Call for Submissions for ROPES Literary Journal

Call for Submissions for ROPES Literary Journal-image

Wednesday, 26 November 2014

Students of NUI Galway’s Masters in Literature and Publishing programme are currently looking for submissions for this year’s ROPES (Review of Postgraduate English Studies) literary Journal. The theme is conversations that can be explored through poetry, prose, art work and photography. The journal will be launched at Cúirt International Festival of Literature in Spring 2015. ROPES is an annual literature and art review publishing original poetry, prose, photography, artwork, as well as excerpts from scripts and screenplays. ROPES is published in association with NUI Galway and this year all proceeds from the journal will go to ACT! for Meningitis. Please send your submissions to ropes.submissions@gmail.com by Tuesday, 30 December. For more information follow Ropes 2015 on Facebook and Twitter @Ropes2015. -Ends-

>> Read full story about Call for Submissions for ROPES Literary Journal

Archive launch and symposium to mark the legacy of Professor Kevin Boyle

Archive launch and symposium to mark the legacy of Professor Kevin Boyle-image

Wednesday, 26 November 2014

The legacy of world-renowned human rights lawyer and scholar, the late Professor Kevin Boyle, endures at NUI Galway with the launch of his personal archive on Friday, 28 November by the Attorney General, Máire Whelan, S.C. The archive contains a wealth of material and unique insights into the field of human rights, legal research and scholarship. An international symposium, hosted by NUI Galway’s School of Law and the Irish Centre for Human Rights, will take place on the same day to celebrate Professor Boyle’s career, with Professor Sir Nigel Rodley, Chair of the United Nations Human Rights Committee, providing the keynote address. Professor Boyle, who came originally from Newry, began his career at Queen’s University Belfast where he was deeply engaged in the civil rights movement. In the late 1970s he joined NUI Galway where he co-founded the Irish Centre for Human Rights with Denny Driscoll in 1980. In the early 1980’s he was involved with Amnesty International, Ireland, which saw him compile research and observations on trips to countries like Gambia and South Africa - where Boyle compiled key reports on the effect on the 'pass law' system and of the wider apartheid regime. “The legacy which Kevin Boyle has left our University is one of which we are proud and which reverberates to this day”, said Dr Jim Browne, President of NUI Galway. “Our internationally recognised expertise in international human rights law embeds NUI Galway in a global movement seeking to change the world for the better. This we owe in huge part to Kevin, who pioneered scholarship in this area, founded our centre for human rights and for over four decades pushed for change for human rights for all. His archive is a permanent reminder of this legacy and one with which we are delighted to be associated.” The last two decades of Professor Kevin Boyle’s life were spent at the University of Essex, where, for various periods, he directed its Human Rights Centre. In addition to his enormous academic contribution, Professor Boyle was active with important international NGOs such as Article 19, of which he was the founding director. He served as a special advisor to Mary Robinson when she was UN High Commissioner for Human Rights from 2001. Professor Boyle appeared frequently before the European Court of Human Rights, winning important cases that dealt with a broad range of issues, including freedom of expression, discrimination on the basis of sexual orientation, and torture. Comprising of over one hundred boxes of manuscripts and printed books, the Boyle archive is a documented record of the varied and rich contribution made by the activist and scholar to international human rights. The archive, kindly donated by the Boyle family since Kevin’s untimely passing in 2010, has now been catalogued by the University’s James Hardiman Library, and represents a major resource for the study and teaching of human rights. The library at NUI Galway holds a unique collection of more than 350 literary, theatrical, political and historical archives, dating from 1485 to the present. John Cox, University Librarian, NUI Galway, explains the significance of the Boyle archive: “The sheer breadth of subject matter, as well as the vast amounts of personal correspondence, allow for new insights and understandings of Kevin Boyle’s contributions to the discipline of human rights and the practice of law. It is an honour for the Library to be entrusted with this archive, one which illustrates the far reaching effect Kevin Boyle’s work had on individual people’s lives. Now and into the future, the archive will serve as a valuable resource to researchers in the field.” The Human Rights Scholar-Activist or Activist-Scholar? The symposium, ‘The Human Rights Scholar-Activist or Activist-Scholar?’ runs from 10am to 4pm on Friday 28 November at NUI Galway. The event will explore issues and themes surrounding archives, human rights, law and memorialisation. Visiting speakers include Sir Nigel Rodley, University of Essex; Michael Farrell, Senior Solicitor, FLAC; Professor Francoise Hampson, University of Essex; Professor Tom Hadden, Queen’s University Belfast; Professor Brice Dickson, Queen’s University Belfast; Bernadette McAliskey, South Tyrone Empowerment Programme; and Kevin’s brother, Louis Boyle. NUI Galway participants will include, Dr Jim Browne, President, NUI Galway; Professor Donncha O’Connell, Head, School of Law; Professor Michael O’Flaherty, Director, Irish Centre for Human Rights; Mrs. Marie McGonagle, (retired); John Cox, University Librarian; Barry Houlihan, Archivist, James Hardiman Library; and Professor Pól Ó Dochartaigh, NUI Galway Registrar. Professor Michael O'Flaherty, Director of the Irish Centre for Human Rights, described the upcoming symposium: “Human rights has evolved over the decades as a fundamental concept in terms of justice, and one which transcends every geographical boundary. Many of the academic foundation stones were laid by people such as Kevin Boyle, whose own interests were ignited by his early years in a conflict torn country. The symposium will explore these concepts and the interplay between