January 2012

NUI Honorary Conferring Ceremony on the President of Ireland, His Excellency, Michael D. Higgins

NUI Honorary Conferring Ceremony on the  President of Ireland, His Excellency, Michael D. Higgins-image

Thursday, 26 January 2012

At a ceremony in Dublin Castle, the Chancellor of the National University of Ireland, Dr Maurice Manning conferred the honorary degree of Doctor of Laws (LLD) on the President of Ireland, His Excellency, Michael D. Higgins. In his introductory citation, Dr James J. Browne, Vice-Chancellor of NUI and President of NUI Galway defined the conferring as ‘honouring an extraordinary man who personifies and combines so many decencies that, taken individually, we perceive to be ordinary’.In a phrase used by the late President Cearbhall Ó Dálaigh to characterise the role of President, Dr Browne said that  ‘As the ninth President of Ireland Michael D. Higgins is, somewhat paradoxically, the primus inter pares or first among equals’. Referring to the President’s election, Dr Browne said that his ‘radical egalitarianism animated his claim to be elected as Uachtarán na hÉireann in 2011. It posited a moral choice not between the state and the market but between two versions of the state. We were invited to reconceive the role of government in a re-imagined state and to engage without shame in an ethically informed public conversation about the choices that this would entail’.‘It was an unapologetic claim that placed ethics before competence in what he prescribed as ‘a real Republic’. It challenged the Irish people to accept that adjustment by daring to re-imagine and revive almost-forgotten decencies. Over one million voters rose to that challenge’.Dr Browne summarised the President’s political career in the following terms:  ‘First elected to Dáil Éireann in 1981, he represented Galway-West as a T.D. until 2011. Michael D. Higgins has identified, amplified and championed the rights and interests of communities that he described as “comhluadar faoi bhrón”. He did so without fear, using everything at his disposal: politics, sociology, broadcasting, journalism and poetry. In 1992, he was the first recipient of the Seán MacBride Peace Prize from the International Peace Bureau in Helsinki, in recognition of his work for peace and justice in many parts of the world’.Dr Browne concluded in saying ‘the Presidency of Michael D. Higgins may well reverse the adage of campaigning in poetry but governing in prose. Already, he is asserting the true value of rhetoric, purposefully and forthrightly deployed, evincing the defining quality of this truly extraordinary man – integrity’.Following the conferring, the President addressed the gathering. The large attendance in St Patrick’s Hall included representatives of the Government, the Council of State, the judiciary, the diplomatic corps, in addition to members of the four NUI constituent universities and other Irish universities. Notable amongst the attendants were many former colleagues of the President from NUI Galway where he lectured in the Department of Sociology for over thirty years.  National cultural institutions and the media were also represented.It is a longstanding tradition of the National University of Ireland to confer an honorary degree on the President following his or her inauguration. Dr Douglas Hyde received an honorary degree from the Royal University of Ireland in 1906. NUI has honoured all Presidents since 1952 with the exception of Dr Eamon de Valera, who was Chancellor of the University while in office.See link below for the full version of the conferring address delivered by His Exellency, President of Ireland, Dr Michael D. Higginshttp://www.president.ie/index.php?section=5&speech=1053&lang=engEnds.                ------------------------------------------------------------------------------------------Céim Oinigh OÉ le bronnadh ar Uachtarán na hÉireann, a Shoilse, Mícheál D. Ó     hUiginn    Bronnfaidh Seansailéir Ollscoil na hÉireann, an Dr Maurice Manning an chéim oinigh, Dochtúir le Dlíthe (LLD), ar Uachtarán na hÉireann, a Shoilse Mícheál D. Ó hUiginn ag searmanas i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Ina thagairt tosaigh, dúirt an Dr James J. Browne, Leas-Seansailéir an OÉ agus Uachtarán OÉ Gaillimh, go raibh an bronnadh ‘ag tabhairt aitheantais d’fhear neamhghnách a thugann chun saoil an oiread sin dea-thréithe, agus dá mbreathnóimis ar gach aon cheann acu sin astu féin níorbh iontach linn iad ar chor ar bith. I ráiteas a d’úsáid an tUachtarán Cearbhall Ó Dálaigh, nach maireann, chun cur síos a dhéanamh ar ról an Uachtaráin, dúirt an Dr Browne ‘Mar an naoú Uachtarán ar Éirinn tá Mícheál D. Ó hUiginn, go paradacsúil, mar primus inter pares nó an chéad duine dá leithéid ina chomhluadar’. Agus é ag tagairt do thoghchán an Uachtaráin, dúirt an Dr Browne gurb é a ‘chothromas radacach a chabhraigh lena iarracht a bheith tofa mar Uachtarán na hÉireann in 2011. Leag sé síos rogha morálta idir dhá leagan den stát seachas idir an stát agus an margadh. Tugadh cuireadh dúinn ról an rialtais a athcheapadh i stát athchruthaithe agus páirt a ghlacadh, gan náire, i gcaidreamh poiblí eiticiúil faoi na roghanna a bheadh i gceist leis seo’.‘Éileamh gan leithscéal a bhí ann a chuir eiticí roimh inniúlacht sa rud ar thug sé féin an ‘fhíor-Phoblacht’ air. Thug sé dúshlán mhuintir na hÉireann glacadh leis an athrú sin trí bheith sách dána chun dea-thréithe a bhí ligthe i ndearmad a thabhairt chun beochta arís. Ghlac os cionn milliún den lucht vótála leis an dúshlán sin’.Rinne an Dr Browne achoimre ar ghairm pholaitiúil an Uachtaráin mar seo a leanas:  ‘Toghadh mar bhall de Dháil Éireann ar dtús é i 1981, agus sheas sé do Ghaillimh Thiar mar T.D. go dtí 2011. D’oibrigh Mícheál D. Ó hUiginn ar son leasa na bpobal ar thug sé ‘chomhluadar faoi bhrón’ orthu. Rinne sé é sin gan aon fhaitíos ach ag tarraingt ar an bpolaitíocht, an tsocheolaíocht, an chraoltóireacht, an iriseoireacht agus an fhilíocht. I 1992, ba é an chéad duine é a fuair Duais Síochána Sheáin Mhic Giolla Bhríde ón mBiúró Síochána Idirnáisiúnta i Heilsincí, mar aitheantas ar a shaothar ar son na síochána agus an cheartais ar fud an domhain’.Chuir an Dr Browne críoch lena óráid ag rá ‘tá an nath ann go ndéantar feachtais i bhfilíocht agus rialú i bprós ach le huachtaránacht Mhícheál D. Ó hUiginn d’fhéadfadh a mhalairt a bheith fíor. Cheana féin, tá sé ag baint an leasa chirt as reitric, d’aon turas agus go neamhbhalbh, ag léiriú cad é an tréith is mó atá ag an bhfear iontach seo – ionracas’.I ndiaidh an tsearmanais bhronnta, labhair an tUachtarán leo siúd a bhí i láthair. I measc an tslua mhóir a bhí i Halla Naomh Pádraig bhí ionadaithe ón Rialtas, Comhairle an Stáit, an bhreithiúnacht, an cór taidhleoireachta, chomh maith le comhaltaí ó cheithre chomh-ollscoil an OÉ chomh maith le comhaltaí ó ollscoileanna Éireannacha eile. I measc na ndaoine iomráiteacha eile a bhí i láthair bhí iar-chomhghleacaithe an Uachtaráin ó OÉ Gaillimh, áit a raibh sé ina léachtóir sa Roinn Socheolaíochta ar feadh breis agus tríocha bliain.  Bhí daoine  ann chomh maith ó na hinstitiúidí cultúrtha náisiúnta agus ó na meáin.Is traidisiún fada é go mbronnann Ollscoil na hÉireann céim oinigh ar an Uachtarán i ndiaidh a (h)insealbhaithe. Bhronn Ollscoil Ríoga na hÉireann céim oinigh ar an Dr Dubhghlas de hÍde sa bhliain 1906. Bhronn an OÉ céimeanna oinigh ar gach Uachtarán ó 1952 i leith seachas an Dr Eamon de Valera, a bhí mar Sheansailéir ar an Ollscoil agus é in oifig.Críoch.

