NUI Galway Announces Opposition to Galway City Transport Project

NUI Galway Announces Opposition to Galway City Transport Project-image

Thursday, 5 March 2015

NUI Galway will this week submit its opposition to proposals in the Galway City Transport Project. The University, which is central to the life of the city and surrounding region, is one of the major employers in the city; it hosts a population of over 20,000 students and staff and has invested €400m over the last decade in capital development. The University believes that what currently makes the NUI Galway campus an attractive location – for Irish and international students and staff – would be irretrievably damaged should proposed routes be accepted. Increases in research activity have seen a surge in the numbers of international staff. International student numbers have grown significantly, to the extent that NUI Galway now has the largest proportion of international students of all the Irish universities. Foreign students are a great benefit to the local economy, supplementing the flow of income generated by the increased number of Irish students. University buildings have expanded, creating high-quality infrastructure for increased student numbers and research activities. The University’s Strategic Plan for 2015-2020 will reflect a drive to maintain the dramatic improvements and enhance its national and international standing. All these developments are under threat. The last decade has seen an investment of €400m in capital development by NUI Galway and this has been undertaken with a purpose: not just to build a successful university, but to continue a lengthy pattern of interaction with Galway and its citizens, providing graduates to support the growth of high-quality local employment and engaging in research activities which connect both with local industry and with the rich culture of Galway city and the region. The physical growth of the University has been carefully planned over many decades. A programme of land acquisition in Dangan has allowed the University to increase the area for new buildings while simultaneously acquiring space for sports facilities. The unified campus is now an educational base for over 17,000 students. The University continues to climb in world rankings, reflecting significant improvements in research activity and overall performance. Its progress would be severely disrupted by the current proposals. If in recent decades the University and the city have grown hand in hand, we are now threatened with the prospect that both would face a future of relative decline. The University is proud of its unified campus which has emerged as a result of decades of planning and forethought. The campus sees teaching and research buildings intermingled, sports facilities readily available to students, and University lands providing a major recreational facility for all. The University will therefore strongly object to current proposals and call for alternative options for the future of Galway transport planning. ENDS OÉ Gaillimh ag cur in aghaidh Thionscadal Iompair Chathair na Gaillimhe Tá Ollscoil na hÉireann, Gaillimh le hagóid fhoirmiúil a dhéanamh an tseachtain seo in aghaidh na moltaí atá i dTionscadal Iompair Chathair na Gaillimhe. Tá an Ollscoil ar cheann de na fostóirí is mó sa chathair, agus í i gceartlár shaol na cathrach agus an réigiúin máguaird. Tá os cionn 20,000 duine, idir mhic léinn agus chomhaltaí foirne, ag staidéar nó ag obair ar an gcampas agus €400m infheistithe ag an Ollscoil le deich mbliana anuas i bhforbairtí caipitil. Creideann an Ollscoil gur láthair thar a bheith tarraingteach é campas na hOllscoile faoi láthair do mhic léinn agus comhaltaí foirne as Éirinn agus thar lear, agus go ndéanfaí dochar as cuimse don champas dá nglacfaí le haon cheann de na cúrsaí bealaigh atá molta do Sheachbhóthar na Cathrach. Tá méadú mór tagtha ar líon na gcomhaltaí foirne ón iasacht atá san Ollscoil le tamall de bharr méadú ar an méid taighde atá ar bun. Tá méadú suntasach tagtha ar líon na mac léinn ón iasacht, agus OÉ Gaillimh anois ar an ollscoil Éireannach a bhfuil an sciar is mó de mhic léinn idirnáisiúnta i mbun staidéir inti. Tá an-tairbhe le baint ag an ngeilleagar áitiúil as na mic léinn ón iasacht, agus cuireann siad leis an ioncam a thagann isteach sa chathair ó na mic léinn Éireannacha.  Tá méadú tagtha ar na foirgnimh san Ollscoil agus bonneagar den scoth anois ann le haghaidh na mac léinn agus na ngníomhaíochtaí taighde atá ar bun, agus méadú seasta ag teacht orthu sin. I bPlean Straitéiseach na hOllscoile, 2015-2020, beidh béim ar an rún daingean atá ag an Ollscoil leanúint den dul chun cinn láidir atá sí a dhéanamh agus an seasamh náisiúnta agus idirnáisiúnta atá aici a neartú tuilleadh. Tá contúirt anois ar na forbairtí seo go léir. Le deich mbliana anuas, rinne an Ollscoil infheistíocht €400m i bhforbairtí caipitil agus is le cuspóir soiléir a rinneadh é sin: ollscoil a mbeadh rath uirthi a thógáil, agus lena chois sin leanúint den dlúthcheangal atá ag an Ollscoil le Gaillimh agus muintir na Gaillimhe – céimithe oilte a chur ar fáil ar mhaithe le fostaíocht áitiúil ar ardchaighdeán mar aon le gníomhaíochtaí taighde a chur chun cinn le go mbeadh ceangal ann le tionscail áitiúla agus le cultúr luachmhar chathair na Gaillimhe agus an réigiúin trí chéile. An fás fisiciúil atá tagtha ar an Ollscoil, rinneadh é a phleanáil go mion le cúpla scór bliain anuas. Ceannaíodh talamh in imeacht na mblianta i gceantar an Daingin agus dá thoradh sin bhí a dóthain achar talún ag an Ollscoil i gcomhair foirgnimh nua agus áiseanna spóirt araon. Is lárionad oideachais é an campas comhtháite seo agus os cionn 17,000 mac léinn i mbun a gcuid léinn ann. Tá ardú ag teacht chuile bhliain ar sheasamh na hOllscoile sa rangú domhanda – is toradh é sin ar an bhfeabhas mór atá tagtha ar chúrsaí taighde agus ar fheidhmíocht na hOllscoile trí chéile. Chuirfeadh na moltaí reatha isteach go damanta ar dhul chun cinn na hOllscoile. D'fhás an Ollscoil agus an chathair in éindí le blianta fada anuas, ach tá an baol anois ann gur meath atá i ndán dóibh araon. Tá campas comhtháite ag an Ollscoil mar thoradh ar phleanáil agus fadbhreathnaitheacht le blianta fada, agus í an-bhródúil as an gcampas sin. Tá foirgnimh theagaisc agus thaighde fite fuaite ina chéile ar an gcampas, tá áiseanna spóirt ar fáil do na mic léinn gan stró, agus tailte na hOllscoile ar fáil do chách mar áis mhór áineasa agus caithimh aimsire. Tá rún ag an Ollscoil, dá bhrí sin, agóid láidir a dhéanamh i gcoinne na moltaí reatha agus iarrfaidh sí ar na húdaráis roghanna malartacha a chur chun tosaigh i dtaca le cúrsaí iompair i nGaillimh don aimsir romhainn. CRÍOCH