the drivers of scholarship and the drivers of activism.” The seminar will also feature a video presentation by former President Mary Robinson. For full details of the symposium visit http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=401 -ends- Seoladh Cartlainne agus Siompóisiam mar cheiliúradh ar Oidhreacht an Ollaimh Kevin Boyle Mairfidh oidhreacht an dlíodóra agus an scoláire ar chearta an duine, an tOllamh Kevin Boyle, in OÉ Gaillimh nuair a sheolfaidh an tArd-Aighne, Máire Whelan, S.C. a chartlann phearsanta Dé hAoine, an 28 Samhain. Tá ábhar agus léargas uathúil sa chartlann ar réimse chearta an duine, ar thaighde agus ar scoláireacht dhlíthiúil. Ar an lá céanna reáchtálfar siompóisiam idirnáisiúnta, faoi stiúir Scoil an Dlí agus Ionad na hÉireann do Chearta an Duine in OÉ Gaillimh, chun ceiliúradh a dhéanamh ar shaol oibre an Ollaimh Boyle. Is é an tOllamh Sir Nigel Rodley, Cathaoirleach Choiste Chearta an Duine sna Náisiúin Aontaithe, a thabharfaidh an phríomhóráid. Ba as an Iúr é an tOllamh Boyle ó dhúchas, agus chuir sé tús lena shaol oibre in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste áit a raibh baint ollmhór aige leis an ngluaiseacht cearta sibhialta. I ndeireadh na 1970idí tháinig sé chun oibre in OÉ Gaillimh áit ar chomhbhunaigh sé Ionad na hÉireann don Staidéar ar Chearta an Duine le Denny Driscoll. I dtús na 1980idí bhí baint aige le Amnesty International, Éire, agus chuir sé taighde agus breathnóireachtaí le chéile ar thurais go dtí tíortha cosúil leis an nGaimbia agus an Afraic Theas. Chuir Boyle príomhthuairiscí le chéile ar éifeacht chóras dhlí na bpasanna agus ar an réimeas cinedheighilte níos leithne. “Táimid bródúil faoin oidhreacht atá fágtha ag Kevin Boyle san Ollscoil agus atá fós le brath sa lá atá inniu ann”, a deir an Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh. “Cuireann ár saineolas ar dhlí idirnáisiúnta chearta an duine atá aitheanta go hidirnáisiúnta OÉ Gaillimh ar ardán domhanda gníomhairí atá ag iarraidh an domhan a athrú chun feabhais. Tá buíochas ollmhór ag dul ina leith seo do Kevin, a bhí ar thús cadhnaíochta i gcúrsaí léinn sa réimse seo, agus a bhunaigh ár n-ionad do chearta an duine agus a chaith breis is daichead bliain ag obair i dtreo athrú do chearta an duine do chách. Is meabhrúchán buan é a chartlann ar a oidhreacht agus táimid thar a bheith sásta a bheith bainteach leis.” Chaith an tOllamh Kevin Boyle an scór bliain deiridh dá shaol in Ollscoil Essex, áit a raibh sé ina stiúrthóir ar Ionad Chearta an Duine ar feadh tréimhsí éagsúla. Chomh maith leis an obair ollmhór acadúil a rinne sé, bhí an tOllamh Boyle gníomhach le gníomhaireachtaí neamhrialtais tábhachtacha cosúil le Article 19, a bhunaigh sé. Bhí sé ina chomhairleoir speisialta do Mháire Mhic Róibín nuair a bhí sí mar Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Chearta an Duine ón mbliain 2001. Ba mhinic leis an Ollamh Boyle a bheith os comhair na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine, ag buachan cásanna a dhéileáil le réimse leathan ceisteanna, lena n-áirítear saoirse tuairimíochta, leithcheal mar gheall ar chlaonadh gnéis, agus céas. Tá os cionn céad bosca lámhscríbhinní agus leabhar clóite sa bhailiúchán, agus is léiriú é ar an obair mhór agus éagsúil a rinne an gníomhaí agus an scoláire ar mhaithe le cearta an duine go hidirnáisiúnta. Bhronn teaghlach Boyle an chartlann ar an Ollscoil tar éis gur cailleadh Kevin gan choinne sa bhliain 2010, agus tá sí anois sa chatalóg i Leabharlann Shéamais Uí Argadáin san Ollscoil, agus tá sí mar acmhainn ollmhór do staidéar agus do theagasc chearta an duine. Tá bailiúchán uathúil i leabharlann OÉ Gaillimh ina bhfuil níos mó ná 350 cartlann liteartha, amharclannaíochta, polaitíochta agus stairiúil, ón mbliain 1485 go dtí an lá inniu. Labhraíonn John Cox, Leabharlannaí na hOllscoile, OÉ Gaillimh faoin tábhacht a bhaineann le cartlann Boyle: “Tugann fairsinge an ábhair, mar aon leis an méid ollmhór comhfhreagrais phearsanta, deis dúinn léargais agus tuiscint a fháil ar an obair a rinne Kevin Boyle ar mhaithe le disciplín chearta an duine agus le cleachtadh an dlí. Is onóir é don Leabharlann an chartlann seo a bheith bronnta uirthi, cartlann a léiríonn tionchar forleathan shaothar Kevin Boyle ar shaol daoine aonair. Anois agus amach anseo, freastalóidh an chartlann mar acmhainn luachmhar do thaighdeoirí sa réimse.” The Human Rights Scholar-Activist or Activist-Scholar? Beidh an siompóisiam, ‘The Human Rights Scholar-Activist or Activist-Scholar?’ ar siúl ó 10am go 4pm Dé hAoine, an 28Samhain in OÉ Gaillimh. Le linn na hócáide breathnófar ar cheisteanna agus ar théamaí a bhaineann le cartlanna, cearta an duine, dlí agus cuimhneachán. I measc na gcainteoirí beidh Sir Nigel Rodley, Ollscoil Essex; Michael Farrell, Aturnae Sinsearach, FLAC; an tOllamh Francoise Hampson, Ollscoil Essex; an tOllamh Tom Hadden, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste; an tOllamh Brice Dickson, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste; Bernadette McAliskey, Clár Cumasúcháin Thír Eoghain Theas; agus deartháir Kevin, Louis Boyle. I measc rannpháirtithe OÉ Gaillimh beidh anDr Jim Browne, Uachtarán, OÉ Gaillimh; an tOllamh Donncha O’Connell, Ceann Scoil an Dlí; an tOllamh Michael O’Flaherty, Stiúrthóir, Ionad na hÉireann do Chearta an Duine; Marie McGonagle, (ar scor); John Cox, Leabharlannaí na hOllscoile; Barry Houlihan, Cartlannaí, Leabharlann Shéamais Uí Argadáin; agus an tOllamh Pól Ó Dochartaigh, Meabhránaí. Labhair an tOllamh Michael O’Flaherty, Stiúrthóir Ionad na hÉireann do Chearta an Duine, faoin siompóisiam a rá: “Tá athrú tagtha ar chearta an duine in imeacht na mblianta mar choincheap bunúsach i dtéarmaí ceartais, agus mar choincheap a thrasnaíonn gach teorainn thíreolaíoch. Leag leithéidí Kevin Boyle go leor de na bunchlocha acadúla, fear ar spreagadh a spéis féin mar gheall ar na blianta a chaith sé ina óige i dtír lán le coimhlint. Breathnóidh an siompóisiam ar na coincheapa seo agus ar an idiroibriú idir daoine a chuireann léann chun cinn agus iad siúd a chuireann gníomhaíochas chun cinn.” Beidh láithreoireacht físe ón iar-Uachtarán Máire Mhic Róibín le feiceáil chomh maith mar chuid den seimineár. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin siompóisiam féach ar http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=401 -críoch-

