Minister launches INSPIRE Programme

Minister launches INSPIRE Programme-image

Monday, 17 November 2008

- Integrated Nanoscience Platform for Ireland - INSPIRE – The Integrated Nanoscience Platform for Ireland was officially launched recently by Dr Jimmy Devins T.D., Minister of State for Science, Technology and Innovation. LightHouse, the Centre for Applied Photonics in NUI Galway, is a key member of this national initiative, which is a consortium of ten academic institutes leading the strand on nano-photonics research. The project has a total value of €32 million, the largest funding allocation to any national consortium, of which €2.7 will go to LightHouse. The award will enable LightHouse to install a suite of new cleanroom and ultrafast laser processing and process control facilities for developing new nanotechnology- based processes, products and nanomaterials. The award will also enhance the University's teaching reputation, by adding value to graduate research and training in biomedical science, photonics and materials science. Commenting on the funding award Dr Gerard O'Connor of LightHouse, NUI Galway, said: "This award is recognition of the recent inclusion of Photonics as a theme in the formal research strategy of the University. This vision for the future of photonics research strategically positions the University to respond to the growing opportunities and challenges that such new technologies will present to industry, both nationally, and internationally. It recognises the importance of the enabling contributions that photonics will make to biomedical engineering science and environmental science at NUI Galway and to nanoscience and ICT initiatives nationally". -Ends-

>> Read full story about Minister launches INSPIRE Programme

Distance-Learning Delivery for New Degree in Social Care

Distance-Learning Delivery for New Degree in Social Care-image

Monday, 17 November 2008

NUI Galway will officially launch its new Bachelor of Arts Degree in Social Care at its annual social care seminar from 22-23 November. Using distance-learning techniques, the B.A. programme combines home-study, tutor support, work placement and workshops available in NUI Galway centres in Carlow, Galway and Portarlington. The four year, part- time, programme builds on the successful certificate and diploma courses offered since 1993. The new B.A. in Social Care is designed for adult learners returning to education, with experience in care work. Flexibility is provided by allowing students to exit and return to the programme at different points, taking up to seven years to complete the degree or choosing to finish at the end of year one with a certificate, or year two with a diploma. Course Director, NUI Galway's Dr Jane Sixsmith, says flexible access to third-level learning opportunities for social care workers will ultimately enhance care: "In the field of social care, increased attention is being given to qualifications, regulation and professionalisation. The degree programme is designed with this in mind, to support the education needs of social care workers, in as flexible a manner as possible". Dr Sixsmith added: "This degree programme provides an opportunity for a much broader range of people to access third level education than would traditionally be the case and exemplifies the University's commitment to life long learning". The theme of this year's social care seminar is "Working with Older People". Over 250 NUI Galway students undertaking social care programmes will attend, including the first cohort of B.A. students. For more information about the B.A. in Social Care please visit www.nuig.ie/hpr, call 091 493874, or email yvonne.forde@nuigalway.ie -ends-

>> Read full story about Distance-Learning Delivery for New Degree in Social Care