>> Read full story about NUI Galway Announces Opposition to Galway City Transport Project

Pulmonary Rehabilitation as a non-pharmacological intervention in patients COPD reinforced

Pulmonary Rehabilitation as a non-pharmacological intervention in patients COPD reinforced-image

Thursday, 5 March 2015

Research published in Cochrane Review Pulmonary Rehabilitation is a non- pharmacological intervention for patients with Chronic Obstructive Airways Disease (COPD) and its effectiveness was confirmed in a Cochrane Review which has generated major interest across the world. The review was led by a team from the School of Nursing and Midwifery at the National University of Ireland Galway. The team consisted of Bernard McCarthy, Dr Dympna Casey, Professor Declan Devane, Professor Kathy Murphy, Edel Murphy and the internationally renowned Canadian pulmonologist Dr Yves Lacasse. The two-year project brought together the findings of 65 randomised control trials involving 3822 participants for inclusion in the analysis. COPD is a chronic lung disease that causes obstruction in breathing. This results in persistent and progressive breathlessness, productive coughing, fatigue and recurrent chest infection. Worldwide, COPD is a major cause of long term health issues. The World Health Organisation projects that by the year 2030 it will be the third most frequent cause of death globally. There are around 110,000 people in Ireland diagnosed with COPD, but it is estimated that a further 200,000 people living with the disease who have not been diagnosed. COPD affects the quality of peoples’ life but pulmonary rehabilitation can make a difference. Bernard McCarthy, NUI Galway, the lead author explains: “At this time, COPD is an incurable, life-limiting condition that is associated with significant economic costs due to progressive disease severity and frequent hospital admissions and readmissions. Our findings from pooling all the international research demonstrate that pulmonary rehabilitation has a significant positive effect. Pulmonary rehabilitation which includes exercise as a key component and may also include assessment, education, psychological support and dietary advice, has been shown to relieve breathing difficulty and fatigue and improves individuals’ sense of control over their condition. These all lead to a better quality of life for individuals with COPD, facilitating them to re-engage with their normal lives.” The authors concluded that these improvements from Pulmonary Rehabilitation are clinically significant. In addition the volume of evidence is now so convincing that “additional randomised controlled trials are no longer warranted.” What we now need, according to the team, is to investigate the components of pulmonary rehabilitation essential for best outcomes. “It would be good to investigate the ideal programme length and location, the degree of supervision and intensity of training required, or how long treatment effects persist.” The team also found some tentative evidence that “there is a difference between hospital-based and community-based programmes, which now requires further study.” Some authors of the report were previously involved in the PRINCE study which was completed in 2012 in conjunction with Irish general practices. The PRINCE (Pulmonary Rehabilitation in Nurse-led Community Environment) study was funded by the HRB, and consisted of a two-armed randomised cluster trial. In one arm (intervention group), persons with COPD received a structured education pulmonary rehabilitation programme, while the other arm (control group) received usual care. At the time, the study was one of the largest pulmonary rehabilitation trials conducted in primary care. This recent Cochrane Review informs the global community of professionals working in this field about the potential for helping patients with this debilitating illness. Bernard McCarthy added “We must reinforce that prevention is the priority, focusing on measures, such as smoking cessation. Our findings gives hope to those suffering from COPD worldwide who are currently housebound and reluctant to engage in routine activities of living due to the limiting natures of this condition. For them Pulmonary Rehabilitation might be a light at the end of a very dark tunnel.” -ends-

