Monsignor Pádraig de Brún Memorial Lecture 2007

Monsignor Pádraig de Brún Memorial Lecture 2007-image

Thursday, 15 November 2007

Solar variability and climate: conjecture, politics and science The 2007 Monsignor Pádraig de Brún Memorial Lecture entitled Solar Variability and Climate Change, will be delivered by Professor Joanna Haigh, Professor of Atmospheric Physics, Imperial College London on Thursday, 22 November, 2007 at 8.30 p.m. in the O'Flaherty Lecture Theatre, NUI Galway. Joanna Haigh is Professor of Atmospheric Physics and Head of the Space and Atmospheric Physics group at Imperial College London. Her talk will outline the chequered history of solar-climate studies, assess what is known about variations in the Sun and review the evidence for a solar influence on climate. It will conclude with a discussion of recent research that is trying to unravel some of the complex physical mechanisms involved. Professor Gerard Jennings of the Environment Change Institute at NUI Galway commenting ahead of Professor Haigh's lecture said, "Natural variations in the sun's energy, as measured from spacecraft over the past 30 years, are too small to account for the observed rapid rise in global mean temperatures. This is consistent with the extensive body of scientific evidence which supports the view that it is extremely likely that human activity has a substantial warming influence on climate." Professor Haigh's scientific interests include: radiative transfer in the atmosphere, climate modelling, radiative forcing of climate change and the influence of solar irradiance variability on climate. She has published widely on these topics in the scientific literature and also contributed to numerous items in the written and broadcast popular media. This public lecture is jointly organised by NUI Galway and the Royal Irish Academy. While admission is free, tickets are limited and are available through the Press and Information Office at 091-493361 or by email at info@nuigalway.ie. Alternatively, tickets can be booked through the Royal Irish Academy at www.ria.ie. ENDS

>> Read full story about Monsignor Pádraig de Brún Memorial Lecture 2007

Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún, 2007

Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún, 2007-image

Thursday, 15 November 2007

Solar variability and climate: conjecture, politics and science Is í an tOllamh Joanna Haigh, Ollamh le Fisic Atmaisféarach ag an Imperial College, Londain, a thabharfaidh Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún 2007 – léacht dar teideal Solar Variability and Climate Change – Déardaoin, an 22 Samhain 2007 ag 8.30 p.m. i dTéatar Uí Fhlaitheartaigh, OÉ Gaillimh. Is Ollamh le Fisic Atmaisféarach agus Ceann an Ghrúpa um Fhisic Spáis agus Atmaisféarach san Imperial College, Londain í Joanna. Déanfaidh sí cur síos ar chúlra corrach an staidéir ghrianaeráide, tabharfaidh sí léargas ar a bhfuil ar eolas againn faoi athruithe sa Ghrian agus déanfaidh sí athbhreithniú ar thionchar na gréine ar an aeráid. Cuirfear clabhsúr leis an léacht le plé ar thaighde a rinneadh le déanaí – taighde a bhfuil sé mar aidhm léi léargas a thabhairt ar chuid de na meicníochtaí fisiciúla casta atá i gceist. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Ollamh Gerard Jennings ón Institiúid um Athrú Comhshaoil in OÉ Gaillimh agus é ag tagairt do léacht an Ollaimh Haigh, "Ní leor athruithe i bhfuinneamh na gréine – arna thomhas ag spásárthaí le 30 bliain anuas – le míniú a thabhairt ar an méadú sciobtha atá tagtha ar mheánteocht an domhain. Tagann an méid seo leis an bhfianaise eolaíoch a thacaíonn leis an dearcadh gur dócha gur bhfuil nasc idir gníomhaíocht dhaonna agus téamh aeráide." I measc na n-ábhar eolaíoch ar spéis leis an Ollamh Haigh tá: aistriú radantach san atmaisféar, samhaltú aeráide, fórsáil radantach d'athrú aeráide agus an tionchar atá ag athrú ionradantas gréine ar aeráid. Tá go leor foilsithe aici faoi na hábhair seo sa litríocht eolaíoch agus is iomaí píosa scríofa agus craolta a raibh baint aici leo freisin. Tá an léacht phoiblí seo á heagrú ag OÉ Gaillimh i gcomhar le hAcadamh Ríoga na hÉireann. Cé go bhfuil saorchead isteach, níl ach méid áirithe ticéad ar fáil. Tá méid áirithe ticéad le fáil ón Oifig Preasa agus Faisnéise ag 091-493361 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig info@nuigalway.ie. Is féidir ticéid a chur in áirithe freisin ach teagmháil a dhéanamh le hAcadamh Ríoga na hÉireann ag www.ria.ie. CRÍOCH

