Mature Students at NUI Galway to Benefit from €60,000 in Scholarships

Mature Students at NUI Galway to Benefit from €60,000 in Scholarships-image

Monday, 16 January 2012

NUI Galway has announced details of new scholarships scheme for mature students. In total, 30 new scholarships will be awarded, consisting of €2,000 per student for every year of their study. The new initiative is open to mature applicants, 23 years and over, applying through the CAO by 1 February, and commencing study in autumn 2012. Scholarships will be awarded based on merit, and those interested should apply as normal through the CAO process. The top 30 applicants will be automatically selected for a scholarship and notified before September 2012. The 30 scholarships will be allocated across three areas: Entrants via the Mature Student’s AdmissionsPathway (MSAP). Entrants via the Access Foundation programmes. Entrants who are mature (23 years of age at 1 January of year of entry), who are entitled to enter the programme to which they are admitted from School Leaving results. There are some limitations on who will qualify for possible selection, for example, students with a Local Authority Higher Education grant or similar awards will not be eligible for the scholarship. Interested students should visit the NUI Galway website for further detail about the scholarships and for information about the general mature student application process.Dr Martina Ní Chúlain, Admissions Officer at NUI Galway, explains: “The new Scholarships for Mature Students are an incentive to attract more of the brightest and most committed students, and to support their return to full-time education. Mature students bring so much to the campus and to their classmates, and we hope to offer the scholarship as a support in making the transition into third-level education easier.”Mature students make up a significant part of the student population at NUI Galway, with over 1,200 full-time mature students across all schools and disciplines.For more information on studying at NUI Galway as a mature student visit www.nuigalway.ie/mature/scholarships or phone 091 492 695. -ends-

>> Read full story about Mature Students at NUI Galway to Benefit from €60,000 in Scholarships

Drama, Theatre and Performance Studies to Take Centre Stage in New Degree Programme

Drama, Theatre and Performance Studies to Take Centre Stage in New Degree Programme-image