>> Read full story about Pulmonary Rehabilitation as a non-pharmacological intervention in patients COPD reinforced

2014

NUI Galway Researchers Seek Participants For Project On Chronic Pain In Children

NUI Galway Researchers Seek Participants For Project On Chronic Pain In Children-image

Tuesday, 8 April 2014

Children in Dublin, Cork, Belfast and Galway who experience chronic pain are invited to help develop an effective pain management programme Researchers with the School of Psychology at NUI Galway are currently inviting children aged from 7-12 years who have experienced chronic or recurrent pain for a period of three months or more, and their parents, to help develop an effective pain management programme for young children which will be computer-based and accessed online.  Group sessions will be run at a number of locations across Ireland including Dublin, Cork, Galway and Belfast. Children with any type of chronic or persistent pain including abdominal pain, back pain, musculoskeletal pain, headache and combined or widespread pains, are invited to participate. Children and their parents will use art materials to think, draw or write about ideas or topics which they think are important for children and parents dealing with chronic pain. Participants will be shown a computer-based programme designed to support pain management and are invited to give feedback, based on their personal experiences of chronic pain management.  The project will involve just one meeting with a group of children and one meeting with a group of parents to enable the researchers to decide what course of action would work best for this type of treatment programme. Group sessions will be fun and interactive, lasting 30-40 minutes. Participant views and personal experiences are extremely valuable and their input will greatly enhance research in the development of an intervention for children who suffer with chronic pain. They may also benefit from sharing their experiences and thoughts about chronic pain management with others in a similar situation, in a casual environment, while offering complete confidentiality. NUI Galway PhD student and group facilitator, Angeline Traynor said: “Chronic pain is increasingly prevalent in young people and can have a significant impact on the day-to-day quality of life. The most common types of chronic pain in children are abdominal pain, back pain, musculoskeletal pain, headache and combined or widespread pains.” Ms Traynor continued, “Given the impact of chronic pain and the increasing focus on technology as a means of treatment delivery, it is essential to identify and address the needs of young children with respect to pain management. Participation is voluntary and anything you say during the group session is strictly confidential. These sessions will give children and their parents the chance to inform our research by telling us of their own personal experiences with chronic pain management.” This programme is part of a PhD research project being carried out at NUI Galway by PhD student Angeline Traynor with Dr. Brian McGuire of the university’s School of Psychology and the Centre for Pain Research. The study is supported by Galway University Foundation. Each group session will include 6-8 other volunteer participants and will be led by Ms. Traynor and Dr. Siobhan O’Higgins of the Centre for Pain Research at NUI Galway. Refreshments will be provided to participants. If you would be willing to help with this important study or would like further information, please contact Angeline Traynor at a.traynor2@nuigalway.ie or 086 0378562 or go directly to www.helpkidswithpain.com  

>> Read full story about NUI Galway Researchers Seek Participants For Project On Chronic Pain In Children

NUI Galway Appoints Professor Timothy O’Brien as Dean of the College Of Medicine, Nursing and Health Sciences

NUI Galway Appoints Professor Timothy O’Brien as Dean of the College Of Medicine, Nursing and Health Sciences -image

