Public Lecture Hosted by Environmental Change Institute

Public Lecture Hosted by Environmental Change Institute-image

Tuesday, 2 October 2007

Rocks, Rails and Ríomhaire: A Geo-Multimedia Tour of the Connemara Landscape on the Galway-Clifden Railway A Public lecture on Rocks, Rails and Ríomhaire: A Geo-Multimedia Tour of the Connemara Landscape on the Galway-Clifden Railway will be given by Ronán Hennessy, a PhD Student in the Department of Earth & Ocean Sciences & Environmental Change Institute at NUI Galway on Tuesday, 2 October at 8 pm. The seemingly untamed natural landscape of Connemara, and its potential as a tourism attraction, was a major factor in the routing of a railroad through the region in the closing years of nineteenth century. To celebrate the geological and railway heritage of Connemara, Mr. Hennessy has worked closely with the Galway Heritage Forum and with Galway County Council Heritage Officer Marie Mannion, to design a virtual field trip of the Connemara landscape. Using Google Earth as the virtual tour 'landscape', users can embark on a field trip following the now disused 49 mile long railway line, discovering the region's rich geological and geomorphologic heritage. 'Disembarking' at any of the eight stations along the route, users can investigate the local geology, visit the nearby mines and quarries, explore the famous glaciated Inagh and Maam valleys, and even take off from Alcock and Brown's landing site near Clifden – bound for Newfoundland, which coincidently shares a similar geological history with Connemara. Dr. Martin Feely, Senior Lecturer, Geofluids Research Group, Dept. of Earth and Ocean Sciences and Environmental Change Institute said, "Ronán s presentation will give a flavour of the revolution that is taking place in science with the transfer of real landscapes to the virtual space of pan, zoom, tilt and play. The lecture will appeal to people of all ages and interests as it combines archaeology, heritage, geology, local history and environmental technology." The lecture will take place in the Orbsen Building Seminar Room, Environmental Change Institute, NUI Galway. Tea, Coffee & Beverages will be available from 7:30p.m. Attendance is free and all are welcome. ENDS

>> Read full story about Public Lecture Hosted by Environmental Change Institute

NUI Galway launches Aer Arann Sports Alumni Award

NUI Galway launches Aer Arann Sports Alumni Award-image

Monday, 1 October 2007

NUI Galway is pleased to welcome Aer Arann as sponsor of its newly launched Alumni Award for Sports Achievement and Leadership. The award will acknowledge alumni who have made an outstanding contribution in the area of local and national sports achievement, sports coaching, sports health, sports promotion and/or development. Since 2000 NUI Galway has been annually awarding graduates who as a result of their outstanding contribution to Irish and international life have, in a very special way, honoured their former alma mater. The Aer Arann Sports Award will join the University's seven other Alumni Awards which award excellence in commerce, healthcare, science, engineering, IT, the arts, law and public service. Announcing the new Award, Professor Gerard Hurley, Vice-President for Strategic Initiatives and External Affairs, NUI Galway, said: "This Sports Award reflects a very strong legacy of past and ongoing NUI Galway sporting accomplishment. We will have a very strong pool of candidates from which to choose our winners. The Award brings to a perfect complement our Awards programme - each reflects a discipline, faculty or walk of life in which NUI Galway students have gone on to excel at national and international level". Aer Arann Chairman, Mr Pádraig Ó Ceidigh was awarded the Alumni Award for Business and Commerce in 2002. Commenting on the sponsorship of the new Sports Award, he said, "Aer Arann is committed to strengthening the communities in which we do business, and we re proud to be part of this programme. The candidates for the NUI Galway Sports Alumni Award represent a passion for achievement, which is an inspiration to my colleagues in Aer Arann and to me personally." The Awards will be presented to the distinguished alumni at the University's annual Gala Banquet, which will take place in Galway's Radisson SAS Hotel on Saturday, 1 March, 2008. Previous NUI Galway Alumni Awards recipients include: Seán O'Rourke, RTÉ journalist; Irial Finan, President, Coca-Cola; and Michael D. Higgins T.D. -ends-

