NUI Galway Announce Winners of 2012 Sports Awards

NUI Galway Announce Winners of 2012 Sports Awards-image

Thursday, 29 March 2012

                                Guest of Honour Brent Pope to Present Student AwardsNUI Galway has announced the recipients of the 2012 Sports Awards which will be presented by Brent Pope, rugby analyst with RTÉ, at a special ceremony in the Aula Maxima in NUI Galway on Thursday (tonight), 29 March at 6pm. This event is the highpoint of the University sporting year, and celebrates the achievements of NUI Galway sporting heroes during the past year.The awards recognise sporting performance and participation as well as acknowledging students who have excelled in the leadership and co-ordination of their sports clubs.The broad range and level of success of sports at NUI Galway is reflected through this year’s award winners. Sligo’s Des Leonard won a silver medal this year at the World Kickboxing Championships held in Dublin, while Jennifer Byrne was part of the successful Irish U19 Women’s Soccer team at their World Cup in Trinidad. Adam Caulfield led the NUI Galway Water polo team to Victory in the IUSWA national competition.Kathy Hynes, Development Officer, Sport Clubs and Participation: “NUI Galway recognises the outstanding contribution of student athletes across many diverse sporting disciplines for their achievements in sport. Included in the awards ceremony is the recognition of the skills of self motivation, commitment and direction of a particular goal with the tenacity to maintain a consistent application of both behaviour and mind to further the clubs goals. The contribution of student clubs to campus life and the importance of participation in sport and exercise is rightfully recognised and celebrated through this award ceremony.”This year the awards will also remember one of the great contributors to university life over the past 30 years, and the Tom Tuohy Memorial Award will be presented for achievement in rowing.   Tom Tuohy was one of the country’s greatest ever rowing coaches, whose association with NUI Galway crews led them to remarkable victories over the years and to numerous national championship titles, International caps and Olympians. Tom had a profound influence on a huge number of people and for the first time this year the inaugural award recipients are the Men’s and Women’s novice crews who enjoyed much success at the National Championships in 2011.Speaking of the special award, Gary Ryan, Development Officer for Elite Sports at NUI Galway, said: “Tom was a great coach, a great leader and a huge influence on rowing in this country and NUI Galway was extremely lucky to have benefitted from his expertise. It is only fitting that we remember his contribution and thank him and his family for all he did for the University and its students and staff over a long period of time.”The NUI Galway Spots Awards also recognise the huge contribution students make to the running and development of their clubs and the opportunities for participation they give to others.The recipient of Club Captain’s Award this year is Louise Riordan from the Ladies Hockey Club recognising the enormous contribution of an individual student to the successful running of sports clubs. As Intervarsity co-ordinator Louise was praised by President of the Irish Hockey Association as the best intervarsity she had ever attended. Louise’s leadership and project management skills have ensured that NUIG Hockey club is firmly on the map nationally.This year’s Committee Person of the Year Award went to Christine Quinn from the Sub Aqua Club. Christine was awarded this inaugural award for her dedication to diving and improving the profile of the club through regional, national and international rankings.The Archery Club took the honours for The Sport Leadership Award which is a partnership between University sports clubs, ALIVE, the University Alumni Office and Student Services. This award recognises the leadership qualities of students participating in sports clubs and the vital role it plays in developing and promoting sport in NUI Galway.The awards have been in existence since 1983, and have proven to be hugely significant to the student body, past winners includ such leading names as Paul Hession and Olive Loughnane (Athletics) Eadoin Ní Challarain (kayaking) Alan Martin, Cormac Folan and James Wall (rowing) and former Irish Rugby captain Ciaran Fitzgerald. 2012 Sports Award Winners: Archery: Darren Wallace from Co. Laois Ladies Soccer: Jennifer Byrne from Athlone, Co Westmeath Boxing: David Martin from Castlebar, Mayo Gaelic Football: Deirdre Brennan from Claregalway, Co. Galway Swimming, Kevin McGlade from Knocknacarra, Galway Hurling: David Kenny from Belmont, Co Offaly Rugby: Carol Staunton from Westport, Co Mayo Waterpolo: Adam Caulfield from Taylors Hill, Galway Gaelic Football: Robbie Kiely from Bandon, Co. Cork Judo: Enda O' Connor from Grattan Road, Galway Mens Soccer: Ger Cheevers from Oranmore, Co Galway Kickboxing: Des Leonard from Riverstown, Co Sligo Team Winners     Team Award: Pool & Snooker ‘A’ team - Stephen Dempsey (Capt.), Seamus Keane, Stephen O’Sullivan, Neil Hennelly and Liam Cannon                                                           Tom Tuohy Award for Achievement in Rowing: Men’s Novice and Women’s Novice Rowing Teams                                       Club Captains Award: Hockey Club Captain Louise Riordan, Blackrock, Cork City.                 Committee Member Award: Christina Quinn, Sub Aqua Club from Tuam Road, Galway Most Improved Club: Squash Club, Captain Shane Touhy, Galway                                          Special Achievement Award: Judo Club, Captain Jake Walsh and Vice Captain Sarah Dillon, Coach Colm O' Riordan                  Participation Award : Athletics Club Dee O' Dwyer and Oisin O'Carroll                                      Recreation Award: Futsal winners "Darren & the B" A group of Arts, Science and Business students               Alumni Leadership Award: Archery Club Alive Volunteering Award: Swim, Waterpolo and Lifesaving Club                        ENDS   Fógraíonn OÉ Gaillimh Buaiteoirí Dhuaiseanna Spóirt 2012  Bhronn an tAoi Speisialta, Brent Pope, na Duaiseanna ar na Mic Léinn Tá Duaiseanna Spóirt 2012 fógartha ag OÉ Gaillimh. Bhronn Brent Pope, anailísí rugbaí le RTÉ na duaiseanna ag searmanas speisialta san Aula Maxima in OÉ Gaillimh aréir. Is iad na duaiseanna seo na buaicphointe na Bliana Spóirt san Ollscoil agus déanann siad ceiliúradh ar éachtaí