>> Read full story about NUI Honorary Conferring Ceremony on the President of Ireland, His Excellency, Michael D. Higgins

NUI Galway Announce 2012 Alumni Award Winners

" width="169" height="80" class="right" alt="NUI Galway Announce 2012 Alumni Award Winners-image" />

Tuesday, 24 January 2012

NUI Galway has announced the winners of the 2012 Alumni Awards to be presented at the twelfth annual Alumni Awards Gala Banquet on Saturday, 3 March, 2012. The Gala Banquet will again be held in the Bailey Allen Wing located in Áras na Mac Léinn on campus. The Alumni Awards recognise individual excellence and achievements among the University’s more than 80,000 graduates worldwide. The Awards programme boasts an impressive roll call of 68 outstanding graduates who have gone on to honour their alma mater, including, for example, Michael D. Higgins, Ciarán FitzGerald, Sean O’Rourke, Professor Frank Gannon, Dr Luke Clancy and Gráinne Seoige. The winners of the six alumni awards to be presented at Gala 2012: Bank of Ireland Award for Business, Public Policy and Law Máire Whelan, Attorney General of Ireland Bank of Ireland Award for Engineering and Informatics Gerry Kilcommins, VP Global Vascular Operations & General Manager Medtronic Galway and past President American Chamber of Commerce, Ireland. NUI Galway Alumni Award for Science  Professor Fergal O'Gara, Chair of Microbiology UCC; Director, BIOMERIT Research Centre (BRC) AIB Award for Arts, Social Sciences and Celtic Studies Marie Mullen - actress, Druid Theatre Company co-founder Medtronic Award for Medicine, Nursing and Health Sciences Professor Tim O'Brien, Director, Gait Laboratory & Consultant Orthopaedic Surgeon, Central Remedial Clinic Duais Hewlett Packard don GaeilgePeadar Mac An Iomaire, Iar-Phríomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh Speaking on the announcement of the Awards recipients, President of NUI Galway, Dr Jim Browne said: “Our Alumni Awards programme recognises the many Galway alumni who are leaders in their professions and excel in their pursuits at national and international levels. These awards celebrate the life-long value of an NUI Galway education and recognise individual achievements among the University’s more than 80,000 graduates worldwide. I congratulate each of the Award winners and look forward to welcoming them back to their alma mater for the Gala Banquet in March.” For booking information contact Catherine Conroy on 091 492972 or email catherine.conroy@nuigalway.ie. Online bookings at www.nuigalway.ie/alumni-friends  ENDS