Tuesday, 8 April 2014

NUI Galway has appointed Professor Timothy O’Brien as Dean of the College of Medicine, Nursing and Health Sciences. Professor Timothy O’Brien is recognized as an international expert on vascular wall gene delivery. Professor O’Brien returned to Ireland in July 2001 as Professor of Medicine and Consultant Physician in Endocrinology and Metabolism at University College Hospital Galway.   Professor O’Brien has since established a gene therapy research group the Regenerative Medicine Institute (REMEDI). As Director of REMEDI, he has played a key role in establishing both the new Bioscience Building at NUI Galway the Clinical Research Facility in the hospital. Speaking about his appointment Professor O’Brien said, “NUI Galway has a long and proud tradition of serving the local, national and global communities by educating the health care providers of the future. I look forward to building on that success and working with colleagues across the College of Medicine, Nursing and Health Sciences and Healthcare systems to integrate the education of our future health care providers. In particular, I look forward to working closely with our colleagues in the West Northwest Hospital group to this end. This success in our education programmes is recognised by prestigious scholarship schemes such as the Henry Hutchinson Stewart Medical Scholarships and we will strive to continue and expand on our traditional success in that programme.” Professor O’Brien continued, “The College of Medicine, Nursing and Health Sciences will continue to promote excellence and international competitiveness in selected research areas. We will pursue an innovation agenda with a focus on generation of impact. The research themes will be aligned with University and National priority areas and approaches will emphasize collaboration between our faculty members, hospitals and industry.  We will strive to enhance patient care and contribute to economic recovery in Ireland through our research performance. In addition, we will work to contribute to the Irish Government’s aim to win €1.3 billion in funding from the EU Horizon 2020 programme.” A native of Cork, Professor O’Brien received an honours MB BCh BAO degree from UCC in 1984. He went on to do an internship and general professional training at Cork University Hospital and one year as Registrar to Professor DJ O’Sullivan. He completed a two year residency in internal medicine at the Medical College of Wisconsin in Milwaukee in 1990 followed by a sub-specialty fellowship in Endocrinology and Metabolism at the Mayo Clinic in Rochester MN in 1992. He was elected to Fellowship of the Royal Colleges of Physicians in Ireland and London in 1986 and 1987, respectively and to Fellowship of the American College of Physicians in 1995 and the American College of Endocrinology in 1996. He was awarded MD (1993) and PhD (1997) degrees from the National University of Ireland. He is board certified in Internal Medicine and Endocrinology and Metabolism in the USA and is a registered specialist in both specialties in Ireland. Since returning to Ireland Professor O’Brien has been a principal or co-applicant on grants worth in excess of €73 million. He has been a reviewer for 16 international journals, was a member of an American Heart Association Study Section, has acted as an invited reviewer on an NIH study section, and has been a reviewer for the Wellcome Trust and the Finnish Academy of Science. He served as associate editor of Endocrine Practice, the journal of the American College of Endocrinology from 1999-2006 and the e-journal of Translational Medicine. To date Professor O'Brien has published 240 original papers in peer-reviewed journals.  He has contributed to 21 books, and has been invited to present his research at over 150 national and international scientific conferences. He is an author on seven patent applications. He is the Director of the MSc in Regenerative Medicine at NUI Galway and has supervised 18 PhD students to graduation. Professor O’Brien is Director of the Centre for Cell Manufacturing Ireland (CCMI) and he is also a co-founder of a spin-out company, Orbsen Therapeutics. Professor Timothy O’Brien will succeed Professor Gerry Loftus who recently retired.

>> Read full story about NUI Galway Appoints Professor Timothy O’Brien as Dean of the College Of Medicine, Nursing and Health Sciences

EU Commissioner Máire Geoghegan Quinn to Open 52nd Annual Irish Science Teachers Association Conference at NUI Galway

EU Commissioner Máire Geoghegan Quinn to Open 52nd Annual Irish Science Teachers Association Conference at NUI Galway -image

