International Health Promoters to convene at NUI Galway and Promote Best Practic

International Health Promoters to convene at NUI Galway and Promote Best Practic-image

Tuesday, 6 June 2006

NUI Galway's Department of Health Promotion is hosting the 10th Annual Health Promotion Conference on 8-9th June. This event will bring together an international group of health promotion practitioners, academics and policy makers to debate the future of health promotion in Ireland. The 10th Annual Health Promotion Conference is taking place just when the re-organisation of the Irish Health Service poses opportunities and challenges for health promotion, and the future development and growth of health promotion within these new structures. Margaret Barry, Professor of Health Promotion and Public Health at NUI Galway, commented, "This is an exciting opportunity to learn about international developments in how best to promote the health of our population. This conference provides us with the forum to debate the best way forward for Ireland". One of the key-note speakers, Dr. Tang Kwok-Cho from the World Health Organisation, will discuss the Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalised World, and what needs to be done in countries to achieve health for all. According to Dr. Kwok-Cho, "The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalised World urges all sectors to act together to achieve health for all by addressing the determinants of health through commitments to make the promotion of health central to global development". At the conference, Dr Claude Rocan, from the Public Health Agency of Canada, will discuss how the environments in which we live are as important to our health as our lifestyles. In Canada, the concept of health promotion has evolved over time, with an early focus on individual behaviour followed by a move to how our environment, in the broadest sense, impacts on health status and health outcomes. Dr Rocan will emphasise the importance of having good evidence for the decisions we make within the health services. The impact of globalisation on health will be addressed by Dr. Peadar Kirby of the Centre for International Studies at Dublin City University (DCU). He will discuss the Irish experience of globalisation and shifting political power, including the social and health impact of globalization. The conference will showcase best practice examples of health promotion across Ireland. Speakers from throughout the country will present projects that aim to improve the health and well-being of the community. These include the impact of the Smoking Ban as well as initiatives to improve health in the workplace, in schools and in local communities. Participants from across Ireland and abroad will debate the future of training, accreditation and standards for people working in the health promotion field. Maria Lordon-Dunphy from the Population Health Directorate, Health Services Executive will discuss the current population health approach within the HSE and the vision of the HSE to enhance the health of people living in Ireland. -ends– For further information contact, Ms Natalie Walsh, Health Promotion Research Centre, Department of Health Promotion, NUI Galway. Tel + 353 91 492722 Email: Christina.Costello@nuigalway.ie

>> Read full story about International Health Promoters to convene at NUI Galway and Promote Best Practic

July 2006

NUI Galway Expands Studies in Irish Translation to Meet Demand

NUI Galway Expands Studies in Irish Translation to Meet Demand-image

Monday, 31 July 2006

31 July 2006: Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway, is expanding its range of translation studies through the medium of Irish. A new M.A. in Translation Studies has come on stream to meet the rapidly growing demand for professional Irish translators at home and abroad. Applications for the two-year, full-time masters course, the highest accredited course in this discipline ever to be offered in the country, will be accepted until 04 August. The course is also available over one year as a Postgraduate Diploma. "The demand for translators with third-level qualifications has been on the increase since the Official Languages Act which has effectively made all public bodies bilingual. Highly skilled translators are also in demand in Brussels, following the newly-acquired status of Irish as an official working language of the European Union", commented Eoin Ó Droighneáin, Department Head, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is NUI Galway's national institute pioneering third-level education through the Irish language. A range of diploma and higher diploma translation courses has been on offer for five years at the Acadamh. The new M.A. in Translation Studies complements the existing offering but also takes the level of accreditation higher. Eoin Ó Droighneáin added, "Acquiring professional translation skills and achieving a recognised third-level qualification is becoming an important career move. Our translation courses are designed to suit people's needs, whether it's a worker who wants to study part-time to improve their career path or someone who wants to study full-time to embark on a new career in Brussels." Part of the Acadamh's agenda is to bring the University to the people and to empower communities in Gaeltacht areas. Its two-year, part-time diploma in translation studies will be held in September in Ráth Cairn, Co. Meath; Gleann Cholm Cille, Co. Donegal; and in An Cheathrú Rua, Co. Galway. In addition to translation courses, NUI Galway's Acadamh offers a growing range of courses through Irish including: Communications; TV & Radio Skills; Language Planning; Drama; and IT. Applications are now being accepted for all courses. For more information, telephone Cassie Ní Chathasaigh in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway, on 091 869 022 or e-mail aistriuchan@oegaillimh.ie -end-