laochra spóirt OÉ Gaillimh le bliain anuas. Tugann na duaiseanna aitheantas d’éachtaí agus do rannpháirteachas spóirt agus tugann siad aitheantas do mhic léinn a bhfuil éachtaí déanta acu i gceannaireacht agus i gcomhordú a gcuid clubanna Spóirt. Tá réimse leathan agus leibhéal rathúlachta an spóirt in OÉ Gaillimh le sonrú i mbuaiteoirí na bliana seo. Bhuaigh Des Leonard as Sligeach bonn airgid i mbliana ag Craobh Cosdornála an Domhain i mBaile Átha Cliath agus bhí Jennifer Byrne ar fhoireann sacair na mban F19 a bhuaigh i gCorn an Domhain ar Oileán na Tríonóide. Bhí Adam Caulfield ina chaptaen ar fhoireann póló uisce OÉ Gaillimh a bhuaigh i gcomórtas náisiúnta an IUSWA. Dúirt Kathy Hynes, Oifigeach Forbartha, Rannpháirteachas agus Clubanna Spóirt: “Tugann OÉ Gaillimh aitheantas d’éachtaí iontacha na mac léinn i measc réimsí éagsúla spóirt. Tugtar aitheantas i searmanas na nduaiseanna do scileanna féinspreagtha, tiomantas agus stiúradh aidhmeanna áirithe chun iompraíocht agus intinn mhaith a chothú ar mhaithe le spriocanna na gclubanna. Tugtar aitheantas d’obair na gclubanna i saol an champais agus do thábhacht an rannpháirteachais sa spórt agus san aclaíocht agus déantar iad a cheiliúradh go cuí ag searmanas na nduaiseanna.” I mbliana cuimhneofar ar dhuine de na pearsa is mó i saol na hOllscoile le 30 bliain anuas agus bronnfar Duais Chuimhneacháin Tom Tuohy as éachtaí iomraimh.   Bhí Tom Tuohy ar dhuine de na cóitseálaithe iomraimh ab fhearr sa tír, agus mar gheall ar a chuid oibre le criúnna OÉ Gaillimh d’éirigh leo go leor a bhuachan in imeacht na mblianta, chomh maith le craobhacha náisiúnta, idirnáisiúnta agus Oilimpeacha. Chuaigh Tom i bhfeidhm ar go leor daoine agus den chéad uair i mbliana bronnfar an duais ar chriú tosaitheoirí na mban agus na bhfear a rinne éacht ag Craobhacha Náisiúnta 2011. Ag labhairt dó faoin duais speisialta, dúirt Gary Ryan, Oifigeach Forbartha do Spórt Éilíte in OÉ Gaillimh: “Cóitseálaí den scoth ab ea Tom chomh maith le ceannaire iontach agus bhí an-tionchar aige ar an iomramh sa tír seo. Bhí an t-ádh ar OÉ Gaillimh a bheith in ann leas a bhaint as a chuid saineolais. Níl sé ach cóir go gcuimhnímid ar a chuid oibre agus buíochas a ghlacadh leis féin agus lena theaghlach as an méid a rinne sé don Ollscoil agus do na mic léinn thar thréimhse fhada ama.” Tugann Duaiseanna Spóirt OÉ Gaillimh aitheantas don obair mhór a dhéanann mic léinn ar son na gclubanna agus an deis a thugann siad do dhaoine eile a bheith páirteach. Is í Louise Riordan as Club Haca na mBan a bhuaigh an Duais do Chaptaen na gClubanna i mbliana. Tugann Duais Chaptaen na gClubanna aitheantas don obair mhór a rinne mac léinn amháin i reáchtáil clubanna spóirt. Mar chomhordaitheoir Idir-ollscoile mhol Uachtarán Chumann Haca na hÉireann Louise nuair a dúirt sí gurb é an comórtas idir-ollscoile an comórtas ab fhearr ar fhreastail sí riamh air. Mar gheall ar scileanna ceannaireachta agus bainistiú tionscadail Louise tá club Haca OÉ Gaillimh aitheanta ar fud na tíre. Ba í Christine Quinn ón gClub Fo-Uisce a bhuaigh an Duais do Dhuine na Bliana ar Choiste. Bronnadh an duais seo den chéad uair riamh ar Christine Quinn as a tiomantas don tumadóireacht agus as próifíl an chlub a fheabhsú trí ranguithe réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Bronnadh Duais don Cheannaireacht Spóirt ar an gClub Boghdóireachta. Is comhpháirtíocht atá anseo idir clubanna spóirt na hOllscoile, ALIVE, Oifig Alumni na hOllscoile agus Seirbhísí do Mhic Léinn.  Tugann an duais aitheantas do cheannaireacht na mac léinn atá páirteach i gclubanna spóirt agus an ról lárnach atá aige i gcúrsaí spóirt a fhorbairt agus a chur chun cinn in OÉ Gaillimh. Cuireadh tús leis na duaiseanna i 1983, agus is mór an cháil atá orthu i measc na mac léinn. I measc na mbuaiteoirí roimhe seo bhí Paul Hession agus Olive Loughnane (Lúthchleasaíocht) Éadaoin Ní Challaráin (cadhcáil) Alan Martin, Cormac Folan agus James Wall (iomramh) agus iarchaptaen ar fhoireann Rugbaí na hÉireann, Ciaran Fitzgerald. Buaiteoirí Dhuaiseanna Spóirt 2012   Boghdóireacht: Darren Wallace as Co. Laois Sacar na mBan: Jennifer Byrne as Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí Dornálaíocht: David Martin as Caisleán an Bharraigh, Maigh Eo Peil Ghaelach: Deirdre Brennan as Baile Chláir, Co. na Gaillimhe Snámh, Kevin McGlade as Cnoc na Cathrach, Gaillimh Iománaíocht: David Kenny as an Lios Dearg, Co. Uíbh Fhailí Rugbaí: Carol Staunton as Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo Póló Uisce: Adam Caulfield as an mBóthar Ard, Gaillimh Peil Ghaelach: Robbie Kiely as an mBandan, Co. Chorcaí Júdó: Enda O' Connor as Bóthar Grattan, Gaillimh Sacar na bhFear: Ger Cheevers as Órán Mór, Co. na Gaillimhe Cosdornáil: Des Leonard as Baile Idir Dhá Abhainn, Co. Shligigh Buaiteoirí Foirne Duais Foirne Foireann ‘A’ Púil & Snúcair - Stephen Dempsey (Capt.), Seamus Keane, Stephen O’Sullivan, Neil Hennelly agus Liam Cannon                                                     Duais Tom Tuohy as Éachtaí Iomraimh                                                 Foirne Iomraimh do Thosaitheoirí na mBan agus na bhFear                            Duais Chaptaein na gClubanna                                                              Captaen an Chlub Haca Louise Riordan as an Dúcharraig, Cathair Chorcaí               Duais do Dhuine ar Choiste                                                                   Christina Quinn as Bóthar Thuama, Gaillimh ón gClub Fo-Uisce Club is mó Feabhais                                          An Club Scuaise, Captaen Shane Touhy                                                   Duais d’Éacht Speisialta                                                                          Captaen an Chlub Júdó Jake Walsh agus Leas-Chaptaen Sarah Dillon, Cóitseálaí Colm O' Riordan                         Duais Rannpháirteachais                                                                        Dee O' Dwyer agus Oisin O’Carroll ón gClub Lúthchleasaíochta                   Duais Áineasa                                                    Buaiteoirí Futsal “Darren & the B” Grúpa mac léinn sna Dána, san Eolaíocht agus sa Ghnó as Gaillimh go Dún na nGall.                                                                                                          Duais Ceannaireachta Alumni                                                                 An Club Boghdóireachta Duais Obair Dheonach Alive                         Club Snámha, Póló Uisce agus Tarrthála                      CRÍOCH  