Ceiliúradh 10 mbliana d'Ollscolaíocht Ghaeilge i gCarna

Ceiliúradh 10 mbliana d'Ollscolaíocht Ghaeilge i gCarna-image

Monday, 17 November 2008

Osclóidh Príomhfheidhmeannach Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Peadar Mac an Iomaire, deireadh seachtaine ceiliúrtha 10 mbliana Áras Shorcha Ní Ghuairim i gCarna ar an Aoine, 21 Samhain, 2008. Ionad for-rochtana de chuid Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh é Áras Shorcha Ní Ghuairim. Cuireann an tIonad raon deiseanna ollscolaíochta ar fáil do phobal na Gaeltachta agus do Ghaeilgeoirí ó cheantair eile, mar aon leis an Ghaeilge a chothú mar phríomhtheanga pobail sa Ghaeltacht. View in English "Is cúis mhór áthais dúinn an sprioc seo a bheith sroichte againn" a dúirt Riarthóir an Ionaid Séamas Ó Concheanainn. "Ag tógáil ar mhisean bunaithe an Ionaid deich mbliana ó shin tá clár ollscolaíochta, tacaíochta teanga agus tionscnamh forbartha pobail idir lámha ag an Ionad ar mhaithe le forbairt inbhuanaithe phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge". Tá sa bhreis ar 580 mac léinn tar éis cáilíochtaí Ollscoile a bhaint amach faoi scáth an Árais trí chúrsaí réamhollscoile, fochéime agus iarchéime a dhéanamh i dTeicneolaíocht na Faisnéise agus sa Riarachán Gnó; sa Ghaeilge; sa Bhéaloideas; i gCúram Sóisialta agus i bFhorbairt Phobail. Tá forbairt á déanamh ar an gclár cúrsaí atá á thairiscint ag an Ionad ar bhonn leanúnach le freastal ar riachtanais spriocghrúpaí agus an mhargaidh. Tá pobal forleathan tagtha faoi thionchar chláir shealbhaithe agus bhuanaithe Gaeilge an Ionaid freisin. "Tá cúrsaí an Ionaid ag cabhrú lenár mic léinn fostaíocht mhaith a aimsiú mar aon le deis a thabhairt dóibh leanacht leis an oideachas fadsaoil gar do bhaile ina dteanga dúchais" a deir Ó Concheanainn. Tá clár forbartha agus taighde á chur chun cinn ag an Ionad freisin a nascann nuálaíocht teanga agus nuálaíocht teicneolaíochta i réimsí a áiríonn an tIdirlíon agus an Chartlannaíocht. Tá an tAcadamh dóchasach go gcothóidh na tionscnaimh taighde agus forbartha seo tuilleadh deiseanna ardoiliúna agus fostaíochta sa Ghaeltacht. Tá obair an Ionaid ag tacú le cur chun cinn an bhonneagair oideachais, eacnamaíochta agus seirbhíse ar fud na Gaeltachta. Tá comhoibriú láidir ar siúl le heagraíochtaí stáit agus leis an bpobal ar mhaithe le cur ar chumas an phobail a bheith páirteach i sochaí agus i ngeilleagar an eolais, mar a léiríodh leis an bhfeachtas ar éirigh leis le gairid córas leathanbhanda ardluais HEAnet a sholáthar i gCarna agus i gceantair Ghaeltachta eile. "Tá an tacaíocht atá á fháil ag an Ionad ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus ó Údarás na Gaeltachta fíorthábhachtach ó thaobh timpeallacht a chothú atá báúil do chur chun cinn bonneagair Ollscolaíochta sa Ghaeltacht" a deir Ó Concheanainn. Tá idir léachtaí, taispeántais, ceardlanna agus ceolchoirm oíche Dé Sathairn ar chlár imeachtaí an deireadh seachtaine comórtha in Áras Shorcha Ní Ghuairim. San áireamh tá léacht ar shaothar Shorcha Ní Ghuairim féin a thabharfaidh an Dr Ríonach Uí Ógáin tráthnóna Dé hAoine, 21 Samhain ag 8.00i.n. Tugtar cuireadh don phobal freastal ar imeachtaí uile an deireadh seachtaine. Is féidir tuilleadh eolais maidir le himeachtaí an deireadh seachtaine a fháil ag: www.acadamh.ie CRÍOCH