>> Read full story about NUI Galway Expands Studies in Irish Translation to Meet Demand

Cúrsaí i Léann an Aistriúcháin Ghaeilge á soláthar ag OÉ Gaillimh

Cúrsaí i Léann an Aistriúcháin Ghaeilge á soláthar ag OÉ Gaillimh-image

Monday, 31 July 2006

31 Iúil 2006: Tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, ag leathnú a raon cúrsaí trí Ghaeilge i Léann an Aistriúcháin. Tá M.A. nua i Léann an Aistriúcháin ann anois chun an t-éileamh ar aistritheoirí gairmiúla Gaeilge in Éirinn agus thar lear, éileamh atá ag fás go tapa, a shásamh. Is é an cúrsa M.A. lánaimseartha thar dhá bhliain seo an cúrsa is airde creidiúnaithe dar cuireadh ar fáil riamh in Éirinn san aistriúchán Gaeilge. Glacfar le hiarratais go dtí an 4 Lúnasa. Tá an cúrsa ar fáil freisin mar Dhioplóma Iarchéime, thar bhliain amháin. "Tá an t-éileamh ar aistritheoirí a bhfuil cáilíochtaí tríú leibhéal acu ag méadú ó tugadh isteach Acht na dTeangacha Oifigiúla, a dhéanann cuideachta dhátheangach de gach cuideachta phoiblí in Éirinn. Tá éileamh ar aistritheoirí a bhfuil ardscileanna acu sa Bhruiséil freisin mar gur glacadh leis an nGaeilge le déanaí mar theanga oifigiúil oibre de chuid an Aontais Eorpaigh", a dúirt Eoin Ó Droighneáin, Ceann an Aonaid Aistriúcháin, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh. Is é Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge institiúid náisiúnta OÉ Gaillimh chun ceannródaíocht a thabhairt i réimse an oideachais tríú leibhéal trí Ghaeilge. Tá raon cúrsaí aistriúcháin ag leibhéal dioplóma agus ard-dioplóma á thairiscint ag an Acadamh le cúig bliana anuas. Cuireann an M.A. nua i Léann an Aistriúcháin leis an méid atá ann cheana féin agus cuireann sé creidiúnú ar fáil atá níos airde ná rud ar bith a bhí ann go dtí seo. Dúirt Eoin Ó Droighneáin freisin, "Is céim chun cinn thábhachtach anois ó thaobh gairme de scileanna gairmiúla aistriúcháin a shealbhú agus cáilíocht aitheanta tríú leibhéal a bhaint amach. Tá ár gcúrsaí deartha le dul in oiriúint do riachtanais daoine éagsúla, m.sh. duine atá ag obair agus atá ag iarraidh staidéar páirtaimseartha a dhéanamh le cur ar a c(h)umas dul chun cinn a dhéanamh ó thaobh gairme de nó duine atá ag iarraidh staidéar lánaimseartha a dhéanamh le bheith in ann tabhairt faoi ghairm bheatha nua sa Bhruiséil." Is cuid de chlár oibre an Acadaimh é an Ollscoil a thabhairt go dtí na daoine agus cumhacht a thabhairt do na pobail sna ceantair Ghaeltachta. Reáchtálfar an dioplóma páirtaimseartha dhá bhliain i Léann an Aistriúcháin i mí Mheán Fómhair i Ráth Cairn, Co. na Mí; i nGleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall; agus ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe. Chomh maith le cúrsaí aistriúcháin, cuireann Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, raon cúrsaí trí Ghaeilge ar fáil, raon atá ag fás i gcónaí. Áirítear ar na cúrsaí sin: Cumarsáid; Scileanna Teilifíse agus Raidió; Pleanáil Teanga; Drámaíocht; agus Teicneolaíocht Faisnéise. Táthar ag glacadh anois le hiarratais le haghaidh na gcúrsaí ar fad. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach glaoch ar Chassie Ní Chathasaigh in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, ag 091 869022 nó ríomhphost a sheoladh chuig aistriuchan@oegaillimh.ie -críoch-