>> Read full story about NUI Galway launches Aer Arann Sports Alumni Award

Gradam Alumni Aer Arann don Spórt á sheoladh ag OÉ Gaillimh

Gradam Alumni Aer Arann don Spórt á sheoladh ag OÉ Gaillimh-image

Monday, 1 October 2007

Tá áthas ar OÉ Gaillimh fáiltiú roimh Aer Arann mar urraitheoir ar an nGradam nua Alumni don Spórt. Tabharfaidh an gradam nua aitheantas do chéimithe a bhfuil sárobair déanta acu i spórt áitiúil agus náisiúnta, oiliúint spóirt, sláinte spóirt, cur chun cinn agus/nó forbairt spóirt. Ón mbliain 2000, tá gradaim bhliantúla bronnta ag OÉ Gaillimh ar chéimithe a bhfuil sárobair déanta acu i saol na hÉireann agus go hidirnáisiúnta, agus a bhfuil onóir tugtha acu dá bharr don Ollscoil. Gradam amháin é Gradam Spóirt Aer Arann as seacht ngradam eile Alumni san Ollscoil nach mbronntar ach ar fheabhas i dtráchtáil, cúram sláinte, eolaíocht, innealtóireacht, TF, ealaín, dlí agus seirbhís phoiblí. Agus an Gradam nua á fhógairt aige dúirt an tOllamh Gerard Hurley, An Leas-Uachtarán um Thionscnaimh Straitéiseacha agus Gnóthaí Seachtracha, OÉ Gaillimh: "Léiríonn an Gradam Spóirt seo an traidisiún láidir atá in OÉ Gaillimh ó thaobh éachtaí i gcúrsaí spóirt. Is iomaí iomaitheoir a mbeadh an gradam seo tuillte acu. Mar gheall go bhfuil Gradam Spóirt anois againn tá gradam againn do gach disciplín, dámh nó dálaí saoil ina bhfuil éacht déanta ag mac léinn as OÉ Gaillimh sa tír seo agus thar lear". Bronnadh Gradam Alumni ar Chathaoirleach Aer Arann, an tUasal Pádraig Ó Céidigh don Ghnó agus an Tráchtáil in 2002. Ag labhairt dó faoi urraíocht an Ghradaim Spóirt, dúirt sé, "Tá Aer Arann tugtha do phobail a láidriú, pobail ina ndéanaimid gnó, agus tá áthas orainn a bheith páirteach sa chlár seo. Léiríonn iarrthóirí Ghradam Spóirt Alumni OÉ Gaillimh go bhfuil fonn orthu éachtaí a dhéanamh; rud ionspioráideach é sin do mo chomhghleacaithe in Aer Arann agus dom féin go háirithe." Bronnfar na Gradaim ar an alumni ag Mórfhéasta Bliantúil na hOllscoile, a bheas ar siúl in Óstlann Radisson SAS na Gaillimhe Dé Sathairn, an 1 Márta 2008. Bhuaigh Seán O'Rourke, iriseoir RTÉ; Irial Finan, Uachtarán, Coca-Cola; agus Michael D. Higgins T.D. Gradaim Alumni OÉ Gaillimh roimhe seo. - críoch -

>> Read full story about Gradam Alumni Aer Arann don Spórt á sheoladh ag OÉ Gaillimh

November 2007

Connacht Tribune Gold Medal for Journalism

Connacht Tribune Gold Medal for Journalism-image

Friday, 30 November 2007

The year's winner of the Connacht Tribune Gold Medal for Journalism is Ms Rachael Finucane, from Limerick. Ms Finucane achieved first class honours on the MA in Journalism at NUI Galway. The Medal was presented by Mr David Hickey, MD of Connacht Tribune Newspapers yesterday, 28th November, at NUI Galway. Ms Finucane who is currently working as a Staff Reporter with the Limerick Independent, is a graduate of UL where she also achieved First Class honours in her BA. During her postgraduate studies in journalism at NUI Galway Rachel was a regional winner (Third Level) in this year s Hotpress All Write Now competition. Ends