>> Read full story about NUI Galway Announce 2012 Alumni Award Winners

NUI Galway Announce 2012 Alumni Award Winners

 NUI Galway Announce 2012 Alumni Award Winners-image

Thursday, 26 January 2012

NUI Galway has announced the winners of the 2012 Alumni Awards to be presented at the twelfth annual Alumni Awards Gala Banquet on Saturday, 3 March, 2012. The Gala Banquet will again be held in the Bailey Allen Wing located in Áras na Mac Léinn on campus. The Alumni Awards recognise individual excellence and achievements among the University’s more than 80,000 graduates worldwide. The Awards programme boasts an impressive roll call of 68 outstanding graduates who have gone on to honour their alma mater, including, for example, Michael D. Higgins, Ciarán FitzGerald, Sean O’Rourke, Professor Frank Gannon, Dr Luke Clancy and Gráinne Seoige. The winners of the six alumni awards to be presented at Gala 2012: Bank of Ireland Award for Business, Public Policy and Law Máire Whelan, Attorney General of Ireland Bank of Ireland Award for Engineering and Informatics Gerry Kilcommins, VP Global Vascular Operations & General Manager Medtronic Galway and past President American Chamber of Commerce, Ireland. NUI Galway Alumni Award for Science  Professor Fergal O'Gara, Chair of Microbiology UCC; Director, BIOMERIT Research Centre (BRC) AIB Award for Arts, Social Sciences and Celtic Studies Marie Mullen - actress, Druid Theatre Company co-founder Medtronic Award for Medicine, Nursing and Health Sciences Professor Tim O'Brien, Director, Gait Laboratory & Consultant Orthopaedic Surgeon, Central Remedial Clinic Duais Hewlett Packard don Gaeilge Peadar Mac An Iomaire, Iar-Phríomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh Speaking on the announcement of the Awards recipients, President of NUI Galway, Dr Jim Browne said: “Our Alumni Awards programme recognises the many Galway alumni who are leaders in their professions and excel in their pursuits at national and international levels. These awards celebrate the life-long value of an NUI Galway education and recognise individual achievements among the University’s more than 80,000 graduates worldwide. I congratulate each of the Award winners and look forward to welcoming them back to their alma mater for the Gala Banquet in March.” For booking information contact Catherine Conroy on 091 492972 or email catherine.conroy@nuigalway.ie. Online bookings at www.nuigalway.ie/alumni-friends  ENDS        ---------------------------------------------------------------------------------------------  Tá buaiteoirí Dhuaiseanna Alumni 2012 fógartha ag OÉ Gaillimh. Bronnfar na Duaiseanna ag Mórfhéasta Bronnta na nGradam Alumni san Ollscoil Dé Sathairn, an 3 Márta 2012. Seo an 12ú bliain as a chéile a mbeidh an Mórfhéasta á reáchtáil. Reáchtálfar an Mórfhéasta i Sciathán Bailey Allen in Áras na Mac Léinn, OÉ Gaillimh. Tá breis agus 80,000 céimí de chuid na hOllscoile scaipthe ar fud an domhain. Tugann na Duaiseanna Alumni aitheantas do chuid de na céimithe sin a bhfuil éachtaí déanta acu.  Go dtí seo tá duais alumni bronnta ar 68 céimí den scoth – céimithe a bhfuil a n-alma mater fíorbhródúil astu – Michael D. Higgins, Ciarán FitzGerald, Sean O’Rourke, an tOllamh Frank Gannon, an Dr Luke Clancy agus Gráinne Seoige ina measc. Seo a leanas an seisear a mbronnfar Duais Alumni orthu ag Mórfhéasta 2012: Duais Bhanc na hÉireann don Ghnó, an Beartas Poiblí agus an Dlí  Máire Whelan, Ard-Aighne na hÉireann Duais Bhanc na hÉireann don Innealtóireacht agus don Ionformaitic  Gerry Kilcommins, Leas-Uachtarán Global Vascular Operations & Bainisteoir    Ginearálta Medtronic na Gaillimhe agus iar-Uachtarán ar Chumann Tráchtála Mheiriceá in Éirinn Duais Alumni OÉ Gaillimh don Eolaíocht  An tOllamh Fergal O’Gara, Ollúnacht le Micribhitheolaíocht, UCC, Stiúrthóir, Ionad Taighde BIOMERIT (BRC) Duais AIB do na Dána, na hEolaíochtaí Sóisialta agus an Léann Ceilteach  Marie Mullen – aisteoir, comhbhunaitheoir Chomplacht Amharclannaíochta an   Druid Duais Medtronic don Leigheas, an tAltranas agus na hEolaíochtaí Sláinte  An tOllamh Tim O’Brien, Stiúrthóir, Saotharlann Gait & Máinlia Comhairleach Ortaipéidice, an Clinic Lárnach Íocshláinteach Duais Hewlett-Packard don Ghaeilge  Peadar Mac an Iomaire, Iar-Phríomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne, nuair a fógraíodh buaiteoirí na nDuaiseanna Alumni: “Tugann an clár Duaiseanna Alumni aitheantas d’iarmhic léinn na Gaillimhe ar ceannairí iad agus atá ar thús cadhnaíochta ina ngairm in Éirinn agus thar lear.  Déanann na gradaim seo ceiliúradh ar luach fadsaoil an oideachais a chuirtear ar fáil in OÉ Gaillimh agus tugann siad aitheantas do na héachtaí atá déanta ag cuid den 80,000 céimí de chuid na hOllscoile fud fad na cruinne. Déanaim comhghairdeas le gach duine a bhuaigh Duais Alumni agus táim ag súil go mór le fáilte ar ais a chur rompu chuig a n-alma mater ag an Mórfhéasta i mí an Mhárta.” Chun eolas faoi áirithintí a fháil, déan teagmháil le Catherine Conroy ag 091 492972 nó seol r-phost chuig catherine.conroy@nuigalway.ie.  Is féidir áit a chur in áirithe ar líne ag www.nuigalway.ie/alumni-friends CRÍOCH 