>> Read full story about Cúrsaí i Léann an Aistriúcháin Ghaeilge á soláthar ag OÉ Gaillimh

NUI Galway delivers new Distance Learning Degree in Community and Family Studies

NUI Galway delivers new Distance Learning Degree in Community and Family Studies-image

Monday, 24 July 2006

Details of a new degree in Community and Family Studies, to be delivered through distance learning, have been announced by NUI Galway's Community Education Centre. The four-year part-time degree will commence in late September with a closing date for applications on September 15th. This degree is designed to enable participants to further develop and enhance their understanding, knowledge and skills relevant to Family and Community work practice and policy in Ireland or abroad. Areas of study will include community development, family support, adolescence, childcare, health, political and general socio-economics. To accommodate the work and family commitments of adult learners, the course will be delivered through distance learning, which is a combination of workshops, assignments and learning materials. Students will attend around six workshops per year. The workshops will be held at a number of geographic locations throughout Ireland: Galway, Clare/Limerick, Leitrim and Offaly. Deirdre Hardiman, Community Education Officer, NUI Galway, commented, "Following on from the existing success of the Diploma in Community Development Practice, the degree will serve NUI Galway's strategy of supporting the social, economic, educational and cultural needs of Irish Society. The new course has already generated huge interest among development agencies, community activists, social workers and volunteers around the country". The Batchelor of Arts course will be run by NUI Galway's Community Education Centre. Students are awarded an NUI Diploma in Arts: Community and Family Studies upon successful completion of the first two years of the programme and a Bachelor of Arts Community and Family Studies on completion of the four-year cycle. Application forms are available from and should be returned to the Programme Administrator, Community Education Centre, Hygeia Office Block, Nuns Island, NUI, Galway, Tel: 091 495472. Application forms may also be downloaded from: http://www.nuigalway.ie/communityeducation Deadline for Application: Friday, September 15th 2006 -ends-

>> Read full story about NUI Galway delivers new Distance Learning Degree in Community and Family Studies

Chronic Pain Research Secures Major UK Award for NUI Galway Lecturer

Chronic Pain Research Secures Major UK Award for NUI Galway Lecturer-image

Monday, 24 July 2006

24 July 2006: An NUI Galway researcher has won a major award in the UK for his ongoing work in combating chronic pain. Dr David Finn, a lecturer in the department of Physiology at NUI Galway, is today being awarded the prestigious 2006 Wyeth Pre-Clinical Award, by the British Association for Psychopharmacology, at a ceremony in Oxford. Chronic, persistent pain affects millions of people worldwide, significantly impairing health and well-being and is the most common symptom for which patients seek medical help. In Ireland, over half a million people suffer from chronic pain on a daily basis. The overall objective of Dr Finn's research is to increase understanding of the neurobiological mechanisms by which stress impacts on pain, inflammation, mood disorders and cognition. According to Dr Finn, "Suffering due to persistent pain has significant, far-reaching socio-economic consequences. Pain is likely to become an even greater medical and socioeconomic problem in countries like Ireland, which have an increasingly ageing population". In the working population, lower back pain is responsible for more disability than cancer, heart disease, stroke and AIDS combined. One in six people in Ireland suffering from pain has lost a job because of their condition and pain costs the Irish economy over €1.2 million per week in disability benefit payments alone (Pain in Europe Study, 2003). Dr Finn's research looks into three different research fields; pain, aversion (i.e. stress and anxiety) and cannabinoids. Cannabinaoids are the biologically active constituents of the cannabis plant or their biologically active synthetic alternatives. In 2005, Dr David Finn was awarded a President of Ireland Young Researcher Award (PIYRA), worth in excess of €900,000. - ends -

