium presentation at the prestigious FIRM Symposium, which is to be held from the 30 September to 3 October. Abhigyan began his career in biomedical research at Bundelkhand University, Jhansi where he received a MSc in Biotechnology. His master thesis project was carried out at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi, India. In 2010 Abhigyan came to the NFB in NUI Galway to pursue his PhD under the supervision of Dr Dimitrios Zeugolis. His current doctoral research is focused on engineering functional in vitro microenvironment that will enable cell function maintenance ex vivo. Ultimately, the platform technologies developed through his work will enable wide acceptance and clinical translation of cell-based therapies. Abhigyan said: “The scientific sessions of this symposium are extremely contextual, informative and will help him to interact with leading international experts working in the field of regenerative medicine globally.” FIRM is a society established by EPSRC Doctoral Training Centre in Regenerative Medicine based between Loughborough, Keele and Nottingham University, UK. FIRM recognises the ever growing regenerative medicine community that decided to bring young researcher from European institutions and further afield together. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Researcher Awarded Bursary from the Future Investigators of Regenerative Medicine Society

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share