M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) ag tosú in OÉ Gaillimh

M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) ag tosú in OÉ Gaillimh-image

Friday, 22 February 2008

Tá Céim Mháistreachta nua trí Ghaeilge san Ateangaireacht Chomhdhála le tosú in OÉ Gaillimh – an chéad chúrsa dá leithéid in Éirinn. Cinneadh an cúrsa seo a thairiscint de bhua stádas oifigiúil a bheith ag an nGaeilge san Aontas Eorpach agus an t-éileamh atá ann ar lucht gairme le cáilíochtaí aitheanta san ateangaireacht agus san aistriúchán Gaeilge. Is trí Ghaeilge a mhúinfear an clár M.A. agus le cois Gaeilge agus Béarla, beidh deis ag mic léinn le Fraincis agus Gaeilge den scoth, Fraincis a úsáid mar chuid den chúrsa M.A. Tá an cúrsa seo bunaithe ar an gCéim Mháistreachta Eorpaigh in Ateangaireacht Chomhdhála, clár a forbraíodh i gcomhar le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh agus clár atá ar siúl in 18 n-ollscoil ar fud na hEorpa. Is é Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge – coláiste de chuid OÉ Gaillimh atá dírithe ar chúrsaí tríú leibhéal trí mheán na Gaeilge a sholáthar – atá i mbun an chúrsa seo agus is ar an gCeathrú Rua, i gcroílár Ghaeltacht Chonamara, a bheidh an cúrsa ar siúl. Deir Eoin Ó Droighneáin, Stiúrthóir an Chláir, go gcreideann sé go mbeidh an-deis ag céimithe an chúrsa seo poist mhaithe a fháil agus gur "gá anois ateangairí Gaeilge ardoilte agus ardcháilithe a earcú san Aontas Eorpach. Is é atá mar aidhm leis an M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) mic léinn a oiliúint agus a ullmhú ionas gur féidir leo poist mar ateangairí comhdhála a fháil. Lena chois sin, cuirfear oiliúint ar mhic léinn sna sainscileanna ateangaireachta, rud a chinnteoidh go mbeidh ar a gcumas poist mhaithe a fháil nuair a bheidh an cúrsa críochnaithe". I measc na n-ábhar a chlúdaítear mar chuid den M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) tá Ateangaireacht Chomhdhála, Ateangaireacht Chomhuaineach, Ateangaireacht Leantach, an tAontas Eorpach agus Eagraíochtaí Idirnáisiúnta, mar aon le Teoiric agus Cleachtas Ateangaireachta. I measc na ngnéithe eile den chúrsa áireofar cleachtaí cuimhne, aistriúchán le hamharc, scileanna breacadh nótaí, bréagchomhdhálacha, gluaiseanna do chruinnithe teicniúla, oiliúint ghutha, agus dea-bhéas botha. Beidh deis ag mic léinn cuairt a thabhairt ar institiúidí an AE chun taithí phearsanta a fháil ar an obair a bhíonn ar siúl ag ateangairí idirnáisiúnta. Táthar ag glacadh le hiarratais anois don chúrsa lánaimseartha bliana seo a bheidh ag tosú i mí Mheán Fómhair 2008. Tá áit ar an gcúrsa do 12 mac léinn. I measc na gcúrsaí iarchéime Gaeilge eile atá ar fáil in OÉ Gaillimh tá: M.A. i bPleanáil Teanga; M.A. i dTeagasc Teangacha (An Ghaeilge); Ard-Dioplóma sa Drámaíocht; agus Ard-Dioplóma sa Chumarsáid Fheidhmeach. Chomh maith leis na cúrsaí múinte, tá scoláireacht taighde sa Teicneolaíocht Faisnéise á tairiscint ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. - críoch -

>> Read full story about M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) ag tosú in OÉ Gaillimh