>> Read full story about Archive launch and symposium to mark the legacy of Professor Kevin Boyle

Three Mitchell Scholars for NUI Galway

Three Mitchell Scholars for NUI Galway-image

Wednesday, 26 November 2014

NUI Galway is to receive three Mitchell Scholarship Awards for 2015/16. George J. Mitchell Scholarships are highly competitive prizes awarded by the US-Ireland Alliance, and are aimed at supporting distinguished US graduate students to attend Irish universities for one year. With three awards, this places NUI Galway as a leading university of choice for these highly distinguished young people, having attracted 30% of the scholarships awarded in the Republic of Ireland. Overall, the twelve scholarships awarded across the island of Ireland, were made on the basis of a nationwide US competition which attracted 270 applicants. The three NUI Galway Mitchell Scholars each have distinguished academic and civic careers to date. GAVIN LANDGRAF is a graduate of Claremont McKenna College, where he majored in Philosophy, Politics, and Economics. As Student Body President, he worked with college administration to develop a $100 million initiative to finance scholarships for low-income students, and to lead high-profile initiatives to address sexual assault on college campuses. He has completed internships at the Rose Institute of State and Local Government, the Washington constitutional law firm Cooper & Kirk, and at Morgan Stanley’s Public Finance Group in San Francisco. At NUI Galway, Gavin will study Natural Resource Economics and Policy. JULIANNE NORTON is currently completing her Bachelor degree at the University of Connecticut, where she studies International Relations, Cross-Cultural Relations, and Studio Art. A celebrated artist, she co-founded an interdisciplinary university arts organisation that provides outreach to schools with underfunded arts programmes. She has completed a series of oil paintings on cultural trauma and has received grant funding to develop a graphic novel from these works. She also serves as a facilitator and counsellor for current and prospective students facing disadvantage. At NUI Galway, Julianne will study Writing. TARA TORABI is currently completing her Bachelor degree at Brown University, where she studies Neuroscience. Her primary interest is in Alzheimer’s disease. She is Co-President of Brown’s Alzheimer’s Activists, and participates in political activism with the Rhode Island chapter of the Alzheimer's Association. She also works as a hospice volunteer and a researcher in the Pathology Department at Rhode Island Hospital. Tara founded the Brown University Brain Bee, a major outreach programme aimed at making neuroscience accessible to high school students and, as an Americorps Access Scholar, she worked with under-represented youth applying to college. At NUI Galway, Tara will study Neuropharmacology. NUI Galway's Dean of International Affairs, Professor Brian Hughes, welcomed the announcement: "We are delighted that such precocious young people saw fit to choose NUI Galway as the venue for their graduate studies, and we are pleased to host these distinguished scholars. We are very conscious of the prestige attached to the George J. Mitchell Scholarship programme and are proud to feature so strongly. This reflects our strong portfolio of academic strengths, as well as the supportive and welcoming environment we provide to students from all over the world." NUI Galway currently hosts over 3,000 international students from 113 countries around the world, comprising 18% of our student population. ENDS