>> Read full story about NUI Galway Announce Winners of 2012 Sports Awards

Iarchéim nua in Ardscileanna Teanga seolta ag OÉ Gaillimh

Iarchéim nua in Ardscileanna Teanga seolta ag OÉ Gaillimh  -image

Thursday, 29 March 2012

Cuirfidh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh iarchéim nua sa Léann Teanga ar fáil don bhliain acadúil nua seo.  Is clár nuálach máistreachta é seo a bheidh á thairiscint ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus é mar aidhm leis céimithe ardoilte le hardscileanna teanga a chur ar fáil.   Beidh an cúrsa seo á thairiscint do mhic léinn ar bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha. Cuirfidh an cúrsa nua MA seo, an t-aon cheann dá leithéid sa tír, oiliúint den chéad scoth sa Ghaeilge Fheidhmeach ar fáil. Beidh béim ar leith ar chruinnscríobh na Gaeilge, ar mhodeolaíochtaí taighde agus ar an tsochtheangeolaíocht.   Beidh deis ag mic léinn díriú ar speisialtóireachtaí éagsúla sa chlár nua seo lena n- áirítear: an t-aistriúchán, ardscileanna teanga agus an phleanáil teanga, rud a chuirfidh lena n-infhostaitheacht agus a fhorbróidh meascán scileanna intleachtúla, eolas agus cumas idirphearsanta a theastaíonn in ionad oibre a bhíonn ag síorathraithú. Dúirt Gearóid Mac Donncha, RTÉ Raidió na Gaeltachta, ag ócáid seolta an chúrsa:  “Teastaíonn scoth na Gaeilge ó chéimithe agus iad ar thóir oibre in earnáil agus i réimsí gairmiúla na Gaeilge.   Níl a leithéid de chlár iarchéime ar fáil ach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh: tapaígí an deis!”    Tá an MA nua ag freastal orthu siúd ar mian leo feidhmiú go gairmiúil trí Ghaeilge, in eagraíochtaí éagsúla, leithéidí institiúidí an Aontais Eorpaigh, institiúidí aistriúcháin de chuid an Stáit, údaráis áitiúla, eagraíochtaí forbartha de chuid an Stáit, cuideachtaí príobháideacha aistriúcháin, na meáin Ghaeilge, institiúidí oideachais agus eagraíochtaí pobail. Cuirfear tús leis an gclár nuálach seo i Meán Fómhair 2012 in OÉ Gaillimh agus is féidir iarratas a dhéanamh ar líne ag www.pac.ie/nuigalway ag úsáid an chóid PAC GYA94. Is féidir tuilleadh eolais maidir le spriocdhátaí a fháil ag http://www.nuigalway.ie/postgrad/assessmentdates/) Dúirt Dónall Ó Braonáin, Príomhfheidhmeannach an Acadaimh: “Is céim mhór chun cinn d’Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge é an clár nua seo.  Beidh sároiliúint ar chéimithe an chúrsa agus creidim go mbeidh tóir ag fostóirí sa bhaile agus i gcéin orthu. Daingneoidh an cúrsa cáil Ollscoil na hÉireann, Gaillimh mar lárionad staidéir don Léann Teanga. ”      Is féidir tuilleadh eolais faoin gcúrsa a fháil ag www.oegaillimh.ie/acadamh nó ón Dr Conchúr Ó Giollagáin ag 091-595101 nó seol ríomhphost chuig leannteanga@oegaillimh.ie CRÍOCH          ___________________________________________________________________                    NUI Galway Launches a New MA in Advanced Language Skills NUI Galway has announced that it will provide a new postgraduate programme in Language Studies commencing in September.  This new innovative Irish language Masters programme will be provided by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge at the University and is designed to provide highly qualified graduates with advanced language skills. This new programme is offered on a full-time and part-time basis. This new MA programme, the only one of its kind in the Ireland, will provide training of the highest quality in Applied Irish.  Specific emphasis will be placed on accuracy in written Irish, research methodologies and sociolinguistics.   Students will have the opportunity to specialise in particular subject areas including translation, advanced language skills and language planning which will enhance their employability and develop a mix of intellectual skills, knowledge and interpersonal competence required in a constantly changing or evolving workplace. Speaking at the launch of the course, Gearóid Mac Donncha, RTÉ Raidió na Gaeltachta, said: “Excellent Irish is a prerequisite for graduates who wish to gain employment in the Irish language professional sector.  No other postgraduate programme of this nature is available in any institution other than NUI Galway and I recommend that students avail of this excellent opportunity.”    This new MA is aimed at those who wish to work professionally through the medium of Irish in organisations such as European Union institutions, state translation institutions, local authorities, state development organisations, private translation companies, Irish Language media, education institutions and community organisations. This innovative programme will commence in September 2012 at NUI Galway and applicants can apply online via www.pac.ie/nuigalway using PAC application code GYA94. Further details on closing dates can be found on http://www.nuigalway.ie/postgrad/assessmentdates/) Dónall Ó Braonáin, chief executive of the Acadamh said: “This new programme represents a significant step forward for Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Graduates of this course will receive the highest standard of training and will, I believe, be sought by employers both at home and abroad.  This course will strengthen NUI Galway’s reputation as a key centre of Language Study.”     More detailed information about this programme visit www.oegaillimh.ie/acadamh or contact Dr Conchúr Ó Giollagáin at +353 (0) 91-595101 or email leannteanga@oegaillimh.ie  ENDS