Irish & UK Employers Feature at NUI Galway Teaching Careers Fair

Irish & UK Employers Feature at NUI Galway Teaching Careers Fair-image

Friday, 22 February 2008

The NUI Galway Teaching Careers Fair takes place on Wednesday, 27 February, 2008, from 5-7pm in Áras na Mac Léinn. The event is aimed at those interested in a career in teaching, whether they are graduates, current or prospective students of the Postgraduate Diploma in Education. Over 20 exhibitors will attend, including employers such as County Galway VEC, County Wicklow VEC and Gaelcholáiste Luimnigh. UK employers including Red Teachers, MPS Education, Mossbourne Community College, Protocol Education and UTeach Recruitment are also travelling to the event to showcase employment opportunities for the next academic year. NUI Galway's exhibition stand will provide information on the Postgraduate Diploma in Education programme. Education providers from the UK, such as St. Mary's College in Twickenham, will be available to discuss vacancies on Postgraduate Certificate in Education courses in the UK. Deirdre Sheridan, of NUI Galway's Career Development Centre, says this is an excellent one-stop-shop for those interested in teaching, "For graduates and current students, employers will be taking CVs on the day as well as hosting interviews on campus in the days following the event. For those considering undertaking a postgraduate teaching qualification, there will be presentations highlighting the different entry routes to a career in teaching from both an Irish and UK perspective." Information providers will also have a presence at the event with the Teaching Council, and ASTI, the second level teachers union, listed to attend. For a full list of exhibitors visit www.nuigalway.ie/careers -ends-

>> Read full story about Irish & UK Employers Feature at NUI Galway Teaching Careers Fair

Political Discussion on EU Reform Treaty at NUI Galway

Political Discussion on EU Reform Treaty at NUI Galway-image

Thursday, 21 February 2008

From Galway to Lisbon – What's in it for Ireland? The NUI Galway Political Discussion Society (PDS) will host a debate on the EU Reform Treaty Debate entitled 'From Galway to Lisbon – What's in it for Ireland?' The debate is to take place on Monday, 25 February, 2008 at 8pm in the O Flaherty Theatre at NUI Galway. The event includes a line-up of national speakers: Leader of Fine Gael, Deputy Enda Kenny T.D.; Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, Éamon Ó Cuív T.D.; President of the Labour Party, Deputy Michael D. Higgins T.D.; Leader of the Socialist Party, Joe Higgins; Declan Ganley of the Libertas Campaign; and Patricia McKenna of the People's Movement. The panel discussion will be chaired by President of NUI Galway, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh. The society hopes that this debate, which will be the largest to be held in Ireland to date on the matter, will encourage awareness among students and the general public on the key issue of the EU Reform Treaty. The meeting will be free and open to both students and public alike. As capacity is limited, those wishing to attend the meeting are advised to come early to avoid disappointment. Ends

>> Read full story about Political Discussion on EU Reform Treaty at NUI Galway

Appointment of Professor Jim Browne as University President

Appointment of Professor Jim Browne as University President-image

Friday, 15 February 2008

The Governing Authority (Údarás na hOllscoile) of National University of Ireland, Galway has today (15 February 2008) announced the appointment of Professor Jim Browne (55) as the incoming President of the University. Currently Registrar and Deputy-President at NUI Galway, Professor Browne's appointment will come into effect on 6 March 2008. Professor Browne will be the twelfth President of the University and his term will be for ten years. Commenting, the Chairman of the Selection Board appointed by the Governing Authority, Dr Noel Dorr, said; "Professor Browne is a distinguished academic with very wide international contacts and experience of other Universities in Europe, the US, Asia and Latin America. He has a personal record of research and an understanding of the importance of promoting it in the University. He combines this with a strong commitment to upholding the traditional values of the University across all of the sciences and the humanities and to developing and enhancing its primary role as an educational institution. In his present post as Registrar and Deputy-President he has been deeply involved in necessary and important changes to the structure and functioning of the University which have been achieved on a basis of participation, to the benefit of both staff and students. It is widely recognised that, in this and other ways, he has made a major contribution to the progress and the success of NUI Galway over the past seven years". Concluding, he said: "The post of University President in Ireland today is one of very particular responsibility. It calls for leadership of a high order in shaping the development of the University over the decade ahead. In particular it calls for a capacity to respond creatively and sensitively to regional and national needs while respecting and upholding the traditional educational function of the University as such. It is for these reasons that the Selection Board tasked by the Governing Authority to select a new President, unanimously recommended the appointment of Professor Jim Browne. We wish him the very best in what will be a challenging and rewarding role." Dr Dorr also paid tribute to Dr Iognáid Ó Muircheartaigh for his tremendous achievements during his successful tenure as President of NUI Galway since 2000. Professor Browne, a native of Athlone, Co Westmeath, and an engineering graduate of NUI Galway, is a former Dean of Engineering (1996 - 2001) and, for the past seven years, Registrar and Deputy-President of the University. He has a record of achievement in academic leadership, strategic planning and change management within NUI Galway. Professor Browne has published over 200 academic papers and 15 books. He was awarded the degree DSc by the University of Manchester for published work in 1990, is a member of the Royal Irish Academy and the Irish Academy of Engineering. Professor Browne's leadership roles include: member of the editorial board of a number of international research journals; member of Irish Universities Quality Board since 2004; senior Vice-President of Engineers Ireland; Member of the Senate of the National University of Ireland since 2001; member of the Health and Social Care Professionals Council; member of the Board of CAO; Member of the EPSRC Review Group on Engineering Research Centres in the UK; member of the Board of the Galway University Foundation since 2001; and Member of the Board of Music for Galway. Professor Browne also has considerable experience of working with overseas Universities, public and private bodies. Professor Browne is married to Maeve; they have four children. The appointment was made following an extensive national and international search, with professional assistance through a Search Committee. The selection process was conducted by a distinguished Selection Board. Both bodies were chaired in a non-voting capacity by Dr Noel Dorr, Cathaoirleach of Údarás na hOllscoile. The examination in Irish was conducted by a Bord Gaeilge. All three bodies had significant external as well as internal membership. -ends-