Tuesday, 17 January 2012

An exciting new four-year degree programme has been officially launched by NUI Galway. The BA degree in Drama, Theatre and Performance Studies is designed for students with a keen interest in all aspects of drama and performance. It is a world-class programme, providing a unique opportunity to study drama, theatre and performance from a practical, theoretical and historical perspective. Students will benefit from the dynamic partnerships forged by NUI Galway with key arts organisations including Druid Theatre Company, the Galway Arts Festival and Taibhdhearc na Gaillimhe. Also, throughout the year, the campus is a hot-bed for drama productions and related performance events. NUI Galway has an annual week-long theatre festival and regular performances by the popular DramSoc take place in theatres on campus, as well as in Galway’s Druid Theatre, and Black Box. Students also perform at the Galway’s Town Hall Theatre, which was recently named Ireland’s best theatre venue in the annual ERIC awards, and stages exciting productions throughout the year. Teaching on the programme will take a variety of forms, from lectures and seminars to practical workshops, performances and internships. One of the most innovative features of the programme is its emphasis on putting learning into practice, through seminars in acting and directing, through workshops with professional theatre companies, and through the option of internships with arts organisations and professional placements in third-year. “Our students benefit from the University’s unique combination of groundbreaking academic expertise, professional practice and access to some of Ireland’s leading artists. This new course is a wonderful opportunity for students to explore all aspects of performance from theatre to film, storytelling and new media”, commented the programme director, NUI Galway’s Patrick Lonergan.” “With its fine tradition of student drama, its location in the West of Ireland and its proximity to the Gaeltacht, NUI Galway provides an ideal location for the study of Ireland’s diverse range of performance traditions - from the many innovative theatre companies of Galway city to séan nós singing, storytelling and dance traditions. Our programme builds on this diversity and aims to show that theatre takes a variety of forms - all of which expand our conception of what is possible in the world,” said Dr Lionel Pilkington, Head of the School of Humanities at NUI Galway. Often referred to as Ireland’s cultural capital, Galway has a renowned reputation as an international centre for innovative drama, theatre and performance. The city has seen the establishment of several flourishing theatre companies whose founder members were students of the University. Among the most illustrious of our graduates are the three Druid Theatre Company founding members, Tony-Award-winning Director, Garry Hynes and the actors Marie Mullen and the late Mick Lally. Garry Hynes has commented on the new course, saying: “Just as I, informally, took my first steps in the theatre in NUI Galway, I am now, through this programme looking forward to helping the emergence of the next generation of theatre makers from my alma mater.” Recent graduates have gone on to achieve success with many leading theatres in Ireland and in London, joining such schemes as the Abbey Theatre’s New Playwrights’ Programme and the Rough Magic SEEDS project. In the last two years alone, NUI Galway graduates have won such awards as the PJ O’Connor Prize (RTÉ) and the JMK Trust award for finding Britain’s finest theatre directors. The first intake of students for the new BA in Drama, Theatre and Performance Studies will be in September 2012. Applications will be accepted via the CAO process, on which the new course code is GY118.  -ends-         ----------------------------------------------------------------------------------------------                                                        Leagan Gaeilge   Drámaíocht, Amharclannaíocht agus Taibhiú i lár an stáitse ar Chlár Nua Céime Sheol OÉ Gaillimh clár nua spéisiúil céime ceithre bliana. Tá an chéim BA in Drama, Theatre and Performance Studies leagtha amach do mhic léinn a bhfuil spéis ar leith acu i ngach gné den drámaíocht agus den taibhiú. Is clár den chéad scoth é, a chuireann deis uathúil ar fáil do mhic léinn staidéar a dhéanamh ar an drámaíocht, ar an amharclannaíocht agus ar an taibhiú ó pheirspictíocht phraiticiúil, theoiriciúil agus stairiúil. Bainfidh mic léinn tairbhe as na comhpháirtíochtaí dinimiciúla atá cruthaithe ag OÉ Gaillimh le príomheagraíochtaí ealaíon amhail Compántas Druid, Féile Ealaíon na Gaillimhe agus Taibhdhearc na Gaillimhe. Ina theannta sin, is iomaí léiriú drámaíochta agus imeacht eile a bhíonn ar siúl ar an gcampas i rith na bliana. Bíonn féile bhliantúil a ritheann ar feadh seachtaine ar siúl in OÉ Gaillimh agus, chomh maith leis sin, bíonn léirithe rialta ar siúl ag an DramaSoc sna hamharclanna ar an gcampas, in Amharclann an Druid agus sa Dubhlann. Bíonn mic léinn ar an stáitse chomh maith in Amharclann na Cathrach i nGaillimh, áit a ainmníodh le deireanas mar an t-ionad amharclainne is fearr in Éirinn ag na gradaim bhliantúla ERIC. Bíonn léirithe thar a bheith spéisiúil ar siúl san Amharclann seo ar feadh na bliana. Beidh cineálacha éagsúla teagaisc ar siúl ar an gclár, léachtaí agus seimineáir, ceardlanna praiticiúla, léirithe agus intéirneachtaí san áireamh. Ar cheann de na gnéithe is nuálaí a bhaineann leis an gclár tá an bhéim a chuirtear ar an bhfoghlaim phraiticiúil, trí sheimineáir san aisteoireacht agus sa stiúradh, trí cheardlanna le comhlachtaí gairmiúla amharclannaíochta, agus trí intéirneachtaí le heagraíochtaí ealaíon agus socrúcháin oibre proifisiúnta sa tríú bliain. “Baineann ár gcuid mac léinn tairbhe as an meascán uathúil atá san Ollscoil maidir le saineolas ceannródaíoch acadúil, cleachtas gairmiúil agus rochtain ar chuid de phríomhealaíontóirí na hÉireann. Is iontach an deis é an cúrsa nua seo do mhic léinn féachaint ar gach gné de léiriú ó amharclannaíocht go scannán, scéalaíocht go meán nua,” a deir stiúrthóir an chláir, Patrick Lonergan. “In OÉ Gaillimh, tá traidisiún láidir drámaíochta i measc na mac léinn, táimid suite in Iarthar na hÉireann agus muid an-ghar don Ghaeltacht, agus mar gheall air seo ar fad is iontach an áit í OÉ Gaillimh le staidéar a dhéanamh ar thraidisiúin éagsúla taibhithe na hÉireann – ó na comhlachtaí nuálaíocha amharclannaíochta i gcathair na Gaillimhe agus an traidisiún a bhaineann le hamhránaíocht ar an sean-nós, scéalaíocht agus damhsa. Tógann an clár seo ar an éagsúlacht sin agus é mar aidhm leis a léiriú gur iomaí taobh a bhaineann leis an amharclannaíocht – agus go gcuireann siad ar fad leis an íomhá atá againn maidir le céard is féidir a bhaint amach sa saol,” a dúirt an Dr Lionel Pilkingtom, Ceann Scoil na nDaonnachtaí in OÉ Gaillimh. Tugtar príomhchathair chultúir na hÉireann ar Ghaillimh go minic agus tá cáil ar an gcathair mar ionad idirnáisiúnta do dhrámaíocht, d’amharclannaíocht agus do thaibhiú nuálaíoch. Bunaíodh roinnt compántas drámaíochta sa chathair agus ba mhic léinn san Ollscoil a bhunaigh iad. I measc na gcéimithe is clúití atá againn tá an triúr a bhunaigh Compántas Druid, Garry Hynes, Stiúrthóir a bhuaigh gradam Tony, agus na haisteoirí Marie Mullen agus Mick Lally atá imithe ar shlí na Fírinne. Labhair Garry Hynes faoin gcúrsa nua, a rá: “Díreach mar a thóg mise mo chéad chéimeanna, go neamhfhoirmiúil, san amharclannaíocht in OÉ Gaillimh, tá mé ag súil go mór anois le cabhrú leis an gcéad ghlúin eile teacht chun cinn ó mo alma mater tríd an gclár seo.” Tá céimithe imithe ar aghaidh ag baint a gcáil amach in amharclanna clúiteacha in Éirinn agus i Londain, ag glacadh páirte i scéimeanna cosúil le Clár nua Drámadóirí Amharclann na Mainistreach agus tionscadal SEEDS de chuid Rough Magic. Le dhá bhliain anuas, tá céimithe de chuid OÉ Gaillimh tar éis gradaim ar nós Duais PJ O’Connor (RTÉ) a bhaint chomh maith le gradam an JMK Trust do na stiúrthóirí amharclainne is fearr sa Bhreatain. Tosóidh na chéad mhic léinn ar an BA nua in Drama, Theatre and Performance Studies i Meán Fómhair 2012. Glacfar le hiarratais tríd an CAO, agus is é GY118 cód an chúrsa nua. -críoch-

>> Read full story about Drama, Theatre and Performance Studies to Take Centre Stage in New Degree Programme