>> Read full story about Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún, 2007

Law and Mental Health Conference NUI Galway

Law and Mental Health Conference NUI Galway-image

Wednesday, 14 November 2007

NUI Galway will host a one day conference on the Law and Mental Health on Saturday, November 17. The conference, which runs from 9.30am to 4.30pm, will bring together a number of national and international experts to debate issues of relevance to those who work in the field of mental health and those who suffer from mental illness. Recent reports have found that that up to 20% of suicides can be attributed to workplace bullying and there has been a recent surge in case law dealing with stress related injury at work. At the conference, Ursula Connolly of the Law Faculty at NUI Galway, will address the extent to which employers can be held liable when an employee suffers from mental ill-health due to conditions at work. Shivaun Quinlivan, also of the Law Faculty at NUI Galway, will speak about a related workplace issue, that of discrimination and mental health and the extent to which equality legislation protects those with mental ill-health at work. Professor Phil Fennell, of Cardiff Law School will address how human rights instruments have influenced and shaped law and policy in this area. Dr. Mary Keys, lecturer at the Law Faculty at NUI Galway and member of the Mental Health Commission, stressed the importance of such an event, arguing that "Mental health is an issue for every individual. Our mental wellbeing underpins society, both economically and socially. Despite this critical importance, the mechanisms are still not in place by government to provide the multi-disciplinary approach necessary to support mental health in Ireland. We cannot afford to delay on implementing strategies as set out in the Government's 2006 policy document 'A Vision for Change'. Delays and half-measures will have profound effects on all aspects of society." The event has been organised with the support of the Health Service Executive and the Department of Health and Children. Dr. Jimmy Devins, Minister of State with special responsibility for Disability and Mental Health will open the conference, which will be chaired by Martin Rogan of the Health Service Executive with an opening address by Donncha O'Connell, Dean of Law, NUI Galway. Professor Gerard Quinn, a leading international expert in the field of disability law and a key figure in the drafting of the recently adopted UN Convention on the Rights of People with Disabilities, will act as rapporteur. Further information and registration details are available at http://www.nuigalway.ie/law/mental_health_conference.html or by contacting Ms. Ursula Connolly, Law Faculty, NUI Galway (ursula.connolly@nuigalway.ie, telephone 091-493250). -ends-

>> Read full story about Law and Mental Health Conference NUI Galway

Searmanas Bronnta i nGaoth Dobhair

Searmanas Bronnta i nGaoth Dobhair-image

Monday, 12 November 2007

Inniu (12 Samhain), bronnadh Dioplómaí ar 102 mac léinn a chríochnaigh cláir léinn de chuid Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar champas de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i nGaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall. Ag an ócáid, dúirt an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán, OÉ Gaillimh go raibh an-áthas air a bheith ar ais arís i nGaoth Dobhair le cáilíochtaí a bhronnadh ar mhic léinn don tríú bliain as a chéile. "I nGaoth Dobhair, cuireann an tAcadamh agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh cúrsaí ar fáil i réimsí na cumarsáide, na ríomhaireachta, na Gaeilge, an aistriúcháin agus an bhéaloidis. Seo réimsí faoi leith atá tábhachtach i bhforbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíoch na Gaeltachta. Tríd an bhforbairt atá déanta ar ionad Ghaoth Dobhair agus na cúrsaí atá á soláthar ann tá béim á cur ag an Ollscoil ar dhearcadh dearfach a chruthú don Ghaeilge mar mhóracmhainn forbartha sa Ghaeltacht" a deir an tUachtarán. Ag an bhronnadh dúirt Éamonn Mac Niallais, Riarthóir Ionad Ghaoth Dobhair go bhfuil cúrsaí Dioplóma á gcur ar fáil ag an Acadamh i nGaoth Dobhair agus in ionaid eile san Iarthuaisceart le ceithre bliana anuas agus go bhfuil sé in am anois an chéad chéim chun tosaigh a ghlacadh. "An bhliain seo chugainn cuirfear tús leis an chéad chéim lánaimseartha ollscoile san ionad seo, an B.A. sa Riarachán Gnó. Is cúrsa ceithre bliana atá i gceist agus is é aidhm an chúrsa seo oiliúint a chur ar chéimithe a thabharfaidh na scileanna praiticiúla agus anailíse dóibh atá de dhíth chun dul ag obair i réimse an ghnó agus an riaracháin dhátheangaigh", a deir Éamonn. Le roinnt blianta anuas, tá méadú suntasach tagtha ar na deiseanna fostaíochta atá ar fáil in eagraíochtaí a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge, sa Ghaeltacht agus lasmuigh di, agus is cinnte gur forbairt shuntasach é seo don Acadamh san Iarthuaisceart an chéim seo a bheith á cur ar fáil, agus gur deis iontach a bheas ann do mhuintir na Gaeltachta céim Ollscoile agus deiseanna breise fostaíochta a bhaint amach ina gceantar féin. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin B.A. sa Riarachán Gnó nó faoi chúrsaí eile an Acadaimh, is féidir dul i dteagmháil le hIonad an Acadaimh ag 074 9531919 nó seol ríomhphost chuig gaothdobhair@oegaillimh.ie Críoch