>> Read full story about Connacht Tribune Gold Medal for Journalism

Tugann OÉ Gaillimh aitheantas do Gabriel Byrne ag Searmanais Bhronnta an Gheimhr

Tugann OÉ Gaillimh aitheantas do Gabriel Byrne ag Searmanais Bhronnta an Gheimhr-image

Monday, 26 November 2007

Amárach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh bronnfar Céim Dhochtúireachta sna Dána (honoris causa) ar dhuine de na haisteoirí is mó cáil agus meas in Éirinn (Dé Máirt, 27 Samhain). Is é Gabriel Byrne duine de na haisteoirí is mó cáil ar domhan agus bronnfar céim air mar chuid de shearmanas bronnta an gheimhridh in OÉ Gaillimh, tráth a mbronnfar céimeanna ar thart ar 800 mac léinn as coláistí agus scoileanna éagsúla san Ollscoil freisin. Thosaigh Gabriel Byrne amach mar aisteoir leis an Focus Theatre anseo in Éirinn sular thosaigh sé ag aisteoireacht sa Royal Court Theatre i Londain sa bhliain 1979. Ghlac sé páirt ina chéad scannán dar teideal Excalibur sa bhliain 1981. Ba é John Boorman a stiúir an scannán eipice Artúrach seo. D'oibrigh Gabriel Byrne le cuid de mhórstiúrthóirí na pictiúrlainne – Deartháireacha Coen, Wim Wenders, Jim Jarmusch, Ken Loach, John Boorman, David Cronenberg agus Bryan Singer ina measc. Ghlac Gabriel páirt i scannáin neamhspleácha agus stiúideo, mar aon le trí scannán a stiúradh agus dhá scannán a scríobh. Lena chois seo ar fad, ghlac sé príomhról i 35 príomhscannán lena n-áirítear Miller's Crossing, The Usual Suspects, Into the West, The End of Violence, Dead Man, Vanity Fair agus Spider. Seo a leanas a bhí le rá ag Rod Stoneman, Stiúrthóir Scoil Scannán & Meán Digiteach Huston, "Is aisteoir é Gabriel Byrne a thugann a shamhlaíocht agus na carachtair a chruthaíonn sé smaointe agus íomhánna den scoth dúinn agus cúis áthais dúinn an onóir seo a bhronnadh air. Tugann sé dea-shampla dúinn ar fad trí pháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cultúrtha agus carthanachta in Éirinn – gníomhaíochtaí a léiríonn spiorad na flaithiúlachta agus tiomantas dá thír dhúchais." Bronnfar cáilíochtaí ar mhic léinn i gcaitheamh an lae, mic léinn ó Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte; Coláiste na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta; Coláiste an Dlí; Coláiste na Tráchtála; Coláiste na hEolaíochta agus Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán OÉ Gaillimh roimh an searmanas, "Cúis áthais dúinn anseo in OÉ Gaillimh céim oinigh a bhronnadh ar Gabriel Byrne – aisteoir Éireannach den scoth agus aisteoir a bhfuil cáil idirnáisiúnta bainte amach aige mar aisteoir cumasach. Cúis áthais ar leith is ea go bhfuil Gabriel Byrne inár measc inniu mar gurb é seo an chéad bhliain cáilíochtaí a bhronnadh ar mhic léinn a d'fhreastail ar na cúrsaí nua agus nuálacha scannán agus meán digiteach. Céim Dhochtúireachta sna Dána atá á bhronnadh ar Gabriel Byrne mar aitheantas ar an méid atá déanta aige ar mhaithe leis an tionscal scannán in Éirinn agus go hidirnáisiúnta." Ag an searmanas bronnta seo freisin, bronnfar cáilíochtaí ar mhic léinn ó chúrsaí nua den chéad uair – M.A. in Ardscileanna Foghlama, M.A. i bhFealsúnacht: Eitic, Cultúr agus Athrú Domhanda, M.A. sna Meáin Dhigiteacha, M.A. i Léiriú agus Stiúradh, agus M.A. in Abhcóideacht agus Gníomhaíochas Poiblí. CRÍOCH

