Scoláireachtaí Spóirt ar fiú €100,000 iad bronnta ar Mhic Léinn de chuid OÉ Gail

Scoláireachtaí Spóirt ar fiú €100,000 iad bronnta ar Mhic Léinn de chuid OÉ Gail-image

Tuesday, 4 November 2008

Tá scoláireachtaí spóirt ar fiú os cionn €100,000 iad bronnta ar lúthchleasaithe atá ag freastal ar OÉ Gaillimh le cabhrú leo a gcumas spóirt a fhorbairt. I mbliana tacóidh Scéim Scoláireachtaí Spóirt OÉ Gaillimh le 80 mac léinn atá ag díriú ar spóirt éagsúla lena n-áirítear Lúthchleasaíocht, Cispheil, Peil, Liathróid Láimhe, Iománaíocht, Dreapadóireacht Aille, Rámhaíocht, Rugbaí, Sacar, Snámh agus Leadóg. Bhronn Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne, scoláireachtaí ar na mic léinn ag searmanas speisialta a bhí ar siúl san Ollscoil ar an 3 Samhain. Bronnadh 16 scoláireacht nua i mbliana – scoláireachtaí ar fiú €2,000 sa bhliain iad go dtí go mbeidh na mic léinn críochnaithe lena gcuid staidéir in OÉ Gaillimh. Ciallaíonn sé sin go bhfuil 25 mac léinn as OÉ Gaillimh anois ag baint tairbhe as scoláireachtaí spóirt. I measc na mac léinn ar bronnadh Scoláireachtaí Spóirt orthu i mbliana tá: an reathaí Orla Ní Mhuircheartaigh, na himreoirí cispheile James Loughnane agus Paul O'Brien; na peileadóirí Úna Carroll agus Gareth Bradshaw; an t-iomróir Niall Kenny; an snámhaí Dairne Ryan; agus an t-imreoir leadóige Marion Hanley ar de bhunadh Chontae na Gaillimhe iad. I measc na mbuaiteoirí eile bhí: an t-iománaí Séamus Hennessy agus an peileadóir Ciarán McDonald as Tiobraid Árann; an t-imreoir sacair Michael Creane agus an t-imreoir rugbaí Keith Farry as Sligeach; an t-imreoir liathróid láimhe Diarmuid Nash agus an t-iománaí John Conlon as An Clár; an dreapadóir aille Joan Mulloy as Co. Mhaigh Eo; agus an t-imreoir rugbaí Jeffrey Neville as Luimneach. Lena chois sin, bronnadh sparánachtaí ar fiú €1,000 an ceann iad ar 50 mac léinn. Bronnadh na sparánachtaí seo ar mhic léinn atá i mbun cineálacha éagsúla spóirt, tonnmharcaíocht agus clársheoltóireacht ina measc, spóirt a bhfuil tóir ag go leor daoine in Iarthar na hÉireann orthu le blianta beaga anuas. Bronnadh dhá sparánacht eile ar fiú €1,000 iad, trí Scéim Scoláireachtaí CLG Cadbury mar chuid de Chraobhchomórtas Peile CLG Cadbury Faoi 21, ar Pheileadóir Idirchontae na hIarmhí, John Connellan as Baile Átha Luain, agus ar Imreoir Idirchontae Mhaigh Eo, Chris Barrett as Béal an Mhuirthead. Deir Tony Regan, Oifigeach Spóirt agus Áineasa OÉ Gaillimh go bhfuil tús á chur le ré nua i gcúrsaí spóirt in OÉ Gaillimh: "Tarraingíodh aird ar chúrsaí spóirt anseo in OÉ Gaillimh in 2008. I measc mhic léinn agus alumni OÉ Gaillimh a ghlac páirt sna Cluichí Oilimpeacha i mBéising i gcaitheamh an tsamhraidh bhí Paul Hession, Olive Loughnane, Alan Martin agus Cormac Folan. Ag an am céanna, tá áiseanna den scoth ar fáil anois san Ionad Spóirt nua ar an gcampas - linn snámha 25 méadar, cúirteanna scuaise agus raicéadaíochta, cúirt cispheile idirnáisiúnta, giomnáisiam den chéad scoth mar aon le balla dreapadóireachta". Chomh maith leis sin, dúirt sé "Is mian linn tréaslú leis na buaiteoirí cumasacha seo ar fad agus gach tacaíocht a thabhairt dóibh lena chinntiú go n-éiríonn go breá leo amach anseo. Is iad buaiteoirí na Scoláireachtaí Spóirt seo an chéad ghlúin eile dár laochra spóirt". Cuid lárnach de mhisean OÉ Gaillimh é feabhas a bhaint amach i gcúrsaí spóirt, agus spreagann an Ollscoil mic léinn nua a bhfuil luí ar leith acu le spórt éigin le hiarratas a dhéanamh ar Scéim na Scoláireachtaí Spóirt. Is é an spriocdháta do Scéim Scoláireachtaí Spóirt na bliana seo amach romhainn an 31 Márta 2009. Tá sonraí le fáil ó mhúinteoirí gairmthreorach nó trí ríomhphost a sheoladh chuig ellen.kelly@nuigalway.ie - críoch -