>> Read full story about NUI Galway Announce 2012 Alumni Award Winners

NUI Galway Awards Business Certificate to 200 Junior Certificate Students

NUI Galway Awards Business Certificate to 200 Junior Certificate Students -image

Thursday, 26 January 2012

Students from across Connaught who received an A in Junior Certificate Honours Business Studies, were presented with Certificates of Achievement from the College of Business, Public Policy and Law, NUI Galway recently. The presentations, in association with the Business Studies Teachers Association of Ireland (BSTAI), were made at a recent special ceremony at the University which included teachers and parents. This is the second year NUI Galway has presented these awards and 200 students received recognition for their achievement at the ceremony. The certificates were awarded to students from over 55 individual schools throughout the counties of Galway, Leitrim, Mayo, Roscommon and Sligo. Dr Willie Golden, Dean of the College of Business Public Policy and Law, NUI Galway, who presented the certificates to each individual winner, said: “NUI Galway’s international success is built on a strong and enduring relationship with its hinterland, and a commitment to working with all stakeholders in the community. We are continuously updating our suite of business programmes to ensure we stay ahead of market changes and industry demands. I congratulate all the students on their achievement and also the work of teachers in helping students achieve their potential.”  Mary O’Sullivan, President, BSTAI said “The BSTAI are delighted to partner with NUI Galway to host this ceremony which celebrates and recognises academic excellence in Business Studies at a young age. I have no doubt that many of today’s award recipients will embark on successful careers in the business world.” ENDS

>> Read full story about NUI Galway Awards Business Certificate to 200 Junior Certificate Students

Major US Research Award for Professor Frank Barry

Major US Research Award for Professor Frank Barry-image

Thursday, 5 January 2012

One of Ireland’s leading scientists working in the field of stem cell therapy is to receive the 2012 Marshall R. Urist Award for Excellence in Tissue Regeneration Research. Professor Frank Barry, Director of the National Centre for Biomedical Engineering Science (NCBES) at the National University of Ireland, Galway, is to be given the award by the Orthopaedic Research Society. This is the first time the award will go a scientist working outside of the US. The Marshall R. Urist, MD Award was created in 1996 and is sponsored by John Wiley & Sons, Inc. This prestigious award honours an investigator who has established him/herself as a cutting-edge researcher in tissue regeneration research, and has done so with a sustained ongoing body of focused research in the area of tissue regeneration as it relates to the musculoskeletal system. The award is named after Dr Marshall R. Urist (1914-2001) who carried out pioneering studies on bone induction and the identification of bone morphogenetic protein, or BMP, which revolutionised orthopaedic medicine.  Harry A. McKellop, Chair of the Awards and Recognition Committee of the Orthopaedic Research Society, said: “The Urist Award honours investigators who have made significant contributions to research in tissue regeneration. It is presented to Professor Barry in recognition of his outstanding achievements in the field of cell mediated therapies in bone and joint repair, and the impact of his research on improving the understanding of tissue regeneration and joint metabolism.” Professor Frank Barry, who is from Cobh, Co.Cork, moved to the US in 1990 to work with Osiris Therapeutics, based in Baltimore, which is now one of the leading companies engaged in the development of stem cell therapies. In 2004 he moved back to Ireland, as Scientific Director of the Regenerative Medicine Institute (REMEDI) at NUI Galway, a role he continues to hold. He took over as Director of NCBES in 2009, and oversees 70 academic investigators and 300 researchers as they develop innovative diagnostic and therapeutic solutions in the areas of Biomedical Engineering, Cancer, Neuroscience, and Regenerative Medicine. Commenting on the announcement, Professor Barry said: “It is an extraordinary honour for me personally to receive this award and I am very grateful to the Orthopaedic Research Society for recognising the research I have been involved in over the last number of years. I am fully aware that research of this nature involves teams of scientists and I have been very fortunate to work with many talented and innovative researchers in the US and especially now at NUI Galway.” The Marshall R. Urist Award includes an honorarium of $5,000 and a commemorative plaque, which will be presented to Professor Barry during the 2012 Annual Meeting of the ORS in San Francisco, on 6 February. Professor Barry will join the company of previous distinguished recipients, including Drs. Ernesto Canalis, A. Hari Redi, Arnold Caplan, Richard Coutts, Thomas Einhorn, Steven Goldstein, Rocky Tuan, Farshid Guilak, Chris Evans, Vicky Rosen and Jay Lieberman.