>> Read full story about Searmanas Bronnta i nGaoth Dobhair

Report highlights challenges facing one parent families in their quest to return

Report highlights challenges facing one parent families in their quest to return-image

Monday, 12 November 2007

A new research report published by Galway City Partnership and the One Parent Family Research Steering Group has found that those parenting alone want to return to work but face significant barriers in their efforts to access employment, training and education. The research, undertaken in Galway City and County by the NUI Galway Child and Family Research Centre, was launched today in Galway by Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, Éamon Ó Cuív T.D. Dr Michelle Millar who headed the research team from the Child and Family Research Centre at NUI Galway said, "The research clearly shows a willingness on the part of these parents to work outside the home. Yet their decision to do so is affected both by their concerns surrounding how going out to work will impact on their children, and being able to find suitable, part time flexible employment. Also the lack of affordable and accessible childcare, and the poverty trap created by the rent supplement mean that for many of those who parent alone, finding work that leaves them financially better off is extremely difficult." The research is the first of its kind in Ireland and took place in the context of major proposed policy changes. The Government Discussion Paper: Proposals for Supporting Lone Parents suggests that policy changes are likely to involve major reform in welfare support for those parenting alone. The proposals would incorporate conditionality in payment, with those parenting alone expected to begin connecting to the labour market as their children approach the upper age limit for payment of the Parental Allowance. Speaking at the launch, Elaine Harvey, Chair of the One Parent Family Research Steering Group said, "The parents view themselves, first and foremost, as primary carers for their children, and because of their circumstances, affordable childcare and a flexible attitude from employers are just as important as getting an actual job. It is clear from the research that those parenting alone want to work – the challenge for all of us is to identify with parents their individual blocks to employment, education and training, and then to develop realistic pathways to overcoming the obstacles identified. We believe that this activation process should be voluntary and note that 46% of those who participated in the survey had looked for work in the past 12 months." Minister Ó Cuív said, "Lone parents face many challenges in today s society of which returning to the workplace is just one. This research will help inform policy makers and indeed employers about the particular challenges facing lone parents and ways in which they can be helped." The research was undertaken to address the lack of reliable information about the reality of life for those parenting alone in Galway City and County. It included interviews and questionnaires with parents, policy makers and service providers and found that poverty and child wellbeing will only be addressed if the family's financial situation improves as a result of going back to work. Declan Brassil, Galway City Partnership Manager said, "One of the primary barriers is the lack of flexible employment which will result in increased income. Parents encounter difficulties in securing flexible, high quality, well paid employment which is part-time and family friendly, and takes account of school hours and school holidays. This is even more difficult for those parents located in rural areas. The report recommends that employers should be consulted in order to understand the demand for flexible, part-time work and that local employers be encouraged to engage with the One Parent Family Research Steering Group." The report found that additional, affordable, community based childcare facilities should be provided, and creative ways in which care can be provided outside the home for older children and young adolescents need to be explored and fostered. Parents want to engage in training and education but it needs to be at a time that suits them and their children, with a preference for part-time courses run locally while children are in school. Parents living in rural areas need training to take place locally. Education and training providers should explore the possibility of including work placement or supervised work experience which would support individuals in their role as parents. Some parents found dealing with organisations and agencies quite difficult as they were not forthcoming with information about entitlements and services, although a number of participants spoke of having a positive experience when dealing with statutory service providers. The report recommends that a booklet and internet site containing information for those parenting alone be published, and distributed by the Department of Social and Family Affairs (DSFA) to all those currently in receipt of One Parent Family Payment (OPFP). The booklet and site should contain information regarding benefits, entitlements, education and training opportunities, supports for re-entering the labour market, and all relevant contact details for agencies who work with those parenting alone. Locally based support groups in Galway City and County should be established where those parenting alone can support one another in a non-judgmental and positive environment. Differences between the experiences of urban and rural lone parents were also found. These centred largely around access and mobility as many jobs, services and educational programmes are based in Galway City and larger towns in County Galway making it more difficult for lone parents living in rural areas. It also found that social support networks are vital, with grandparents and other family members playing an important support role for many lone parents. The survey was sent to the 3,144 recipients of the One Parent Family Payment in Galway City and County and 676 (22%) were returned. Ends