>> Read full story about Chronic Pain Research Secures Major UK Award for NUI Galway Lecturer

Asylum Seekers help foster a 'Global Village' through NUI Galway Technology Cour

Asylum Seekers help foster a 'Global Village' through NUI Galway Technology Cour-image

Monday, 24 July 2006

24 July 2006: NUI Galway's Digital Enterprise Research Institute (DERI) will today (Monday) present certificates to eighteen Galway-based asylum seekers who have completed its web technology course. Presentations will also be made to companies and individuals who contributed to its 'Community Computer Recycling' initiative. Eamon Ó Cúiv, T.D., Minister for Community, Rural & Gaeltacht Affairs, and Cllr. Niall Ó Brolcháin, Mayor of Galway, will be special guests at the ceremony. DERI, funded by Science Foundation of Ireland (SFI) and based at NUI Galway, is at the forefront of European research into the next stage of web technology known as the Semantic Web. Through its extensive local outreach programme, it has helped contribute enormously over the last two years to the development of what it calls 'An Online Galway Accessible to All'. According to Brendan Smith, DERI's Community/Education officer, "The course for asylum seekers took place in the computer room of the Eglinton Hotel, Salthill. Over a six-month period, 48 individuals attended and were provided with the facilities to learn how to set up their own personal websites, utilise email, computer telephony and other online communication services. The greatest benefit for participants was that the course provided them with the opportunity to re-establish and maintain regular direct and real-time contact with their friends and families in their homelands or elsewhere around the world. Thanks to the generosity of individuals and organisations such as Údarás na Gaeltachta, the Galway Technical Institute and the Galway Public Library, many of these students will now have their own personal computer." DERI's internet courses operate throughout Galway City and county. In cooperation with Galway City Council, Galway County Council, HSE, Galway Centre for Independent Living and other NUI Galway departments, DERI provides technology courses to an array of communities including active retirement organisations, parents groups, business people, residents associations, schools and specific groups such as Gort's Brazilian population. - ends - For further information please contact Brendan Smith. Community & Educational Outreach Officer, Digital Enterprise Research Institute (DERI), NUI Galway brendan.smith@deri.org. 087-2935106

>> Read full story about Asylum Seekers help foster a 'Global Village' through NUI Galway Technology Cour

President's praise for online Diploma in Irish Studies at NUI Galway

President's praise for online Diploma in Irish Studies at NUI Galway-image

Thursday, 20 July 2006

17 July 2006: Since it was first introduced in 2003, more than 500 international students have taken part in NUI Galway's online Diploma in Irish Studies. Now, for the first time, the Centre for Irish Studies at NUI Galway, is recruiting students from Ireland for the next cycle of the online diploma, which will begin in September 2006. The unique course has been endorsed by President Mary McAleese, who recently participated in an online seminar with students at Regis University in the USA. Expressing her enthusiastic support for the programme, the President commented, "Could anything better typify the move from donkey-and-cart picture postcard Ireland to the high-tech global leader in software technology that Ireland has become in recent decades? Here is a place for the intellectually curious to have their imaginations stretched and challenged." This programme, the first of its kind in the world, has been developed by NUI Galway in partnership with Regis University, Denver, Colorado, and is targeted at non-traditional and mature students primarily who do not have access to traditional programmes of study in this area. The purpose of the course is to provide a basic introduction to Irish life and culture through the disciplines of Archaeology, History, English, Irish, Political Science and Sociology. President McAleese went on to pay tribute to those involved in delivering the programme, "You are playing an important part in the shaping and reshaping of this new Ireland with its unique meld of the quaint and quantum physics, of tradition and trade, of craic and computer." The Presidential endorsement was welcomed by Dr Louis de Paor, Director of the Centre for Irish Studies at NUI Galway. 'We were delighted to have the opportunity to showcase Irish Studies online for President McAleese and even more so when she volunteered to participate in one of the online seminars. This online programme has been popular among students from North America, Japan, Malaysia, Afghanistan, and, more recently, from Australia and New Zealand. By opening it up to students based in Ireland, we hope to build on this success." Full details are available on the programme website at www.irishstudiesonline.org or from Samantha Williams at samantha.williams@nuigalway.ie -ends–