>> Read full story about Ceiliúradh 10 mbliana d'Ollscolaíocht Ghaeilge i gCarna

10 year Celebration of third-level education at Carna

10 year Celebration of third-level education at Carna-image

Monday, 17 November 2008

On Friday 21 November, Peadar Mac an Iomaire, Príomhfheidhmeannach of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge will launch a weekend of events at Áras Shorcha Ní Ghuairim, Carna to celebrate the Centre's 10-year anniversary. Áras Shorcha Ní Ghuairim is an outreach centre of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway. The Centre offers a range of third level educational opportunities through the medium of Irish to Gaeltacht communities and to Irish speakers elsewhere, in addition to endeavouring to sustain the Irish language as the primary community language in the Gaeltacht. Leagan Gaeilge Séamas Ó Concheanainn, the Centre's Administrator, commented ahead of the celebration: "It is a great sense of joy for us that we have reached this important milestone. Building on the centre's founding mission 10 years ago, we are offering a programme of third level education, language support and community development initiatives geared towards the sustainable development of Gaeltacht and Irish-speaking communities". To date, in excess of 580 students have achieved third level qualifications through Access, undergraduate and post-graduate level programmes in Information Technology and Business Administration, Gaeilge, Folklore Studies, Social Care and Community Development under the aegis of the Centre. The Centre's programme of courses is being developed on an ongoing basis to meet target group and market needs. A widespread community has also come under the influence of the Centre's Irish language acquisition and sustainment programme. Ó Concheanainn continued: "Our programmes assist our students in attaining high quality employment as well as enabling them to pursue lifelong learning opportunities close to home in their native language. The Acadamh Centre is developing a programme of research and development that integrates linguistic and technological innovation in areas encompassing the Internet and archiving. We are confident that these research and development initiatives will create further higher-education and employment opportunities in the Gaeltacht". The Centre's work is also contributing to the development of the educational, economic and services infrastructure in the Gaeltacht. There is strong co-operation with state bodies and with the public to enable communities to participate in the knowledge society and economy. This is evident in the recent successful campaign to attain the HEAnet high-speed broadband service at Carna and in other Gaeltacht areas. "The support received by the Centre from the Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta and from Údarás na Gaeltachta is paramount in nurturing an environment conducive to the development of a third level education infrastructure in the Gaeltacht" says Ó Concheanainn. The weekend programme of events at Áras Shorcha Ní Ghuairim includes lectures, exhibitions, workshops, and a Saturday night concert featuring sean-nós singers and dancers, musicians and other artists from near and far. Dr Ríonach Uí Ógáin will give a lecture on Sorcha Ní Ghuairim's career and accomplishments on Friday, 21 November at 8.00pm. The public are invited to attend all events through the weekend. Further details regarding the weekend's events can be found at: www.acadamh.ie ENDS

>> Read full story about 10 year Celebration of third-level education at Carna

Professor Terry Eagleton Appointed Adjunct Professor at NUI Galway

Professor Terry Eagleton Appointed Adjunct Professor at NUI Galway-image

Thursday, 13 November 2008

NUI Galway is delighted to announce the appointment of Professor Terry Eagleton as Adjunct Professor of Cultural Theory based at the Moore's Institute for Research in the Humanities and Social Studies. Professor Eagleton, who is of Irish descent, is regarded by many as arguably Britain's most influential living literary critic. His specialities are literary and cultural theory and the English-language literature and culture of Ireland, on which he has recently completed a trilogy of works. Eagleton's books of literary criticism include Literary Theory: an Introduction (1983) and After Theory (2003). He is also the author of the novel Saints and Scholars (1987) and The Gatekeeper: a Memoir (2001). His latest books are How to Read a Poem (2006); The Meaning of Life (2007); and Trouble with Strangers: a Study of Ethics (2008). Announcing the appointment, Professor Kevin Barry, Dean of the College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies at NUI Galway, said: "We warmly welcome Terry Eagleton to the College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies where he will join the Moore Institute for Research in the Humanities and Social Studies. Eagleton, as adjunct Professor of Cultural Theory, will provide each semester master-classes for doctoral students and junior staff, in addition to open lectures and seminars on modern literature". "Without doubt Terry Eagleton is one of the most distinguished and recalcitrant public intellectuals of his time. He has on many occasions been a celebrated visitor to Galway, receiving an Honorary Doctorate from this University some ten years ago. He has continued, whether in his writings on culture, critical thinking, economic inequality, or the politics of terror, to rough up the edges of the mainstream , as he calls it. He remains (and his time may have come again) a defender of Marx's analysis of power and its discontents. He is a famous and fabulous communicator and one of the rare articulate, persuasive critics of contemporary liberalism. His presence on campus will bring exciting benefits to our students, and we are delighted he will be sharing with them his time and the energy of his arguments." Terry Eagleton was recently appointed to a Chair in English Literature at the Department of English and Creative Writing at Lancaster University and has previously held the positions of Thomas Wharton Professor of English Literature at the University of Oxford (1992-2001), and until recently the John Edward Taylor Professor of English Literature at the University of Manchester. Eagleton commented on his appointment to NUI Galway: "I am delighted to be appointed to a chair in the most beautiful of all the Irish campuses, a college which honoured me with a Degree of Doctor of Letters some years ago. Coming to Galway is particularly exciting for me since I have many old friends in the town and college. In fact, the Eagletons come from Headford and Shrule and there are still members of my family in the borderlines of Co. Galway and Co. Mayo. I am particularly grateful to Professor Kevin Barry who took the initiative to bring me to Galway and I look forward to meeting the students very soon". Professor Eagleton will deliver his Inaugural Lecture at NUI Galway on 10 December entitled 'The Death of Criticism'. -Ends-