>> Read full story about Three Mitchell Scholars for NUI Galway

NUI Galway Student Wins International Undergraduate Award

NUI Galway Student Wins International Undergraduate Award-image

Thursday, 27 November 2014

NUI Galway student, Louisa Brophy Browne was presented with the George Berkeley Gold Medal by the international awarding body The Undergraduate Awards at a special ceremony in Dublin recently. A further ten NUI Galway students were highly commended. Louisa, from Knocknacarra, Galway City, was awarded for her winning paper Discuss and Evaluate the Main Points of the Debate on the Ethics of Archaeological Work in War Zones and Occupied Territories Using Case Studies in the Classical Studies and Archaeology Category. Winners were awarded the George Berkeley Gold Medal for their leading-edge research and course work. The world’s only pan-discipline academic awards programme, the Undergraduate Awards (UA) recognises and rewards innovative young thinkers across 25 disciplines from business and engineering to visual arts and midwifery. Each year, the top performing students – winners and highly commended entrants – are invited to the UA Global Summit. The 2014 UA Global Summit welcomed 120 future leaders from around the world to Dublin, Ireland to spark cutting-edge ideas, forge lasting collaborations, and encourage responsible leadership. The 120 attendees are the top performing entrants out of 4,792 submissions UA received this year from 209 universities across 27 countries. As such, the attendees came from America, Austria, Australia, Bangledesh, Canada, Denmark, Finland, Germany, India, Iran, Ireland, Italy, Malaysia, Nigeria, Netherlands, Singapore, Slovenia, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. Congratulating Louise and the other highly-commended NUI Galway students, NUI Galway President, Dr Jim Browne said: “Louisa's success highlights the high quality of study which our undergraduate students are engaged in. Such success in these Awards will undoubtedly add lustre to the academic development of our students as well as underscore NUI Galway’s increasing profile as a centre of world-class research and teaching.”  The Undergraduate Awards also welcomed an inspiring array of thought leaders to speak during the UA Global Summit. This year’s speakers included Oscar-winning film producer Lord David Puttnam; Nobel Peace Prize Laureate Mairead Maguire; former Legal Counsel and Under-Secretary-General for Legal Affairs at the United Nations and Irish barrister, Patricia O’Brien; Mars One candidate Professor Joeseph Roche, and critically acclaimed choreographer and MacArthur Genius Kyle Abraham, among others. The Undergraduate Awards Programme 2015 is now open for submissions and registrations. To find out more about The Undergraduate Awards visit http://www.undergraduateawards.com/ . The Undergraduate Awards were founded in partnership with Google, Digicel, the Higher Education Authority and the Department for Employment and Learning. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Student Wins International Undergraduate Award

Human rights symposium at NUI Galway celebrates the late Professor Kevin Boyle

Human rights symposium at NUI Galway celebrates the late Professor Kevin Boyle-image