>> Read full story about Iarchéim nua in Ardscileanna Teanga seolta ag OÉ Gaillimh

Student Volunteers Awarded Presidential Certificate

Student Volunteers Awarded Presidential Certificate    -image

Thursday, 29 March 2012

ALIVE Certificate Awards Ceremony Celebrates Student Commitment to Community NUI Galway’s Vice President for the Student Experience, Dr Pat Morgan, presented over 950 University student volunteers the ALIVE Certificate for Volunteering at a recent presentation. The ceremony was also attended by Galway City Mayor, Hildegarde Naughton. ALIVE is the onsite volunteer centre for NUI Galway students connecting community volunteer opportunities with over 4,000 students annually. Lorraine Tansey, NUI Galway Student Volunteer Coordinator, said: “If each of the 950 awardees gave just 20 hours to volunteer in the city, and many gave much more, at minimum wage they have contributed €171,000 to the Galway economy. Student volunteering is a two-way street with students learning and benefiting immensely from the experience and organisations and communities benefiting from their engagement. We would like to thank all 300 community organisations for providing great opportunities for our students to learn, grow and develop their civic side.” Mary McGrath, Mercy Secondary School Homework Club coordinator, said: “We are most grateful for diligent NUI Galway student volunteers who are always ready to help us out.  They are fantastic.”  ALIVE - A Learning Initiative and the Volunteering Experience – was established by the Community Knowledge Initiative (CKI) at NUI Galway to harness, acknowledge and support the contribution the University students make to Galway by volunteering. To date over 7,000 students have been recognised for their volunteering commitment within a variety of pathways, enabling NUI Galway to become a role model in promoting skills related to democratic participation and civic engagement amongst the student body. Students have volunteered in a variety of organisations and organised events throughout the year including Heads Up, Childline, Galway Civic Defence, Alzheimer Society of Ireland, Barretstown and Suas. For further information contact Lorraine Tansey, ALIVE Student Volunteer Coordinator at 091 495346, or email lorraine.tansey@nuigalway.ie.   -ENDS-

>> Read full story about Student Volunteers Awarded Presidential Certificate

February 2012

Cross Border Orchestra of Ireland to Perform at NUI Galway

Cross Border Orchestra of Ireland to Perform at NUI Galway   -image

Wednesday, 1 February 2012

Promoting Peace and Reconciliation and Excellence in Music Education and Performance2,000 children from schools all over Galway County will take part in Galway Peace Proms which will be held in the Kingfisher Hall, NUI Galway this Saturday and Sunday, 4 and 5 February. Performances will take place at 3pm and 8pm on Saturday; Sunday performances will be at 2pm and 7pm.Choirs will perform with the internationally acclaimed Cross Border Orchestra of Ireland (CBOI), and will be led by Ireland’s premiere conductor Maestro Gearóid Grant. Concerts will feature one of our finest tenors Emmanuel Lawler, renowned Uilleann Piper Patrick Martin, outstanding Violinist Patricia Treacy in addition to magnificent drum and piping corps. The programme is packed full of family favourites and showstoppers as well as powerful anthems from the Ulster Scots and Irish traditions.  The CBOI was established as a peace initiative almost seventeen years ago and is made up of 120 young musicians from all over Ireland including Galway.  The orchestra gained international recognition following sell out performances at world renowned venues including Carnegie Hall, New York; Chicago Symphony Hall; Boston Symphony Hall, and major venues throughout California and Europe. In 2011 the CBOI won an international award for the “Most Outstanding Performance” at the Shanghai Expo in China. The CBOI will make their London debut at the Royal Albert Hall in October next. The CBOI has performed for President McAleese at Áras and Uachtaráin; for Queen Elizabeth 11 at Hillsborough Castle; for many special international Ministerial gatherings at Slane Castle and Dublin Castle; for numerous national commemorations including the Battle of the Boyne; the 10th anniversary of the Belfast Agreement; the 30th anniversary of the twinning of Listowel and Downpatrick, and the 400th Anniversary of the Flight of the Earls in Rome. The CBOI has developed “Peace Proms” over the past seventeen years as a unique and very special music education programme.  7,000 children from all over Ireland participate in “Peace Proms” annually. “Peace Proms” is supported by the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, and the Department of Education and Skills and is recognised as one of Ireland’s most important Arts Education initiatives, providing outstanding cultural opportunities for young people while promoting peace, unity and tolerance through music. The CBOI is a registered charity and totally not-for -profit. All funds generated through ticket sales cover the cost of running this programme in which 7,000 children participate annually. Tickets for the Galway Peace Proms can be purchased from the Town Hall Theatre, Galway or from the CBOI on www.cboi.ie  ENDS

>> Read full story about Cross Border Orchestra of Ireland to Perform at NUI Galway