Tuesday, 8 April 2014

‘Inspiring Science from Ireland’s Silicon Valley’ is the theme of the Irish Science Teachers’ Association (ISTA) Conference NUI Galway will host the 52nd Annual Irish Science Teachers’ Association (ISTA) Conference from the 11-12 April. European Commissioner for Research, Innovation and Science, Máire Geoghegan Quinn and President Jim Browne of NUI Galway will officially open the Conference entitled “Inspiring Science from Ireland’s Silicon Valley”. The Irish Science Teachers' Association is the professional association of science teachers in the Republic of Ireland. It is over 50 years in existence and is the longest established provider of Continuous Professional Development for science teachers, with internationally renowned speakers invited to present frontier science to teachers. The Conference will host a total of 30 exhibitors in the area of science education. On Saturday 12 April there will be a full day of events in the Arts/Science Building at NUI Galway, starting with parallel talks and workshops in the morning and plenary sessions in the afternoon. Topics vary from ‘The Physics of Cancer’ to ‘Life Saving Chemistry’. Professor Donal O’Shea will give a talk on Childhood Obesity and FameLab science communicator Fergus McAuliffe will also be on stage. Workshops in biology, chemistry and physics will be conducted by teams from the Professional Development Service for Teachers, and there will also be short presentations on EU linked projects such as SCIENTIX, TEMI (Teaching Enquiry with Mystery Incorporated) and Chain Reaction. Primary Science is also included, as Dr Maeve Liston from Mary Immaculate College will present a practical workshop for primary school teachers. In the first plenary session of the afternoon the Nottingham based Professor Martyn Poliakoff, of Periodic Table Videos fame, will give a talk entitled ‘From Test-Tube to YouTube’. This will be followed by the launch of the Hyland Report which looks at International best practice in the design of science syllabi for second level schools. European Commissioner for Research, Innovation and Science, Máire Geoghegan-Quinn will provide the keynote address at the opening of the Conference and added, “I am delighted to be able to join you for the Irish Science Teachers’ Association Annual Conference this year. The work you do as an association and as individual teachers every day in the classroom, provides the foundation upon which Irish children and young adults are successfully equipping themselves for careers as researchers, academics, scientists in industry and informed citizens. Commissioner Geoghegan-Quinn continued, “Science and innovation are at the core of our daily lives and will, I believe, unlock a bright new future for generations. As teachers you have the privilege and responsibility to inspire and nurture our young people. I have great confidence in your ability and willingness to step up to the challenge, and continue to produce Europe’s brightest and best young scientists.” Dr Jim Browne, President of NUI Galway said, “It is a great pleasure to welcome the Irish Science Teachers’ Association to NUI Galway for your annual conference. This University has a long and proud tradition of scientific excellence in teaching and research. From our popular degree courses to world-leading research, science has been a cornerstone of the University for well over a century. I would like to take this opportunity to wish the Irish Science Teachers’ Association continued success for the future. The work that you do to ignite curiosity and inspire young scientists is pivotal to the future of science and technology in Ireland.” The first lecture will be presented by Professor Elaine Fox from the University of Oxford and is entitled: ‘Rainy Brain, Sunny Brain; From Pessimist to Optimist, can we really change?’ It will take place at the Aula Maxima, NUI Galway on Friday 11 April at 8pm. Professor Fox’s work has been discussed in New Scientist, The Economist and the New York Times. There will also be an update from ISTA members on the National Council for Curriculum and Assessment development groups in relation to new syllabi at the Annual Business Meeting; this is the only session that is for members only. The closing talk will be given by the well renowned Professor Jim Al Khalili from the University of Surrey in which he will address the question: ‘Is Life Quantum Mechanical?’ Events take place on Saturday 12 April in the Arts/Science Building. The Association for Science Education representatives from the UK, Scotland and Northern Ireland will attend the conference and Professor Teresa Kennedy from the USA will represent ICASE. Both events take place on Saturday 12 April in the Arts/Science Building. The organisation, led by Mary Mullaghy, National Chairperson of ISTA, is one of the pioneers of collaborative learning in association with the Department of Education and Skills, National Council for Curriculum and Assessment, State Examinations Commission, Professional Development of Secondary Teachers, Institutes of Physics, Chemistry and Biology, Technology Exhibition, BT Young Scientist, SciFest, industry and third level institutions. Many organisations communicate their outreach initiatives through the association as there is an extensive communication network. A Conference dinner and awards ceremony will take place in Hotel Meyrick and will be attended by some of the founding members of the Association including Sr Mercedes Desmond aged 92 years. Advance booking is advised. Full programme details and bookings are available on www.ista.ie and on social media @IrishSciTeach and Facebook. For registration visit http://istaannualconference2014.weebly.com

>> Read full story about EU Commissioner Máire Geoghegan Quinn to Open 52nd Annual Irish Science Teachers Association Conference at NUI Galway