>> Read full story about Scoláireachtaí Spóirt ar fiú €100,000 iad bronnta ar Mhic Léinn de chuid OÉ Gail

NUI Galway Student Athletes Awarded €100,000 in Sports Scholarships

NUI Galway Student Athletes Awarded €100,000 in Sports Scholarships-image

Tuesday, 4 November 2008

Student athletes at NUI Galway have received over €100,000 in scholarships to help them to continue to develop their sporting excellence. This year, the NUI Galway Sports Scholarship Scheme will support almost 80 students in sports such as Athletics, Basketball, Football, Handball, Hurling, Rock Climbing, Rowing, Rugby, Soccer, Swimming and Tennis. At a special ceremony in the University on 3 November, students were presented with the awards by Dr James J. Browne, President of NUI Galway. A total of 16 new scholarships were awarded, each to the value of €2,000 per annum for the remainder of the students' studies, bringing to 25 the number of students currently on sports scholarships. The new Sports Scholarship Awardees include athletes from county Galway: runner Orla Ní Mhuircheartaigh, basketball players James Loughnane and Paul O'Brien; footballers Úna Carroll and Gareth Bradshaw; rower Niall Kenny; swimmer Dairne Ryan; and tennis player Marion Hanley. Other counties represented included: from Tipperary, hurler Séamus Hennessy and footballer Ciarán McDonald; from Sligo, soccer player Michael Creane and rugby player Keith Farry; from Clare, handball player Diarmuid Nash and hurler John Conlon; from Mayo, rock climber Joan Mulloy; and from Limerick, rugby player Jeffrey Neville. In addition, bursaries to the value of €1,000 were awarded to 50 students. These bursaries cover a wide range of sports and include surfing and windsurfing which are growing in popularity in the West of Ireland. Two further awards of €1,000, sponsored through the Cadbury GAA Scholarships as part of the Cadbury GAA U21 Football Championship, were made to current Westmeath Inter-county footballer John Connellan from Athlone and current Mayo Inter-county player Chris Barrett from Bellmullet. Tony Regan, NUI Galway Sports and Recreation Officer, said the University is entering a new era in terms of sport: "2008 really has thrown a spotlight on sport at NUI Galway. Our students and alumni, namely Paul Hession, Olive Loughnane, Alan Martin and Cormac Folan flew the flag with distinction in Bejing. Meanwhile, the new Sports Centre enhances sports facilities on campus with a 25-metre pool, squash and racquetball courts, an international basketball court, a state-of-the-art gym, specialist elite gym, and a high-tech climbing wall". He added, "We would like to congratulate our awardees who represent a cross section of outstanding talent and offer them every support in taking their talents further. This year's Sports Scholarship Awardees are the next generation of sporting heroes". The pursuit of sporting excellence is part of the mission of NUI Galway, and the University encourages all school leavers who have a particular sporting talent to consider applying to the Sports Scholarship Scheme. The closing date for next year's Sports Scholarships Scheme is 31 March 2009. Details are available from career guidance teachers or by emailing ellen.kelly@nuigalway.ie -ends-

>> Read full story about NUI Galway Student Athletes Awarded €100,000 in Sports Scholarships