>> Read full story about Appointment of Professor Jim Browne as University President

An tOllamh Jim Browne ainmnithe mar Uachtarán ag Údarás na hOllscoile in OÉ Gail

An tOllamh Jim Browne ainmnithe mar Uachtarán ag Údarás na hOllscoile in OÉ Gail-image

Friday, 15 February 2008

Inniu (15 Feabhra 2008) d'ainmnigh Údarás na hOllscoile Ollscoil na hÉireann, Gaillimh an tOllamh Jim Browne (55) mar Uachtarán nua na hOllscoile. I láthair na huaire tá an tOllamh Browne ag feidhmiú mar Mheabhránaí agus Uachtarán Ionaid in OÉ Gaillimh agus cuirfidh sé tús lena phost nua mar Uachtarán an 6 Márta 2008. Is é an tOllamh Browne an dara hUachtarán déag atá ceaptha san Ollscoil agus mairfidh a théarma oifige deich mbliana. Dúirt an Dr Noel Dorr, Cathaoirleach an Bhoird Roghnúcháin a cheap Údarás na hOllscoile go bhfuil "cáil bainte amach ag an Ollamh Browne mar scoláire mór le rá, tá teagmhálacha aige ar fud na cruinne agus tá taithí aige ar Ollscoileanna eile san Eoraip, sna Stáit Aontaithe, san Áise agus Meiriceá Laidineach. Tá go leor taighde déanta aige féin agus tuigeann sé an tábhacht a bhaineann le tacú le taighde san Ollscoil. Lena chois seo, tá sé mar aidhm aige luachanna traidisiúnta na hOllscoile a chaomhnú i réimse na n-eolaíochtaí agus na ndaonnachtaí agus príomhról na hOllscoile mar institiúid oideachais a fhorbairt agus a fheabhsú. Le linn dó a bheith ag obair mar Mheabhránaí agus Uachtarán Ionaid bhí dlúthbhaint aige leis na hathruithe riachtanacha agus tábhachtacha atá le déanamh ar struchtúr agus ar fheidhmiú na hOllscoile; athruithe atá curtha i bhfeidhm trí rannpháirtíocht, agus athruithe a théann chun tairbhe comhaltaí foirne agus mic léinn araon. Is léir go bhfuil an-obair déanta aige maidir le cur chun cinn agus rath OÉ Gaillimh a chinntiú le seacht mbliana anuas". Mar fhocal scoir, dúirt sé: "Baineann freagracht ar leith le post mar Uachtarán Ollscoile in Éirinn sa lá atá inniu ann. Is post é a éilíonn ceannaireacht chun an Ollscoil a fhorbairt sna deich mbliana amach romhainn. Tá gá le freagairt chruthaitheach agus íogaireach do riachtanais réigiúnacha agus náisiúnta agus ag an am céanna meas a léiriú ar fheidhm thraidisiúnta oideachais na hOllscoile agus an fheidhm sin a choimeád. Bunaithe ar na cúiseanna seo, bhí an Bord Roghnúcháin a d'ainmnigh Údarás na hOllscoile chun Uachtarán nua a roghnú, ar aon fhocal maidir leis an Ollamh Jim Browne a ainmniú don phost mar Uachtarán. Guímid gach rath air sa phost dúshlánach, suimiúil seo." Chomh maith leis sin, ghabh an Dr Dorr buíochas ó chroí leis an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh as an obair iontach atá curtha i gcrích aige ó ceapadh mar Uachtarán ar OÉ Gaillimh é sa bhliain 2000. Fear de bhunadh Bhaile Átha Luain, Co. na hIarmhí é an tOllamh Browne. Rinne sé céim innealtóireachta in OÉ Gaillimh, ceapadh é mar Dhéan Innealtóireachta (1996 – 2001) agus le seacht mbliana anuas tá sé ag obair mar Mheabhránaí agus Uachtarán Ionaid in OÉ Gaillimh. Tá an-chuid bainte amach aige ó thaobh ceannaireacht acadúil, pleanáil straitéiseach agus bainistíocht athruithe laistigh de OÉ Gaillimh. Tá os cionn 200 páipéar acadúil agus 15 leabhar foilsithe ag an Ollamh Browne. Sa bhliain 1990 bhronn Ollscoil Mhanchain céim DSc air as an obair a bhí foilsithe aige. Is comhalta é d'Acadamh Ríoga na hÉireann agus the Irish Academy of Engineering. Seo a leanas cuid de róil cheannaireachta an Ollaimh Browne: Comhalta de bhord eagarthóireachta roinnt irisí taighde idirnáisiúnta; comhalta de Bhord Feabhais Ollscoileanna na hÉireann ó 2004; Leas-Uachtarán Sinsearach ar Engineers Ireland; Comhalta de Sheanad Ollscoil na hÉireann ó 2001; comhalta de Chomhairle Lucht Gairme Sláinte agus Cúram Sóisialta; comhalta de Bhord an CAO; Comhalta de Ghrúpa Athbhreithnithe an EPSRC ar Ionaid Taighde Innealtóireachta sa Ríocht Aontaithe; comhalta de Bhord Fhondúireacht Ollscoil na Gaillimhe ó 2001; agus Comhalta de Bhord Music for Galway. Tá an-taithí ag an Ollamh Browne ar a bheith ag obair le comhlachtaí poiblí agus príobháideacha agus le hOllscoileanna thar sáile. Tá an tOllamh Browne pósta le Maeve; agus tá ceathrar clainne acu. Ní dhearnadh an ceapachán go raibh cuardach maith náisiúnta agus idirnáisiúnta déanta, le cúnamh gairmiúil ó Choiste Cuardaigh. Bhí Bord Roghnúcháin i gceannas ar an bpróiseas roghnúcháin. Bhí an Dr Noel Dorr, Cathaoirleach Údarás na hOllscoile, ina chathaoirleach ar an dá bhord sin. Bord na Gaeilge a reáchtáil an scrúdú Gaeilge. Bhí comhaltaí inmheánacha agus comhaltaí seachtracha ar na trí ghrúpa.