>> Read full story about Major US Research Award for Professor Frank Barry

Sports Talk Looks at Scoring Technology in GAA

Sports Talk Looks at Scoring Technology in GAA-image

Monday, 9 January 2012

The next talk in the NUI Galway public talk series on Sports Technology will take place on Tuesday, 17 January at 6pm. Entitled A score or not a score – that is the question! Score detection and other technologies in Gaelic games, soccer and other field sport, the talk will be delivered by Liam Kilmartin, Lecturer with the School of Engineering and Informatics at NUI Galway. According to Liam Kilmartin: “From Geoff Hurst in 1966 to Frank Lampard in 2010, the inability to determine whether valid goals have been scored in soccer has generated much press and debate. Similar discourse has erupted at times in GAA circles particularly relating to hurling where determination of valid point scores is often even more challenging due to the speed and height of the sliotar.” The talk will initially focus on the challenge of score detection in a number of sports, and will examine technologies which have been proposed for use in both soccer and Gaelic sports, ranging from a prototype system developed for the GAA in the late 1990s to contemporary systems such as Hawkeye and other candidates for ‘goal line technology’ currently being considered by FIFA. The second half of the talk will examine in a broader sense how modern communication and sensor technology is being used in team sports such as soccer, GAA, Australian football and rugby to aid in monitoring player performance both in training and during actual games. The final portion of the talk will examine possible future technologies which could help with player’s mental focus, possibly determining when they are in the zone and hence ready mentally to perform at an optimal level. Liam Kilmartin, an NUI Galway Engineering graduate, has been a Lecturer in Electronic Engineering at the University since 1994. His research interests include signal and image processing algorithms and applications and wireless and mobile communication technology. He was one of two Principle Investigators on a GAA/Enterprise Ireland (formerly Forbairt) co-funded project which ran from 1998 to 2002. The project focused on the development of technology to facilitate automated score detection in hurling. In recent years, his research interests have also focussed on how advanced technologies such as GPS, wireless communications and signal analysis can be applied to maximise athletes’ physical and mental conditioning. The free public talk will take place in room ENG-3035 in the Engineering Building at NUI Galway. The series of Sports Technology talks is being organised as part of NUI Galway’s degree programme in Sports & Exercise Engineering, whose students are being educated to design the next generation of sports and exercise systems and devices. For more information on the Sports Technology talks, which are supported by Engineers Ireland (West), and the Institute of Electrical and Electronic Engineers, visit www.ExerciseEngineering.com or call 091 492728.

>> Read full story about Sports Talk Looks at Scoring Technology in GAA

NUI Galway opens the door of opportunity for basic computer training

NUI Galway opens the door of opportunity for basic computer training-image

Tuesday, 10 January 2012

NUI Galway is pleased to announce the launch of a new computer training initiative aimed at people categorised as digitally excluded. Working in partnership with Limerick Community Connect, DCU and Age Action Ireland, NUI Galway will deliver basic computer training to 400 people between January and June of 2012. ‘Click & Connect’ is funded by the Department of Communications, Energy and Natural Resources and will be delivered by the Discipline of Information Technology at NUI Galway. All training will be provided without charge. Experienced tutors will introduce learners to the very basics of computers and teach them computer activities such as: surfing the web, setting up and using email, how to download photographs, how to access Government information on-line. Classes will be small and will be carried out in local, non-formal learning settings. Professor Gerry Lyons, Dean of the College of Engineering and Informatics, stated that there are thousands of people living in Ireland today who have been left behind when it comes to the internet. Referring to the new computer training initiative he said: “Older people will particularly benefit, as will unemployed people and disadvantaged groups in the Galway region. These people miss out on opportunities most people take for granted.  For example, those not yet online cannot send emails, do internet searches for products or information, or conduct Government transactions online.” NUI Galway has designed training material suitable for beginners, with plenty of support and encouragement from the volunteer tutors. The training provided will be very basic and is intended as practical guidance for people with no prior experience of computers and the internet. Classes will be just two hours duration over three consecutive weeks and are a great opportunity to be part of this amazing digital world. If you would like more information on NUI Galway’s ‘Click and Connect’, or to register for the classes, please contact the co-ordinator Trish O’Connell in the Discipline of Information Technology at 087-0571967 or e-mail her at clickandconnect@nuigalway. Training begins the week of 16 January. ENDS

>> Read full story about NUI Galway opens the door of opportunity for basic computer training