Friday, 28 November 2014

Former President Mary Robinson today welcomed the fact that the archive of the late Professor Kevin Boyle will be housed at NUI Galway. In a video presentation at a symposium taking place at the University today, celebrating the career of Kevin Boyle, she said: “I’m glad that his papers will enrich scholarship and activism from Galway for the betterment of the world in future.” The world-renowned human rights lawyer and scholar, Professor Kevin Boyle, served as a special advisor to Mary Robinson from September 2001, when she was UN High Commissioner for Human Rights. His personal archive, comprising of over one hundred boxes of manuscripts and printed books, is a record of the varied and rich contribution made by the activist and scholar to international human rights. Also speaking at the international symposium, ‘The Human Rights Scholar-Activist or Activist-Scholar?’ hosted by NUI Galway’s School of Law and the Irish Centre for Human Rights, was Professor Sir Nigel Rodley, Chair of the United Nations Human Rights Committee. In his keynote address he said of Kevin Boyle: “His involvement in resisting discrimination on grounds of religion during the early part of the troubles must have been the defining period of his life….He was scholar and activist and advocate; the dimensions were intricately connected.” The archive, kindly donated by the Boyle family since Kevin’s untimely passing in 2010, has now been catalogued by the University’s James Hardiman Library, and represents a major resource for the study and teaching of human rights. It will be formally launched later today by the Attorney General, Máire Whelan, S.C. The archive includes: Letters between Boyle and various others involved in the Northern Ireland civil rights movement. It offers a new and engaging insight into emotions, tensions and experiences in Northern Ireland from the late 1960s and onwards through the 1970s. Key research and legal arguments on a wealth of areas from Kurdish rights, to Egyptian constitutional and legal reform, to conditions in India, China, Japan, South Africa to the UK, Ireland and Northern Ireland, offering insights into a life lived in defence of others for over five decades. Paperwork from major cases, such as ‘Jersild Vs. Denmark, where a documentary film-maker was accused of inciting hatred owing to a film work he had made focusing on a right-wing group known as ‘The Green Jackets’, in Denmark. “The Kevin Boyle archive bears witness to a life lived greatly in the pursuit of justice by a charismatic man whose indefatigable optimism influenced so many others to continue his good work throughout the world”, said Professor Donncha O’Connell, Head of School of Law, NUI Galway. In the late 1970s Kevin Boyle joined NUI Galway where he co-founded the Irish Centre for Human Rights with Denny Driscoll in 1980. Professor Michael O’Flaherty is now the Director of the Irish Centre for Human Rights: “I was one of thousands of those who were first introduced to human rights by Kevin Boyle. He had a transformative impact on our lives. As his successors in university centres such as the Irish Centre for Human Rights we seek to respect his legacy and pass on his passion for justice to new generations of students.” For more information on the archive visit http://www.library.nuigalway.ie/archives/depositedcollections/featuredcollections/professorkevinboylearchive/ -ends-

>> Read full story about Human rights symposium at NUI Galway celebrates the late Professor Kevin Boyle

October 2014

Social Equality and Poverty Focus of NUI Galway Public Lecture

Social Equality and Poverty Focus of NUI Galway Public Lecture-image

Wednesday, 1 October 2014

As part of the President of Ireland's Ethics Initiative, NUI Galway’s discipline of Philosophy will host a public lecture by Professor Jonathan Wolff. The lecture, 'Social Equality and Poverty' will take place on Friday, 10 October at 4pm in the lower Aula Maxima on campus. Jonathan Wolff is Professor of Philosophy and Dean of Arts and Humanities at University College London. He is the author of several books on political philosophy, including Disadvantage (with Avner de-Shalit), Ethics and Public Policy, and The Human Right to Health. He has been a member of the Nuffield Council on Bioethics, the Gambling Review Body, and the Board of Science of the British Medical Association. Professor Wolff also writes a regular column on higher education for The Guardian. A society of equals is a society that avoids a range of destructive asymmetrical social relations, including domination, exploitation, snobbery, servility and social exclusion. But how, in the highly unequal societies in which we live, can we begin to make progress on eliminating social inequality? During his lecture Professor Wolff will explore how thinking about relative poverty can help illuminate one highly important aspect of social inequality: social exclusion. At the same time reflecting on relative poverty, and the steps people take to overcome it, can help to understand some of the considerable structural obstacles that stand in the way of achieving a society of equals. The President of Ireland’s Ethics initiative is organised in collaboration with Ireland’s third-level universities and seeks to explore throughout all aspects of society the topic of ethics and the challenge and invitation of living ethically. Richard Hull, Lecturer in the Department of Philosophy and a Director of the Centre of Bioethical Research and Analysis (COBRA) at NUI Galway, said: “We are delighted to welcome Professor Wolff to the University. He is one of the most influential contemporary political philosophers, and he will add a distinguished voice to the President of Ireland’s Ethics Initiative.” For further information contact Ann O’Higgins in the discipline of Philosophy at 091 492382 or email ann.ohiggins@nuigalway.ie. More information on the lecture is available at http://www.nuigalway.ie/philosophy/news_and_events/index.html. -Ends-

>> Read full story about Social Equality and Poverty Focus of NUI Galway Public Lecture