>> Read full story about An tOllamh Jim Browne ainmnithe mar Uachtarán ag Údarás na hOllscoile in OÉ Gail

CEO of GOAL to Visit NUI Galway for Public Seminar

CEO of GOAL to Visit NUI Galway for Public Seminar-image

Thursday, 14 February 2008

John O'Shea, the CEO of GOAL, will deliver a public seminar at NUI Galway on Thursday, 21 February, from 1-2pm. The high-profile campaigner will offer personal and professional reflections on 'The Tragedy That Is the Third World' and the work of GOAL in terms of crisis reduction. The event is being hosted by the University's Community Knowledge Initiative in partnership with the student-led GOAL Society. From its first year of operation in 1977, when it spent €12,000 on a street children's project in Calcutta, GOAL has grown to spend over €400 million implementing relief and development programmes in 50 countries in the past 30 years. Student Peter Mannion, who heads up the GOAL Society at NUI Galway, said, "With over 200 members, our student society is very active in terms of fundraising to support GOAL. We are thrilled to have John visiting us here on campus and look forward to hearing his point of view, as he has been on the front-line in terms of responding to major natural and man-made disasters for over thirty years." John O'Shea's visit is part of a long-running Keynote Seminar Series devised by the Community Knowledge Initiative (CKI) at NUI Galway to address pertinent civic issues. According to Lorraine McIlrath, who coordinates CKI, "We have had some fascinating seminars in the past, with the likes of Dr. Garrett FitzGerald and Michael D. Higgins T.D., which help generate debate among about our society and civic responsibilities. This event will be a great opportunity to hear some of John's personal insights regarding the sometimes controversial arena of international relief and development." This free, public event takes place in the Siobhán McKenna Theatre, Arts Millennium Building, from 1-2pm. To attend, please contact Mary Bernard at the CKI Office by e-mail mary.bernard@nuigalway.ie or by phone 091 493823. -ends-