NUI Galway Postgraduate Researcher Awarded Fellowship in The Netherlands

NUI Galway Postgraduate Researcher Awarded Fellowship in The Netherlands-image

Monday, 3 November 2008

Michael Keeney, a postgraduate researcher at NUI Galway, has been awarded a fellowship, at a prestigious University in the Netherlands, to advance his work in the area of tissue engineering. His focus is on the latest science which aims to persuade the body to heal itself by increasing cell repair in degenerated tissue. Michael Keeney, who is originally from Donegal Town, will spend three months working at Radboud University, Nijmegen, which has a long history of bone and tissue engineering research. He is excited about the opportunity: "This fellowship will allow me a unique opportunity to test our functional biomaterial in one of the best research labs in Europe. The three months should prove invaluable to my research career". At NUI Galway, Michael Keeney is an Irish Research Council for Science, Engineering and Technology (IRCSET) scholar and is in the final year of his dissertation under the supervision of Professor Abhay Pandit. In November 2007, Professor Pandit and his team were awarded €4.3 million for the development of a Biomaterials and Tissue Engineering research cluster at the National Centre for Biomedical Engineering Science, NUI Galway. According to Professor Pandit: "NUI Galway is developing critical mass in the area of next generation biomaterials. Each individual researcher is playing an important part in our work and Michael is a perfect example. He has been an exemplary student and scientist since he came to the University in 2001. His research is advancing the field of tissue engineering and will have possible applications in bone and cartilage regeneration following injury of damage due to disease". Michael Keeney will be based in the Netherlands from January to March of 2009. The fellowship was awarded by the European Molecular Biology Organisation (EMBO). -ends-

>> Read full story about NUI Galway Postgraduate Researcher Awarded Fellowship in The Netherlands

NUI Galway Law Expert Addresses UN Conference

NUI Galway Law Expert Addresses UN Conference-image

Monday, 3 November 2008

Protecting the rights of the world's 650 million persons with disabilities was the focus of a conference on Friday at the UN headquarters in New York which was addressed Professor Gerard Quinn of the Centre for Disability Law and Policy, NUI Galway. The conference followed on from the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol, which entered into force on 3 May 2008. It was composed of States that have ratified the convention and was the first time they met as a Conference of States Parties. In his presentation, Professor Quinn underscored that the Convention's success would be determined by whether it could ignite a new dynamic of change at a national level, cautioning that people must "resist the temptation of its elegance", and not allow it to substitute for the hard work that would be needed to change domestic laws. Professor Quinn was joined by a distinguished panel by invitation of the Chair of the Conference of States to reflect on implementation. The Conference will meet annually to share experiences and make recommendations with respect to the implementation of the treaty. Members of the new UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities will be elected today. The Committee will monitor compliance with the convention. Professor Quinn said: "It is an honour to be asked to address the first formal gathering of States that have ratified the treaty. We all hope and expect that Ireland will ratify soon. Unfortunately, since Ireland has not yet ratified, it will not be able to take part in the election to the new UN Committee. This does not diminish the importance of the event for the 'world's largest minority'. Several of our students have participated in the drafting of the treaty and our PhD programme in disability law follows relevant events closely". The Convention, one of the fastest treaties ever negotiated at the United Nations, and one of the fastest to enter into force, has been hailed as a landmark achievement. While the Convention itself does not create any new rights for persons with disabilities worldwide, it ensures that their existing rights are promoted, protected and ensured. The first new human rights treaty of the twenty-first century, it has been signed by 136 countries since 30 March 2007, and ratified by 41. The Optional Protocol has gathered 79 signatures and 25 ratifications so far. This would allow individuals and Groups to lodge complaints against their Governments in the new UN Committee. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Law Expert Addresses UN Conference

December 2008

Tánaiste Announces Major Investment of over €45 million in SFI Centres for Scien

Tánaiste Announces Major Investment of over €45 million in SFI Centres for Scien-image