Major Jobs Boost as Construction Resumes on NUI Galway Campus

Major Jobs Boost as Construction Resumes on NUI Galway Campus-image

Tuesday, 17 January 2012

400 jobs as part of €75 million spend on university developments There was a major boost for employment in the West of Ireland today as NUI Galway announced the beginning of five construction projects on its city centre campus. An estimated 400 jobs are expected to be created in the construction sector as work begins on five new buildings valued at €75 million. The University has awarded a contract for the completion of three new world-class research buildings to Galway-based contractor, JJ Rhatigan & Co, including an Arts Humanities Social Sciences Research Building and two buildings dedicated to Biomedical Science Research. These buildings, which had been temporarily stalled by the receivership of a previous contractor, will be completed on a phased basis from the end of 2012 into early 2013. Work has already begun on the Arts, Humanities and Social Sciences Research Building, located beside the existing James Hardiman Library. The Building will provide a unique research environment to transform Galway’s rich cultural resources into social and economic opportunity. The new facility will be a national and international resource that integrates research and training in the Humanities, Digital Cultures, Creative Industries, Business, Social Sciences, Human Rights, Advocacy, and Public Policy. Construction will shortly re-commence on the Biosciences Research Building, located near the Corrib Village student accommodation in Dangan. The third building, a combined Clinical/Translational Research Facility, will be located on the grounds of University Hospital Galway and will also begin in early 2012. Together, these two facilities will enable NUI Galway to build on its existing strength in the biomedical sciences area. NUI Galway is located at the centre of the medical device and healthcare industries in Ireland and the new facilities are expected to enhance the national capacity and international standing of Ireland in the biomedical sciences arena. The new infrastructure requirements on campus stem from the rapid growth of research activity, in biomedical science for example, which directly supports the region's vital medical devices industry. Infrastructure requirements are also being fuelled by dramatic rises in student numbers. Speaking about the development of the research infrastructure at the University, President Jim Browne commented: “I am delighted that these strategically important projects are underway. The investment in research infrastructure will have an immediate benefit in bringing much-needed jobs to the construction industry. Concentrating resources on biomedical science and arts, humanities and social sciences research at NUI Galway will have a major impact on the medical technologies and the creative arts industries in the West of Ireland. We have the opportunity now to provide two distinct Irish industry sectors with relevant, world-class research solutions, transforming national leadership into global competitiveness.” Work has also got underway on two other buildings on the NUI Galway campus. An €8m extension to the Arts Millennium Building, which will house the University’s growing School of Psychology, is scheduled for completion during 2013; JJ Rhatigan & Co is the contractor. Construction has re-commenced on an extension to the student branch of the Bank of Ireland, located on the Arts/Science Concourse. BAM Building Limited will complete this extension. Commenting on the investment in the campus, Vice-President for Capital Projects, Mr Keith Warnock said: “The University will play its part in revitalising the economy and bringing much-needed jobs to the construction sector. We are investing in world-class facilities for our students. At present, we are investing €.75 million per week in developing our campus so that we can offer students a learning environment that is second to none.” -ends-                  ----------------------------------------------------------------------------- Leagan GaeilgeBorradh Fostaíochta leis an Obair Thógála ar siúl arís ar Champas OÉ Gaillimh 400 post mar chuid d’infheistíocht €75 milliún i bhfoirgnimh san OllscoilDea-scéala do staid fostaíochta Iarthar na tíre inniu gur fhógair OÉ Gaillimh go gcuirfí tús le cúig thogra tógála ar champas na hOllscoile. Meastar go gcruthófar 400 post in earnáil na tógála nuair a thosóidh an obair ar chúig fhoirgneamh ar luach €75 milliún. Tá conradh tugtha ag an Ollscoil do chonraitheoir na Gaillimhe, JJ Rhatigan & Co, chun trí cinn de na foirgnimh thaighde den chéad scoth a thógáil. Is iad sin an Foirgneamh Taighde sna Dána, sna Daonnachtaí & sna hEolaíochtaí Sóisialta agus dhá Fhoirgneamh Taighde don Eolaíocht Bhithleighis. Cuireadh moill leis an obair thógála seo nuair a cuireadh an conraitheoir roimhe seo faoi ghlacadóireacht. Tógfar céim ar chéim anois na foirgnimh agus beidh siad réidh faoi dheireadh 2012 nó tús 2013. Tá tús curtha leis an obair cheana féin ar an bhFoirgneamh Taighde sna Dána, sna Daonnachtaí & sna hEolaíochtaí Sóisialta, le taobh Leabharlann Shéamais Uí Argadáin. Beidh timpeallacht uathúil taighde san Fhoirgneamh a úsáidfidh acmhainní iontacha cultúir na Gaillimhe mar dheis shóisialta agus eacnamaíoch. Áis náisiúnta agus idirnáisiúnta a bheas san fhoirgneamh nua a thabharfaidh taighde agus oiliúint le chéile sna Daonnachtaí, Cultúr Digiteach, Tionscal Cruthaitheach, Gnó, Eolaíochtaí Sóisialta, Cearta Daonna, Abhcóideacht, agus Polasaí Poiblí. Tosóidh an obair thógála arís go luath ar an bhFoirgneamh don Eolaíocht Bhithleighis in aice le Baile na Coiribe sa Daingean. Beidh an tríú foirgneamh, Foirgneamh Taighde Cliniciúil/Aistritheach, suite ar thalamh Ospidéal na hOllscoile agus cuirfear tús leis an tógáil go luath in 2012. Cuirfidh an dá fhoirgneamh seo le cumas OÉ Gaillimh i réimse na n-eolaíochtaí bithleighis. Tá OÉ Gaillimh suite i lár cheantar na dtionscal feistí leighis agus cúram sláinte in Éirinn agus meastar go gcuirfidh na foirgnimh nua le cumas náisiúnta agus idirnáisiúnta na hÉireann i réimse na n-eolaíochtaí bithleighis. Teastaíonn na foirgnimh nua seo ar an gcampas mar gheall ar an mborradh as cuimse atá tagtha ar ghníomhaíocht taighde, san eolaíocht bhithleighis mar shampla, rud a thacaíonn go díreach le tionscal feistí leighis an réigiúin. Tá géarghá le breis spáis freisin mar gheall ar an méadú mór atá tagtha ar líon na mac léinn. Ag labhairt dó faoin bhforás ar bhonneagar taighde na hOllscoile, bhí an méid seo a leanas le rá ag an Uachtarán Jim Browne: “Táim fíorshásta go bhfuil na tograí tábhachtacha seo ar bun. Beidh tairbhe ag an infheistíocht seo sa bhonneagar taighde ó thaobh poist a bhfuil géarghá leo a chruthú i dtionscal na tógála. Má dhírítear acmhainní ar an eolaíocht bhithleighis agus ar an taighde sna dána, sna daonnachtaí agus sna heolaíochtaí sóisialta in OÉ Gaillimh beidh an-tionchar aige sin ar thionscail na dteicneolaíochtaí leighis agus na n-ealaíon cruthaitheach in Iarthar na hÉireann. Tá an deis againn anois réitigh taighde chuí den chéad scoth a sholáthar do dhá earnáil ar leith in Éirinn rud a chuirfidh lenár n-iomaíocht mar cheannairí náisiúnta ar fud an domhain.” Tá tús curtha leis an obair chomh maith ar dhá fhoirgneamh eile ar champas OÉ Gaillimh. Cuirfear síneadh €8m le hÁras Dán na Mílaoise. Lonnófar Scoil na Síceolaíochta, atá ag méadú, anseo nuair a bheidh sé críochnaithe in 2013; is é JJ Rhatigan & Co an conraitheoir. Tá an obair tosaithe arís ar shíneadh a chur le brainse na mac léinn de Bhanc na hÉireann, atá suite ar Shlí Dála na nDán/na hEolaíochta. Cuirfidh BAM Building Limited barr smólaigh ar an obair seo. Ag labhairt dó faoin infheistíocht ar an gcampas, dúirt an Leas-Uachtarán um Thionscadail Chaipitiúla, an tUasal Keith Warnock an méid seo a leanas: “Beidh a ról féin ag an Ollscoil chun borradh a chur faoin ngeilleagar agus poist a bhfuil géarghá leo a chruthú in earnáil na tógála. Táimid ag infheistiú in áiseanna den chéad scoth dár mic léinn. Faoi láthair, táimid ag infheistiú €.75 milliún sa tseachtain sa champas ionas go mbeimid in ann timpeallacht foghlama den chéad scoth a chruthú do na mic léinn.” -críoch-  