December 2014

Threesis Winners Announced

Threesis Winners Announced-image

Monday, 1 December 2014

A first-year biotechnology student, Edel Browne from Athenry, Co. Galway took first prize at NUI Galway’s third annual Threesis Competition which took place last week. The competition consisted of quick-fire presentations, with NUI Galway researchers presenting three slides, in three minutes, to three judges. The competitors had come through a series of heats already held on campus, to take on the final challenge at a public event in An Taibhdhearc. The winners were judged on how well they conveyed and communicated their subject to a general audience. Edel Browne’s presentation was on ‘Free Feet’, a simple and innovative use of laser technology that has revolutionised potential treatment methods for Freezing of Gait in people with Parkinson’s disease (PD). Second and third prize went to Anne O’Connor from Loughrea, Co. Galway and Killian O’Brien from Bishoptown, Cork City. Anne’s work widens our understanding of cultural exchange in Ireland by studying translation and translators and their impact on Irish history whilst Killian researches exosomes and their potential as a viable method of delivering therapies in breast cancer treatment. Máire-Caitlín Casey from Ballydoolough, Co. Galway won the audience prize for her presentation ‘Now you see me’; her research aims to improve our evaluation of breast cancer, particularly in response to chemotherapy, by investigating a novel imaging technique, photoacoustic imaging (PAI). The event focused on taking researchers out of their comfort zones to present their research to a general audience using only three slides over three minutes to three judges. The focus was on impact; how research at NUI Galway impacts upon our daily lives, those of our family and our broader community. Research areas represented at the event included science, engineering, information technology, humanities, social sciences and medicine, with topics ranging from novel tests for early detection of breast cancer to the transport of pollutants in groundwater. The three judges - Dr Pat Morgan, Vice-President for the Student Experience, NUI Galway, Caroline Crawford, Western Correspondent for the Irish Independent and Dr Marcus McHale, Postdoctoral Research at the Plant and Agricultural Biosciences Centre, NUI Galway had the responsibility of choosing the overall winners of the night. Jonathan McCrea was Master of Ceremonies for the event. Jonathan is a multi-award-winning TV and radio broadcaster, who presents The Science Squad on RTÉ, The Lie on TV3 and Futureproof on Newstalk 106-108fm. Dr Pat Morgan said: “There are twelve winners here tonight; unfortunately we only have prizes for a small few. I am incredibly proud to call you all members of the NUI Galway family and delighted to preside over such an important event in the University calendar.” Other finalists at the event; James Brown (Discipline of Surgery), Doireann Joyce (Discipline of Surgery), Donna Cosgrove (School of Psychology), Alan Kirwan (AGRC), Martin O’Donoghue (Moore Institute), Bianca Perira (Insight), Ihab Salawdeh (Insight) and Sara Vero (Ryan Institute). Ends

>> Read full story about Threesis Winners Announced

NUI Galway Students take to the stage of Taibhdhearc na Gaillimhe

NUI Galway Students take to the stage of Taibhdhearc na Gaillimhe -image

Tuesday, 2 December 2014

Students will be performing readings of the winning scripts of the Walter Macken New Writing Award 2014 NUI Galway’s Centre for Drama, Theatre and Performance has announced details of a new relationship with Taibhdhearc na Gaillimhe, with the rehearsed readings of the three winning scripts of the Walter Macken New Writing Award.  The readings will take place on the stage of Taibhdhearc na Gaillimhe at 7pm on Thursday, 4 December.  The chosen scripts, An Love Micheart by Manchán Magan, Díonta by Biddy Jenkinson and Ar Strae by Éidin Nic Éinrí will all be read by students of NUI Galway’s BA and MA drama programmes. NUI Galway offers classes in performing drama in Irish as part of its BA in Drama, Theatre and Performance and its MA in Drama and Theatre Studies. These drama students have been working closely with the writers, script editors and staff of An Taibhdhearc over the last month as part of the script development process. NUI Galway has a long tradition of supporting the development of new writing in Irish.  In the last five years alone the University has commissioned plays and adaptations from prominent writers such as Biddy Jenkinson, Brendan Murray, Gabriel Rosenstock and Diarmuid de Faoite, which have been performed by drama students of NUI Galway.  “This new relationship between An Taibhdhearc and NUI Galway will open the doors on a whole range of exciting new possibilities within the creative arts as Gaeilge”, says Anne McCabe, Artistic Director of An Taibhdhearc. Tickets are available from the box office of Taibhdhearc na Gaillimhe on 091 563600. Please contact Marianne Ní Chinnéide on 087 9080194 for any further information.  -Ends- Mic Léinn OÉ Gaillimh ar stáitse na Taibhdheirce Beidh na mic léinn ag léamh na scripteanna a bhuaigh an Gradam Walter Macken 2014 Fógraíonn an Lárionad Drámaíochta agus Léiriúcháin an caidreamh nua leis An Taibhdhearc leis an léamh cleachtaithe ar na thrí dhráma nua-scríofa a bhuaigh an Gradam Walter Macken 2014.  Cuirfear an léamh cleachtaithe ar stáitse na Taibhdheirce ag 7pm, Déardaoinr an 4 Nollaig, áit a bheidh An Love Mícheart le Manchán Magan, Neainí Golue le Biddy Jenkinson, agus Ar Strae le Éidin Nic Éinrí á léamh ag mic léinn drámaíochta Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Cuireann OÉGaillimh ranganna ar stáitsiú dhrámíocht na Gaeilge, as Gaeilge, ar fail mar chuid dá BA in Drama, Theatre and Performance agus a MA in Drama and Theatre Studies. Tá traidisiúin fada ag Ollscoil na hÉireann Gaillimh ag forbairt dhrámaí nua-scríofa na Gaeilge.  Le cúig bhliain anuas tá coimisiúniú déanta ag an Ollscoil ar scríbhneoirí ar nós Biddy Jenkinson, Brendan Murray, Gabriel Rosenstock agus Diarmuid de Faoite le drámaí a scríobh agus a athchóiriú do mhic léinn na hollscoile atá ag tabhairt faoi staidéar na drámaíochta.  “Osclóidh an caidreamh nua seo na doirse ar réimse leathan féidireachta ó thaobh na healaíona cruthaitheacha Gaeilge de” a deir Anne McCabe, stiúrthóir ealaíona na Taibhdheirce. Tá na mic léinn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh tar éis a bheith ag obair go dlúth leis na scríbhneoirí, an eagarthóir scripte agusfoireann na Taibhdheirce mar chuid den phróiséis forbhartha scripte le mí anuas. Ticéid ar fáil ón Taibhdhearc ar 091-563600. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach glaoch ar Mharianne Ní Chinnéide ar 087 9080194. -Críoch-