>> Read full story about Report highlights challenges facing one parent families in their quest to return

Over €100,000 Awarded to Student Athletes at NUI Galway

Over €100,000 Awarded to Student Athletes at NUI Galway-image

Monday, 12 November 2007

Sports Scholarships 2007/2008 Sports Scholarships amounting to over €100,000 have been presented to the recipients of this year's NUI Galway Sports Scholarships Scheme. Now in its tenth year, the scheme supports the University's student athletes who excel in their respective sporting fields and gives them the opportunity of developing their sporting prowess whilst studying at NUI Galway. At a special ceremony in the University, 82 students were presented with awards by the NUI Galway's Vice-President for Physical Resources Keith Warnock. Fourteen athletes, who are already on sports scholarships and still studying at the University, received €2,000 again this year. A further 13 students received scholarships (worth €2,000) for the first time, while an additional 50 students benefited to the tune of €1,000 each, under the University's Bursary scheme. This year's Scholarship winners include Niamh Fahy from Killanin, Co Galway - current Galway Ladies Gaelic Football Star and Irish Senior Ladies Soccer International; Niamh Kilkenny, Ballinasloe, Co. Galway - Galway Senior Camogie star; David Conway, Ballickmoyler Co. Laois - Gaelic Football player; David Duffy, Mullingar, Co. Westmeath – all Ireland Gaelic Football Fresher winner; David Kenny, Birr, Co. Offaly – up and coming Hurling star; Fiona Carroll, Athenry, Co. Galway - Golf's rising young star; and Liam Molloy, Newcastle, Galway – Rowing International. In addition to these awards, two students, Mark Ronaldson, Shrule, Co. Mayo and Chris Barrett, Ballina, Co. Mayo, received Gaelic Football scholarships sponsored by Cadbury's as part of their sponsorship of the Cadbury All-Ireland U21 Football Championship. A further three scholarships, sponsored by Galway United and Sports Med West were awarded to Michael Creane from Sligo town; Jack O' Doherty, Letterkenny, Co. Donegal; and Vinny Carrigan from Castlebar, Co. Mayo. NUI Galway Sports and Recreation Officer, Tony Regan says the Sports Scholarship Scheme initiative encourages students to participate at the highest levels in sport, "The Sports Scholarship Scheme gives a tremendous boost to the sporting ethos of NUI Galway. Over the years, the scheme has supported some excellent athletes with many recipients representing the University with distinction at national and international level. These have included the likes of Paul Hession, current Irish record holder at 60, 100 & 200 metres, Eadaoin Ní Challarain, double Olympic representation in 2000 and 2004, as well as current Olympian Oarsmen, Cormac Folan and Alan Martin." He added, "We would like to congratulate our awardees who represent a cross section of the most outstanding sporting talent in this country and wish them every success in their future sporting endeavors with the University and indeed further a field". This year's selection of athletes came from across the academic disciplines and represents a wide variety of sports including Athletics, Basketball, Boxing, Camogie, Cycling, Gaelic Games, Golf, Hockey, Kayaking, Rowing, Rugby, Soccer, Surfing, Swimming and Windsurfing. -ends-