>> Read full story about Major Jobs Boost as Construction Resumes on NUI Galway Campus

NUI Galway to Hold Information Evening in Athlone

NUI Galway to Hold Information Evening in Athlone-image

Wednesday, 18 January 2012

Secondary school students interested in NUI Galway are invited to an information evening in Athlone on Thursday, 26 January. Parents and guardians are also particularly welcome to the event which runs from 7 to 9pm in the Radisson Blu Hotel, Athlone, Co. Westmeath. The evening will begin with short talks about NUI Galway and some of the 60 courses it offers. Afterwards, current students and NUI Galway staff will be on hand at information stands to answer any individual questions in relation to courses offered by the University and about practical issues like accommodation, fees and scholarships, and the wide range of support services available to our students. The ever-increasing popularity of NUI Galway is in part due to a suite of innovative new programmes, developed in response to the changing needs of the employment market, including an Energy Engineering degree and a Maths and Education degree aimed at training Maths teachers. Visitors to the information evening will also get information on NUI Galway’s newest degree programme, a BA in Drama, Theatre and Performance Studies which is brand new for 2012. “NUI Galway has a great deal to offer. Our own students tell us our lecturers are inspirational and challenge them to achieve their full potential. The student experience in Galway is second to none, and we want to bring a taste of that to Athlone, while also providing all the practical information on accommodation, CAO points, fees, scholarships and courses. With so many courses on offer, this event in Athlone is a perfect opportunity to meet current students and our lecturers to see what degree might be the right fit”, says Caroline Loughnane, Director of Marketing and Communications at NUI Galway. To find out more about the information evening in Athlone, contact Celine O Donovan, Schools Liaison Office at NUI Galway, on 087 2391219 or celine.odonovan@nuigalway.ie  -Ends-  