>> Read full story about Professor Terry Eagleton Appointed Adjunct Professor at NUI Galway

NUI Galway Research Headlines International Conference on Marine Biodiversity

NUI Galway Research Headlines International Conference on Marine Biodiversity -image

Thursday, 13 November 2008

- Scientists report major steps towards 1st Census of Marine Life - Research from the Martin Ryan Institute at NUI Galway will headline the latest report from the 2,000-strong community of Census of Marine Life (CoML) scientists from 82 nations tomorrow (Tuesday, 11 November, 2008) announcing astonishing examples of recent new finds from the world's ocean depths. As more than 700 delegates gather for the World Conference on Marine Biodiversity (Valencia, Spain, 11-15 November), organized by the Census's European affiliate program on Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning, the report details major progress towards the first ever marine life census, for release in October, 2010. Antarctic ancestry of many deep-sea octopuses worldwide Principal Investigator Dr Louise Allcock from NUI Galway, and her colleagues from Cambridge University, Queen's University Belfast and British Antarctic Survey, will report the first molecular evidence that a large proportion of deep-sea octopus species worldwide evolved from common ancestor species that still exist in the Southern Ocean. Octopuses started migrating to new ocean basins more than 30 million years ago as Antarctica cooled and large icesheets grew. These huge climatic events created a "thermohaline expressway," a northbound flow of deep cold water, providing new habitat for the animals previously confined to the sea floor around Antarctica. Isolated in new habitat conditions, many different species evolved; some octopuses, for example, lost their defensive ink sacs – pointless at perpetually dark depths more than two kilometres below the surface. This revelation into the global distribution and diversity of deep-sea fauna, to be reported on 11 November in the journal Cladistics, was made possible by intensive sampling during Census International Polar Year expeditions. Dr Allcock commented: "It is clear from our research that climate change can have profound effects on biodiversity, with impacts even extending into inaccessible habitats such as the deep oceans". In the fourth highlights report issued since the global collaboration began in the year 2000, Census scientists say their work is compiling an unprecedented number of "firsts" for ocean biodiversity: Advancing technology for discovery; organizing knowledge about marine life and making it accessible; measuring effects of human activities on ocean life; and providing the foundation for scientifically-based policies. According to Ian Poiner, chair of the Census's International Scientific Steering Committee and Chief Executive Officer of the Australian Institute of Marine Science: "The release of the first Census in 2010 will be a milestone in science. After 10 years of new global research and information assembly by thousands of experts the world over, it will synthesize what humankind knows about the oceans, what we don't know, and what we may never know – a scientific achievement of historic proportions". "Dedication and cooperation are enabling the largest, most complex program ever undertaken in marine biology to meet its schedule and reach its goals. When the program began, such progress seemed improbable to many observers". -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Research Headlines International Conference on Marine Biodiversity