NUI Galway Announce Unique Postgraduate Scholarships

NUI Galway Announce Unique Postgraduate Scholarships-image

Thursday, 2 February 2012

        100 new Postgraduate Scholarships for full-time Taught Masters 2012NUI Galway has announced details of a new scholarships scheme for postgraduate students. In total, 100 new scholarships will be awarded at €2,000 per student. The announcement follows recent cuts to maintenance grants for postgraduate students in Budget 2011.The new initiative is open to postgraduate students, applying for a fulltime Taught Masters programme due to commence in autumn 2012. Scholarships will be awarded to students accepted on a fulltime taught masters and who fulfill the criteria as outlined by the University.Details of the new Postgraduate Scholarships include: 100 scholarships at €2,000 per student For students who have been accepted on to full-time Taught Masters programmes in 2012/13  Who have a First Class Honours undergraduate degree  And who were in receipt of a Local Authority Higher Education Grant for their undergraduate degree** Students who were admitted to their undergraduate degree programme via an NUI Galway Access Programme or through the HEAR Scheme are also eligible to apply*** There are some limitations on who will qualify for possible selection, for example, students who have previously taken a postgraduate programme for which they had a Local Authority Higher Education grant or similar awards will not be eligible for the scholarship. Interested students should visit the NUI Galway website for further detail about the scholarships and for information about the general postgraduate student application process: www.nuigalway.ie/postgraduate/scholarshipsSpeaking at the announcement, which was made yesterday at the Postgraduate Open Day on campus, Dr Jim Browne, President of NUI Galway, said: “The new scholarships were developed in direct response to the recent cuts in maintenance funding for postgraduate students. We know that more and more students are looking to postgraduate study as a means of enhancing their skills and their employability, but financial constraints are a big problem. We believe that these scholarships will enable more of the brightest and most committed students to progress to postgraduate study.”Postgraduate students make up a significant part of the student population at NUI Galway, with almost 4,000 students (taught and research) across all schools and disciplines.For more information on postgraduate programmes and scholarships at NUI Galway visit http://www.nuigalway.ie/postgraduate/scholarships or phone 091 492844 or email postgrad@nuigalway.ieENDS   --------------------------------------------------------------------------------------------------------                        Fógraíonn OÉ Gaillimh Scoláireachtaí Nua Iarchéime100 Scoláireacht nua Iarchéime do Chláir lánaimseartha Mháistreachta Mhúinte 2012D’fhógair OÉ Gaillimh sonraí faoi scéim nua scoláireachtaí do mhic léinn iarchéime. Bronnfar 100 scoláireacht nua san iomlán ar luach €2,000 an ceann. Tagann an fógra seo sna sála ar na ciorruithe ar dheontais chothabhála do mhic léinn iarchéime a tugadh isteach i gCáinaisnéis 2011.* Tá an tionscnamh nua oscailte do mhic léinn iarchéime atá ag déanamh iarratais ar chlár lánaimseartha Máistreachta Múinte a bheidh ag tosú i bhfómhar 2012. Bronnfar scoláireachtaí ar mhic léinn a nglacfar leo ar mháistreachtaí múinte lánaimseartha agus a chomhlíonann critéir atá leagtha amach ag an Ollscoil. Seo a leanas sonraí na Scoláireachtaí nua Iarchéime: 100 scoláireacht ag €2,000 an mac léinn Do mhic léinn ar glacadh leo ar chláir lánaimseartha Mháistreachta Mhúinte in 2012/13  Agus a bhfuil bunchéim Céadonóracha acu  Agus a bhí ag fáil Deontas Ard-Oideachais ó Údarás Áitiúil dá mbunchéim**  Tá mic léinn a tháinig isteach ar chlár bunchéime trí Chlár Rochtana OÉ Gaillimh nó tríd an Scéim HEAR i dteideal iarratas a dhéanamh chomh maith*** Tá srianta áirithe i gceist maidir leo siúd a bheidh incháilithe le hiarratas a dhéanamh, mar shampla, ní bheidh mic léinn a bhfuil clár iarchéime déanta cheana acu agus a fuair deontas Ard-Oideachais ó Údarás Áitiúil nó gradaim chosúla incháilithe don scoláireacht. Ba cheart do mhic léinn a bhfuil spéis acu anseo cuairt a thabhairt ar láithreán gréasáin OÉ Gaillimh chun tuilleadh eolais a fháil faoi scoláireachtaí agus chun eolas ginearálta a fháil faoin bpróiseas iarratais do mhic léinn iarchéime: www.nuigalway.ie/postgraduate/scholarshipsAg labhairt dó faoin bhfógra, a rinneadh inné ag an Lá Oscailte Iarchéime ar an gcampas, dúirt an Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: “Forbraíodh na scoláireachtaí nua mar fhreagra díreach ar na ciorruithe a rinneadh le déanaí ar mhaoiniú cothabhála do mhic léinn iarchéime. Tá a fhios againn go bhfuil níos mó mic léinn ag díriú ar staidéar iarchéime d’fhonn cur lena gcuid scileanna agus chun a n-infhostaitheacht a fheabhsú, ach tá srianta airgid ag cothú fadhbanna móra. Creidimid go dtabharfaidh na scoláireachtaí seo deis do níos mó de na mic léinn is cliste agus is tiomanta dul ar aghaidh chuig staidéar iarchéime.”Is mic léinn iarchéime iad cuid mhór de phobal OÉ Gaillimh; tá beagnach 4,000 mac léinn (ar chláir mhúinte agus thaighde) sna scoileanna agus sna disciplíní ar fad. Chun tuilleadh eolais a fháil ar chláir agus ar scoláireachtaí iarchéime in OÉ Gaillimh téigh chuig http://www.nuigalway.ie/postgraduate/scholarships  nó glaoigh ar 091 492844 nó seol rphost chuig postgrad@nuigalway.ie CRÍOCH

>> Read full story about NUI Galway Announce Unique Postgraduate Scholarships

Inaugural Martin Reilly Lecture Series Announced by NUI Galway

Inaugural Martin Reilly Lecture Series Announced by NUI Galway-image

Friday, 3 February 2012

Comhrá Ceoil: Music and Dance Studies at the Centre for Irish Studies, NUI Galway, is delighted to announce the inaugural lecture in the Martin Reilly Lecture Series, which will take place at 6.30pm on Tuesday, 21 February in Galway City Library. This series is dedicated to Martin Reilly, the celebrated East Galway uilleann piper, who left a rich musical legacy to generations of pipers.  The lecture series will give an opportunity to researcher-practitioners in Irish traditional music and dance to present their research in a public forum and the audience will get to hear some tunes, see some dancing and listen to some songs as well.  Galway and the West of Ireland has long been an important centre of traditional dance, music and song and this lecture series reflects the increasing interest in the study of these traditions.Supported by the Centre for Irish Studies, NUI Galway, the first lecture will be given by Dr Jimmy O’Brien Moran, a Waterford uilleann piper and researcher well known to the traditional music community west of the Shannon.  Jimmy’s talk, ‘Folk Music Collecting in Galway before the Famine’, will focus on the Galway piper Paddy Conneely and his collectors (Petrie, the Hudson brothers, William Forde and Henry Westenra aka Lord Rossmore) and will include a mention of Martin Reilly who was, for a few years, a contemporary of Conneely. As a young student, Jimmy attended NUI Galway and currently lectures at the Waterford Institute of Technology. As a piper he has been invited to give lectures, workshops and concerts all over the world from Seattle to the Seychelles and from old Zealand to New Zealand). Jimmy said: “It is an honour to be invited to give the opening lecture in the Martin Reilly series and I am looking forward to coming back to the City of the Tribes.”A reception will take place before the talk at 6.15pm, when Jackie Small will officially launch the lecture series.  All are invited to attend both the launch and lecture.  Admission is free.Further information on this and other planned talks in the series is available athttp://www.facebook.com/#!/pages/Martin-Reilly-Lecture-Series/289147347801522or e-mail: Martinreillylectureseries@gmail.com ENDS

>> Read full story about Inaugural Martin Reilly Lecture Series Announced by NUI Galway