Thursday, 18 December 2008

Tánaiste and Minister for Enterprise, Trade and Employment, Mary Coughlan T.D., has announced substantial awards totalling €45.7 million over five years, through Science Foundation Ireland (SFI). This investment provides second term funding for the Digital Enterprise Research Institute (DERI) at NUI Galway as well as two other world-class research Centres for Science, Engineering and Technology (CSETs). Funding will be supplemented by an additional contribution from industry of €14.5 million, bringing the overall investment to over €60 million. At NUI Galway, DERI is researching technologies that will underpin the next generation of the World Wide Web – the Semantic Web. Announcing the awards, the Tánaiste said: "From its inception, the SFI CSET programme has been designed to facilitate the creation of internationally-competitive, large-scale research centres that support high-quality collaborations between higher education institutes and industry-based researchers. All three centres have been playing a pivotal role in contributing to the Government's goal of building a world-class research base in Ireland, and developing our human capital to support economic competitiveness. Today is an endorsement of this achievement to date, and marks the beginning of the next chapter for each individual researcher and their respective teams". Michael Turley, CEO, DERI, said at the announcement: "The receipt of this second term funding from SFI will enable DERI to execute on its strategies. These include world class research and the creation of fourth level human capital for Ireland s knowledge economy. This funding will give DERI the opportunity to exploit the commercialisation and job creation opportunities that will arise through DERI s industry partnerships and NUI Galway's technology transfer programmes. The University's education and outreach programme with schools and communities will also play a vital part in attracting third level students to the Engineering and Science disciplines". DERI's industry partners include: Nortel Networks (Ireland) Ltd, Cisco Systems Internetworking (Ireland) Ltd, FISC-Ireland Ltd, L M Ericsson Ltd, Storm Technology Ltd, Celtrak Ltd, Cyntelix Corporation Ltd, OpenLink Software (UK) Ltd. Stefan Decker, Scientific Director, DERI, NUI Galway, said: "DERI s mission is to create the foundation for interlinking the worlds knowledge. We are not only aiming for academic excellence, but together with our industry partners we want to change the way how people interact with the computers when using the Web or Desktop software. Starting from a basis of strength enabled by SFI s funding, we are confident that we are able to help shape Ireland s future." Also attending the announcement, Minister for Science, Technology and Innovation, Dr Jimmy Devins T.D. said: "A total of 12 distinct indigenous and multinational companies will partner with these CSETs, and SFI funding will be bolstered by these industry partners' contribution of an additional €14.5 million in the form of funding, personnel and equipment. The funding announced today will directly support almost 200 researchers, graduate students and others in a well-structured and wholly-collaborative environment between now and 2013". The two other funding awards under the SFI CSET Programme announced today are for: Alimentary Pharmabiotic Centre (APC) based at University College Cork which is focusing on research in gastrointestinal health; Director: Professor Fergus Shanahan, Industry Partners: GlaxoSmithKline and Alimentary Health. Other Partners: Teagasc CRANN, the Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices which is hosted by Trinity College Dublin and is working in the area of Nanotechnology; Director: Professor John Boland Industry Partners: Hewlett-Packard and Intel Commenting on the awards, Professor Frank Gannon, Director-General of SFI stated: "SFI CSETs have led our portfolio of initiatives that are steadily moving Ireland towards a truly knowledge-based economy. These CSETs have been independently verified as playing an important role in building a world-class research system in Ireland, as well as linking successfully with major multinational companies and providing an attractor for multinational investment in research in Ireland. Funding for the three CSETs announced today was approved by the SFI Board following a rigorous, multi-faceted assessment process. This encompassed international scientific peer review, 31 international experts participated in the postal review process and 28 international experts participated in the four on-site reviews. In addition, a 'Strategic Value to Ireland' assessment was performed by key Government agency stakeholders, including IDA Ireland, Enterprise Ireland, Forfás, the Higher Education Authority and the Health Research Board. Ends

>> Read full story about Tánaiste Announces Major Investment of over €45 million in SFI Centres for Scien

Newgrange Winter Solstice Webcast Marks Start of International Year of Astronomy

Newgrange Winter Solstice Webcast Marks Start of International Year of Astronomy-image