>> Read full story about CEO of GOAL to Visit NUI Galway for Public Seminar

New Posts in Biomedical Engineering at NUI Galway

New Posts in Biomedical Engineering at NUI Galway-image

Tuesday, 12 February 2008

NUI Galway was successful in securing two of the new Science Foundation Ireland Engineering Professorship and Lectureship posts announced recently by Minister for Enterprise, Trade and Employment, Micheál Martin, T.D. Both posts are in the biomedical engineering discipline and the new lecturers will be hired by the College of Engineering and Informatics later this year. The new staff will be integrated into the research activities of the National Centre for Biomedical Engineering Science (NCBES) at the University and will also support the programme within the Regenerative Medicine Institute (REMEDI). An interesting feature of this Science Foundation Ireland (SFI) scheme is the significant involvement of the private sector which is providing 20% co-funding. Professor Padraic O Donoghue, Dean of the College of Engineering and Informatics at NUI Galway, is delighted with the University's success in this highly competitive proposal call, "Both positions will greatly assist NUI Galway in its goal of generating highly trained and qualified graduates, and in generating world class research, in biomedical engineering in a manner that will be directly relevant to industry. The new lecturers will be appointed following an extensive international search to attract and identify the best available candidates." One of the positions is a lectureship in functional biomaterials. This position will underpin the recently established Network of Excellence in Functional Biomaterials at the University – a strategic research cluster that has also been funded by SFI under the leadership of Professor Abhay Pandit. The lectureship is in partnership with the Dystrophic Epidermolysis Bullosa Research Association (DEBRA-Ireland). DEBRA is engaged in identifying and funding specific research projects likely to lead to a cure and successful treatments for epidermolysis bullosa (EB). The second position is a lectureship in the area of biomechanics and will be associated with the research programme under the direction of Professor Peter McHugh. This position will focus on the combination of core engineering mechanics analysis and design skills with a knowledge of human biology, and the application of these skills in the biomedical science and engineering arena. Strongly supported by the medical technologies sector, the post is part sponsored by Medtronic CardioVascular, Galway, and Stryker Instruments, Cork, whose operations in Ireland are in the cardiovascular and orthopaedic areas, respectively. The SFI Professorship and Lectureship programme will run for a further three years and it is planned to create a total of 35 new posts over the lifetime of the scheme. The SFI funding covers the first five years for the posts and at that time they will be integrated into the regular university system. -ends-

>> Read full story about New Posts in Biomedical Engineering at NUI Galway

'Flann O'Brien and the Science of The Third Policeman' Show at NUI Galway

'Flann O'Brien and the Science of The Third Policeman' Show at NUI Galway-image

Monday, 11 February 2008

On Wednesday, 20 February, the Environmental Change Institute at NUI Galway will host an exciting two-man show 'Foresight or Frivolity? Flann O'Brien and the Science of The Third Policeman'. In this free, public event, DCU's Professor Dermot Diamond and performer Fergus Cronin, will take a number of excerpts from The Third Policeman, and illustrate the links between the writings and the science that influences Flann O'Brien's writing. In his writings, and particularly in The Third Policeman, Flann O'Brien took scientific principles, extrapolated them to fantastic proportions, and set the outcomes in a bizarre context that is at once both logical and illogical. Written in 1940, but not published until after the author's death in 1967, the story follows the trail of a murderer-on-the-run through an Irish countryside that is not as we know it. In this setting, the narrator is continually challenged by scientific processes that we normally take for granted such as the relationship between light and time, the Conservation of Energy, and perhaps most famously, the Molecule Theory. Dr. Dónal Leech, of NUI Galway's School of Chemistry and Environmental Change Institute, says, "Look forward to an amusing and thrilling exploration of the fantastic scientific principles and applications devised by the comic genius of Flann O'Brien. His hilarious description of how molecular theory contributes to the production of part-Garda, part-bicycle (and vice-versa), and other amazing, though increasingly realistic visions of science (such as the production of needle-points so sharp to be invisible to the naked eye, now commonplace in nanoscience and technology), will be on show at this spectacle." The event is certain to be as entertaining as it is informative, having delighted audiences at the 2005 Kilkenny Arts Festival. It is free and is open to all, and will begin at 8pm in the Orbsen Building's Seminar Room, with light refreshments from 7.30pm. For more information contact: sarah.knight@nuigalway.ie. -ends-