>> Read full story about NUI Galway to Hold Information Evening in Athlone

New Report on Dementia in Ireland Launched by Minister for Health

New Report on Dementia in Ireland Launched by Minister for Health-image

Wednesday, 18 January 2012

A report that will lay the foundation for Ireland’s first National Strategy for Dementia was launched by the Minister for Health, James Reilly, in Trinity College Dublin today (January 18, 2012).  The report estimates prevalence rates of dementia in Ireland; quantifies the economic and social costs of dementia; assesses current service availability for people with dementia and best practice in dementia care nationally and internationally. It was launched on the occasion of the opening of the conference ‘Developing a National Dementia Strategy’. Creating Excellence in Dementia Care: A Research Review for Ireland’s National Dementia Strategy − is the result of a joint collaboration between researchers at the Irish Centre for Social Gerontology at NUI Galway (Professor Eamon O’Shea) and the Dementia Services Information and Development Centre’s Living with Dementia research programme at Trinity College Dublin and St James’s Hospital (TCD Associate Professor Suzanne Cahill and Dr Maria Pierce). The report was funded by Atlantic Philanthropies to provide evidence-based research for the purpose of supporting the development of a National Dementia Strategy, which the Government has promised to develop by 2013. “The next stage of the process in developing a national strategy will require direct consultation with people with dementia, their family members and with all relevant stakeholders to ensure the development of an inclusive and holistic strategy on dementia that will stand the test of time and will reflect the needs and interests of the key stakeholders. Policy formulation and implementation for dementia requires the direct involvement of the Department of Health and consultation with a much wider coalition of interests and stakeholders,” concluded co-author, NUI Galway’s Professor Eamon O’Shea. Commenting on the significance of the research, Trinity Associate Professor Suzanne Cahill said: “At a time when across Europe, much progress has been made in mobilising joint action in the fight against dementia, dementia remains hidden and largely invisible in Ireland and is a hugely underfunded and underprioritised health issue in the country. Several countries including England, France, Norway, the Netherlands, Sweden and Australia have now well developed strategies, some indeed being onto their second and third iterations. The recent government promise of a new National Dementia Strategy for Ireland by 2013 is both opportune and timely. Although the number of people with dementia is set to rise significantly, having an evidence base available to inform the direction of future public policy on dementia makes it a lot easier to design care services supporting the individual and family members to live well with dementia and to die in dignity with dementia.” There are about 41,740 people with dementia in Ireland*, of whom 26,000 live at home. An estimated 3,583 (approximately 8.6% of all people with dementia) have early onset dementia.  Approximately 4,000 new cases of dementia arise in the general Irish population every year and the incidence of dementia is higher than cancer and heart disease with numbers expected to more than treble over the next thirty years. The research review suggests that the majority of the 26,104 people with dementia living at home in the community most probably do not have a formal diagnosis. This has implications for individuals and families planning for an uncertain future and for developing appropriate pathways to care. There are an estimated 50,000 family carers in Ireland looking after someone with at least one of six specified symptoms of dementia. The review suggests that about two-thirds of all long-stay residents in the country have dementia with many of these people again not having a formal diagnosis. The economic and social costs of dementiaThe report estimates the overall cost of dementia in Ireland to be just over €1.69 billion per annum, 48% of which is attributable to informal care provided by family and friends to those living with dementia in the community. A further 43% is accounted for by residential long-stay care, while other formal health and social care services contribute only 9% to the total costs of dementia. Consistent with per capita estimates from other countries, the average cost per person with dementia in Ireland is estimated at €40,500. Improving care in the community and providing greater support for families will require additional public spending, including having to make difficult choices about the reallocation of some of the existing institutional resources to community care given the perilous state of the public finances. Gaps in Service ProvisionIn Ireland, early diagnosis, and sometimes any diagnosis, is the exception rather than the rule and Irish GPs like their European counterparts experience difficulty diagnosing this illness and would welcome more training and resources.  Family caregivers are the linchpin to the success of community care but only a small proportion of people with dementia are receiving critical services such as day care, public health nursing, home care packages and respite.  Community care services for people with dementia and their carers remain under-developed, inequitable, and fragmented. In this country very few people with dementia have been allocated a case manager (the approach taken in some European countries) to directly represent their interests. One of the resounding weaknesses of Irish home care services is that these services are not underpinned by legislation nor are they provided on a statutory basis. In the absence of the required level of community support, people with dementia will continue to be placed in long-term care prematurely. People with dementia sometimes end up in hospital A&E departments or as in-patients in these hospitals, settings far from ideal given their unique and complex needs. Formal assessment and diagnosis of patients admitted to hospital who might have dementia is a necessary condition for better care and support, including appropriate long-term placement. A review of care for people with dementia in acute care settings in Ireland is urgently needed. A dementia champions’ programme in acute hospitals would facilitate a more person-centred approach to care.  Two thirds of people in long stay care are estimated to have dementia. In Ireland there are few alternates to the nursing home model of care and whilst some facilities have dementia specific beds these are the exception rather than the rule.  International evidence suggests a trend towards providing care for people with dementia in long-stay settings in small-scale (maximum of 8 to 10) homely and specialised care settings. Key elements for the new Strategy arising from the research: greater emphasis on primary prevention and on ways of avoiding or delaying the illness particularly through reducing  heart disease and stroke enhanced public awareness about dementia early diagnosis through improving access to memory clinics and enhanced multidisciplinary training and education in dementia for primary care workers, hospital staff and people working in long-stay settings case management models of integrated care expansion of dedicated and flexible community-based services, for example, day care services and family support programmes, for people with dementia and their carers development of new and expanded psychosocial approaches to complement existing medical and neurological models of service delivery in the community and in residential care units development of small-scale, appropriately designed, residential care units greater awareness, ownership and leadership of dementia in the acute care sector further expansion and availability of palliative care services for people dying of and with a dementia development of appropriate services for people with early-onset dementia, including people with Down syndrome enhanced information systems on the number of people with dementia, severity of the disease, placement patterns and quality of life.-ends-  

>> Read full story about New Report on Dementia in Ireland Launched by Minister for Health