Wednesday, 17 December 2008

Dr Martin Mansergh T.D., Minister of State at the Department of Finance with special responsibility for the Office of Public Works has announced broadcast details of this year's Winter Solstice at Newgrange, County Meath. Minister Mansergh said: "Last year, for the first time ever, the Office of Public Works (OPW) broadcast a live internet web stream of the iconic sunrise in the 5,000 year old chamber at Newgrange, County Meath. Many thousands of people all around the world tuned in to enjoy coverage and I am delighted, this year, to announce that we are providing a similar live stream of the event on our Heritage Ireland website, www.heritageireland.ie. In addition, Free to Air coverage will be available to any television outlets who wish to broadcast the event". The Minister continued: "This year also sees an exciting collaboration between my Office and the International Year of Astronomy (IYA2009). Ireland will be the first country in the world to mark the start of the International Year of Astronomy 2009 with this special event and we are happy to work in partnership with IYA2009, Discover Science & Engineering and NUI Galway, the main sponsoring bodies of the Irish node of IYA2009". The International Year of Astronomy (IYA2009) is a global celebration of astronomy and its entirely peaceful contribution to society and culture. 2009 is the 400th anniversary of the first use of an astronomical telescope by Galileo, in reality the beginning of the modern age in astronomy. The aim of IYA2009 is to stimulate a worldwide interest and encourage participation in astronomy and in science amongst students at all levels, and among the general public. In Ireland, a programme of events for IYA2009 is being organised by the Irish Node of IYA2009, headed by Professor Michael Redfern, Centre for Astronomy, NUI Galway. According to Professor Redfern, who lectures in Astrophysics, the Newgrange event is the perfect way to mark the coming year: "The Solar new year actually begins with the winter solstice, so in terms of astrophysics we will already be entering 2009. Newgrange is an extraordinary structure, demonstrating what a deep understanding of astronomy and what great precision in building the passage tomb was shown by our Irish ancestors, some 5000 years ago. It is a most moving event to witness for oneself the first rays of sunlight entering and lighting up the inner chamber where they placed the cremated remains of their ancestors, as it must have been for them. The hope for 2009 is that initiatives throughout the year will encourage participation in science, will provide a modern gender-balanced view of science and scientists, and will encourage cooperation between astronomers in the developed and developing world. We are very grateful to the Office of Public works for the opportunity to work in partnership with them on this world-renowned event". In order to see the live webcast, viewers should log onto www.astronomy2009.ie -Ends-

>> Read full story about Newgrange Winter Solstice Webcast Marks Start of International Year of Astronomy

Prize Winners Visualise Irish Online Life in boards.ie Competition

Prize Winners Visualise Irish Online Life in boards.ie Competition-image

Tuesday, 16 December 2008

The Digital Enterprise Research Institute (DERI) at NUI Galway has announced the winners of a competition run in conjunction with boards.ie. The competition brief was to produce an interesting creation based on a data set reflecting ten years of Irish online life from boards.ie, Ireland's largest discussion forum website. boards.ie is one of Ireland's busiest websites, with 1.7 million unique visitors a month. The site has recently won a Golden Spider Award for Best Social Networking or Community Site, and Irish Web Awards for both Best Discussion Forum and the Grand Prix. The most popular discussion areas are 'after hours', soccer, motors, poker and computers. Popular topic threads include: a virtual pub (over 4000 pages); member discussions (2800 pages); poker stories (1800 pages); Liverpool rumours (1250 pages); recruitment in the Gardaí (800 pages long); and a freebie list (250 pages). For the competition, the data from boards.ie (approximately 9 million documents) was represented in the Semantically-Interlinked Online Communities (SIOC) open data format developed by DERI. Dr John Breslin, a researcher with DERI and co-founder of the boards.ie site said: "The competition had about sixty registrants and there were eight final submissions of very high quality that demonstrated really interesting usages of the Semantic Web data. There has been huge interest in the winning entries from many communities (developers, researchers, designers) and the winners have agreed to release the code for others to use". The winning submission was entitled "SIOC.ME: A Real-Time Interactive Visualisation of boards.ie Semantic Data within a 3-D Space". The entry illustrated how 3-D visualisations may be harnessed to not only provide an interactive means of presenting or browsing data but also to create useful data analysis tools, especially for manipulating the "semantic" (meaningful) data from online communities and social networking sites. Submitted by Darren Geraghty, a user interface and interaction designer from Co. Galway, the entry was praised by the judges for the huge amount of effort that went into creating it. In second place was a visualisation application called "boardsview" by Stephen Dolan of Trinity College Dublin. This interactive, real-time animation where one can watch the historical content from many discussion forums changing in real or compressed time. In the application, viewers can zoom into a particular forum to see individual users posting messages or to see threads being created and destroyed. Third prize was awarded to the "Forum Activity Graph" by Drew Perttula from California. This entry was a visualisation showing the popularity of forums on boards.ie as represented by coloured rivers of information, which were then rendered and displayed using Google Maps. The competition was judged by an independent panel of three experts: Ian Davis, Chief Technology Officer with Talis; Harry Halpin, researcher at the University of Edinburgh and chair of the W3C GRDDL working group; and Peter Mika, researcher at Yahoo! Research Barcelona and author of the book Social Networks and the Semantic Web. First prize was an Amazon voucher worth $4000, with a second third prize work $2000 and $1000 respectively. -ends-