>> Read full story about Over €100,000 Awarded to Student Athletes at NUI Galway

Os cionn €100,000 Bronnta ar Lúthchleasaithe OÉ Gaillimh

Os cionn €100,000 Bronnta ar Lúthchleasaithe OÉ Gaillimh-image

Monday, 12 November 2007

Scoláireachtaí Spóirt 2007/2008 Tá Scoláireachtaí Spóirt ar fiú os cionn €100,000 iad bronnta faoi Scéim Scoláireachtaí Spóirt OÉ Gaillimh na bliana seo. Tá an Scéim Scoláireachtaí seo ar bun le 10 mbliana anuas. Tacaíonn an scéim le lúthchleasaithe atá ag freastal ar an Ollscoil dul chun cinn a dhéanamh, mar aon le deis a fháil a gcumas spóirt a fhorbairt le linn a bheith ag staidéar in OÉ Gaillimh. Ag searmanas speisialta a eagraíodh san Ollscoil, bhronn Keith Warnock, Leas-Uachtarán um Acmhainní Fisiciúla OÉ Gaillimh, duaiseanna ar 82 mac léinn. Tugadh €2,000 an duine arís i mbliana do 14 lúthchleasaí atá ar scoláireacht spóirt cheana féin agus atá fós san Ollscoil. Bronnadh scoláireacht (€2,000 an duine) ar 13 mac léinn eile den chéad uair, agus tugadh €1,000 an duine do 50 mac léinn eile, faoi scéim Spáranachtaí na hOllscoile. I measc na mac léinn a bhuaigh Scoláireachtaí i mbliana tá Niamh Fahy ó Chill Aithnín, Co. na Gaillimhe – Réalta le Foireann Peil Ghaelach na Gaillimhe agus Imreoir le Foireann Shinsearach Sacair Ban na hÉireann; Niamh Kilkenny, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe – Réalta le Foireann Shinsearach Camógaíochta na Gaillimhe; David Conway, Baile Mhic Mhaoilir, Co. Laoise – Imreoir Peil Ghaelach; David Duffy, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí – buaiteoir le Foireann Mhac Léinn Céad Bhliana na hÉireann; David Kenny, Biorra, Co. Uíbh Fhailí – réalta óg Iománaíochta; Fiona Carroll, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe – réalta óg Gailf; agus Liam Molloy, An Caisleán Nua, Gaillimh – Réalta Idirnáisiúnta Iomraimh. Le cois na scoláireachtaí seo, bronnadh scoláireachtaí Peile ar bheirt mhac léinn, Mark Ronaldson, Sruthair, Co. Mhaigh Eo agus Chris Barrett, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo, mar chuid d'urraíocht Cadbury ar Chraobh Peile Cadbury Faoi 21 na hÉireann. Bronnadh trí scoláireacht eile, urraithe ag Galway United agus Sports Med West ar Michael Creane ó bhaile Shligigh; Jack O'Doherty, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall; agus Vinny Carrigan ó Chaisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Tugann Scéim na Scoláireachtaí Spóirt deis do mhic léinn páirt a ghlacadh ina spórt féin ag an leibhéal is airde, dar le Tony Regan, Oifigeach Spóirt agus Áineasa na hOllscoile, "Chuir Scéim na Scoláireachtaí Spóirt go mór le cúrsaí spóirt in OÉ Gaillimh. Le blianta fada anuas, is mór an chabhair atá tugtha ag an scéim do lúthchleasaithe maithe atá ag déanamh ionadaíochta ar an Ollscoil ag leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta agus tá ag éirí go geal leo. I measc na lúthchleasaithe seo tá Paul Hession, sealbhóir curiarrachta reatha na hÉireann ag 60, 100 & 200 méadar, Eadaoin Ní Challaráin, a d'fhreastail ar na cluichí Oilimpeacha in 2000 agus 2004, mar aon leis na hIomróirí Oilimpeacha reatha, Cormac Folan agus Alan Martin." Ina theannta sin, dúirt sé "Is mian linn tréaslú leis na buaiteoirí ar fad a dhéanann ionadaíocht ar an tír seo agus gach rath a ghuí orthu lena n-iarrachtaí spóirt san Ollscoil agus go deimhin níos faide ó bhaile". Tá baint ag lúthchleasaithe na bliana seo le réimse leathan spóirt lena n-áirítear Lúthchleasaíocht, Cispheil, Dornálaíocht, Camógaíocht, Rothaíocht, Peil Ghaelach, Galf, Haca, Cadhcáil, Iomramh, Rugbaí, Sacar, Tonnmharcaíocht, Snámh agus Clársheoltóireacht. - críoch -

>> Read full story about Os cionn €100,000 Bronnta ar Lúthchleasaithe OÉ Gaillimh