Galway to host Centenary Club and Sigerson Reunion

Galway to host Centenary Club and Sigerson Reunion-image

Friday, 20 January 2012

College football clubs around the country are currently training hard for the Sigerson Cup Competition, which will be hosted this year by the Gaelic Football Club at NUI Galway on 24 and 25 February.  To coincide with the competition, a group of current and past club members have come together, to organise a special Centenary Club and Sigerson  Reunion.  The event is for all former ‘UCG’ players, trainers, coaches, officers and members of the Club throughout the decades.  The event will take place at the Radisson Hotel, Galway on Friday, February 24, 2012. The year 2012 is a very significant anniversary for the Gaelic Football Club at NUI Galway which was founded in 1911-12 and which won the Sigerson Competition for the first time in 1912.   For the 2012 Reunion, the 1962 – 63 Sigerson team members will be guests of honour in recognition of the 50th Anniversary of their wins in both 1962 and 1963.  All other winning Galway Sigerson teams of the last sixty years are also invited to join as special guests for the celebration. While the organisers of this year’s Reunion are keen to celebrate the success of the many successful Sigerson teams, they also stress that this event will be a Centenary celebration of all past Sigerson Competitions, won or lost, and of the Club’s achievements since its foundation.  It is expected that former members will travel from all over the country, to renew acquaintances, recall former matches and enjoy the atmosphere at what promises to be a wonderful occasion!  A special Centenary Sigerson programme is also being prepared for the weekend event. As well as organising the Reunion, the current NUI Galway Gaelic Football Club is actively preparing to host the Sigerson Cup Competition in Galway this year, so it’s a case of ‘all hands on deck’, to prepare for what will be a great sporting and social weekend.  Ends

>> Read full story about Galway to host Centenary Club and Sigerson Reunion

Jobs Available for Electronics and Computer Engineering Grads

Jobs Available for Electronics and Computer Engineering Grads-image

Friday, 20 January 2012

Graduates from the Electronic and Computer Engineering programme (CAO code GY406) at NUI Galway are experiencing demand for their skills far beyond anything they could have ever imagined when they entered the course. At a time when the country is experiencing some of the most significant financial turmoil, with hundreds of thousands out of work, this particular cohort of graduates from NUI Galway is experiencing a boom, with many of the students securing jobs long before they even finish their course of study. According to programme director for Electronic and Computer Engineering at NUI Galway, Dr Martin Glavin: “The jobs are there, and they are there in very signficant numbers for our graduates. Recent surveys from the careers office at NUI Galway show full employment for graduates of the programme for the last number of years. In fact, the country is experiencing a shortage of graduates with skills in the areas of electronics, software development and computing.” Dr Glavin added: “Our graduates are in demand across a very wide range of industry sectors ranging from ICT to financial services, so they are well protected from the natural ups and downs of any one sector. Furthermore, all the indications are that the demand will still be there for many years to come with most high tech companies seeing a very bright future in this country. Secondary school students filling out their CAO forms should give serious consideration to a career in the electronics and computing sector.” Electronic and Computer Engineering is a course that integrates two separate engineering fields to meet the joint demands made by a wide range of industries in today's world. This programme combines coursework in different aspects of both fields over four years, with an emphasis on the design of computing systems. Electronics and computers, and their joint applications, are playing an ever increasing role in our lives, with everything from smartphones to space rockets using electronic hardware (circuits) and computer software integrated together. Paul Killoran, a graduate of the Electronic and Computer Engineering programme, now running his own startup company, Ex Ordo commented: “We can’t find Irish graduates to fill highly paid Irish jobs. Some of the best Irish jobs cannot be filled by Irish engineers because we don’t have the talent pool here. Our latest hire came from Argentina and our future developers will probably come from abroad because I really can’t find any engineers in Ireland, and believe me, I’ve tried!” Companies who design integrated electronics and computer systems require engineers who possess the software skills to complement traditional electronic hardware skills. The Electronic and Computer Engineering degree programme has been developed in response to these industry demands to develop students' hardware and software engineering skills in an integrated way and the analytical powers to apply them jointly. Another graduate of the programme and recent winner of the Best Developer award at the 2011 Appys, Vinny Coyne adds: “The mobile app development business is booming and this is why I set up my own company, App Sandwich. However, I really struggle to find developers with the skills that we need as a company because there simply are not enough second level students entering programmes like the Electronic and Computer Engineering programme in NUI Galway. We need to start encouraging our best and brightest into these types of courses because this is where the jobs and growth potential will be in the years ahead.” Graduates of Electronics and Computer Engineering (GY406) at NUI Galway are ideally placed to pursue their specialism in ICT, which has wide applicability both national and international, with many indigenous technology companies and the multinational sectors. Applications through CAO should be submitted by Wednesday, 1 February, 2012. ENDS  

>> Read full story about Jobs Available for Electronics and Computer Engineering Grads