>> Read full story about Prize Winners Visualise Irish Online Life in boards.ie Competition

NUI Galway Launches New Energy Research Centre

NUI Galway Launches New Energy Research Centre-image

Monday, 15 December 2008

NUI Galway today formally launched its new Energy Research Centre. The newly established Centre has already attracted significant research funding in the region of €5 million, and plans to fill up to 20 new research and development positions in 2009. External participants include indigenous and multi-national industries, researchers from Teagasc, the Marine Institute, partner Universities and other international collaborators. The Energy Research Centre will take a holistic approach by focusing not only on cutting-edge research, but also on education and outreach. The first of its kind with such wide-ranging scope, it will build on NUI Galway's strong reputation in areas such as bioenergy, energy efficient technologies, renewable resources and energy policy. The aim is for the Centre to become an international centre of excellence, as well as a central hub for energy research in Ireland. According to Professor Vincent O'Flaherty, Director of the Energy Research Centre, "From electricity-producing micro-organisms to smarter wind power, there are possibilities for new approaches to energy generation all around us. The challenge is to integrate science-driven understanding with engineering-based implementation and, to do this, Ireland needs a holistic approach to energy research. For future economic growth, this is one of the few areas where a positive outlook is guaranteed. If we can upscale our energy research and take a more co-coordinated approach nationally, there is a clear opportunity for Ireland to take a leadership role in this critical field". At NUI Galway, the Energy Research Centre is being hosted by the University's Environmental Change Institute. Over 100 researchers from NUI Galway's Colleges of Science; Engineering and Informatics; Arts, Social Sciences and Celtic Studies; Law; and Commerce are affiliated with the Centre. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Launches New Energy Research Centre

Minister Announces New Engineering Building for NUI Galway

Minister Announces New Engineering Building for NUI Galway   -image

Tuesday, 9 December 2008

Minister for Education and Science, Batt O'Keeffe T.D. last night announced that the Government has given the go-ahead for NUI Galway to commence work on a new €50 million Engineering Building on the Galway city campus. Leagan Gaeilge Speaking at NUI Galway, Minister O'Keefe said: "I am glad to be able to announce that the Government has sanctioned tendering for the development of a new Engineering School for NUI Galway. The new Engineering Building will be funded through a combination of exchequer funding under the National Development Plan 2007-2013, resources realised by NUI Galway, as well as donor funding". This 14,200 square metre building will accommodate the College of Engineering and Informatics, which is currently spread across 13 separate locations, both on and off-campus. It will include 'green-building' initiatives, and will itself be utilised as a teaching tool for the students. The building will house 110 staff and approximately 1100 students. Dr James J. Browne, President of NUI Galway, welcomed the announcement: "This is fantastic news for the future of Engineering at NUI Galway. We have always had a strong reputation for the quality of our Engineering programmes and this new development will transform the facilities and the quality of experience on offer to our students. The new building will also bring benefits to Galway city and the surrounding region - not only will it create jobs in the short term, it will enable us to continue to produce top quality Engineering graduates for the future". Designed by award-winning architects RMJM (Scotland) in partnership with Taylor Architects of Castlebar, Co Mayo this building will be the largest building constructed in one development on the NUI Galway city campus and will be situated to the north of the Quincentennial Bridge. The building contract will go to tender on Friday, 12 December, with a view to commencing construction in April 2009 and completing the project in March 2011. During peak construction period up to 300 people will be employed on the project. Minister O'Keeffe added: "Institutions such as NUI Galway have an essential part to play in enabling the State to face these demands and challenges as we move closer to realising our vision of a knowledge economy". ENDS