Twelfth Annual NUI Galway Arts Festival Opens

Twelfth Annual NUI Galway Arts Festival Opens -image

Monday, 6 February 2012

Múscailt, NUI Galway's week-long Spring Arts Festival, opens today (Monday, 6 February) and will run until Friday, 10 February.  Revolving around the theme of Illumination/Soiliú, this year Múscailt hosts a superb line-up of art, music, performance and sculpture.The NUI Galway Artsoc's annual show, this year entitled ‘Derelicte’, will consist of drawings, paintings, textiles and pop-up sculptures, with guest artist, Sinéad Aldridge, will deliver an illustrated lecture entitled ‘Stop Making Sense-Play Havoc’.GUMS, the NUI Galway Musical Society, will once again entertain the audience with their new musical, ‘Spring Awakening’. Other performances throughout the week will include the hit puppet show ‘Mise Scéal Cailín’, poetry slam with MC Pete Mullineaux, NUI Galway staff and students will perform in ‘Solo Show’ and Dramsoc will produce ‘The Clean House’ by Sarah Ruhl.COLOURS Street Theatre Company’s ‘sculptures on wheels’ will be popping up in unexpected locations throughout the week. Other activities throughout the week will include juggling, magic, films, fiction and poetry, with performances from NUI Galway students, staff, alumni, local and national artists, and local filmmakers.Music will feature strongly during Muscáilt with a variety of performances ranging from classical music to traditional with performances from Rolf Hind, the NUI Galway Orchestra, Tradsoc, Choralsoc and Diploma in Trad music students. The judges and public will decice the winner of the ‘Witless Band Competition Final’ which will take place in the Student Union Bar.Speaking about the Festival, Fionnuala Gallagher, Arts Officer, NUI Galway said, “This year is a celebration of ‘Illuminations’ that are physical, mental, audio, visual and emotional, using the full colour spectrum. Many of the events are free and we urge the public to come along and attend all activities during the week.”All exhibitions are open Monday – Friday, for information on any of the events visit www.muscailt.nuigalway.ie or contact the Arts Office at 091 493766 or 091 495098.Tickets for events and info on Society events will be available from the Socsbox at 091 492852 or socsbox@socs.nuigalway.ie. Spring Awakening tickets are also available from Town Hall Theatre www.tht.ie or 091 569777.-ENDS-  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       Osclaíonn an 12ú Féile Bhliantúil Ealaíon de chuid OÉ GaillimhD’oscail Féile Ealaíon an Earraigh, Múscailt, in OÉ Gaillimh inniu (Dé Luain, an 6 Feabhra) agus mairfidh sí go dtí Dé hAoine, an 10 Feabhra.  Bunaithe ar an téama Soilsiú, beidh sárchlár imeachtaí ar siúl ag Féile Múscailt na bliana seo – ealaín, ceol, taibhiú agus dealbhadóireacht san áireamh.Mar chuid de ‘Derelicte’,  seó bliantúil an Artsoc, beidh líníochtaí, péintéireachtaí, teicstílí agus preabdhealbha; agus tabharfaidh aoi speisialta, an t-ealaíontóir Sinéad Aldridge, léacht le léaráidí dar teideal ‘Stop Making Sense-Play Havoc’.Cuirfidh Cumann Ceoldrámaíochta na hOllscoile (GUMS), an ceoldráma nua, ‘Spring Awakening’, i láthair. I measc na rudaí eile a bheidh le feiceáil le linn na seachtaine beidh ‘MISE Scéal Cailín’, seó puipéad, craobh filíochta le Pete Mullineaux mar fhear an tí; scríbhinní agus léirithe nua ó mhic léinn agus ó fhoireann OÉ Gaillimh sa ‘SOLO Show’ chomh maith le léiriú de ‘The Clean House’ le Sarah Ruhl, á chur i láthair ag an Dramsoc.Beidh ‘sculptures on wheels’ le COLOURS Street Theater Company ag preabadh aníos ar fud na háite le linn na seachtaine. I measc na ngníomhaíochtaí eile a bheidh ar siúl i rith na seachtaine, beidh lámhchleasaíocht, seónna draíochta, scannáin, ficsean agus filíocht, agus léirithe ó mhic léinn, ó fhoireann agus ó alumni OÉ Gaillimh, ealaíontóirí áitiúla agus náisiúnta, agus lucht áitiúil scannánaíochta.Beidh áit lárnach ag an gceol i bhFéile Múscailt idir cheol clasaiceach agus cheol traidisiúnta agus leithéidí Rolf Hind, Ceolfhoireann OÉ Gaillimh, an Tradsoc, an Choralsoc agus mic léinn an Dioplóma sa Cheol Traidisiúnta ag ceol le linn na seachtaine. Beidh Craobhchomórtas na mBannaí Witless ar siúl i mBeár Chomhaltas na Mac Léinn, áit a mbeidh vóta ag na moltóirí agus ag an bpobal.Ag labhairt faoin bhFéile, dúirt Oifigeach Ealaíon OÉ Gaillimh, Fionnuala Gallagher, “Is ceiliúradh ar ‘Shoilsiú’ é Féile na bliana seo, soilsiú a bhaineann leis an duine go fisiceach, a bhaineann leis an inchinn, le héisteacht, le feiceáil agus le mothúcháin ag baint úsáide as speictream ildaite. Tá go leor de na himeachtaí ar fáil saor in aisce agus mholfainn don phobal teacht agus freastal ar na hócáidí ar fad i rith na seachtaine.”Tá na taispeántais ar fad ar oscailt Dé Luain – Dé hAoine. Chun eolas a fháil faoi aon cheann de na himeachtaí, téigh chuig www.muscailt.nuigalway.ie  nó glaoigh ar an Oifig Ealaíon ag 091 493766 nó 091 495098.Beidh ticéid ar fáil do na himeachtaí ar fad, chomh maith le heolas fúthu, ón Socsbox ag 091 492852 nó socsbox@socs.nuigalway.ie.  Is féidir ticéid do Spring Awakening a fháil chomh maith ó Amharclann na Cathrach ag www.tht.ie nó 091 569777.-CRÍOCH-