New €22m Sports Centre Officially Opens at NUI Galway

New €22m Sports Centre Officially Opens at NUI Galway-image

Wednesday, 12 November 2008

One of the most successful road cyclists of our time Mr Seán Kelly will today (Friday, 7 November, 2008) officially open the new €22 million Sports Centre at NUI Galway. The state-of-the-art facility is available to students, staff and the general public. The 6,500 sq.m. sports and leisure complex includes a 25 metre 6-lane swimming pool with moveable floor, squash and racquetball courts, a three-court basketball hall, multipurpose studios, a substantial gym and a high-tech climbing wall. The NUI Galway Sports Centre is part of a €400 million capital development programme, 'Campus of the Future', to provide the highest standards of physical infrastructure to support excellence in teaching and research. The President of NUI Galway, Dr James J Browne commented: "The opening of the Sports Centre represents a milestone in the history of NUI Galway. This state-of-the-art complex will make a significant contribution to the health, well-being and education of our students and staff and underlines the central role sport plays in life at NUI Galway". Funding for the new facility came partly from the student body at NUI Galway, who voted in 2003 to increase their student levy to support the project. Student membership rates are significantly discounted for this facility. Atlantic Philanthropies made a major capital grant towards the project, arranged through Galway University Foundation. The official opening takes place just days after student athletes at NUI Galway received over €100,000 in scholarships to help them to continue to develop their sporting excellence. A previous recipient of such scholarships, NUI Galway medical student and Olympic athlete, Paul Hession, welcomed the elite facilities: "This is a fantastic new facility for NUI Galway and will transform the range of sporting opportunities available to students here. The new elite sports gym, in particular, will provide excellent training facilities for professional sports people like myself". The building incorporates significant 'green energy' initiatives giving it a relatively low carbon footprint. Technology used includes a Combined Heat and Power unit, generating electricity for the facility and recycling the heat for re-use in the building. The team that worked on the building project included world-renowned architects Faulkner Browns, in conjunction with Holohan Design, and local builders Glenman Corporation. The facility is operated by Kingfisher Fitness Group who already run six successful leisure centres across the country. To contact the NUI Galway Sports Centre call 091 570 800 or email nuigalwayinfo@kingfisherclub.com. For further information visit www.kingfisher.com -ends-

>> Read full story about New €22m Sports Centre Officially Opens at NUI Galway

Chicago Irish Project Allows Students Work with Older Immigrants

Chicago Irish Project Allows Students Work with Older Immigrants-image

Wednesday, 12 November 2008

NUI Galway has partnered with the 'Chicago Irish Project', an initiative designed to improve the quality of life for Irish-born older adults living in the Chicago metropolitan area. Students from NUI Galway's M.A. in Social Work will be offered the opportunity to carry out their work placement in Chicago, supporting older Irish people who may be vulnerable, feel isolated or live alone. Representatives of the Chicago Irish Project will be in Galway from 18-19 November to meet with students and staff of the M.A. in Social Work. The full-time master's degree is run over two years and includes two 14-week fieldwork placements, which can be undertaken in Ireland or in selected sites in South Africa and the US. The metropolitan Chicago area is home to a very vibrant group of Irish born older adults who are dedicated to the preservation and celebration of their Irish heritage in America. While the most visible older adults benefit from social networks formed through existing cultural centers, the growing concern is for the unmet needs of older people who may have limited mobility, or may have lost those social connections. The Chicago Irish Project was established by the Chicago Immigrant Support Center in conjunction with Wellsprings Personal Care, the Chicago-based private home care company. Marguerita Mc Govern is Practice Learning Co-ordinator on NUI Galway's M.A. in Social Work: "The work placement element of the M.A. is a critical part of the course and we like to choose the best partners possible for our students to work with. There has been a long synergy between Chicago and Galway, which was formalised in 1997 when the two became twinned cites. The fact that NUI Galway social work students can now support older immigrants in Chicago, by casework and groupwork methods, will be of huge benefit to all involved". By visiting Galway, the Chicago Irish Project also hope to raise awareness of the project in the West of Ireland, in an effort to reach out to people living in the region who may have elderly relatives in Chicago. -ends-

>> Read full story about Chicago Irish Project Allows Students Work with Older Immigrants