NUI Galway to Hold Information Evening in Fermanagh

NUI Galway to Hold Information Evening in Fermanagh-image

Monday, 9 January 2012

Secondary school students interested in NUI Galway are invited to an information evening in Enniskillen on Thursday, 19 January. Parents and guardians are also particularly welcome to the event which runs from 7 to 9pm in the Kellyhevlin Hotel, Enniskillen, Co. Fermanagh.  The evening will begin with short talks about NUI Galway and some of the 60 courses it offers. Afterwards, current students and NUI Galway staff will be on hand at information stands to answer any individual questions in relation to courses offered by the University and about practical issues like accommodation, fees and scholarships, and the wide range of support services available to our students. The ever-increasing popularity of NUI Galway is in part due to a suite of innovative new programmes, developed in response to the changing needs of the employment market, including an Energy Engineering degree and a Maths and Education degree aimed at training Maths teachers. Visitors to the information evening will also get information on NUI Galway’s newest degree programme, a BA in Drama, Theatre and Performance Studies which is brand new for 2012. “NUI Galway has a great deal to offer. Our own students tell us our lecturers are inspirational and challenge them to achieve their full potential. The student experience in Galway is second to none, and we want to bring a taste of that to Fermanagh, while also providing all the practical information on accommodation, CAO points, fees, scholarships and courses. With so many courses on offer, this event in Enniskillen is a perfect opportunity to meet current students and our lecturers to see what degree might be the right fit”, says Caroline Loughnane, Director of Marketing and Communications at NUI Galway. To find out more about the information evening in Enniskillen, contact Gráinne Dunne, Schools Liaison Office at NUI Galway, on 087 2440858 or grainne.dunne@nuigalway.ie.   -Ends-

>> Read full story about NUI Galway to Hold Information Evening in Fermanagh

NUI Galway Academics Appointed to Council of State

NUI Galway Academics Appointed to Council of State-image

Wednesday, 11 January 2012

Professor Gerard Quinn, Director of the Centre for Disability Law and Policy and Professor Gearóid Ó Tuathaigh, Professor Emeritus in History have been appointed by President Michael D. Higgins to sit on the Council of State. Judge Catherine McGuinness, Adjunct Professor of Law has also been nominated by the President. Other nominees include Mr Michael Farrell, Professor Deirdre Heenan, Mr Ruairí McKiernan and Ms Sally Mulready. Professor Gerard Quinn Professor Gerard Quinn is the Director of the Centre for Disability Law and Policy at the NUI Galway School of Law.  The Centre is part of a new Lifecourse Policy Research Institute at the University which researches policy innovation covering age, child and family as well as disability.  He is a graduate of UCG (BA, LL.B.), was called to the Irish Bar in 1983 and holds a masters (LL.M.) and doctorate in law (S.J.D.) from Harvard Law School.  His specialization is international and comparative disability law and policy. Professor Quinn led the delegation of Rehabilitation International (RI) at the UN Working Group that elaborated the new UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.  He has worked in the European Commission and held a number of posts such as Director of Research at the Law Reform Commission and First Vice President of the European Committee of Social Rights (Council of Europe).  He is a former member of the Irish Human Rights Commission.  He voluntarily participates on a number of international boards dealing with disability law and policy issues. Professor Gearóid Ó Tuathaigh Gearóid Ó Tuathaigh is Professor Emeritus in History and former Dean of Arts and Vice-President of NUI Galway. A former member of the Senate of the NUI and of the Irish-US Fulbright Commission, and a former Cathaoirleach of Údarás na Gaeltachta, Professor Ó Tuathaigh has published widely – in Irish and English – on many aspects of modern Irish history. Judge Catherine McGuinness Judge Catherine McGuinness was called to the Bar in 1977 and to the Inner Bar in 1989.  She was a member of Seanad Éireann from 1979-82 and was a previous member of the Council of State from 1988-90. She served as a Judge of the Circuit Court from 1994-1996, of the High Court from 1996-2000 and of the Supreme Court from 2000-2006. From 2005-2011, she was President of the Law Reform Commission. She is currently the Adjunct Professor of Law at NUI Galway. Michael Farrell Michael Farrell is the senior solicitor with Free Legal Advice Centres. He was involved in the Civil Rights movement in Northern Ireland and is a former co-chairperson of the Irish Council for Civil Liberties.  Michael was a member of the Irish Human Rights Commission from 2001 until last year and is currently the Irish member of the European Commission against Racism and Intolerance.  He is also a member of the Human Rights Committee of the Law Society.Professor Deirdre Heenan Deirdre Heenan is Provost and Dean of Academic Development for the University of Ulster’s Magee Campus, where she a member of the Senior Management Team. She was appointed to a Lectureship in Policy Studies at the University of Ulster in 1995 and became a Professor in 2007.   Professor Heenan is a co-founder and former co-director of the Northern Ireland Life and Times Survey which has become a key statistical resource for schools, academics and policy makers.  Her particular areas of expertise are devolution, education and social care. In 2008-9 Deirdre spent nine-months working as a policy adviser in the Office of the First and Deputy First Minister. Last year she was appointed by Health Minister, Edwin Poots, to join the five strong panel of advisers to assist with the Review of Health and Social Care Services in Northern Ireland. Ruairí McKiernan Ruairí McKiernan is a community activist and social entrepreneur. He is the founder of the national youth organisation SpunOut.ie. He is also a founder and organiser of the Possibilities 2011 Social Summit. Ruairí is a business graduate and is a recipient of numerous awards including a Social Entrepreneurs Ireland Award, a Net Visionary Award, and a Junior Chambers International Award.  After 8 years as CEO of SpunOut.ie, he recently stepped down to develop new social innovations. Sally Mulready Sally Mulready has made a huge contribution to the Irish emigrant community in Britain over many decades. She was born in Dublin and moved to Hackney, London with her mother in the 1970s.  Sally is a local Labour councillor in the London Borough of Hackney since 1997. In her former capacity as the Secretary of the Federation of Irish Societies, Sally was involved in securing the Irish Government’s agreement for the creation and funding of five Survivor Outreach Services in Britain.  She is also a founder member of the Irish Women’s Survivors Network and Director of the Irish Elderly Advice Network.  Sally was prominently involved in the campaign to free the Birmingham Six and is currently active in the Magdalene Laundries issue.