>> Read full story about Twelfth Annual NUI Galway Arts Festival Opens

Forward Planning To Make Coastal Risks a Thing Of The Past

Forward Planning To Make Coastal Risks a Thing Of The Past-image

Monday, 6 February 2012

A range of scientific resources and handbooks to facilitate better coastal planning will be launched at a national seminar in NUI Galway on Tuesday, 21 February.The resources are the result of a three-year, €1.9 million project, funded by the EU which has assessed the extent to which coastal risks are currently considered in development plans. It appears that across Europe’s Atlantic countries, despite guidance from policy documents at national and European level to include considerations of coastal risks, existing development plans are lacking in this area.Atlantic Europe is made up of 33 regions stretching across a coastline of 1,550 miles, home to around 70 million inhabitants. The Atlantic Network for Coastal Risk Management (ANCORIM) project, led by the Aquitaine regional council in France, focused on key issues of erosion, water quality and planning. Using existing scientific knowledge and legislative instruments the ANCORIM project - a collaboration of scientists and decision-makers from Ireland, Spain, Portugal and France - has developed a set of tools to improve the current situation.A partner in the ANCORIM project, Dr Kevin Lynch of NUI Galway’s Ryan Institute, explains the challenges faced by coastal communities: “Every year, in Ireland, we are reminded of the threats posed by coastal risks to our communities, their economies and our natural environment. During the winter months, this usually surfaces in stories of coastal erosion, flooding, and storm damage, while during the summer months emphasis switches to reports of poor bathing water quality or ‘red tides’.”Examples of coastal erosion in Ireland are most pronounced in County Wexford, which has experienced coastline retreat of up to one meter a year in places. More recently, the seaside town of Strandhill in Sligo has been badly affected by erosion of its sand dunes following severe winter storms.However, Dr Lynch points out that there are other potential hazards for coastal locations: “Examples of other risks that are not always on our radar, but could potentially have considerable socio-economic and environmental impacts, include major oil or chemical spills or ocean acidification impacts on calcifying organisms which play key roles in the oceanic food chain.”The seminar on 21 February is aimed at all decision-makers involved in planning and managing our coast, including county planners, managers, engineers and councillors. Also invited are individuals and organisations who contribute to the decisions being made, such as county environmental or heritage officers, NGOs, local development groups, commercial enterprises and associations, as well as land and homeowners.Mayo County Council, a project partner, recognises the need for better coastal planning and Iain Douglas, Senior Planner with the Council, points out: “Key to addressing issues of coastal risk is prevention, and clearly this is directly dependent on good forward planning – avoiding locating homes, businesses, infrastructure and the like in areas that are potentially very hazardous.”The resources made available by the ANCORIM project (http://ancorim.aquitaine.fr/), include a range of practical guides and tool kits. A ‘Good Practice in Planning’ handbook, for example, sets out in a step by step manner details on how coastal risks may be incorporated into new development plans.To build greater awareness among a broader audience two educational guides have also been produced, outlining what coastal risks are and the issues associated with them for local communities.It is hoped that a combination of greater general awareness of coastal risks in conjunction with improved forward planning will reduce the potential impacts of these risks in the future.To register for the seminar go to the Atlantic Network for Coastal Risk Management National Seminar website at www.conference.ie.-ends-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              Pleanáil chun cinn le deireadh a chur le Rioscaí CóstaAg seimineár náisiúnta in OÉ Gaillimh Dé Máirt, an 21 Feabhra, seolfar réimse acmhainní agus lámhleabhair eolaíochta chun pleanáil níos fearr don chósta a éascú.Tagann na hacmhainní mar thoradh ar thionscadal trí bliana ar luach €1.9 milliún, a bhí maoinithe ag an AE. Rinne an tionscadal measúnú ar an gcaoi a ndéantar cúram do rioscaí cósta i bpleananna forbartha. In ainneoin treorach ó cháipéisí polasaí ag leibhéal náisiúnta agus Eorpach chun rioscaí cósta a chur san áireamh, is cosúil go bhfuil easpa den chineál eolais seo i bpleananna forbartha reatha ar fud thíortha Atlantacha na hEorpa.Tá 33 réigiún san Eoraip Atlantach, agus cósta 1,550 míle ag baint leis na réigiúin chomh maith le daonra 70 milliún nó mar sin. Dhírigh an tionscadal Atlantic Network for Coastal Risk Management (ANCORIM), a bhí faoi stiúir chomhairle réigiúnach na hAcatáine sa Fhrainc, ar phríomh-shaincheisteanna a bhain le creimeadh, le caighdeán uisce agus le pleanáil. D’úsáid an tionscadal ANCORIM – comhoibriú idir eolaithe agus lucht déanta cinntí ó Éirinn, ón Spáinn, ón bPortaingéil agus ón Fhrainc – eolas eolaíoch agus ionstraimí reachtúla a bhí ann cheana féin chun tacar uirlisí a fhorbairt chun an staid reatha a fheabhsú. Déanann an Dr Kevin Lynch ó Institiúid Uí Riain, OÉ Gaillimh, cur síos ar na dúshláin os comhair pobail cois cósta: “In Éirinn gach bliain, cuirtear i gcuimhne dúinn na bagairtí atá ann ó rioscaí cósta dár bpobail, a n-eacnamaíochtaí agus an timpeallacht nádúrtha.  Le linn mhíonna an gheimhridh, is iondúil go bhfeictear é seo sa chreimeadh cósta, tuile, agus damáiste ó stoirmeacha, agus le linn mhíonna an tsamhraidh athraíonn ár n-aird go dtí tuairiscí ar dhroch-chaighdeán uisce snámha nó blás algach.”Is i gContae Loch Garman is mó atá creimeadh cósta le sonrú, áit a bhfuil cúlú cósta suas go méadar in aghaidh na bliana ag tarlú in áiteanna. Le déanaí, tá droch-chreimeadh le sonrú ar dhumhcha sa Leathros, baile cois cósta i Sligeach, tar éis stoirmeacha fiáine an gheimhridh.Deir an Dr Lynch, áfach, go bhfuil contúirtí eile ann d’áiteanna cois cósta: “I measc na rioscaí eile, nach mbímid ar an airdeall fúthu i gcónaí ach a d’fhéadfadh tionchar suntasach socheacnamaíoch agus comhshaoil a bheith acu, tá doirteadh ola nó ceimiceán nó na héifeachtaí atá ag aigéadú aigéin ar orgánaigh chailcithe a mbíonn ról tábhachtach acu sa bhiashlabhra aigéanach.Tá an seimineár, a bheidh ar siúl an 21 Feabhra, dírithe ar lucht déanta cinntí atá bainteach le pleanáil agus le bainistíocht ár gcósta, lena n-áirítear pleanálaithe, bainisteoirí, innealtóirí agus comhairleoirí contae. Tá cuireadh freisin ag daoine aonair agus ag eagraíochtaí a chuireann leis na cinntí a dhéantar, mar shampla oifigigh chomhshaoil nó oidhreachta, eagraíochtaí neamhrialtais, grúpaí áitiúla forbartha, fiontair agus cumainn tráchtála, chomh maith le húinéirí talún agus tí.Is comhpháirtí sa tionscadal é Comhairle Contae Mhaigh Eo, agus aithníonn sé an gá atá le pleanáil cósta níos fearr agus deir Iain Douglas, Pleanálaí Sinsearach leis an gComhairle:  “Cosc a chur le rioscaí cósta an bealach is fearr chun déileáil leo, agus is cinnte go bhfuil sé seo ag brath go hiomlán ar phleanáil chun cinn – gan tithe, gnólachtaí, infreastruchtúr agus a leithéid a chur i limistéir a d’fhéadfadh a bheith i mbaol.”Tá réimse leathan treoracha praiticiúla agus uirlisí curtha ar fáil ag an tionscadal ANCORIM (http://ancorim.aquitaine.fr/ ). Leagann an lámhleabhar ‘Good Practice in Planning’ amach céim ar chéim conas rioscaí cósta a chur san aireamh i bpleananna nua forbartha. D’fhonn feasacht níos mó a chothú i measc pobal níos leithne tá dhá threoirleabhar oideachasúla curtha ar fáil chomh maith. Déantar cur síos iontu ar a bhfuil i gceist le rioscaí cósta agus na saincheisteanna a bhaineann leo do phobail áitiúla. Mar gheall ar an bhfeasacht ghinearálta níos fearr atá ar rioscaí cósta agus pleanáil chun cinn níos fearr, táthar ag súil go laghdófar tionchair a d’fhéadfadh a bheith ann de bharr na rioscaí sin sa todhchaí.Chun clárú don seimineár téigh chuig an láithreán gréasáin do sheimineár náisiúnta an Atlantic Network for Coastal Risk Management ag www.conference.ie.   -críoch-