>> Read full story about Minister Announces New Engineering Building for NUI Galway

Foirgneamh Innealtóireachta nua d'Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Foirgneamh Innealtóireachta nua d'Ollscoil na hÉireann, Gaillimh-image

Tuesday, 9 December 2008

D'fhógair an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Batt O'Keeffe T.D. aréir go bhfuil cead tugtha ag an Rialtas do OÉ Gaillimh tús a chur leis an obair ar an bhFoirgneamh Innealtóireachta nua ar champas Chathair na Gaillimhe – foirgneamh a chosnóidh €50 milliún. View in English Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Aire O'Keeffe le linn dó a bheith ar cuairt ar OÉ Gaillimh: "Cúis áthais dom a fhógairt go bhfuil cead tugtha ag an Rialtas do OÉ Gaillimh Scoil Innealtóireachta nua a fhorbairt. Maoineofar an Foirgneamh Innealtóireachta nua trí mheascán de mhaoiniú státchiste faoi Phlean Forbartha Náisiúnta 2007-2013, cistí airgid a bhaileoidh OÉ Gaillimh, mar aon le maoiniú ó dheontóirí". Beidh achar 14,200 méadar cearnach san fhoirgneamh seo ina mbeidh Coláiste na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta; coláiste atá scaipthe i 13 fhoirgneamh éagsúla i láthair na huaire, idir fhoirgnimh ar an gcampas agus fhoirgnimh lasmuigh den champas. Áireofar tionscnaimh 'ghlasa' i dtógáil an fhoirgnimh seo, tionscnaimh a úsáidfear mar uirlis teagaisc amach anseo freisin. Beidh thart ar 110 comhalta foirne ag obair san fhoirgneamh nua seo agus beidh áiseanna ann do thart ar 1100 mac léinn. D'fháiltigh an Dr James Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh, roimh an dea-scéala: "Cabhróidh an foirgneamh nua seo go mór le cur chun cinn na hInnealtóireachta anseo in OÉ Gaillimh sna blianta amach romhainn. Tá dea-cháil orainn le blianta fada anuas as caighdeán ár gclár Innealtóireachta agus cinnteoidh an fhorbairt nua seo go dtiocfaidh athrú iomlán ar áiseanna agus ar chaighdeán na gclár a bheidh á dtairiscint againn dár mic léinn. Bainfidh cathair na Gaillimhe agus an ceantar máguaird tairbhe as an bhfoirgneamh seo freisin – ní hamháin go gcruthófar poist sa ghearrthéarma, cuirfidh sé ar ár gcumas céimithe Innealtóireachta den chéad scoth a fhorbairt". Is iad na hailtirí clúiteacha RMJM (Albain) i gcomhar le Taylor Architects, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo a dhear an foirgneamh seo – an foirgneamh is mó a thógfar mar chuid d'aon fhorbairt amháin ar champas na hOllscoile i nGaillimh agus is ó thuaidh de Dhroichead na gCúig Chéad a bheidh an foirgneamh suite. Cuirfear an conradh tógála amach ar tairiscint Dé hAoine, 12 Nollaig. Tá sé beartaithe tús a chur leis an tógáil i mí Aibreáin 2009 agus an tionscadal a thabhairt chun críche in 2011. I rith na tógála fostófar 300 duine ar an tionscadal seo. Chomh maith leis sin, dúirt an tAire O'Keeffe go mbeidh "ról lárnach ag institiúidí cosúil le OÉ Gaillimh i gcabhrú leis an Stát déileáil leis na héilimh agus na dúshláin a bheidh le sárú mar chuid den iarracht geilleagar eolasbhunaithe a chruthú". CRÍOCH

>> Read full story about Foirgneamh Innealtóireachta nua d'Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share