>> Read full story about NUI Galway Students take to the stage of Taibhdhearc na Gaillimhe

Over 200 Primary School Students ‘Graduate’ from NUI Galway

Over 200 Primary School Students ‘Graduate’ from NUI Galway-image

Tuesday, 2 December 2014

NUI Galway recently conferred special certificates on the sixth cohort of ‘graduates’ from its Youth Academy. 210 primary school children from across the Western region received their certificates, with more than 1000 friends and family attending the ceremony. Established in 2012, the Youth Academy aims to inspire entry to university by introducing children and their families to University life. Since its foundation, almost 1000 children have graduated from a variety of courses on Saturday mornings ranging from Italian to Water Enginnering, Philosophical Discovery, Psychology, Biomedical Engineering, English Literature, Irish History, Déan Scannán, Eco-Explorers, The World of Cops and Robbers, and Information Technology. The Youth Academy runs for a six week period and works with high ability fourth, fifth and sixth class primary school children to support their learning and academic development, in partnership with their primary schools. Speaking at the event, President of NUI Galway, Dr Jim Browne, said: “The Youth Academy is a very important initiative by this University.  We feel that it responds to the educational needs of our young citizens and gives talented young students the opportunity to get experience of learning in a University. NUI Galway is committed to the sharing of knowledge with the wider community and ensuring that the pathways to university are open to all. I hope that initiatives such as the Youth Academy can highlight how this University can and does serve its community, not only here Galway but in society in general.” The Youth Academy co-founders received SFI funding for Youth Academy scholarships in STEM courses. This funding enhances community university partnership through STEM knowledge sharing activities offered to DEIS school/communities and elevates the educational potential of children and challenges their academic development. For further information on the courses and participation please contact Geraldine Marley, NUI Galway Youth Academy Coordinator, at youthacademy@nuigalway.ie. -Ends-

>> Read full story about Over 200 Primary School Students ‘Graduate’ from NUI Galway