>> Read full story about NUI Galway Academics Appointed to Council of State

CAO Information Days for Mature Students at NUI Galway

CAO Information Days for Mature Students at NUI Galway-image

Wednesday, 11 January 2012

NUI Galway will host two CAO Information Days on Thursday, 19and Friday, 20 January in the Arts Millennium Building on campus. These drop in sessionsare specific to mature students aged 23 (or over) who may not have had the opportunity of participating in third level studies previously and who are now considering embarking on this new journey. The information sessions will take place from 10am to 4pm each day. Information will be provided on all full-time degrees available to mature students at NUI Galway, the entry requirements for each degree and on how to fill your CAO application correctly and on the selection process itself.  There will also be a focus on financial and other supports within the University during your time as a student. NUI Galway advises all mature students to apply through the CAO system, which has a closing deadline for applications of Wednesday, 1 February, 2012.  In particular, mature Arts applicants should note that the MSAP Exam (Mature Students Admissions Pathway Exam) is required for entry to programmes in the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies degrees. Mature applicants for Arts degrees must apply firstly through the CAO before 1 February and then register on-line for the MSAP exam at http://www.msap.acer.edu.au/ The MSAP exam will take place on Saturday, 18 February, 2012 at testing centres nationwide. A short talk providing information on the MSAP exam and tips on how to prepare and register for the exam will take place from 1pm to 1.30pm on both days of NUI Galway’s CAO advisory sessions. Trish Hoare, Mature Students Officer at NUI Galway, has noticed a growing interest in returning to formal study: “With the economic downturn, many are looking to develop new employment opportunities by studying for a degree. However it is imperative that prospective students know how to apply correctly through the CAO, deadlines of application and are aware of assessments involved for some degree programmes.” Speaking in advance of the advisory sessions, current mature student at NUI Galway Caroline Gorman, said: “My return to college first started with the NUI Galway Commerce Foundation course in 2009.  Successfully completing this course gave me both the opportunity and confidence to start a full time degree.  Thanks to the skills I learned through the part time access course, I found it much easier to make the transition into full time education, and subsequently succeed in my exams.  I’ve just begun the second year of my BComm degree, and I love every minute of it!  I would encourage anyone thinking of studying Commerce as a mature student to take full advantage of these fantastic courses and of the advisory sessions, and to explore the possibilities which they can create for the future.” ENDS

>> Read full story about CAO Information Days for Mature Students at NUI Galway

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share