>> Read full story about 'Flann O'Brien and the Science of The Third Policeman' Show at NUI Galway

Stellar Trad Line-up to perform at NUIG Múscailt Spring Festival

Stellar Trad Line-up to perform at NUIG Múscailt Spring Festival-image

Wednesday, 6 February 2008

Frankie Gavin, Máirtín O'Connor and Mary McPartlan are just some of the performers set to appear at the Aula Maxima, NUI Galway this Thursday, 7 February, as part of special night of traditional music, storytelling and dance. The evening will also feature musicians Ronan Browne, Arty McGlynn, and sean-nós singer Róisín Elsafty. The show will be unique in that each performer will give a short talk on their performance giving an insight in to their respective art forms. Sean-nós dancer Róisín Ní Mhainín and traditional storyteller Fiona Kelly will also perform in their own inimitable traditional styles. Doors will be open from 7pm and tickets are available on the door. Performance begins at 7.30 pm sharp. Admission is €10 and free for students of NUI Galway. The event is part of NUI Galway's Arts in Action programme and is featured in the 2008 Múscailt Arts festival programme. Arts in Action is a specially designed programme for undergraduate students in the College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies. The programme offers illustrated performances and lectures in a variety of art forms and acts as an open invitation to come closer to the Creative Arts. Múscailt '08, NUI Galway's Spring Arts Festival, will take place from the 5th to the 9th of February 2008. For the entire week the campus will be alive with concerts, theatre, dance, exhibitions, storytelling, film and live performances. Almost all events are free and everybody is welcome. ENDS

>> Read full story about Stellar Trad Line-up to perform at NUIG Múscailt Spring Festival

Ceol traidisiúnta, seanchas agus damhsa ag Féile Múscailt in OÉ Gaillimh

Ceol traidisiúnta, seanchas agus damhsa ag Féile Múscailt in OÉ Gaillimh-image

Wednesday, 6 February 2008

I measc cuid de na haíonna a bheidh ag seinm san Aula Maxima in OÉ Gaillimh Déardaoin, an 7 Feabhra, mar chuid d'oíche speisialta de cheol traidisiúnta, seanchas agus damhsa beidh Frankie Gavin, Máirtín O'Connor agus Mary McPartlan. I measc na gceoltóirí a bheidh ag seinm tá Ronan Browne agus Arty McGlynn. Beidh an t-amhranaí sean-nóis Róisín Elsafty ar an ardán freisin. Seó ar leith a bheidh anseo sa mhéid is go mbeidh deis ag gach duine a bheidh ar an ardán labhairt leis an slua agus léargas a thabhairt ar an bhfoirm ealaíne a chleachtann siad féin. Tabharfaidh an damhsóir ar na sean-nós Róisín Ní Mhainín agus an seanchaí Fiona Kelly léargas ar a stíl thraidisiúnta féin ar an oíche freisin. Beidh fáilte roimh an slua ó 7pm ar aghaidh agus beidh ticéid ar díol ag an doras. Cuirfear tús le himeachtaí na hoíche ag 7.30 pm. Cosnaíonn ticéad €10 agus tá saorchead isteach ag mic léinn OÉ Gaillimh. Is cuid de chlár Arts in Action OÉ Gaillimh an t-imeacht seo agus is cuid den chlár Múscailt 2008 é freisin. Tá an clár Arts in Action dírithe ar mhic léinn fochéime atá i mbun staidéir i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sláinte & an Léinn Cheiltigh. Mar chuid den chlár áirítear léiriúcháin agus léachtaí ar fhoirmeacha éagsúla ealaíne. Tugann an clár seo deis don phobal na hEalaíona Cruthaitheacha a bhlaiseadh. Beidh Múscailt '08, Féile Ealaíon an Earraigh OÉ Gaillimh, ar siúl idir 5 – 9 Feabhra 2008. Beidh idir cheolchoirmeacha, sheónna amharclainne, dhamhsa, thaispeántais, sheanchas, scannáin agus léiriúcháin bheo ar siúl ar an gcampas i gcaitheamh na seachtaine. Tá saorchead isteach ag formhór na n-imeachtaí agus tá fáilte roimh chách. CRÍOCH

>> Read full story about Ceol traidisiúnta, seanchas agus damhsa ag Féile Múscailt in OÉ Gaillimh

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 > >>