>> Read full story about Tugann OÉ Gaillimh aitheantas do Gabriel Byrne ag Searmanais Bhronnta an Gheimhr

NUI Galway Researchers Focus on Mobile Healthcare

NUI Galway Researchers Focus on Mobile Healthcare-image

Monday, 26 November 2007

Increased demand for Electronic Engineering Graduates Expected Researchers from NUI Galway are part of a national group awarded just under €4m by Science Foundation Ireland (SFI) for the development of mobile healthcare technology. The group will develop technology to assist clinicians with more effective remote monitoring of out-patients in their own homes. Drivers for the technology include an ageing population, increasing pressure on centralised healthcare facilities and the need to reduce the number of in-patients. Many such applications involve the generation and analysis of large quantities of biological signals for each patient, driving the need for sophisticated electronic signal processing techniques. A key focus of the research will be efficient operation for longer life in mobile devices. The research group, entitled "Efficient Embedded Digital Signal Processing for Mobile Digital Health" (EEDSP), is led by University College Cork, and in addition to NUI Galway, includes academic researchers from University of Limerick and University College Dublin, as well as a number of industry partners. According to Dr. Edward Jones, Lecturer in Electronic Engineering and leader of the NUI Galway team, "This grant from SFI will help the EEDSP group to advance the state of the art in this area of increasing importance to society. At the same time, a steady supply of graduates will be required to meet the needs of the rapidly growing digital healthcare industry. Dr. Jones added, "Electronic Engineering offers a tremendous range of possible careers over a wide range of sectors that are critical to society. Some of these might not immediately spring to mind to leaving cert students, including this relatively new and rapidly growing area of digital and mobile healthcare". NUI Galway is holding its annual Open Day on Thursday, 29 November, and those interested in electronics as a career should drop by the Electronic Engineering stand at this event to find out more. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Researchers Focus on Mobile Healthcare

NUI Galway Honours Gabriel Byrne during Winter Conferrings

NUI Galway Honours Gabriel Byrne during Winter Conferrings-image

Monday, 26 November 2007

One of Ireland's best known actors and most appreciated sons will be conferred tomorrow (Tuesday, 27 November) with a Degree of Doctor of Arts (honoris causa) at National University of Ireland, Galway. Gabriel Byrne is one of the best known actors in the world and he will be conferred as part of the winter conferring at NUI Galway along with over 800 students from across the faculties and schools. Gabriel Byrne started his acting career with Ireland's Focus Theatre before joining London's Royal Court Theatre in 1979. His film debut came soon after, in John Boorman's 1981 Arthurian epic, Excalibur. He has worked with some of cinema's leading directors, including the Coen Brothers, Wim Wenders, Jim Jarmusch, Ken Loach, John Boorman, David Cronenberg and Bryan Singer. Moving between independent and studio films, in addition to producing three pictures and writing two, he has starred in 35 feature films, including Miller's Crossing, The Usual Suspects, Into the West, The End of Violence, Dead Man, Vanity Fair and Spider. Rod Stoneman, Director of the Huston School of Film & Digital Media, said, "Gabriel Byrne is an artist whose imagination and performances have offered us irreplaceable ideas and images and we are pleased to honour him for this. His involvement with Irish cultural activities and charitable works is exemplary, reflecting a generosity of spirit and commitment to his homeland." Students will graduate throughout the day from the College of Medicine, Nursing and Health Sciences; College of Engineering and Informatics; Faculty of Law; Faculty of Commerce; College of Science; and College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies. Speaking ahead of the conferring, President of NUI Galway, Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, said, "We in NUI Galway are delighted to honour Gabriel Byrne as an outstanding Irish actor, who is respected internationally as a master of his craft. We re especially pleased that on the day we graduate the first students from new and innovative programmes in film and digital media, that we are honoured by the presence of Gabriel Byrne, who receives a Doctor of Arts for his outstanding contribution to Irish and international film." Some students at the conferring ceremony will be the first to graduate from certain new courses, such as the MA in Advanced Learning Skills, MA in Philosophy: Ethics, Culture and Global Change, MA in Digital Media, MA Production and Direction, and MA Public Advocacy and Activism. ENDS