NUI Galway Conferring Ceremony in Gaoth Dobhair

NUI Galway Conferring Ceremony in Gaoth Dobhair-image

Monday, 12 November 2007

At a special ceremony today, 102 students who completed academic programmes with NUI Galway's Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in Gaoth Dobhair, Co. Donegal, were conferred with Dioplomas. At the event, NUI Galway President Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh said that he was delighted to be back in Gaoth Dobhair for the third year running at the conferring ceremony. "Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and NUI Galway are providing courses in communication, computing, Irish, translation studies and folklore in Gaoth Dobhair. These disciplines are particularly relevant to the social, cultural and economic development of the Gaeltacht. As a result of the development in Ionad Ghaoth Dobhair and the courses being provided, the University is placing a particular emphasis on creating a positive attitude in relation to the Irish language as a major development resource in the Gaeltacht." Éamonn Mac Niallais, Administrator of Ionad Ghaoth Dobhair said that Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is providing Diploma courses in Gaoth Dobhair and in other centres in the Northwest for the past four years and that it was now time to progress further. "Next year the first fulltime university course will commence in Ionad Ghaoth Dobhair – B.A. sa Riarachán Gnó. This is a four year course and the aim is to train graduates and provide them with the practical and analytical skills needed to work in a bilingual business and administration environment." In recent years there has been a dramatic increase in the employment opportunities that are available in organisations functioning through the medium of Irish, in the Gaeltacht and outside of the Gaeltacht. The provision of this degree is a significant development for the Acadamh in the Northwest, as well as a great opportunity for the local people of the Gaeltacht to attain a university degree and extra employment opportunities in their own area. Further information about the B.A. sa Riarachán Gnó or other courses provided by the Acadamh can be attained by contacting Ionad Ghaoth Dobhair at 074 9531919 or forwarding an email to gaothdobhair@oegaillimh.ie Ends

>> Read full story about NUI Galway Conferring Ceremony in Gaoth Dobhair

Léargas tugtha i dtuarascáil ar na dúshláin a bhíonn le sárú ag teaghlaigh aontu

Léargas tugtha i dtuarascáil ar na dúshláin a bhíonn le sárú ag teaghlaigh aontu-image