>> Read full story about President's praise for online Diploma in Irish Studies at NUI Galway

Tánaiste launches NUI Galway's €3 million Irish Centre for Social Gerontology

Tánaiste launches NUI Galway's €3 million Irish Centre for Social Gerontology-image

Friday, 14 July 2006

- as Professor warns of economic and social challenges facing Ireland's ageing population - At the launch of Ireland's first dedicated research centre on economic and social ageing, the Director of the new Irish Centre for Social Gerontology (ICSG) at NUI Galway, Professor Eamon O'Shea, today warned policy makers of the challenges facing rural communities as Ireland's demographics alter dramatically over the next number of years. Professor O'Shea warned of huge demographic changes ahead as one in four Irish people would be over the age of 65 by 2050 compared to the current figure of around one in ten. However, population shifts into towns and cities means that in some local rural districts up to one in three of the population may already be aged 65 years or over, particularly in Western regions. Meeting the personal and social needs of these scattered and ageing rural communities is a real challenge for Irish society and the disenfranchisement being felt by Ireland's rural aged will become acute over the next number of years without adequate investment in services and infrastructure. Professor O'Shea's comments were delivered at the official launch by An Tánaiste, Mary Harney TD, of the new €3 million Irish Centre for Social Gerontology at the JE Cairnes Graduate School of Business and Public Policy at NUI Galway. The Centre is the first of its type in Ireland which will examine the economic and social aspects of Ireland's ageing population across multiple disciplines including: social gerontology, economics, sociology, psychology, law, nursing and medicine. Professor O'Shea welcomed the Government's support for the Centre as an important step which would facilitate comprehensive research in the area and identify problem areas for Ireland's elderly. Speaking at the launch of the Irish Centre for Social Gerontology, Professor O'Shea said, "Ireland is on the cusp of major demographic changes and the ICSG will be a vital resource in assisting Ireland's policy makers to plan and make provision for Ireland's ageing population. The formulation and implementation of measures to improve and enhance the participation of older people in economic, social and civic life has not been heretofore properly addressed in research in Ireland. Older people have too often been seen as drawing on public resources rather than as net contributors to society. ICSG seeks to both inform and influence attitudes to, and expectations of, older people as well as exploring innovative ways, through technology for example, to ensure that older people play a full part in society at all levels. Each of us has a role to play in ensuring that we include older people in social and community initiatives. " ICSG recently co- produced a research report funded by the National Council on Ageing and Older People on the quality of life for older people in long stay facilities and is currently completing a further report for the Council on the quality of life of older people living at home with a chronic illness or disability. ICSG is also working on a number of other research projects in the following areas: volunteerism, technology, dementia, and the ethnogerontology of Irish-born immigrant populations. ICSG is funded through a combination of public and private funding, including important financial support from Atlantic Philanthropies, and will work closely with stakeholder groups including Age and Opportunity, Age Action Ireland, Senior Citizens Parliament and the Federation of Active Retirement Associations to promote a holistic and positive view of ageing in Ireland. From September 2006, the ICSG will offer Ireland's first Diploma in Social Gerontology. -ends-

>> Read full story about Tánaiste launches NUI Galway's €3 million Irish Centre for Social Gerontology