>> Read full story about NUI Galway Honours Gabriel Byrne during Winter Conferrings

Mineralogical Society Distinguished Lecture at NUI Galway

Mineralogical Society Distinguished Lecture at NUI Galway-image

Wednesday, 21 November 2007

'Minerals, metals, molecules and microbes' The Mineralogical Society Distinguished Lecturers programme comes to the Environmental Change Institute, NUI Galway, on Thursday 29 November, with a lecture by Professor David Vaughan of the University of Manchester. Professor Vaughan will deliver a lecture on "Minerals, metals, molecules and microbes: environmental mineralogy and sustainability", at 8pm, with refreshments from 7.30pm, in the Orbsen Building Seminar Room. Environmental mineralogy is the study of minerals with the purpose of understanding and assessing their influence in the movement and fixing of organic and inorganic contaminants at and near the earth's surface. According to Professor David Vaughan, of the University of Manchester, "Metals are critically important both as resources and potential pollutants. Understanding how they can be concentrated or dispersed at the Earth's surface depends on new knowledge, at the molecular scale, of processes involving mineral surfaces, ultrafine particles and mineral-microbe interactions." The lecture will address the following questions: How do we use minerals to contain waste? Can minerals offer green solutions to the problems of waste management? How do minerals assist in the remediation of contaminated soils and waters? How do flora and fauna interact with minerals in rocks and how do they work to break down stone buildings and walls? What are some of the state-of-the-art techniques used to study metal cycling in the environment? Dr. Martin Feely, of the Geofluids Research Group in the Department of Earth and Ocean Sciences at NUI Galway, says that, "On a local level, one of the most visual examples of the importance of mineral-microbe interactions is the manner in which lichen work to degrade Ireland's old stone walls. Understanding how this process occurs is relevant for geologists, archaeologists, environmental consultants, botanists and microbiologists." This lecture is free and open to the public and is hosted by NUI Galway's Environmental Change Institute (ECI) and Department of Earth and Ocean Sciences. For more information please contact sarah.knight@nuigalway.ie or phone 091 495061. ENDS

>> Read full story about Mineralogical Society Distinguished Lecture at NUI Galway

President to lead high-level NUI Galway delegation to China

President to lead high-level NUI Galway delegation to China -image

Monday, 19 November 2007

Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, President of National University of Ireland, Galway will today lead a high level delegation to China of academic representatives from various university faculties and research centres. Over the course of the 5-day visit the delegation will be expanding and strengthening links by meeting with, and in many instances signing memoranda of understanding and partnership agreements between NUI Galway and 17 Chinese institutions. * Developing stronger educational links with China is not only a key feature of NUI Galway's international strategy but features prominently in the Irish government's Asia strategy (1999-2009). Some of the benefits of these links are graduate placement, recruitment and co-operation in the field of research and development. Ms Anna Cunningham, Director of International Affairs at NUI Galway, said, "Attracting high calibre international research Masters and PhD students is a strategic priority for NUI Galway. We are fortunate to have solid links in place already with a range of prestigious Chinese universities. The objective of this visit is to formalise these links and create further opportunities for reciprocal exchange of postgraduate students and collaborative research." During the visit Professor William Schabas of the Irish Centre for Human Rights will deliver a paper at the Chinese Academy of Social Sciences (CASS) with which NUI Galway will sign a formal agreement. Among the other institutions formalising agreements with NUI Galway will be Hong Kong University of Science & Technology and the Institute of Oceanology at the Chinese Academy of Sciences, Qingdao, who will forge a formal linkage with the Martin Ryan Marine Research Institute, NUI Galway. In addition, the Beijing Alumni Chapter launch will be hosted by Ambassador Declan Kelleher at the Irish Embassy. Speaking ahead of the visit, President Ó Muircheartaigh said, "This historic visit to China represents a wonderful opportunity for NUI Galway to build upon the strong existing relationships between our university and China. With over 70 alumni in China, Galway is the Irish university with the most China-based graduates. The visit by this delegation will be a platform for our existing and developing connections with China - so that these can be strengthened and built on, thus paving the way for increased cooperation in educational exchange, in research & development and in greater cultural understanding." Dr Louis de Paor, Director of the Centre for Irish Studies and Professor Kevin Barry, Dean of the College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies, will visit Nanjing and Fudan Universities with a view to attracting Master and PhD students for a period of study at the Centre. The Centre currently has a student from Nanjing, sponsored by the China Scholarship Council conducting her doctoral research on the work of Roddy Doyle. Professor Barry says, "In order to establish these exchanges NUI Galway are providing Chinese language classes where 30 students are currently enrolled with two lecturers from Beijing. During the next academic year at NUI Galway, it is planned to offer undergraduate students the option of studying Chinese as part of Arts and Commerce programmes." In his remarks at the launch of the Alumni Chapter, the President reminded alumni and guests that the links between NUI Galway and Beijing would be further enhanced by the participation of three current students and 1 alumni in next year s Olympics in Beijing who will compete in sprinting (Paul Hession, 110 & 200m) rowing (Alan Martin, Cormac Folan) and the 20km walk (Olive Loughnane). ENDS