>> Read full story about Forward Planning To Make Coastal Risks a Thing Of The Past

NUI Galway and ‘Haiti Connect’ Hold Ireland’s First Crisiscamp

NUI Galway and ‘Haiti Connect’ Hold Ireland’s First Crisiscamp-image

Monday, 6 February 2012

NUI Galway will host Ireland’s first Crisiscamp to raise awareness on how technology can be used to help respond to disasters and improve resilience and response before a crisis. Organised with ‘Haiti Connect’, a charitable trust based in County Galway, Crisiscamp will take place on Sunday, 26 February.Crisiscamps are a series of global events organised by members of CrisisCommons, a global community of volunteers from technology, crisis response organisations, government agencies, and individuals. Having witnessed first-hand the benefits of technology and social media in disaster response and rebuilding scenarios, the organisation is keen to raise this awareness with the general public.CrisisCamp began in March 2009 as an event to connect crisis management and global development practitioners to the technology volunteer community. During the Haiti response, CrisisCamp became a movement and added a response mechanism to the community.Since 2009, CrisisCommons has coordinated crisis event responses such as the Haiti, Chile and Japan Earthquakes and the floods in Thailand, Nashville and Pakistan. Over 3,000 people have participated worldwide in over 30 cities, across 10 countries including France, United Kingdom, Canada, New Zealand, Chile and Colombia.‘Haiti Connect’ has been running and supporting technology-based aid and rebuilding projects in Haiti since shortly after the earthquake of 2010. Through direct experience they have seen the advantages of using modern, digital technologies in these environments.Evert Bopp, founder of ‘Haiti Connect’, said: “Through this event we hope to create awareness amongst Irish crisis response organisations, government agencies and citizens on how open source software and hardware can be used to respond to disasters. Working together with NUI Galway’s Discipline of Information Technology was a logical choice when organising this event. People in Information Technology and other disciplines in NUI Galway’s College of Engineering and Informatics are already engaged in both research and voluntary work in support of crisis response. Through Crisiscamp we hope to bring together people who are working on these challenges and inspire others to apply their skills in this area.”The event will take place in the Information Technology Building on the NUI Galway campus from 10am until 7pm. Admission is free but interested parties are encouraged to register via the website www.crisiscampireland.comFor more details please contact Evert Bopp on 086 8645099 or by email on info@crisiscampireland.com.-ENDS-

>> Read full story about NUI Galway and ‘Haiti Connect’ Hold Ireland’s First Crisiscamp

Engineering in Hurling Focus of Next NUI Galway Sports Technology Talk

Engineering in Hurling Focus of Next NUI Galway Sports Technology Talk -image

Tuesday, 7 February 2012

The next public talk in the NUI Galway public talk series on Sports Technology will take place on Tuesday, 14 February, at 6pm. Entitled Engineering in Hurling – Hurleys, Sliotars and Helmets, the talk will be delivered by Dr Conchúr Ó Brádaigh, Lecturer with the College of Engineering and Informatics at NUI Galway.The talk will focus on the application of engineering principles to the ancient game of hurling. Important advances have been made in the last 15 years in the equipment used by hurlers. This includes test standards with minimum performance levels for sliotars and helmets, and the introduction of composite hurleys.The second half of the talk will give an overview of the engineering research work carried out at NUI Galway and at other Irish third-level institutions in hurling, much of which has been funded by the GAA and Enterprise Ireland. Current standards and trends in the development of hurling equipment will also be discussed.Dr Conchúr Ó Brádaigh is a Senior Lecturer in Mechanical Engineering at NUI Galway, and an internationally-renowned expert in the field of composite materials. He is also Research and Development Manager of ÉireComposites Teo., Indreabhán, Co. Galway. His current interests are in the application of lightweight composites in the fields of aerospace, automotive, and renewable energy.The free public talk will take place in room 3035 of the Engineering Building at NUI Galway.The series of Sports Technology talks is being organised as part of NUI Galway’s degree programme in Sports & Exercise Engineering, whose students are being educated to design the next generation of sports and exercise systems and devices.For more information on the Sports Technology talks, which are supported by Engineers Ireland (West) and the Institute of Electrical and Electronic Engineers, visit www.ExerciseEngineering.com or call 091 492728.-ENDS-

>> Read full story about Engineering in Hurling Focus of Next NUI Galway Sports Technology Talk

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 > >>

Press office

E info@nuigalway.ie
T +353 (0)91 493361

Press member?

Visit our press centre

Connect & share