Explore Galway’s Buildings in Stone with the new NUI Galway Guidebook

Explore Galway’s Buildings in Stone with the new NUI Galway Guidebook-image

Tuesday, 2 December 2014

Galway City Walks Buildings in Stone was compiled by NUI Galway’s Professor Martin Feely and Dr Alessandra Costanzo and contains an accompanying street map displays the locations of the buildings described along the course of each of three walks. The three walks are as follows: Walk N1 West of the River Corrib starts at NUI Galway and includes Galway Cathedral, City Museum, Spanish Arch and Blake’s Castle; Walk N2 Galway City Centre highlights the buildings along Quay Street, High Street and Shop Street and includes St Augustine’s Church, St Nicholas’s Collegiate Church and Lynch’s Castle; and Walk N3 Eyre Square Area includes the Allied Irish Bank and Bank of Ireland buildings, Meyrick Hotel and the Railway Station. The city’s building stones display a variety of textures and fossils that reflect their geological origins. The walks can be followed by the city's visitors and geologists alike. It will prove very useful for urban geology fieldwork by primary, secondary and third level student parties. It provides an opportunity to study rocks from around the globe including some from China, Finland, Portugal, Italy, South Africa, Norway, Brazil, UK and of course Ireland in a matter of a few hours. The book is an invitation to enjoy learning about the geological heritage that surrounds us in Galway’s inner city. Co-author Professor Martin Feely said: “Dr Costanzo and I would like to thank Dúchas Na Gaillimhe - Galway Civic Trust for assisting with the publication of this book and in particular Delo Collier for her encouragement during the course of this project.” Local Historian, Tom Kenny, launched the new guide book, the latest in a series of Galway City walks called Buildings in Stone at the Hall of the Red Earl, Druid Lane, Galway. Galway City Walks Buildings in Stone is available at the offices of Dúchas na Gaillimhe - Galway Civic Trust, Druid Lane at a special launch price of €3. -Ends-

>> Read full story about Explore Galway’s Buildings in Stone with the new NUI Galway Guidebook

Conference on neurodegenerative diseases hailed a success

Conference on neurodegenerative diseases hailed a success-image

Tuesday, 2 December 2014

A major conference on neurodegenerative diseases in Galway last week has been hailed a huge success by organisers. This was the first time the Annual Meeting of the Network of European Central Nervous System Transplantation & Restoration (NECTAR) was held in Ireland. NECTAR saw researchers gather to discuss the latest developments in cell and gene therapies for neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease and Huntington’s disease. One of the highlights of the conference was a talk by Sheila Roy, who is undergoing an experimental gene therapy treatment for Parkinson’s disease. She first started the treatment in 2011, as part of a trial for ProSavin, a viral gene therapy manufactured by Oxford BioMedica. Sheila Roy has seen some progressive improvements since she volunteered for the radical treatment, and she has been able to reduce her medication by 50 per cent. The Chair of the local organising committee is Dr Eilís Dowd, Senior Lecturer in Pharmacology and Therapeutics at NUI Galway, and a member of the University’s NCBES Galway Neuroscience Centre. Speaking about the conference, she said: “Sheila Roy gave a moving depiction of what life is like with Parkinson’s disease, and we are so thankful to her for sharing it with us. Her contribution rounded off a truly successful event.” The major remit of the 2014 NECTAR conference was to bring together scientists, clinicians, patient advocates and industry partners from across Europe and the international community to share the latest research in repairing the damage to the central nervous system as a result of degenerative diseases. At the conference, Dr Dowd was elected as President of NECTAR, an organisation which was founded more than 20 years ago: “Neurodegenerative diseases are currently treated using drugs that neither address the underlying causes of disease nor prevent neurodegeneration. They simply treat the symptoms of the disease. Cell and gene therapies aim to treat the disease itself and try to reprogramme the body’s mechanism to protect or even repair the brain. The science is moving rapidly, and networks such as NECTAR are facilitating the sharing of information among researchers in the field. However, we are still quite a way off any potential cure, but conferences like this renew our determination to succeed.” Eighteen international experts from across Europe, Australia and Canada spoke at the meeting. These included major international scientific speakers such as Professor Colin Masters, University of Melbourne, Australia and Professor Anders Björklund, Lund University, Sweden, as well as policy makers such as Dr Mary Baker, Past President of the European Brain Council, patient advocates, experts in clinical trial design and industrial speakers. In addition to the invited speakers, there were also several “data-blitz” sessions of short oral communications delivered by Irish and international researchers. PhD students and post-doctoral researchers played a significant role at the conference, adding to the environment of vibrancy and collaboration that lies at the heart of NECTAR. Neuroscience research and teaching are very vibrant at NUI Galway, and the University’s Galway Neuroscience Centre is proud to support both the NECTAR and CNS2014 meetings. The conference organisers gratefully acknowledged the support they have received from several funding agencies including the Campaign for Alzheimer’s Research in Europe, Science Foundation Ireland, the Irish Research Council and Fáilte Ireland. More information on the conference can be found at (http://www.nectar-eu.net/) Ends

>> Read full story about Conference on neurodegenerative diseases hailed a success

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 > >>

Press office

E info@nuigalway.ie
T +353 (0)91 493361

Press member?

Visit our press centre

Connect & share