NUI Galway Fair showcases over 400 Postgraduate Programmes at Open Day

NUI Galway Fair showcases over 400 Postgraduate Programmes at Open Day -image

Monday, 23 January 2012

The annual NUI Galway Postgraduate Open Day takes place on Wednesday, 1 February, from 12 to 4pm in the Bailey Allen Hall, Áras na Mac Léinn. Almost 3,500 postgraduate students currently attend NUI Galway, making it one of Ireland’s most popular universities for postgraduate study. The Open Day will showcase over 400 of NUI Galway’s full-time and part-time postgraduate programmes, including taught and research masters, and doctoral research options.The Open Day will focus on the benefits of doing a postgraduate programme and the practicalities of making an application. 80 information stands will provide details on postgraduate opportunities at NUI Galway, with academic staff and current students on hand to answer questions about specific courses.According to John Hannon, Head of NUI Galway’s Career Development Centre: “In the current economic climate, there is increased interest among undergraduate students in staying in education by pursuing postgraduate studies. A postgraduate qualification can provide a real career boost. Undoubtedly, it can maximise career prospects and earnings.”NUI Galway offers a wide range of fourth level courses, developing programmes based on its traditional academic strengths of Arts, Social Sciences, Celtic Studies, Commerce, Medicine, Nursing, Health Science, Law, Engineering, Informatics and Science. These areas have been augmented with innovative Research Centres in areas as diverse as Biomedical Science and Engineering, International Human Rights, Digital Media & Film Studies, and Regenerative Medicine.Valerie Leahy, Postgraduate Admissions Officer, adds: “People are always interested in up-skilling, improving their qualifications and their employability. With so many options available at postgraduate level, people must choose carefully. The Postgraduate Open Day offers the opportunity to talk to lecturers and current postgraduate students. My advice would be to apply early and often as you can make up to three applications online at www.pac.ie/nuigalway.ie.” Information on scholarships, fees and other practical considerations will also be made available to prospective students on the day.To book your place at the Open Day visit www.nuigalway.ie/postgraduate-open-day or you can register on the day. -ends-  

>> Read full story about NUI Galway Fair showcases over 400 Postgraduate Programmes at Open Day

Arthritis Researchers Ask for Views of Patients and Public

Arthritis Researchers Ask for Views of Patients and Public-image

Monday, 23 January 2012

Osteoarthritis researchers at NUI Galway are part of a new European project which is looking to incorporate the views of patients and the general public at the earliest stages of research. As part of the EU-funded GAMBA project, the University is looking for osteoarthritis patients who would like to learn about new therapy approaches and are willing to evaluate theses approaches from a patient’s point of view. The patients should be resident in Galway, be at least 18 years old, and be available for four days in March 2012. The views of the general public will be sought in early summer. Osteoarthritis is a very common joint disease, which can impact quite severely on the quality of life of patients. At the age of 65 most people are affected, and women are more commonly affected than men. Symptoms such as restricted mobility and pain can be alleviated and the progression of the disease can be slowed, but up to now it is not possible to heal the disease. For the consultation project, based at the Institute for Regenerative Medicine (REMEDI) at NUI Galway, the participants will be introduced to the topics of innovative basic research into osteoarthritis and – depending on interest – further background information on gene therapy, stem cell research and nanomedicine. “We are really planning to engage with the people who arguably know most about arthritis, the sufferers. What is it that patients need and want? Will it be possible to regrow bones, to generate cartilage in the body and to stop joint inflammation effectively in 20 years time? What risks and ethical aspects are associated with such visions? These are just some of the questions we want to discuss”, said Dr Mary Murphy, REMEDI, NUI Galway. Dr Murphy added: “Until now, the evaluation of the risks associated with new health technologies are normally left to the experts. New therapy approaches usually don’t come to the attention of patients and society until they are tested in clinical trials or once the products are launched on the market. However, NUI Galway is actively inviting those suffering from osteoarthritis and the general public to contact them, so share their own insights with scientific experts.” All the sessions will be supported by a experienced team of moderators, who will ensure that the information supplied is comprehensible. As part of the GAMBA project (Gene Activated Matrices for Bone and Cartilage Regeneration in Arthritis) researchers at REMEDI are involved in developing new methods for the treatment of osteoarthritis. In collaboration with nine partner institutions from Germany, France, Ireland, Italy, the Netherlands and Switzerland, researchers in REMEDI hope it might be possible to heal diseased joints in 10 to 20 years. This would be done by introducing a combination of biomaterials, stem cells harvested from the patient, gene vectors and nanoparticles directly into the diseased tissue. “The hope is”, explains Dr Murphy, “that these enriched biomaterials could make a regeneration of the joints possible.” The application form and further information are available online http://www.gamba-project.eu/panels or can be requested on 091 49 4276. The main website for the project is http://gamba-project.eu. -ends-

>> Read full story about Arthritis Researchers Ask for Views of Patients and Public