It all adds up for Maths Week 2014 at NUI Galway

It all adds up for Maths Week 2014 at NUI Galway-image

Wednesday, 1 October 2014

Schools in Galway will welcome NUI Galway experts into their classrooms to deliver interactive workshops during Maths Week 2014, from 11 to 19 October. In a further celebration of all things mathematical, a nationwide schools competition PRISM will be run, while a series of public talks will illustrate the many links between art and maths. Maths Week is an annual national event aimed at primary and secondary schools, to promote appreciation, understanding and awareness of maths and its relevance to society, education and technology. On request from teachers, NUI Galway’s School of Mathematics will dispatch lecturers and postgraduate students to schools for interactive talks and workshops. On Thursday, 16 October, the School of Mathematics will launch and host the nationwide maths competition PRISM (PRoblem solving for Irish Second level Mathematics). PRISM can be run in each interested school at junior and/or senior levels. Registered maths teachers can download a full package (problem sheets, answer keys, etc.) for their classes. The website generates numerical and graphical summary statistics of student performances in real time and identifies the top-performing schools and individuals. “Maths Week Ireland promotes awareness, appreciation and understanding of maths through a huge variety of events and activities. We have been involved in Maths Week from the start, and year-on-year there is a growing interest in the subject,” said Dr Ray Ryan, Head of the School of Mathematics at NUI Galway. “It all adds up. Teachers are finding new ways of teaching maths, academics are broadening the way they communicate maths, and younger people themselves are a lot more maths savvy. Our year-round schools programme, which includes school workshops through our TY Friday initiative, shows us there is a wonderful appetite for learning maths in fun and exciting ways.” Tom Banchoff is a Professor of Mathematics at Brown University in the US who has a deep interest in relating mathematics to art. On Friday, 17 October, he will deliver two public talks to secondary school pupils. ‘Maths Spans All Dimensions – Geometry and Computer Graphics’ is aimed at junior cycle students and will show how geometry and computer graphics play important roles in animated movies, dance, physics, geology, literature, and art. This exciting show will be illustrated by computer generated images and animations. For senior cycle students, ‘The Fourth Dimension and Salvador Dali’ explores the famous artist Salvador Dali, who was fascinated by mathematics and science. The artist managed to feature some advanced topics like the fourth dimension and catastrophe theory in his paintings. Teachers or individuals interested in arranging visits, the public talks or the schools competition should visit http://www.maths.nuigalway.ie/outreach/MathsWeek2014.shtml or email tim.downing@nuigalway.ie. -ends-

>> Read full story about It all adds up for Maths Week 2014 at NUI Galway

NUI Galway is only Irish university to rise in latest world rankings, taking third place nationally

NUI Galway is only Irish university to rise in latest world rankings, taking third place nationally-image