Monday, 12 November 2007

Is léir ón eolas atá le fáil i dtuarascáil taighde nua atá foilsithe ag Comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe agus an Grúpa Stiúrtha um Thaighde ar Theaghlaigh Aontuismitheora go bhfuil neart dúshlán le sárú ag tuismitheoirí aonair a dteastaíonn uathu filleadh ar fhostaíocht – dúshláin a bhaineann le teacht ar fhostaíocht, oiliúint agus oideachas. Inniu sheol an tUasal Éamon Ó Cuív T.D., An tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, an taighde seo a rinne Ionad Taighde um Leanaí agus Teaghlaigh OÉ Gaillimh i gCathair agus i gContae na Gaillimhe. Dúirt an Dr Michelle Millar ón Ionad Taighde um Leanaí agus Teaghlaigh in OÉ Gaillimh, "Is léir ón taighde seo go bhfuil na tuismitheoirí seo toilteanach oibriú lasmuigh den bhaile. Ach i measc na n-ábhar imní a bhíonn le déileáil acu tá an tionchar a bheidh ag an gcinneadh sin ar na leanaí, agus an deacracht a bhaineann le fostaíocht fheiliúnach, pháirtaimseartha a fháil. Dúshláin eile fós iad áiseanna cúram leanaí inacmhainne agus inrochtana a fháil, mar aon leis an tsáinn bhochtaineachta a chruthaíonn an forlíonadh cíosa – dúshláin a chiallaíonn go mbíonn an-chuid deacrachtaí ag tuismitheoirí aonair obair a fháil – obair a chiallaíonn go mbeidh siad níos fearr as." Is é seo an chéad chineál taighde dá leithéid in Éirinn agus is i gcomhthéacs mórathruithe beartais a tugadh faoi. Moltar i bPlépháipéar an Rialtais: Proposals for Supporting Lone Parents go mbeidh leasú mór i gceist i dtacaíocht leasa do thuismitheoirí aonair de dheasca athruithe beartais. San áireamh sna moltaí seo bheadh coinníollacht san íocaíocht, agus síltear go mbeidh tuismitheoirí aonair páirteach sa mhargadh fostaíochta nuair a bheidh a leanaí ag teannadh leis an uasteorainn aoise d'íocaíocht an Liúntais Tuismitheora. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Elaine Harvey, Cathaoirleach an Ghrúpa Stiúrtha um Thaighde ar Theaghlaigh Aontuismitheora ag an seoladh, "Is é dearcadh na dtuismitheoirí gurb é an príomhról atá acu feidhmiú mar phríomhchúramóirí dá leanaí, agus bunaithe ar an méid sin, baineann an oiread céanna tábhachta le cúram leanaí inacmhainne agus dearcadh solúbtha fostóirí agus a bhaineann le fostaíocht a fháil. Is léir ón taighde go dteastaíonn ó thuismitheoirí aonair a bheith ag obair – is é an dúshlán atá ann oibriú i gcomhar le tuismitheoirí agus bealaí a aimsiú le rochtain ar fhostaíocht, ar oideachas agus ar oiliúint a aithint. Ina dhiaidh sin, ní mór bealaí réalaíocha a aithint chun na bacainní sin a shárú. Creidimid gur cheart gur próiseas deonach a bheadh sa phróiseas gníomhachtúcháin seo agus is ceart aird a dhíriú ar an bpointe gur lorg 46% díobh siúd a rinne an suirbhé fostaíochta le 12 mhí anuas." Dúirt an tAire Ó Cuív, "Is iomaí dúshlán atá le sárú ag tuismitheoirí aonair sa lá atá inniu ann, agus níl i gceist le fostaíocht a fháil ach ceann de na dúshláin seo. Foinse eolais a bheidh sa taighde seo do lucht déanta beartas agus fostóirí go deimhin, maidir leis na dúshláin atá le sárú ag teaghlaigh aontuismitheora agus na bealaí ar féidir cabhrú leo." Tugadh faoin taighde seo ar mhaithe le heolas iontaofa a sholáthar maidir le saol tuismitheoirí aonair i gCathair agus i gContae na Gaillimhe. San áireamh sa taighde seo bhí agallaimh agus ceistneoirí le tuismitheoirí, lucht déanta beartas agus soláthraithe seirbhíse agus aimsíodh nach bhfeabhsóidh cúrsaí bochtaineachta agus folláine leanaí ach amháin má thagann feabhas ar ioncam an teaghlaigh de dheasca filleadh ar fhostaíocht. Dúirt Declan Brassil, Bainisteoir Chomhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe, "Ceann de na bacainní bunúsacha is ea easpa fostaíocht sholúbtha a chiallaíonn go mbíonn an teaghlach níos fearr as. Bíonn deacrachtaí ag tuismitheoirí fostaíocht sholúbtha, ar ardchaighdeán agus le tuarastal maith a fháil, mar aon le fostaíocht pháirtaimseartha agus a fheileann do shaol teaghlaigh, agus a fheileann d'uaireanta scoile agus laethanta saoire scoile. Tá sé níos deacra fós ag tuismitheoirí atá lonnaithe i gceantair thuaithe. Is é a mholtar sa tuarascáil gur cheart dul i gcomhairle le fostóirí chun an t-éileamh atá ar phoist sholúbtha, pháirtaimseartha a phlé agus ansin go bhféadfaí fostóirí áitiúla a spreagadh dul i gcomhairle leis an nGrúpa Stiúrtha um Thaighde ar Theaghlaigh Aontuismitheora." Moltar sa tuarascáil gur cheart áiseanna breise, inacmhainne, pobalbhunaithe cúram leanaí a sholáthar, mar aon le bealaí cruthaitheacha inar féidir cúram a sholáthar lasmuigh den bhaile do leanaí níos sine agus ógánaigh a iniúchadh agus a chur i bhfeidhm. Teastaíonn ó thuismitheoirí a bheith páirteach i gcúrsaí oiliúna agus oideachais agus ní mór go mbeadh cúrsaí den chineál seo ar siúl ag am a fheileann dóibh féin agus dá leanaí, agus bheadh cúrsaí páirtaimseartha a bhíonn ar siúl nuair a bhíonn na leanaí ar scoil feiliúnach sa chás seo. D'fheilfeadh sé do thuismitheoirí atá ag cur fúthu i gceantair thuaithe dá mbeadh cúrsaí ar siúl sa cheantar áitiúil. D'áireodh soláthraithe oideachais agus oiliúna an fhéidearthacht a bhainfeadh le socrúchán oibre nó taithí oibre maoirsithe ar mhaithe le tacú le daoine an ról atá acu mar thuismitheoirí a chomhlíonadh. Thug tuismitheoirí áirithe le fios gur bhain deacrachtaí le déileáil le heagraíochtaí agus gníomhaireachtaí de bhrí nach raibh fonn orthu eolas a thabhairt maidir le teidlíochtaí agus seirbhísí, cé nach raibh locht ar bith ag roinnt tuismitheoirí ar an modh ar dhéileáil soláthraithe reachtúla seirbhíse leo. Moltar sa tuarascáil seo gur cheart leabhrán agus láithreán gréasáin a fhoilsiú ar mhaithe le heolas a thabhairt do thuismitheoirí aonair. Ina theannta sin, moltar gur cheart don Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh na leabhráin seo a thabhairt dóibh siúd atá ag fáil Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora. Ba cheart go mbeadh eolas sa leabhrán seo agus ar an láithreán gréasáin maidir le sochair, teidlíochtaí, deiseanna oideachais agus oiliúna, tacaíocht chun filleadh ar an margadh fostaíochta, agus sonraí teagmhála na ngníomhaireachtaí ar fad atá ag obair le tuismitheoirí aonair. Ba cheart grúpaí tacaíochta áitiúla a bhunú i gCathair agus i gContae na Gaillimhe ionas gur féidir le tuismitheoirí aonair tacú lena chéile go neamhbhreithiúnach agus i dtimpeallacht dheas. Is léir ón taighde seo freisin go bhfuil difríochtaí le sonrú idir eispéiris tuismitheoirí aonair atá lonnaithe sa chathair agus iad siúd atá lonnaithe faoin tuath. I measc na bpríomhdhifríochtaí bhí rochtain agus soghluaisteacht de bhrí gur i gCathair na Gaillimhe agus sna bailte níos mó i gCo. na Gaillimhe atá go leor de na poist, seirbhísí agus cláir oideachais bunaithe – rud a chruthaíonn deacrachtaí do thuismitheoirí aonair atá ag cur fúthu faoin tuath. Is léir freisin go mbaineann an-tábhacht le líonraí tacaíochta sóisialta, agus go gcabhraíonn seantuismitheoirí agus gaolta eile go mór le tuismitheoirí aonair. Seoladh an suirbhé chuig an 3,144 duine atá ag fáil an Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora i gCathair agus i gContae na Gaillimhe agus seoladh 676 (22%) suirbhé ar ais againn. Críoch