NUI Galway Students to Hold Annual Teddy Bear Hospital

NUI Galway Students to Hold Annual Teddy Bear Hospital-image

Monday, 23 January 2012

The 7th annual Teddy Bear Hospital at NUI Galway will take place this Thursday and Friday (26, 27 January). The event will see over 1,300 sick teddy bears admitted to the hospital, accompanied by their minders, 1,300 primary school children. The event is organised by the Sláinte Society, the NUI Galway branch of the International Federation of Medical Students Associations, and up to 200 medical and science students will diagnose and treat the teddy bears. In the process, they hope to help children, ranging in age from 3-8, feel more comfortable around doctors and hospitals. Over the years, children have come along with teddy bears suffering from an imaginative range of sore ears, sick tummies and all kinds of others weird and wonderful ailments. Hanin Hamza, a first year medical student at NUI Galway and a member of Sláinte Society, is heading up the event organisation this year: “We hope to build on the successes of previous years and show that going to the doctor isn’t so scary after all.  This is expected to be the largest Teddy Bear Hospital ever, and it will be an incredibly busy couple of days. As students, we have so much fun on the day, it’s a great change of pace from study, and we love the excitement among the kids who really get into the spirit of things.” This year, 32 local primary schools are participating in the event. On arrival at the Teddy Bear Hospital on campus, the children will go to the ‘waiting room’, which contains jugglers and face painters. Then the children and their teddy bears are seen by a team of Teddy Doctors and Teddy Nurses, who will examine them.  The students will have specially designed and built X-ray and MRI machines on hand, should the teddy bears need them.   Recuperating teddy bears can avail of medical supplies from the Teddy Bear Pharmacy, stocked with healthy fruit from Total Produce, along with medical supplies from Matt O’Flaherty to help poor teddy recover. After all this excitement the children can enjoy a bouncy castle and visit an Order of Malta ambulance. Further support for the event has come from, among others, MPS, Eye Cinema, Dunnes Stores, Medisource and Smyth’s Toys. Ríona Hughes, NUI Galway’s Societies Officer, said: “The Teddy Bear hospital is a wonderful opportunity for the students to engage in a meaningful way with the children in Galway City and County schools. It is one of the NUI Galway societies' most colourful and endearing community outreach programme and we are thrilled with its success. Congratulations to Sláinte Society who invite the children and their teddy bears on to campus for such a great reason and we look forward to a rewarding few days for all involved.” -ends-        -----------------------------------------------------------------------------------------------                        Otharlann na mBéiríní á reáchtáil ag Mic Léinn OÉ GaillimhDen seachtú bliain as a chéile, beidh Otharlann na mBéiríní, ar oscailt in OÉ Gaillimh an 26 agus an 27 Eanáir. Tiocfaidh breis agus 1,300 béirín tinn chun na hotharlainne lena bhfeighlithe, 1,300 páiste bunscoile. Is é an Cumann Sláinte, craobh OÉ Gaillimh de Chónaidhm Idirnáisiúnta Chumann na Mac Léinn Leighis, agus suas le 200 mac léinn leighis agus eolaíochta a bheidh ar láimh le scrúdú leighis a dhéanamh ar na béiríní agus le cóir leighis a chur orthu. Tá súil acu go gcuideoidh sin le páistí, idir 3-8 mbliana, a bheith ar a suaimhneas nuair a bheidh siad ag an dochtúir nó san otharlann.  Thar na blianta, thug páistí béiríní chuig an otharlann agus réimse leathan tinnis ag gabháil dóibh cosúil le cluasa tinne, boilg bhreoite agus gach cineál gearán eile faoin spéir. Tá Hanin Hamza, mac léinn chéad bhliana sa leigheas in OÉ Gaillimh agus ball den Chumann Sláinte, ag eagrú ócáid na bliana seo: “Tá súil againn go n-éireoidh chomh maith linn is a d’éirigh le blianta beaga anuas agus go léireoimid nár cheart eagla a bheith ar pháistí dul chuig an dochtúir. Táthar ag súil go mbeidh Otharlann na mBéiríní i mbliana ar an gceann is mó riamh, agus beidh cúpla lá thar a bheith gnóthach againn. Mar mhic léinn, bíonn an-spraoi againn ar an lá, is iontach an t-athrú é ón staidéar, agus is breá linn na sceitimíní a bhíonn ar na páistí agus iad thar a bheith tógtha leis an ócáid.” I mbliana, beidh daltaí agus béiríní as 32 bunscoil áitiúil ag freastal ar an Otharlann. Nuair a thagann na páistí chuig Otharlann na mBéiríní ar an gcampas, rachaidh siad chuig an 'seomra feithimh', áit a mbeidh lámhchleasaithe agus maisitheoirí aghaidheanna ag fanacht orthu.  Ansin buailfidh na páistí agus na béiríní le foireann de Dhochtúirí Béiríní agus d’Altraí Béiríní a chuirfidh scrúdú leighis orthu.  Beidh meaisíní speisialta X-gha agus MRI ag na mic léinn ar fhaitíos go mbeidís ag teastáil ó na béiríní. Beidh Cógaslann Béiríní ann chomh maith, agus beidh torthaí sláintiúla ó Total Produce ann mar aon le soláthairtí leighis ó Chógaslann Matt O’Flaherty le cóir leighis a chur ar na béiríní. I ndiaidh an rírá seo ar fad beidh na páistí ábalta súgradh sa chaisleán spraoi agus cuairt a thabhairt ar otharcharr de chuid Ord Mhálta. Beidh Cumann Cleasaíochta OÉ Gaillimh agus maisitheoirí aghaidheanna, a bheidh ag obair go deonach, ag cur siamsaíochta ar fáil i rith an ama. I measc na ndreamanna atá ag tabhairt tacaíochta don ócáid tá MPS, Pictiúrlann an Eye, Dunnes Stores, Medisource agus Smyth’s Toys. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Ríona Hughes, Oifigeach na gCumann in OÉ Gaillimh:  “Is iontach an deis a thugann Ospidéal na mBéiriní do mhic léinn oibriú go fiúntach le páistí i scoileanna chathair agus chontae na Gaillimhe. Tá sé ar cheann de na cláir pobail for-rochtana is ildaite agus is deise a bhíonn idir lámha ag cumainn OÉ Gaillimh agus táimid thar a bheith sásta lena fheabhas atá ag éirí leis. Comhghairdeas leis an gCumann Sláinte a thugann cuireadh do pháistí agus dá mbéiríní chun an champais agus táimid ag súil le cúpla lá thar a bheith tairbheach do chách atá bainteach leis an ócáid”. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Students to Hold Annual Teddy Bear Hospital

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share