'Wittiest Political Journalist in America' to Speak at NUI Galway

'Wittiest Political Journalist in America' to Speak at NUI Galway -image

Wednesday, 12 November 2008

'The Politics of the 2008 Election: How America Has Changed' NUI Galway Law Society will host American political commentator and columnist Mark Shields on Thursday, 20 November, for what promises to be an informative and entertaining evening. He will deliver an address entitled 'The Politics of the 2008 Election: How America has Changed', at 8pm in the Cairnes Theatre, NUI Galway. Named by the Wall Street Journal as the 'wittiest political journalist in America', Shields will share his opinions of the 2008 election, the victory of President-Elect Barack Obama, and his past experiences in a career spanning eight presidents. Mark Sheilds has worked as a political analyst on 'News Hour with Jim Lehrer' for nearly two decades and appearing frequently as a commentator on CNN. In 1979, he began writing his column on national politics for The Washington Post, a column which is now distributed nationally. Peter Mannion, the current Auditor of the Law Society at NUI Galway, met Mark Shields when he spent the summer as an intern for Barack Obama: "Meeting Mark Shields was one of the high lights of my summer in Washington. He offers a unique insight in to American politics with his wealth of experience and hilarious wit. It promises to be a great night at NUI Galway". Peter was in the US as part of the Washington Ireland Program for Service and Leadership (WIP) which is sponsoring Mark Sheilds' visit to NUI Galway. WIP brings outstanding university students from Northern Ireland and the Republic of Ireland to Washington DC for summer internships and leadership training. Students gain valuable practical experience by completing internships in US government, media, business and non-profit organisations. Over 380 students have participated in the WIP program since its foundation in 1995, including 12 students from NUI Galway. Mark Shields is also the author of On the Campaign Trail, a narrative account which documents the 1984 presidential race. Prior to becoming a journalist, Shields worked on a number of political campaigns including Robert Kennedy's campaign in 1968 where he acted as Kennedy's California State Director. In 1988 he contributed to the political coverage that won a Peabody Award for 'The News Hour'. He has also provided election analysis for CBS and NBC. For further information on the event contact Louise Hamilton of the NUI Galway Law Society, on 086 0734033 or email nuiglawsociety@gmail.com -ends-

>> Read full story about 'Wittiest Political Journalist in America' to Speak at NUI Galway

Knowledge Management Expert from Harvard Speaks at NUI Galway

Knowledge Management Expert from Harvard Speaks at NUI Galway-image

Tuesday, 11 November 2008

Business and knowledge management expert Professor Larry Prusak, of Harvard Business School and Babson College, will be in NUI Galway for a public lecture on Thursday, 20 November. Entitled 'The Future of Knowledge', the lecture will be hosted by the Centre for Innovation and Structural Change at NUI Galway in conjunction with InterTradeIreland. The event takes place at 6pm in Room CA118, 1st Floor, Cairnes Building, NUI Galway. Larry Prusak is a leading authority on Knowledge Management and has authored six books in the area. He was the founder and Executive Director of the Institute for Knowledge Management, a global consortium engaged in advancing the practice of knowledge management. Professor Prusak's lecture will look at the organisational roles, design processes, incentives and strategies that work best for knowledge management. He will address changes that are taking place globally which put a premium on knowledge for organisations and nations. In particular, he will focus on the impact of the break-up of the monopoly on 'useful' knowledge that was held by the US and Western Europe for the past century, and the concurrent extreme drop in information transaction costs brought on by the IT revolution. Professor Prusak will discuss how these two movements have changed the way we need to think about how wealth is created and how work is organised. According to Willie Golden, Director of the Centre for Innovation and Structural Change at NUI Galway: "Knowledge, how it flows and how it is managed, has a huge impact on organisations and on society. While we all understand the word economy, as Ireland seeks to become a 'knowledge economy', there is still much to be understood about knowledge. Professor Prusak can provide us with insights into how current organisational models might be changed to harness this knowledge more effectively". Professor Prusak has been studying knowledge and learning in organisations for the past two decades. He has extensive experience in helping organisations with their information and knowledge resources, these organisations include Novartis, McKinsey, NASA, World Bank, and the United Nations. For further information or to confirm your attendance, please email cisc@nuigalway.ie or telephone Angela Sice on 091 492817. -ends-

>> Read full story about Knowledge Management Expert from Harvard Speaks at NUI Galway

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share