>> Read full story about President to lead high-level NUI Galway delegation to China

NUI Galway to Showcase 17 New Degree Courses at Open Day

NUI Galway to Showcase 17 New Degree Courses at Open Day-image

Monday, 19 November 2007

The NUI Galway Open Day will take place from 9am - 3pm on Thursday, 29 November. Thousands of secondary school students from all over Ireland are expected to attend, along with their parents and teachers. The day will showcase 17 new degree courses which will be on CAO forms for the first time in 2008. With a radical departure from traditional Arts degrees, the new CONNECT Programme from the College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies is offering seven new four-year degrees. The CONNECT programmes are designed to increase the employability of graduates by developing distinctive skills and creating connections with life beyond the campus. During third-year, students will be immersed in their specialised field, this opportunity might include: project-based work, educational placement in the community, portfolio preparation, creative practice, study abroad, service learning, or placements within Non-Governmental Organisations. The seven new CONNECT degrees are: BA with Children's Studies (GY110); BA with Creative Writing (GY111); BA with Film Studies (GY112); BA with Human Rights (GY113); BA with Irish Studies (GY114); BA with Theatre and Performance (GY115); and BA with Women's Studies (GY116). Other new programmes from the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies are a BA in Mathematics and Education (GY109) and two degrees offered entirely through Irish BA Gaeilge agus Léann an Aistriúcháin (GY107), and BA Riarachán Gnó (GY108). The Faculty of Commerce is offering a new three-year BA Commerce Degree with Accounting (GY207), while the College of Engineering has a new Bachelor of Science in Project and Construction Management (GY410). For those interested in the sciences there are four new degrees: Physics with Applied Physics (GY315); Physics with Medical Physics (GY316); Physics with Astrophysics (GY317); and Biopharmaceutical Chemistry (GY318). Finally, the College of Medicine, Nursing and Health Sciences will offer the first undergraduate podiatry programme available in the country, leading to a Bachelor of Science in Podiatry (GY504)*. "According to Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, President, NUI Galway, "The initial CAO deadline is a little over 10 weeks away so the Open Day is important in helping students find out more about the huge range of courses here at NUI Galway. It's also a wonderful opportunity for future students to learn more about student life in the University, especially the improvements in sporting and cultural facilities, including our new Sports Centre and Swimming Pool as well as the Cultural Centre". Lecturers and current students will be available throughout the day to answer questions about student life at NUI Galway. Giving a taste of academic study, there will be introductory lectures throughout the day in Arts, Law, Engineering, IT, Commerce, Science and Medicine, Nursing and Health Sciences. Information stands will provide practical input on topics including student services, admissions, accommodation, volunteering and career development. For further information contact Mary Coyle on 091 492814, email mary.coyle@nuigalway.ie or visit http://www.nuigalway.ie/openday/ ENDS

>> Read full story about NUI Galway to Showcase 17 New Degree Courses at Open Day

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 > >>