Thursday, 2 October 2014

Rise in both THE and QS rankings testament to focus on ‘select set of research areas’ NUI Galway now ranks third place in Ireland and is the only Irish university to move up the Times Higher Education (THE) World University Rankings for 2014-15. With an increase of 53 places on last year’s position, two bands in this ranking survey, NUI Galway now ranks at 261st in the THE Rankings 2014/2015. NUI Galway is the only Irish university to increase its position in the two main international rankings, having recently increased to 280th in the world in the QS World University Rankings 2014/2015. The rise has been attributed to a concerted approach by the university in developing world-class research in specific fields including data analytics, biomedical science, marine and energy research, and digital humanities, NUI Galway President Dr Jim Browne explained: “This is a major improvement for NUI Galway and reflects a consistent upward trend in these very competitive global rankings. This major jump in NUI Galway’s position in THE World University Rankings this year is an affirmation of our very focused approach to developing our international reputation in a select set of research areas. These areas of activity underpin our growing international research reputation and continue to attract researchers, scholars and international partners. As the only Irish university again to increase our position in both the 2014 THE World University Rankings and the recently published QS World University Rankings, it is beyond doubt that our position globally is on the rise. Despite significant cuts in overall funding at third-level in Ireland and increased student numbers, our University has gone against the tide to secure a consistent improvement in these very competitive rankings.” The Times Higher Education World University Rankings were developed in concert with rankings data provider, Thomson Reuters, with expert input from more than 50 leading figures in the sector from 15 countries across every continent. The Times Higher league table of the world’s top universities is based on 13 separate performance indicators covering all of the core missions of a world class university; teaching, research, knowledge transfer and international outlook. The survey also includes the world’s largest academic reputation survey, with more than 10,000 academics asked to rate the world’s best universities for the 2014 ranking. President Browne added: “It will be critical for Ireland to maintain its investment in its universities if we are to remain internationally competitive. Every year, rankings such as this are broadened to include a burgeoning number of world-class universities. While the rankings evaluate universities against a limited range of measures, there is no doubting their influence on a University’s ability to attract international students. We operate in a global market, competing for students and research support on an international playing field. Support on a national level must be maintained for universities such as NUI Galway to continue with their success.” The Times Higher Education (THE) World University Rankings for 2014-15 is available to view online at: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/   Is í OÉ Gaillimh an t-aon ollscoil in Éirinn a d'ardaigh sna ranguithe domhanda is déanaí, agus tá sí sa tríú háit go náisiúnta Teist é an t-ardú sna ranguithe THE agus QS ar an mbéim atá ar réimsí áirithe taighde Tá OÉ Gaillimh anois sa tríú háit in Éirinn agus is í an t-aon ollscoil Éireannach í a rinne dul chun cinn i Ranguithe Ollscoile an Domhain de chuid Times Higher Education (THE) 2014-15. Tháinig ardú 53 áit ar an seasamh a bhain OÉ Gaillimh amach anuraidh, dhá bhanda sa suirbhé rangaithe seo, agus tá sí anois sa 261ú háit i Ranguithe THE 2014/2015.  D’éirigh linn le gairid an 280ú háit a bhaint amach ar domhan i Ranguithe Ollscoile QS an Domhain 2014/2015, agus is í OÉ Gaillimh an t-aon ollscoil in Éirinn a rinne dul chun cinn sa dá phríomhrangú idirnáisiúnta. Cur chuige comhaontaithe ón ollscoil i leith taighde den chéad scoth a fhorbairt i réimsí ar leith lena n-áirítear anailísíocht sonraí, eolaíocht bhithleighis, taighde mara agus fuinnimh, agus daonnachtaí digiteacha is cúis leis an ardú seo, mar a mhínigh Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne: “Is dul chun cinn ollmhór é seo do OÉ Gaillimh agus léiríonn sé ardú seasta sna ranguithe domhanda seo atá thar a bheith iomaíoch.  Is dearbhú í an léim mhór seo i mbliana ar sheasamh OÉ Gaillimh i Ranguithe Ollscoile an Domhain de chuid THE ar an gcur chuige thar a bheith dírithe atá againn i leith ár gcáil idirnáisiúnta a fhorbairt i réimsí áirithe taighde.    Tacaíonn na réimsí gníomhaíochtaí seo lenár gcáil idirnáisiúnta taighde atá i mbun forbartha agus meallann siad taighdeoirí, scoláirí agus comhpháirtithe idirnáisiúnta.   Ó tharla gur muid an t-aon ollscoil in Éirinn a rinne dul chun cinn arís i Ranguithe Ollscoile an Domhain de chuid THE 2014 agus i Ranguithe Ollscoile QS an Domhain a foilsíodh le gairid, tá sé ríshoiléir go bhfuil ár stádas domhanda ag dul ó neart go neart.  In ainneoin na gciorruithe suntasacha sa mhaoiniú trí chéile ag an tríú leibhéal in Éirinn agus méadú ar líon na mac léinn, tá an Ollscoil s’againne ar a mine géire le dul chun cinn leanúnach a dheimhniú sna ranguithe seo atá thar a bheith iomaíoch.” Cuireadh Ranguithe Ollscoile an Domhain de chuid Times Higher Education le chéile i gcomhar le soláthróir sonraí rangaithe, Thomson Reuters, le hionchur sainiúil ó bhreis is 50 duine iomráiteach san earnáil ó 15 thír i ngach mór-roinn.  Tá tábla sraithe an Times Higher Education de na hollscoileanna is fearr ar domhan bunaithe ar 13 tháscaire feidhmíochta ar leith a chlúdaíonn gach croímhisean a bheadh ag ollscoil den scoth; teagasc, taighde, aistriú eolais agus dearcadh idirnáisiúnta. Tá an suirbhé is mó ar domhan maidir le cáil acadúil áirithe sa suirbhé seo chomh maith. Fiafraíodh de bhreis is 10,000 duine acadúil na hollscoileanna is fearr a rátáil do rangú 2014.  Dúirt an tUachtarán Browne chomh maith: “Is den riachtanas é go gcoinneoidh Éire ag infheistiú ina cuid ollscoileanna le gur féidir leo a bheith iomaíoch go hidirnáisiúnta. Gach bliain, leathnaítear ranguithe den chineál seo chun ollscoileanna eile den scoth a thógáil ar bord. Cé go measann na ranguithe ollscoileanna de réir slat tomhais atá sách srianta, níl aon dabht ach go bhfuil an-tionchar acu ar chumas atá ag Ollscoil mic léinn idirnáisiúnta a mhealladh. Táimid ag feidhmiú i margadh domhanda, san iomaíocht do mhic léinn agus do thacaíocht taighde ar pháirc idirnáisiúnta. Caithfear an tacaíocht ag leibhéal náisiúnta a choinneáil d’ollscoileanna cosúil le OÉ Gaillimh chun go mbeidh an rath céanna uirthi amach anseo.”  Tá Ranguithe Ollscoile Times Higher Education (THE) 2014-15 le feiceáil ar líne ag:  http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/  -críoch-  

>> Read full story about NUI Galway is only Irish university to rise in latest world rankings, taking third place nationally