Seolann an Tánaiste Ionad €3 Mhilliún OÉ Gaillimh don tSeaneolaíocht Shóisialta

Seolann an Tánaiste Ionad €3 Mhilliún OÉ Gaillimh don tSeaneolaíocht Shóisialta-image

Friday, 14 July 2006

- agus deir Ollamh amháin go mbeidh dúshláin mhóra eacnamaíocha agus shóisialta ag pobal scothaosta na hÉireann - Agus an chéad ionad taighde don aosú eacnamaíoch agus sóisialta á sheoladh in Éirinn, chuir Stiúrthóir an Ionaid nua don tSeaneolaíocht Shóisialta (ICSG) in OÉ Gaillimh, an tOllamh Eamon O'Shea, fainic ar do lucht déanta beartais faoi na dúshláin a bheadh ag pobail tuaithe na hÉireann sna blianta beaga le teacht mar gheall ar an athrú a thiocfaidh ar dhéimeagrafaic na tíre. Dúirt an tOllamh O'Shea go mbeadh athruithe móra déimeagrafacha ann sa todhchaí mar go mbeadh duine as gach ceathrar in Éirinn os cionn 65 faoi 2050, i gcomparáid le duine as deichniúr faoi láthair. Ach mar gheall go bhfuil go leor den daonra ag bogadh isteach i mbailte agus i gcathracha, ciallaíonn sé go bhfuil duine as gach triúr, i gceantair thuaithe áirithe, 65 bliain d'aois nó os a chionn cheana féin, go háirithe san Iarthar. Tá deacracht ag sochaí na hÉireann déileáil le riachtanais phearsanta agus shóisialta na ndaoine scothaosta faoin tuath mar atá siad agus is in olcas a bheas an scéal ag dul sna blianta amach romhainn gan infheistíocht cheart i seirbhísí agus in infrastruchtúr. Is í an Tánaiste, Mary Harney TD, a chuir tuairimí an Ollaimh i láthair agus an tIonad nua €3 mhilliún don tSeaneolaíocht Shóisialta á sheoladh aici i Scoil Iarchéime JE Cairnes don Ghnó & don Bheartas Poiblí in OÉ Gaillimh. Is é seo an chéad ionad den chineál seo in Éirinn a bhreathnóidh ar ghnéithe eacnamaíocha agus sóisialta de dhaonra scothaosta na hÉireann i ndisciplíní éagsúla cosúil le: seaneolaíocht shóisialta, eacnamaíocht, socheolaíocht, síceolaíocht, dlí, altranas agus leigheas. D'fháiltigh an tOllamh O'Shea roimh thacaíocht an Rialtais don Ionad mar chéim thábhachtach a d'éascódh taighde cuimsitheach a dhéanamh sa réimse agus fadhbanna na ndaoine scothaosta in Éirinn a aithint. Ag labhairt dó ag an seoladh dúirt an tOllamh, "Tiocfaidh athruithe suntasacha ar dhéimeagrafaic na hÉireann go gairid agus beidh an tIonad seo ina acmhainn riachtanach a chabhróidh le lucht déanta beartais na hÉireann pleanáil agus soláthar a dhéanamh do dhaoine scothaosta na hÉireann. Nuair a rinneadh iarrachtaí roimhe seo páirt na ndaoine seo sa saol eacnamaíoch, sóisialta agus sibhialta a fheabhsú i gceart ní dhearnadh dóthain taighde air. Breathnaítear go minic ar dhaoine scothaosta mar dhaoine a chaitheann acmhainní poiblí seachas mar dhaoine a fheabhsaíonn an tsochaí. Déanfaidh an tIonad seo iarracht an meon i leith na ndaoine seo a fheabhsú chomh maith le bealaí nua a fháil, trí theicneolaíocht mar shampla, lena chinntiú go mbeidh páirt iomlán ag daoine scothaosta sa tsochaí. Tá ról ag gach aon duine againn maidir lena chinntiú go bhfuil áit ag daoine scothaosta i dtionscnaimh shóisialta agus phobail. " Chabhraigh an tIonad le tuarascáil a chuaigh amach le gairid a bhí maoinithe ag an gComhairle Náisiúnta um Dhul in Aois agus Daoine Scothaosta maidir le caighdeán saoil daoine scothaosta i gcúram fadchónaithe. Faoi láthair, tá tuarascáil eile á críochnú ag an Ionad don Chomhairle maidir le caighdeán saoil daoine scothaosta a bhíonn ina gcónaí sa bhaile agus tinneas ainsealach nó míchumas orthu. Tá an ICSG ag obair chomh maith ar chúpla tionscadal taighde eile sna réimsí seo a leanas: obair dheonach, teicneolaíocht, néaltrú, agus eitnisheaneolaíocht na n-inimirceach a rugadh in Éirinn. Faigheann an ICSG maoiniú poiblí agus príobháideach, lena n-áirítear tacaíocht airgeadais ó Atlantic Philanthropies, agus oibreoidh sé go dlúth le páirtithe leasmhara lena n-áirítear Age and Opportunity, Age Action Ireland, Senior Citizens Parliament agus an Federation of Active Retirement Associations chun meon iomlánaíoch agus dearfach den aosú in Éirinn a chur chun cinn. Ó Mheán Fómhair 2006, cuirfidh an ICSG an chéad Dioplóma i Seaneolaíocht Shóisialta in Éirinn ar fáil. - Críoch -