>> Read full story about Léargas tugtha i dtuarascáil ar na dúshláin a bhíonn le sárú ag teaghlaigh aontu

NUI Galway Hosts Irish Aid Development Conference

NUI Galway Hosts Irish Aid Development Conference-image

Monday, 5 November 2007

NUI Galway will host Irish Aid's Third Level Conference 'Development's Futures', from 24-25 November 2007. Minister of State for Overseas Development, Michael Kitt T.D., will officially open the event, which will be attended by some 200 practitioners and academics working in the field of international development and development education. The keynote address will be delivered by Michael Edwards, Director of the Governance and Civil Society Program at the Ford Foundation, one of the world's leading philanthropic foundations. Other speakers will include award-winning journalist Palagummi Sainath of The Hindu, who has been described as 'the conscience of the Indian nation'. An exhibition of his photographs on the theme of 'Women & Work in Rural India' will go on public display in conjunction with the conference. The conference aims to improve links between different sectors of the development community, with an emphasis on the importance of research to educators, practitioners and scholars alike. Over 80 papers reflecting the latest research and practice in development education and in international development issues will be presented over the two days of the conference. Panel sessions will also take place on topics including HIV/AIDS; Crisis and Conflict; Education Policies in Africa; NGO Partnerships for Poverty Reduction; Gender Perspectives; Environment; Volunteering; and Food Security. Welcoming the announcement of the conference, Minister of State Kitt said, "This conference is part of Irish Aid's commitment to promote development education in universities and other third-level institutions in Ireland. I am confident that it will facilitate contacts and networking between both third-level development education practitioners and academics working in the field of international development". According to conference convenor Dr. Su-ming Khoo, Department of Sociology and Political Science, NUI Galway, "This event will give international researchers, educators, practitioners and activists an opportunity to explore what the future holds for development. There is an onus on third-level institutions to engage with the development issues and support organisations and individuals to advance development cooperation through research and knowledge sharing". The registration fee for the conference has been heavily subsidised (€50 full fee or €25 for students), and those interested in attending should register as soon as possible at www.conference.ie. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Hosts Irish Aid Development Conference

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share