NUI Galway and RIA honour Pioneering cartographer who mapped Connemara

NUI Galway and RIA honour Pioneering cartographer who mapped Connemara  -image

Wednesday, 1 October 2014

Pioneering cartographer and writer, Tim Robinson whose archive is based at NUI Galway has been honoured by a series of events at the University and the Royal Irish Academy to mark the publication of Connemara and Elsewhere.  On Tuesday, 30 September (yesterday) NUI Galway honoured the Robinsons’ unique contribution to Irish literature and landscape studies with a new book, Connemara and Elsewhere as well as with an associated exhibition and international symposium entitled, Interpreting Landscape: Tim Robinson and the West of Ireland.  The publication Connemara and Elsewhere was launched by Vincent Woods following the day-long international symposium held in Robinson’s honour at the University’s Moore Institute. The accompanying exhibition, ‘Interpreting  Landscape: Tim Robinson and the West of Ireland’, based on the Robinson archive with photographs and extracts from Connemara and Elsewhere, will run from 30 September 2014 to 31 January 2015. A screening of ‘Unfolding the landscape’ a filmed interview with Vincent Woods and Tim Robinson, commissioned by NUI Galway also featured during the symposium. Connemara and Elsewhere, published by the Royal Irish Academy with support from Galway University Foundation marks the completion of Robinson’s forty-year labour of love. The book, edited by Professor Jane Conroy includes contributions from photographer Nicolas Fève and writer, John Elder and also features three new essays by Tim Robinson as he turns his attention elsewhere. Speaking at the launch, Editor of Connemara and Elsewhere, Professor Jane Conroy remarked, "Tim Robinson’s work has offered many readers new ways into Connemara and into meditating on their own experience of it. This book provides a further point of entry to the places and lifeworlds he evokes, explored through the lens of text and camera." Since moving to the Aran Islands in 1972, Yorkshire-born cartographer Tim Robinson has spent forty years mapping and writing about the Galway Bay area.  The internationally-acclaimed writer and map-maker has published unique and detailed maps of Connemara, the Burren and the Aran Islands and subsequently he wrote several books about these landscapes, including the acclaimed trilogy, Connemara. The Tim Robinson archive, consists of notebooks, notecards, drafts of his maps and books, and correspondence, totalling close to 100,000 items. It joins other important archives in the James Hardiman Library related to landscape and, in particular, to documenting the places and people of the west of Ireland.  President of NUI Galway, Dr  Jim Browne said: “The lore of place - dinnseanchas - is a special strand of the Irish literary tradition, drawing on notions of place, history and myth.  The corpus of Tim Robinson’s work in the West of Ireland can be seen as a unique act of modern dinnseanchas.  His work - like that of the scribes of the early Middle Ages – preserves an intimate knowledge of Connemara, Aran, the Burren and is dedicated to experiencing these places in ways that are beyond the scope of maps or words or memory.  It stands as an enduring meditation on place.  NUI Galway is fortunate to share a deeply-valued association with Tim and Máiréad.  As a university we are enriched by Tim’s life’s work.  We are proud to hold his archive in trust for future generations. “ The publication will be available at all major book stores nationwide. Booking for the events in Dublin and Galway is free but essential. See www.ria.ie/events and nuigalway.ie/mooreinstitute/. ENDS

>> Read full story about NUI Galway and RIA honour Pioneering cartographer who mapped Connemara

Simvastatin safe but ineffective in the treatment of Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

Simvastatin safe but ineffective in the treatment of Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)-image

Thursday, 2 October 2014

NUI Galway researchers have been part of a large-scale clinical trial of statin treatment in patients with Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) which was published this week in the New England Journal of Medicine (NEJM). This international, multi-centre study, led by the Irish Critical Care Trials group, was carried out in over 40 Intensive Care Units across Ireland and the United Kingdom. It was funded by the UK’s Efficacy and Mechanism Evaluation programme (a Medical Research Council and National Institute for Health Research partnership) and by Ireland’s Health Research Board. This four-year project tested the efficacy of the drug simvastatin in 540 patients with ARDS. ARDS is a devastating condition that occurs in patients with critical illnesses such as severe infections or following severe injuries. The primary condition triggers an uncontrolled inflammatory response which in turn damages the lining of the lungs causing them to fill with fluid. Patients with ARDS are unable to breathe on their own and require artificial ventilation. There is currently no effective treatment for the condition, and about 25% of patients with ARDS die of the combined effects of the lung inflammation and the primary condition. Observational and early stage research strongly suggested that statins, drugs widely prescribed to lower cholesterol levels in the blood in order to prevent strokes and heart attacks, might also reduce the inflammatory response to critical illnesses and so might reduce the severity of ARDS. Statins are cheap, generally safe drugs with few side effects which, if the early research translated into a benefit in clinical practice, would be rapidly adopted to treat ARDS. The study (Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibition with simvastatin in Acute lung injury to Reduce Pulmonary dysfunction (HARP-2)) was led by Professor Danny McAuley from Queen’s University Belfast and the Belfast Health and Social Care Trust. Professor John Laffey was chief investigator for Ireland. The Northern Ireland Clinical Trials Unit coordinated the overall trial. NUI Galway was the study sponsor in Ireland, while the Galway HRB Clinical research facility study played a key role in the conduct of the study in the Irish centres. Results showed that while simvastatin was safe and well tolerated, it did not decrease the duration of artificial ventilation or the number of patients who died whilst in hospital with ARDS. According to Professor John Laffey, “While statin therapy demonstrate considerable promise for ARDS in early phase clinical  studies, unfortunately our study  shows that simvastatin does not result in better outcomes for patients with this devastating disease.” According to Graham Love, Chief Executive of the Health Research Board: "Health research is not just about always finding new treatments. Sometimes it is just as important to rule something out as it is to rule it in. It is very encouraging to see one of the HRB's investments in clinical research infrastructure play such an important role in this study. The HRB Clinical Research Facility in Galway has enabled Irish researchers to collaborate internationally and contribute to significant clinical findings, as evidenced by this research being published in such a renowned medical journal.” -ends-

>> Read full story about Simvastatin safe but ineffective in the treatment of Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share