>> Read full story about Seolann an Tánaiste Ionad €3 Mhilliún OÉ Gaillimh don tSeaneolaíocht Shóisialta

International Conference Highlights Ireland's 7th Century Knowledge Economy

International Conference Highlights Ireland's 7th Century Knowledge Economy-image

Thursday, 13 July 2006

An international conference taking place at NUI Galway illustrates how Irish scholars were at the forefront of scientific knowledge in Western Europe as far back as the 7th century. The Science of Computus conference which takes place from Friday, July 14th - Sunday July 16th, will bring together leading scholars from all across Europe, the US and Japan to look at the contribution of Ireland to the development of European science and the origins of present-day mathematical and astronomical ideas. The Science of Computus – the mathematics required to calculate the date of Easter -provoked much debate and controversy in early medieval times. The date of Easter was the most important in the Christian calendar as it dictated the date of all other Christian festivals. However, it was the Irish who led the way in developing mathematical models by which the date of Easter could be most accurately decided, becoming since the 7th century the leading experts in the field of computistics study. Irish scholars travelled throughout Europe gaining a reputation for their knowledge and learning, and held influential positions in courts across Europe. Ireland now seeks to lead the way in Europe's Knowledge Economy. Millions are being invested in producing high-level graduates in the field of technology and science. However, as conference coordinator and Ireland's pre-eminent early medieval scholar, NUI Galway's Prof. Dáibhí Ó Cróinín notes, "From the seventh century Ireland led the way in scientific learning and knowledge throughout Western Europe. Ireland was the knowledge economy of the 'Dark Ages', we invented it. The Irish were head-hunted across Europe for their mathematical and scientific knowledge. Like the early medieval ages, the spread of the Irish diaspora across the world ensures Irish men and women remain in key positions of influence across Europe and the world. However, we now face a challenge in developing our knowledge based economy and recreating the scientific knowledge and learning that was a key feature in the seventh century. Ireland not only needs to attract high-quality researchers but also to invest in its own graduates to ensure that we are to the forefront of scientific learning in Europe." For further information please see conference website at www.foundationsirishculture.ie/conference2006. -ends- For further information, please contact Prof. Dáibhí Ó Cróinín,Department of History, NUI Galway. Tel : 091 492 697

>> Read full story about International Conference Highlights Ireland's 7th Century Knowledge Economy

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share